Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MẠT CƯA, VỎ CÀ PHÊ VÀ CỎ LÁ GỪNG LÀM NGUYÊN LIỆU TRỒNG NẤM BÀO NGƯ TRẮNG

Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ phê

Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ cà phê
Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ phê. 123doc.vn
 • 11
 • 518
 • 3

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG KHÔNG QUÂN THẾ GIỚI

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VÀ KHÔNG QUÂN THẾ GIỚI
NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN, NGÀNH HÀNG KHÔNG , KHÔNG QUÂN THẾ GIỚI . TIỂU LUẬN QUÂN SỰ I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG KHÔNG QUÂN THẾ GIỚI Máy bay loại phương tiện bay nặng hơn không khí, động khả. dựng phát huy truyền thống quí báu của các thế hệ đi trước đã xây dựng lên. 1. Sự hình thành phát triển của không quân Việt Nam : Lực lượng không quân
 • 18
 • 629
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu

Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu
Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu . ZCR*vF/^')@'3G Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu /BTU.'D*N. trình khoa học đã nghiên cứu liên quan đến tiêu nước biến đổi khí hậu ở Việt Nam 1) Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Châu Á: Báo cáo của Việt Nam (ADB, 1994)
 • 52
 • 593
 • 2

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHIP VI ĐIỀU KHIỂN AVR ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHIP VI ĐIỀU KHIỂN AVR VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHIP VI ĐIỀU KHIỂN AVR ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY . lý hoặc truyền về máy tính xử lý. I.2.2 Ứng dụng thực tiễn : Vi c nghiên cứu họ Chip AVR sẽ chỉ ra một hướng mới trong vi c sử dụng vi điều khiển, . cho người sử dụng. Truyền tín hiệu số không dây một đề tài nhiều ứng dụng thực tế nhất trong lĩnh vực điều khiển từ xa truyền số liệu. I.2
 • 17
 • 1,007
 • 1

NGHIÊN CỨU PHẦN DƯỚI ĐẤT CỦA TỪNG THỂ CẢ QUẦN XÃ THỰC VẬT

NGHIÊN CỨU PHẦN DƯỚI ĐẤT CỦA TỪNG CÁ THỂ VÀ CẢ QUẦN XÃ THỰC VẬT
. hầm Nghiên cứu phần dưới đất của các quần xã thực vật cũng cho ta những kết quả tương tự khi nghiên cứu từng thể thực vật, nhưng nó liên quan với cả quần. phần dưới đất của thực vật quần xã thực vật Ngoài việ c mô tả ra cần vẽ hình toàn bộ phần dưới đất của thực vật. Việc bảo quản phần dưới đất dạng mẫu vật
 • 13
 • 257
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CHẠCH (MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS) ĐƯỢC CHUYỂN GEN HORMONE SINH TRƯỞNG NGƯỜI" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. 73 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 55, 2009 NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CHẠCH (MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS) ĐƯỢC CHUYỂN GEN HORMONE SINH TR ƯỞNG NGƯỜI Tr n Qu. chuyển gen hGH sau đó được quan sát sự phát triển cho đến khi nở. 2. Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1. V ật liệu nghiên cứu Phôi ch ạch (Misgurnus anguillicaudatus) được chuyển gen hormone. đã chuyển các gen định hướng vào phôi giai đoạn một tế bào đã tạo ra hàng loạt chuyển gen (cá giếc, chép, vàng, medaka, h ồi…) [9, 10]. Để làm chủ kỹ thuật tạo chuyển
 • 8
 • 596
 • 0

Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng

Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng
Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng . Trang 8 Đề tài nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng. Hiện nay nguyên liệu vỏ trứng. ưu nhất để loại bỏ ion kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm. Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi chỉ nghiên cứu việc loại bỏ KLN ra khỏi môi trường nước. Báo cáo nghiên cứu khoa học. hết các kênh rạch bị ô nhiễm trầm trọng: Ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm sinh vật, ô nhiễm kim loại nặng. Đặc biệt ô nhiễm kim loại nặng đang vấn đề báo động ở các khu công nghiệp, các
 • 66
 • 817
 • 5

Nghiên cứu sử dụng PAC (Poly Aluminium Chloride) thay thế phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) trong quá trình xử lý nước cấp tại Nhà máy nước Cạnh

Nghiên cứu sử dụng PAC (Poly Aluminium Chloride) thay thế phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O) trong quá trình xử lý nước cấp tại Nhà máy nước Võ Cạnh
. NGUYỄN THỊ THANH THU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PAC (POLY ALUMINIUM CHLORIDE) THAY THẾ PHÈN NHÔM (AL 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O) TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP TẠI NHÀ MÁY NƯỚC CẠNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. vận dụng vào thực tế em thực hiện đề tài: Nghiên cứu sử dụng PAC (Poly Aluminium Chloride) thay thế phèn nhôm (Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O) trong quá trình xử lý nƣớc cấp tại nhà máy nƣớc Cạnh lượng nước từ quá trình lắng của quá trình keo tụ bằng phèn nhôm phèn PAC tại nhà máy nước Cạnh. Đánh giá hiệu quả xử lý nước bằng phèn PAC so với phèn nhôm. 4. Nội dung nghiên cứu
 • 96
 • 1,094
 • 11

Nghiên cứu xây dựng quy trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid

Nghiên cứu xây dựng quy trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid
... dng quy trỡnh lờn men Xõy dng quy trỡnh lờn men quy mụ pilot sn xut sinh Bacillus lm nguyờn liu probiotic cung cp carotenoid Xõy dng tiờu chun c s ca nguyờn liu Nghiờn cu kh n ng ng d ng sinh. .. khun Bacillus 1.2 Carotenoid 1.3 Cỏc vi sinh vt sinh carotenoid 1.4 Nghiờn cu v vi khun sinh carotenoid trờn th gi i v t i Vit Nam 1.5 Thc phm chc n ng 1.6 Probiotic 1.7 Thc phm chc n ng v probiotic. .. 1.3 Cỏc vi sinh v t sinh carotenoid Cỏc ngu n cung cp carotenoid hin ch yu t thc vt nh gc, c chua, c rt, u Gn õy vi sinh vt sinh carotenoid c quan tõm vỡ nhng u im nh t o c nhiu lo i carotenoid
 • 220
 • 384
 • 1

Nghiên cứu sử dụng vạt cánh tay ngoài tự do nối mạch vi phẫu trong điều trị các tổn khuyết phần mềm vùng hàm mặt

Nghiên cứu sử dụng vạt cánh tay ngoài tự do có nối mạch vi phẫu trong điều trị các tổn khuyết phần mềm vùng hàm mặt
... ứng dụng vạt cánh tay điều trị tổn khuyết phần mềm vùng hàm mặt 1.6.1 Nghiên cứu giải phẫu vạt cánh tay 1.6.1.1 Tình hình nghiên cứu giải phẫu vạt giới Trên giới vi c mô tả giải phẫu vạt cánh tay. .. cho xương động mạch vạt 1.6.2 Ứng dụng vạt cánh tay điều trị tổn khuyết vùng hàm mặt 1.6.2.1 Tình hình ứng dụng vạt CTN điều trị tổn khuyết phần mềm hàm mặt giới Vạt cánh tay ứng dụng thành công... (super thin flap), Vạt cánh tay Dạng sử dụng linh hoạt cần ttkỹ thuật vi phẫu 1.5 Giải phẫu vạt cánh tay 1.5.1 Khái niệm vạt cánh tay Vạt cánh tay vạt nằm vùng mặt cánh tay biết đến lần năm
 • 27
 • 281
 • 1

Nghiên cứu chiết tách tanin của vỏ cây đước ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

Nghiên cứu chiết tách tanin của vỏ cây đước và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại
Nghiên cứu chiết tách tanin của vỏ cây đước ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại ... hưởng đến trình tách Tanin rắn 3.4 TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA TANIN TÁCH TỪ VỎ CÂY ĐƯỚC [5], [12] 3.4.1 Tính chất ức chế ăn mòn kim loại môi trường NaCl 3,5% tanin tách từ vỏ đước Tiến hành... ăn mòn điện hóa kim loại M 1.1.2.2 Dựa vào đặc trưng môi trường ăn mòn kim loại, người ta chia ăn mòn kim loại thành loại sau: * Ăn mòn khí bề mặt kim loại nước ngưng tụ * Ăn mòn biển * Ăn mòn. .. mặt kim loại màng hấp phụ oxit màng muối 1.1.10 Bảo vệ chất ức chế 1.1.10.1 .Khái niệm chất ức chế Chất ức chế ăn mòn kim loại chất mà thêm lượng nhỏ vào môi trường tốc độ ăn mòn điện hóa kim loại
 • 42
 • 949
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NưỚC ĐỤC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NưỚC ĐỤC
MỤC LỤC MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. Lí do chọn đề tài ................................................................................................ 1 2. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2 3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................... 2 5. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................... 2 6. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài ........................................................... 3 7. Bố cục luận văn ................................................................................................. 3 CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN ....................................................................................... 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY CHÙM NGÂY .............................................................. 4 1.1.1. Tên gọi ........................................................................................................ 4 1.1.2. Phân loại khoa học ...................................................................................... 4 1.1.3. Đặc điểm thực vật........................................................................................ 4 1.1.4. Phân bố sinh thái ......................................................................................... 6 1.1.5. Cách trồng ................................................................................................... 7 1.1.6. Sơ lƣợc về thành phần hóa học của cây chùm ngây .................................... 8 1.1.7. Thành phần dinh dƣỡng ............................................................................... 9 1.1.8. So sánh hàm lƣợng dinh dƣỡng với các thực phẩm khác........................... 10 1.1.9. Những nghiên cứu khoa học về chùm ngây ............................................... 11 1.1.10. Công dụng ............................................................................................... 14 1.2. NƢỚC CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC ................ 16 1.2.1. Tính chất chung của nƣớc ......................................................................... 16 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng nƣớc ...................................................... 17 1.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÍ NƢỚC ............................................................ 18 1.3.1. Phƣơng pháp học .................................................................................. 18 1.3.2. Phƣơng pháp hóa học hóa lý ................................................................. 18 1.3.3. Phƣơng pháp vật lý .................................................................................... 18 1.3.4. Quá trình keo ............................................................................................. 18 1.3.5. Quá trình lọc nƣớc ..................................................................................... 19 1.4. Ô NHIỄM NƢỚC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÍ NƢỚC BẰNG HẠT CHÙM NGÂY ....................................................................................................................... 20 1.4.1. Nguyên nhân gây ô nhiễm nƣớc ................................................................ 20 1.4.2. Xử lí nƣớc bằng hạt chùm ngây................................................................. 21 1.4.3. Protein keo tụ từ chùm ngây ...................................................................... 21 CHƢƠNG 2.NGUYÊN LIỆU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 23 2.1. NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ HÓA CHẤT .................................................. 23 2.1.1. Thu gom xử lí nguyên liệu .................................................................... 23 2.1.2. Dụng cụ ..................................................................................................... 23 2.1.3. Hóa chất .................................................................................................... 24 2.2. XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM ........................................................................................... 26 2.3. XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG TRO ....................................................................... 27 2.4. QUÁ TRÌNH CHIẾT SOXHLET HẠT CHÙM NGÂY19, 20, 22 ............. 28 2.4.1. Tách dầu từ hạt chùm ngây ....................................................................... 28 2.4.2. Tách protein từ bã đã tách dầu ................................................................... 28 2.5. QUI TRÌNH ĐIỀU CHẾ PROTEIN DẠNG BỘT .............................................. 29 2.5.1. Kết tủa protein ........................................................................................... 29 2.5.2. Tách kết tủa protein khỏi dung dịch .......................................................... 29 2.5.3. Tạo protein dạng bột.................................................................................. 30 2.6. XỬ LÍ NƢỚC NGHIÊN CỨU ........................................................................... 30 2.6.1. Mẫu nƣớc nghiên cứu ................................................................................ 30 2.6.2. Dịch chiết protein từ hạt chùm ngây trong NaCl ....................................... 30 2.6.3. Ứng dụng bột protein sau khi li tâm vào xử lí nƣớc đục............................ 31 CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN .......................................................... 32 3.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ HÓA LÝ ......................................... 32 3.1.1. Độ ẩm ........................................................................................................ 32 3.1.2. Hàm lƣợng tro ........................................................................................... 32 3.2. ỨNG DỤNG PROTEIN CHIẾT TÁCH TỪ HẠT CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NƢỚC ĐỤC .............................................................................................................. 33 3.2.1. Quá trình chuẩn bị mẫu nƣớc đục .............................................................. 33 3.2.2. Dịch chiết protein từ hạt chùm ngây trong NaCl ....................................... 34 3.3. QUI TRÌNH ĐIỀU CHẾ PROTEIN DẠNG BỘT .............................................. 37 3.3.1. Kết tủa protein ........................................................................................... 37 3.3.2. Tách kết tủa protein khỏi dung dịch .......................................................... 38 3.3.3. Tạo protein dạng bột.................................................................................. 38 3.3.4. Ứng dụng bột protein vào quá trình xử lí nƣớc đục ................................... 39 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ................................................................................... 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 44
 • 55
 • 560
 • 2

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẠT CÁNH TAY NGOÀI TỰ DO NỐI MẠCH VI PHẪU TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC TỔN KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG HÀM MẶT

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẠT CÁNH TAY NGOÀI TỰ DO CÓ NỐI MẠCH VI PHẪU TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC TỔN KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG HÀM MẶT
... quy trình sử dụng vạt cánh tay tạo hình tổn khuyết vùng hàm mặt phù hợp với điều kiện Vi t Nam - Đưa đánh giá ưu nhược điểm vạt cánh tay sử dụng để tạo hình tổn khuyết vùng hàm mặt Ngoài Footer... Nghiên cứu giải phẫu, ứng dụng vạt cánh tay điều trị tổn khuyết phần mềm vùng hàm mặt 1.6.1 Nghiên cứu giải phẫu vạt cánh tay 1.6.1.1 Tình hình nghiên cứu giải phẫu vạt giới Footer Page of 148... nhân ứng dụng vạt cánh tay tự điều trị tổn khuyết phần mềm vùng hàm mặt lâm sàng rút kết luận sau: Về đặc điểm giải phẫu vạt cánh tay tự người Vi t trưởng thành: - Nguyên uỷ động mạch vạt 100%
 • 27
 • 227
 • 1

Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sử dụng bã mía làm giá thể trồng nấm bào ngư trắng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. ...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - NGUY N NG C BÍCH tài: NGHIÊN C U KH NÃNG S N M BÀO NG D NG BÃ MÍA LÀM GIÁ TH TR NG TR NG T I TR NG Ð I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LU N... ng bã mía làm giá th tr ng n Nghiên c u kh ng t i 1.2 M h nghiên c u Nghiên kh d ng bã mía làm giá th tr ng n c phù h p tr ng n ng ng phù h p v i tình hình th c t c a xã h i 1.3 M c tiêu nghiên. .. c Nông Lâm Thái Nguyên c t p t t nghi p L u tiên, em xin bày t lòng bi Ban giám hi c t i: ng Ban ch nhi m khoa t p th th t dìu d t em su t trình h c t p Trung tâm th c hành i h c Nông Lâm Thái
 • 59
 • 209
 • 1

Nghiên cứu sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối để sản xuất gạch xi măng không nung

Nghiên cứu sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối để sản xuất gạch xi măng không nung
... không sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối 1,59 g/cm3 Như vậy, so với gạch xi măng không nung không sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối gạch xi măng khơng nung sử dụng mùn cưa làm thành phần. .. hạn nghiên cứu đề tài sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối cho sản xuất gạch xi măng không nung Quan sát thực nghiệm cho thấy, sử dụng mùn cưa sản xuất gạch xi măng không nung với cấp phối. .. không nung sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối khả chống thấm tốt so với gạch nung - Khối lượng thể tích gạch xi măng không nung sử dụng 24 mùn cưa làm thành phần cấp phối nhẹ so với gạch xi
 • 31
 • 224
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ CẢ TÍN DỤNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH AN GIANG

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ CẢ TÍN DỤNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH AN GIANG
2. SỞ LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN (độ dài khoảng10 trang)2.1Nêu các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm…Làm rõ tất cả các khái niệm, định nghĩa liên quan đến chủ điểm nghiên cứu2.2Lý thuyết liên quanNêu các lý thuyết nền tảng liên quan đến đề tài (cần liên hệ với các môn đã học để biết đề tài này phải sử dụng lý thuyết nền của môn học nào hoặc của những môn học nào)2.3Các nghiên cứu trước liên quanTrong những năm gần đây, hoạt động tín dụng của Ngân hàng một trong lĩnh vực nhảy cảm nhất của toàn bộ nền kinh tế. Với xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt phát triển tín dụng nhân (TDCN) đang chiến lược ưu tiên cho nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Đặc biệt vấn đề vay vốn của khách hàng nhân đang nóng bỏng xu thế nổi bật nhất..Phần tổng quan này rất quan trọng cần được trình bày cụ thể trong khoảng 4 5 trdang. Không chỉ liệt kê, nêu tên các công trình nghiên cứu, học viên còn phải diễn đạt một cách logic hệ thống các phương pháp được sử dụng các kết quả chính của những nghiên cứu này. Cần phân tích, đánh giá, nêu rõ những mặt thành công những vấn đề còn chưa giải quyết được, từ đó cho biết học viên thừa kế được những gì từ các công trình trước, lý do vì sao lại thừa kế những ý đóRiêng đối với các đề tài nghiên cứu ứng dụng, phần tổng quan thể rút gọn trong việc mô tả thực trạng tình hình ứng dụng.2.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu giả thuyết Trên sở tổng quan lý thuyết các tài liệu nghiên cứu liên quan, học viên cần nêu lên được khung lý thuyết (Theoretical Framework) cho luận văn. Khung lý thuyết chính sở lý luận mà tác giả dựa vào để hình thành ý tưởng phương pháp nghiên cứu phù hợp. Từ đó, lập luận để đề xuất mô hình nghiên cứu các giả thuyết kèm theo (nếu có)3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (độ dài khoảng 5 trang)3.1Phương pháp thiết kế nghiên cứu Quy trình nghiên cứu: Tác giả sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu gì (định tính, định lượng, hay hỗn hợp). Trình bày lý do tại sao lại chọn phương pháp nghiên cứu đó? Đối với từng phương pháp nghiên cứu được chọn, nêu cụ thể cách thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang (crossstudy), nghiên cứu xuôi thời gian (longitudinal study), nghiên cứu tình huống điển hình (case study), hay quan sát (observation)…. Cũng cần chỉ rõ phương pháp thu thập dữ liệu (nghiên cứu tại bàn, phương pháp chuyên gia, khảo sát…). Trình bày lý do chọn phương pháp đó. ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Tóm tắt lại kết nghiên cứu 5.2 Giải pháp 5.3 Kiến nghị (nếu có) Đối với quản lý nhà nước cấp cao 5.3 Đóng góp, hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 5.4 Kết luận Tóm tắt... nghĩa biến nghiên cứu (Áp dụng cho phương pháp nghiên cứu định lượng hỗn hợp) 3 .5.1 Biến phụ thuộc 3 .5.2 Biến độc lập 3 .5.3 Biến điều tiết (nếu có) 3.6 Thu thập liệu 3.6.1 Dữ liệu thu thập từ Công... Trình bày phương pháp quy trình thu thập liệu, mô tả rõ cách thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp 3 .5.1 Số liệu thứ cấp Nguồn liệu thứ cấp thu thập năm gần từ:  Kết cơng trình nghiên cứu ngồi nước
 • 10
 • 51
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MẠT CƯA, VỎ PHÊ CỎ GỪNG LÀM NGUYÊN LIỆU TRỒNG NẤM BÀO NGƯ TRẮNG

 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MẠT CƯA, VỎ CÀ PHÊ VÀ CỎ LÁ GỪNG LÀM NGUYÊN LIỆU TRỒNG NẤM BÀO NGƯ TRẮNG
... trắng ii SUMMURY Nguyen Thi Phuong, Nong Lam University, July in 2010 “Reaseach using sawdust, coffee pulp and mat grass as substrates for the cultivation of Pleurotus mushroom” This thesis was... polysaccharid hoạt tính kháng ung bứu, đồng thời nấm chứa nhiều acid folic, cần cho người bị thi u máu 2.3 GIỚI THI U VỀ NGUYÊN LIỆU TRỒNG NẤM 2.3.1 Giá thể trồng nấm 2.3.1.1 Mạt cưa Mạt cưa nguồn phế... hủy phần chất hữu cần 15 thi t cho nấm (đường, amino acid, vitamin) làm chất lượng nguyên liệu giảm sút, ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển nấm Đồng thời việc đầu tư thi t bị khử trùng đòi hỏi
 • 55
 • 44
 • 0
1 2 3 4 .. >