Tổng hợp tài liệu :

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
. quản thu BHXH trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản thu BHXH trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 3. Đối. Chƣơng 1. CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 5 1.1. Cơ sở luận về BHXH, quản thu BHXH 5 1.1.1. Bảo hiểm xã hội 5 1.1.2. Quản thu BHXH 13 1.1.3 SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU BHXH HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 80 4.1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu thu BHXH 80 4.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản thu
 • 114
 • 636
 • 5

Nâng cao hiệu quả quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang trong giai đoạn hiện nay
Để phù hợp với quá trình đổi mới kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề đất đai và đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để quản lý, điều chỉnh các mối quan hệ đất đai theo kịp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích động viên các đối tượng sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm đạt hiệu quả cao theo pháp luật. Tuy vậy, đất đai là sản phẩm của tự nhiên và nó tham gia vào tất cả các hoạt động kinh tế xã hội, do đó các quan hệ đất đai luôn chứa đựng trong nó những vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có sự giải quyết kịp thời đảm bảo được các lợi ích của người sử dụng đất. Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nướchiệu lực đã dần di vào đời sống nhân dân, song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do tác động của cơ chế thị trường, công tác quản nhà nước về đất đai vẫn còn bị buông lỏng, chưa được quan tâm đúng mức. Thêm vào đ󬬬¬, ý thức pháp luật và hiểu biết pháp luật đất đai của nhiều đối tượng sử dụng còn hạn chế dẫn đến những vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất gây hậu quả đến sự phát triển nền kinh tế xã hội. Đối với huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, yêu cầu đặt ra về công tác quản và sử dụng đất đai một cách hiệu quả đầy đủ, hợp là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện. Mục tiêu đó đã và đang được Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Dũng quyết tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả không nhỏ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang. Vì những do trên, tôi chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả Quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay làm Luận văn tốt nghiệp cao cấp luận Chính trị Hành chính. . nhằm nâng cao hiệu quả quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. - Nhiệm vụ: Một là, Khái quát cơ sở luận về quản nhà nước về đất đai. Hai. nâng cao hiệu quả quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. CHƯƠNG I CƠ SỞ LUẬN VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI I huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005-2010 và đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện
 • 75
 • 1,064
 • 8

Đánh giá công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
. NGUYÊN PHẠM TIẾN PHÚC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60. 85. 01. 03 LUẬN. 1.1. Quản nhà nƣớc về đất đai 3 1.1.1. Sự cần thiết phải quản nhà nước về đai 3 1.1.2. Nội dung quản Nhà nước về đất đai 4 1.2. Kinh nghiệm quản sử dụng đất đai ở một số nƣớc trên. hoạt động dịch vụ công về đất đai 26 1.4. Công tác quản đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 27 1.4.1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai Số hóa bởi
 • 97
 • 2,122
 • 4

thanh tra trong quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn

thanh tra trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
. niệm thanh tra đất đai 12 2.2 Các quy định của nhà nước về thanh tra đất đai 13 2.3 Nội dung của thanh tra đất đai 13 2.4 Tớnh quản của thanh tra đất đai 13 2.5 Tính nghiệp vụ của thanh tra đất. chương. Chương 1 Cơ sở luận về thanh tra Chương 2 Thanh tra đất đai Chương 3 Thanh tra việc quản và giải quyết khiếu nại, tố cỏo, tranh chấp về đất đaihuyện Hữu Lũng. Chương 4 Thanh tra việc thực. 37 luật đất đai hiện hành quy định nội dung của thanh tra đất đai là: • Thanh tra việc quản nhà nước về đất đai. • Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất đai và các
 • 46
 • 622
 • 1

công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam

công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
. tiết kiệm và hợp lý, chính vì vậy mà công tác quản sử dụng đất đai phải được chú trọng và quan tâm. Hiện nay, công tác quản đất đai trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam bên cạnh những. thuật Quảng Nam - Đánh giá tình hình QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2007– 2011. - Những thuận lợi và khó khăn trong công tác QLNN về đất đai tại địa bàn huyện Thăng Bình. -. chung công tác quản và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả và đã hoàn thành một số khâu trong công tác QLNN về đất đai, đã thúc đẩy việc quản
 • 43
 • 1,382
 • 4

Giải pháp tăng cường công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đông triều, tỉnh quảng ninh

Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đông triều, tỉnh quảng ninh
. tăng cường công tác quản đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤT ĐAIQUẢN ĐẤT ĐAI 1.1. Đất đai và đặc điểm của đất đai 1.1.1 quản đất đai 81 3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản đất đai trên địa bàn Huyện Đông Triều 82 3.3.1. Quan điểm về việc quản đất đai 82 3.3.2. Một số giải pháp. toàn xã hội. 1. 2. Quản Nhà nước về đất đai 1.2.1. Khái niệm quản nhà nước về đất đai Quản Nhà nước theo nghĩa rộng có thể diễn đạt như sau: Quản Nhà nước về đất đai là toàn bộ hoạt
 • 117
 • 2,543
 • 14

Quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
. PHAN HUY CƢỜNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH.  . 8 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1. Quản nhà nƣớc về đất đai 1.1.1. Khái niệm quản nhà nước về đất đai -    c     . ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN HUY CƢỜNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH
 • 97
 • 397
 • 3

Đánh giá việc thực hiện một số nội dung quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2013.

Đánh giá việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2013.
. QUẢN TÀI NGUYÊN LƯƠNG THỊ THU VÂN TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG – TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 – 2013. Đánh giá việc thực hiện một số nội dung quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2013 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu cơ sở luận của việc. QUẢN TÀI NGUYÊN LƯƠNG THỊ THU VÂN TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG – TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 –
 • 67
 • 518
 • 1

Thanh tra trong quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
...http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN -Ph ng pháp phân tích thơng tin qua s li u th ng kê -Ph... t đai huy n H u L ng Ch ng Thanh tra vi c th c hi n ch đ s d ng lo i đ t huy n H u L ng http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M CL C N i dung CH U KIL OBO OKS CO M L IM NG C S LU... ban hành v n b n pháp lu t đ t đai 25 3.4 Cơng tác quy ho ch k ho ch hố vi c s d ng đ t 28 http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 3.5 Thanh tra vi c ki m tra, ki m kê, c p gi y ch ng 30
 • 45
 • 218
 • 0

Đánh giá công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện phổ yên  tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - DƯƠNG VĂN BẰNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN 2014. .. dụng đất năm 2014 - Thực trạng cán địa huyện 3.3.3 Đánh giá công tác quản Nhà nước đất đai địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 theo 13 nội dung quy định Luật Đất đai. .. quát công tác quản Nhà nước đất đai Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên từ thực Luật Đất đai 2003 đến 2.3.1 Tình hình quản Nhà nước đất đai phạm vi nước 2.3.2 Tình hình quản Nhà nước đất đai
 • 71
 • 623
 • 3

Nâng cao hiệu lực quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện nhai, tỉnh thái nguyên

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
Đây là nguồn luận văn được tác giả sư tầm tư nhiều nguồn thư viện đáng tin cậy.Luận văn chứa đầy đủ thông tin về thuyết cũng như số liệu đều chuẩn xác với tên đề tài nghiên cứu. Bố cục Luận văn được áp dụng theo chuẩn về hình thức lẫn nội dung. ... quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 6 Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIẾN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở luận quản nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản lý, ... luận quản nâng cao hiệu lực quản nhà nước đất đai 4 - Chỉ điểm mạnh, điểm yếu công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai, nguyên nhân tồn tại, nhân tố ảnh hưởng đến quản. .. giải pháp, biện pháp góp phần quản tốt đất đai phạm vi địa bàn huyện Chính vấn đề Nâng cao hiệu lực quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên lựa chọn đề tài nghiên
 • 104
 • 336
 • 2

Đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện hưng hà tỉnh thái bình

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện hưng hà tỉnh thái bình
...Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Khoa Quản Đất Đai hành nghiên cứu chuyên đề Đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình Mục đích, yêu... dung quản nhà nước đất đai Điều thể chức Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản mặt đời sống kinh tế, xã hội có quản đất đai Mục đích cuối Nhà nước người sử dụng đất khai thác tốt tiềm đất đai. .. hành đất đai Nhà nước (tư cách chủ sở hữu) với người sử dụng đất Do đó, nội dung quản nhà nước đất đai nội dung đánh giá đất, kinh tế đất, cho thuê đất Do không thừa nhận đất có giá nên Nhà
 • 71
 • 544
 • 2

Tăng cường công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình
... đ lu n th c ti n c a qu n nhà n - ánh giá th c tr ng công tác t ch c qu n nhà n c v đ t đai c v đ t đai đ a bàn huy n Ti n H i - a gi i pháp t ng c ng công tác qu n nhà n c v đ t đai. .. ng công tác qu n nhà n c v đ t đai đ a bàn huy n Ti n H i, t nh Thái Bình Ch ng : Gi i pháp t ng c ng công tác qu n nhà n đ a bàn huy n Ti n H i, t nh Thái Bình c v đ t đai CH NG 1: T NG... d ng đ t Trong công tác qu n nhà n c v đ t đai, công c quy ho ch, k ho ch s d ng đ t công c qu n quan tr ng m t n i dung không th thi u đ công tác qu n nhà n c c v đ t đai Quy ho ch,
 • 128
 • 315
 • 0

Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) ... THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - D Tên - NG V N B NG tài: ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N NHÀ N CV T AI TRÊN HUY N PH YÊN - T NH THÁI NGUYÊN GIAI O N 2012 KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên... n Ph Yên - t nh Thái Nguyên giai o n 2012 n 2014 1.2 M c tiêu nghiên c u - Tìm hi u tình hình qu n s d ng t giai o n 2012 - 2014 c a huy n Ph Yên theo 13 n i dung qu n Nhà n c v t 2014. .. hành nghiên c u “ ánh giá công tác qu n Nhà n t nh Thái Nguyên giai o n 2012 ã nh n c s giúp cv tài: t a bàn huy n Ph Yên - n 2014 Trong su t trình th c t p em c a th y cô giáo, cô anh ch n i
 • 71
 • 114
 • 0

Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) ... THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - D Tên - NG V N B NG tài: ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N NHÀ N CV T AI TRÊN HUY N PH YÊN - T NH THÁI NGUYÊN GIAI O N 2012 KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên... n Ph Yên - t nh Thái Nguyên giai o n 2012 n 2014 1.2 M c tiêu nghiên c u - Tìm hi u tình hình qu n s d ng t giai o n 2012 - 2014 c a huy n Ph Yên theo 13 n i dung qu n Nhà n c v t 2014. .. hành nghiên c u “ ánh giá công tác qu n Nhà n t nh Thái Nguyên giai o n 2012 ã nh n c s giúp cv tài: t a bàn huy n Ph Yên - n 2014 Trong su t trình th c t p em c a th y cô giáo, cô anh ch n i
 • 71
 • 153
 • 0

Nâng cao hiệu lực quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện nhai tỉnh thái nguyên ( Luận ăn thạc sĩ)

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyên ( Luận ăn thạc sĩ)
Nâng cao hiệu lực quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện nhai tỉnh thái nguyên ( Luận ăn thạc sĩ)Nâng cao hiệu lực quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện nhai tỉnh thái nguyên ( Luận ăn thạc sĩ)Nâng cao hiệu lực quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện nhai tỉnh thái nguyên ( Luận ăn thạc sĩ)Nâng cao hiệu lực quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện nhai tỉnh thái nguyên ( Luận ăn thạc sĩ) ... ản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai 87 4.1.2 Định hướng quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai 88 4.1.3 Mục tiêu quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai. .. Chƣơng CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIẾN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở luận quản nhà nƣớc đất đai 1.1.1 Khái niệm quản lý, quản nhà nước, quản nhà nước đất đai Quản tác động lên... đề luận quản quản nhà nước đất đai - Chỉ điểm mạnh, điểm yếu công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhai, nguyên nhân tồn tại, nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước đất đai,
 • 114
 • 157
 • 2

Nâng cao hiệu quả quản nhà nước về đất đai trên địa bàn phường liễu giai, quận ba đình, thành phố hà nội (tt)

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường liễu giai, quận ba đình, thành phố hà nội (tt)
... tài: Nâng cao hiệu quản nhà nước đất đai địa bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội * Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp quản nhà nước đất đai địa bàn phường Liễu Giai,. .. quản nhà nước đất đai phường Liễu Giai, quận Ba Đình - Xây dựng sở khoa học quản đất đai - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất, nâng cao hiệu công tác quản nhà nước đất đai địa. .. quản đất đai phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội + Chương 2: Cơ sở khoa học sở thực tiễn quản đất đai + Chương 3: Giải pháp quản đất đai phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành
 • 26
 • 38
 • 0

Một số giải pháp nâng cao công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn quận hai bà trưng

Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận hai bà trưng
... sở luận công tác quản Nhà Nước đất đai Chương II: Thực trạng công tác quản Nhà Nước đất đai địa bàn Quận Hai Bà Trưng Chương III: Giải pháp tăng cường công tác quản Nhà Nước đất đai. .. QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BA TRƯNG I Điều kiện tự nhiên,kinh tế-xã hội Quận Hai Bà Trưng ảnh hưởng đến công tác quản Nhà Nước đất đai Điều kiện tự nhiên Quận Hai Bà Trưng... đất không cần cho phép quan chức Thực trạng phán ánh hiệu lực máy quản nhà nước đất đai nước ta Vì công tác quản nhà nước đất đai cần thiết 3.Nội dung quản nhà nước đất đai Quản nhà
 • 38
 • 73
 • 0
1 2 3 4 .. >