Tổng hợp tài liệu :

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU

Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU
Sau khi ký kết Hiệp định khung (17/5/1997), đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. EU trở thành bạn hàng rất quan trong của Việt Nam.
 • 36
 • 2,000
 • 36

Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc

Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc
. về hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam áp. Việt Nam; Hệ thống tiêu chuẩn trong ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam; Giải pháp tổ chức thiết kế, lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán Việt Nam.
 • 26
 • 472
 • 2

Đề tài "Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự hòa nhập trong chính sách xã hội" ppt

Đề tài
. Sisouvong Đề tài: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự hòa nhập trong chính sách xã hội (Khái niệm về hòa nhập xã hội; các tiêu chí đo lường hòa nhập xã hội. bằng sự ổn định của chuẩn mực trong hệ thống văn hoá, sự theo đuổi các mục đích trong hệ thống của cá tính, sự thích nghi của cơ thể sinh vật. Trong hệ thống
 • 7
 • 512
 • 2

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp  vận dụng cho doanh nghiệp việt nam
. - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN trong các doanh nghiệp Việt Nam. - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN tại các doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra bộ tiêu chí nhận diện VHDN cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 120 3.4. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN và thực trạng VHDN ở Việt Nam 122 3.4.1. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN 122. duy hệ thống được sử dụng để tổng kết các lý thuyết về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp (chương 1); xây dựng bộ tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệpvận dụng bộ tiêu chí ấy ở Việt
 • 199
 • 3,293
 • 17

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( thông tin công bố lên mạng )

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp  vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( thông tin công bố lên mạng )
. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆPVIỆT NAM Qua nghiên cứu hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN, luận án đề xuất áp dụng bộ tiêu chí này với những doanh nghiệp Việt Nam do người Việt Nam thành. dựng hệ thống tiêu chí để xác minh những dấu hiệu đặc trưng về văn hoá doanh nghiệp của một doanh nghiệp, tổ chức. Vì lý do đó nghiên cứu sinh đã chọn Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh. lập tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Chấp nhận H3: Nhân tố lãnh đạo có mối quan hệ tỷ lệ thuận đến VHDN chi phối tới việc thiết lập tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Chấp nhận [Nguồn:
 • 25
 • 1,104
 • 1

Nghiên cứu phát triển hệ thống tư duy dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam

Nghiên cứu phát triển hệ thống tư duy dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam
. của việc triển khai hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam 13 CHƯƠNG II. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO TỔ HỢP THỜI TIẾT HẠN NGẮN CHO KHU VỰC VIỆT NAM 15 2.1. ương Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam - Hà Nội 2012 4 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ DỰ BÁO TỔ HỢP THỜI TIẾT HẠN NGẮN 1.1. DỰ BÁO TỔ HỢP Những. quát về dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn Chương II. Thiết kế và xây dự ng hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam Chương III. Kết quả đánh giá dự báo trung bình tổ hợp Chương
 • 204
 • 590
 • 1

xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại tác động môi trường đối với các doanh nghiệp tỉnh khánh hòa

xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại tác động môi trường đối với các doanh nghiệp tỉnh khánh hòa
. và xếp loại bảo vệ môi trường đối với 79 Đề án Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa ii các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa. MỤC TIÊU Đề án Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp Khánh Hòa được thực hiện nhằm mục tiêu: - Xây dựng tiêu chí phân hạng và xếp loại. tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp tại Khánh Hòa; - Dựa vào hệ thống tiêu chí, thực hiện phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp;
 • 140
 • 353
 • 0

Luận án tiến sĩ Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam

Luận án tiến sĩ Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam
. đức tạo thành nền móng sâu xa của doanh nghiệp” [12, tr 259]. Hoặc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO – International Labour Oraganization) lại coi “Văn hóa doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc biệt. ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hoá xã hội. Trong những năm tới, nhìn một cách tổng thể tương lai của nền kinh tế Việt Nam là tốt đẹp với đà tăng trưởng cao và bền vững. Sự phát triển kinh. việc nâng cao vị thế, thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường và là yếu tố thu hút những lao động có tâm huyết gắn bó với doanh nghiệp. Từ lâu, con người đã ý thức rất rõ về vai trò quan
 • 199
 • 557
 • 2

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.
Từ lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp dưới góc độ quản lý, luận án đã giới thiệu một số mô hình nghiên cứu văn hóa và lựa chọn ra nhóm các khía cạnh để đề xuất xây dựng thang đo hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN. Sau khi thực hiện nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, luận án đưa ra hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ở Việt Nam và các tiêu chí nhận diện VHDN vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam thể hiện ở các mặt: Ở yếu tố Tổ chức bao gồm có 36 tiêu chí nhận diện được phân chia trong 11 nhóm khía cạnh là: (1) Giao tiếp trong tổ chức; (2) Đào tạo và phát triển; (3) Phần thưởng và sự công nhận; (4) Làm việc nhóm; (5) Định hướng nhóm; (6) Sự thỏa mãn; (7) Sự cam kết gắn bó với tổ chức; (8) Sự thay đổi; (9) Sự thỏa thuận; (10) Kỹ năng tổ chức; (11) Mục tiêu và sự đảm bảo. Ở yếu tố Quản lý bao gồm 17 tiêu chí nhận diện được phân chia trong 5 nhóm khía cạnh là (1) Chấp nhận rủi ro từ sáng tạo và cải tiến, (2) Sự trao quyền, (3) Sự kiểm soát, (4) Sự phối hợp; (5) Sự điều tiết. Ở yếu tố Lãnh đạo bao gồm 26 tiêu chí nhận diện được phân chia trong 8 khia cạnh là: (1) Sứ mệnh; (2) Định hướng về kế hoạch trong tương lai; (3) Định hướng chiến lược, (4) Hệ thống mục tiêu; (5) Giá trị cốt lõi; (6) Sự kiểm soát của lãnh đạo; (7) Kinh nghiệm lãnh đạo; (8) Trách nhiệm của người lãnh đạo.
 • 1
 • 489
 • 0

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.
... yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp 120 3.4 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN thực trạng VHDN Việt Nam 122 3.4.1 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ... tỏ nhận thức thống hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp quan trọng hơn, làm sở cho việc nghiên cứu, đánh giá phương pháp kết xây dựng văn hoá doanh nghiệp tổ chức, doanh nghiệp Việt. .. cứu Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệpVận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam Cơ sở khoa học nghiên cứu - Mô hình Denison - Mô hình nghiên cứu Cameron Quin - Mô hình ba lớp văn hóa doanh
 • 199
 • 138
 • 0

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự hòa nhập trong chính sách xã hội

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự hòa nhập trong chính sách xã hội
Hòa nhập xã hội: bao gồm một quá trình mà đảm bảo rằng những người có nguy cơ đói nghèo và những người “tách biệt xã hội” được những cơ hội và nguồn lực cần thiết để tham gia đầy đủ kinh tế, xã hội và đời sống văn hóa và tận hưởng một tiêu chuẩn sống và hạnh phúc đó là coi là bình thường trong xã hội mà họ đang sống. Và đảm bảo rằng họ có cơ hội lớn hơn tham gia vào quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền cơ bản của họ ... khác biệt trình độ văn hóa Nghèo đói: nghèo: sống đói nghèo thu nhập nguồn lực họ khơng đầy đủ khi n cho người có tiêu chuẩn sống coi chấp nhận xã hội mà họ sống Vì nghèo đói họ, họ gặp nhiều
 • 14
 • 76
 • 0

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( Luận án tiến sĩ)

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp  vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( Luận án tiến sĩ)
Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( Luận án tiến sĩ)Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( Luận án tiến sĩ)Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( Luận án tiến sĩ)Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( Luận án tiến sĩ) ... dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt Nam - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt Nam, đưa tiêu chí nhận diện VHDN Đây giá trị lý luận mà luận án đóng... yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp 120 3.4 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN thực trạng VHDN Việt Nam 122 3.4.1 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ... - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam làm đề tài nghiên cứu Nghiên cứu lựa chọn với mong muốn cung cấp lý luận cần thiết sở cho việc làm sáng tỏ nhận thức thống hệ thống tiêu chí nhận diện văn
 • 199
 • 97
 • 0

Xây dựng hệ thống tiêu chí xét duyệt các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư (luận văn thạc sỹ)

Xây dựng hệ thống tiêu chí xét duyệt các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư (luận văn thạc sỹ)
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỖ XUÂN ANH XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƢ LUẬN VĂN... thống tiêu chí quy trình xét duyệt nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học công nghệ theo Nghị định thư; - Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chí nhằm nâng cao hiệu xét duyệt nhiệm vụ hợp tác quốc. .. hợp tác quốc tế khoa học công nghệ theo Nghị định thư Câu hỏi nghiên cứu Xét duyệt nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học công nghệ theo Nghị định thư hoạt động đặc thù, tiêu chí để xét duyệt hiệu cần
 • 93
 • 42
 • 0

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp  vận dụng cho doanh nghiệp việt nam
... - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến tiêu chí nhận diện VHDN - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt Nam - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt. .. yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp .120 3.4 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN thực trạng VHDN Việt Nam 122 3.4.1 Hệ thống têu chí nhận diện VHDN ... lý việc tạo lập thay đổi văn hóa doanh nghiệp tổ chức Vì lý nghiên cứu sinh chọn Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam làm đề tài nghiên cứu
 • 228
 • 39
 • 0
1 2 3 4 .. >