Tổng hợp tài liệu :

TIEU LUAN KINH TE HOC 1

Tiểu luận kinh tế công yếu tố ngoại vi cây xanh (Đại học mở).doc

Tiểu luận kinh tế công yếu tố ngoại vi cây xanh (Đại học mở).doc
Tiểu luận kinh tế công yếu tố ngoại vi cây xanh (Đại học mở . Trường Đại Học Mở TP.HCMKhoa Kinh T Kinh Tế Công Cộng: Ngoại Vi Tích CựcGVHD: TH.S Trần Thu VânTP.HCM 2009 Kinh tế công cộngI. Dẫn NhậpCon. khai thác kinh tế đuợc hoặc hiệu quả kinh tế kém  chuyển qua xây dựng công vi n hay rừng thu nhỏ.3. Phát động phong trào trồng cây trong các công sở, cơ
 • 6
 • 1,271
 • 9

tiểu luận kinh tế lương"các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên"

tiểu luận kinh tế lương
dựa vào kết quả mô hình chạy kinh tế lượng kết luận các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên 123doc.vn
 • 14
 • 24,818
 • 819

Tiểu luận kinh tế học vĩ mô

Tiểu luận kinh tế học vĩ mô
Tiểu luận kinh tế học vĩ mô . 0918.775.368 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ ĐỀ TÀI: Trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm. nền kinh tế. Ưu tiên các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô: Các đại biểu cho rằng, ưu tiên của chính sách trong năm 2010 là phải ổn định kinh tế vĩ mô. Vì
 • 26
 • 708
 • 1

TIỂU LUẬN: KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC ppt

TIỂU LUẬN: KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC ppt
. động. Nền giáo dục hiện đại giữ nguyên tắc coi trọng giáo dục cơ sở, tận lực phát triển giáo dục trung học và đại chúng hóa giáo dục đại học. Ở nước. của các nhà kinh doanh giáo dục – tăng học phí nhưng không tăng chất lượng giáo dục, hay người học không đủ khả năng đánh giá chất lượng giáo dục của nhà
 • 20
 • 1,250
 • 7

Tiểu luận:Kinh tế học giáo dục pdf

Tiểu luận:Kinh tế học giáo dục pdf
. nhanh, hình thành xã hội học tập, mọi người đều học, học thường xuyên, học ở trường và học trên mạng… 2.Vai trò của giáo dục trong nền kinh tế tri thức: Để có nền kinh tế tri thức,bên cạnh phát. nhân lực. Nxb Khoa học xã hội 2004 4. PGS.TS Lê Sơn ; PGS.TS Đặng Quốc Bảo – Giáo trình Kinh tế học giáo dục cung cấp cho lớp cao học SPKT K11 5. Báo cáo về tình hình giáo dục việt Nam Chính. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM TIỂU LUẬN MÔN HỌC: KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC GVHD: PGS. T T S S . . L L E E Â Â
 • 18
 • 944
 • 6

tiểu luận kinh tế vĩ mô lạm phát ở việt nam đại học duy tân đà nẵng

tiểu luận kinh tế vĩ mô  lạm phát ở việt nam  đại học duy tân đà nẵng
tiểu luận kinh tế vĩ mô lạm phát ở việt nam đại học duy tân đà nẵng . 6 2.3.1.3. Lạm phát năm 2004: 7 2.3.1.4. Lạm phát năm 2005: 7 2.3.1.5. Lạm phát năm 2006 8 2.3.2. Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 200 7-2 008 9 2.3.3. Lạm phát năm 2009 11 2.3.4. Lạm phát năm 2010. Nhưng ảnh hưởng của chi phí đẩy ở vòng 1 đến lạm phát chỉ ở mức độ nhất định, chưa phải là yếu tố quyết định làm lạm phát tăng cao. Lạm phát cầu kéo: lạm phát cầu kéo ở Việt Nam biểu hiện ở việc. hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, những vấn đề kinh tế vĩ mô năm 2010 đẩy khu vực tiền tệ - ngân hàng vào những khó khăn
 • 18
 • 1,739
 • 5

Tiểu luận kinh tế học giáo dục

Tiểu luận kinh tế học giáo dục
. trình phát triển kinh tế xã hội, trớc sự bùng nổ của nền kinh tế tri thức, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế nền kinh tế giữa các nớc trên thế giới. Vì vậy phát triển một nền giáo dục hiện đại nhằm. 1 Học viện quản lý giáo dục tiểu luận quy hoạch lại mạng lới các trờng THCS huyện thái thụy góp phần nâng cao chất lợng và hiệu quả giáo dục Họ và tên: Đỗ Trờng Sơn Lớp:. đợc mục tiêu nâng cao chất lợng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dỡng nhân tài phục vụ cho nền kinh tế tri thức, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ
 • 9
 • 412
 • 4

Tiểu luận kinh tế chính trị: Khoa học chủ nghĩa ppsx

Tiểu luận kinh tế chính trị: Khoa học chủ nghĩa ppsx
. trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta  Tiểu luận kinh tế chính trị Đề tài: Khoa học chủ nghĩa . hoá, cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, hoá học hoá và sinh học hoá. Trong các ngành lĩnh vực kinh tế quốc dân, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế của đát nước trong đó cần ưu tiên. đoạn hiện nay khoa học, kĩ thuật luôn nắn bó chặt chẽ với nhau : khoa học là tiền đề trực tiếp của công nghệ và công nghệ lại là kết quả của khoa học. 4 2. Vai trò của khoa học công nghệ
 • 36
 • 420
 • 0

Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá pdf

Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá pdf
. Tiểu luận kinh tế chính trị: Đề tài: Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1 A. Giới thiệu vấn. của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. Đề tài: " ;Vận dụng l luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam" là một. đối hoá vai trò của kiến trúc thượng tầng thì sẽ rơi vào tả khuynh còn ngược lại sẽ rơi vào hữu khuynh. II. SỰ VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ
 • 15
 • 484
 • 1

Tiểu luận Kinh tế học: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế Việt Nam pdf

Tiểu luận Kinh tế học: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế Việt Nam pdf
. GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM I. Tác động tích cực đối với phát triển kinh tế 1.1. FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế. nhà đầu tư và bên kia là nước tiếp nhận đầu tư. II. Tác động của FDI đối với phát triển kinh tế. 2.1. Tác động tích cực 2.1.1. FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tiểu luận Kinh tế học Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế Việt Nam Tiểu luận Kinh tế học Nguyễn Hùng
 • 27
 • 578
 • 1

Tiểu luận kinh tế học ứng dụng BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÔNG NGHIỆP Ở SRI LANKA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RICARDO

Tiểu luận kinh tế học ứng dụng BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÔNG NGHIỆP Ở SRI LANKA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẰNG MÔ HÌNH RICARDO
. Ricardo c ủa nền nông nghiệp Srilanka. Nghiên c ứu có thể đo l ường cả về ảnh h ưởng của nhiệt độ v à khí tượng. Nh ìn chung, s ự ấm lên được cho rằng ảnh h ưởng xấu đến Srilanka, nhưng s ự tăng. mô h ình của Srilanka dự đoán mức tác động q u ốc gia là t ổn thất 27% sản l ượng nông nghiệp đầu ra. Tăng đồng loạt 3,5 o C đư ợc dự đoán v ề những tác động. 9 K ết quả của Srilanka đ ược. trong t ương lai Trong ph ần này, chúng ta s ử dụng mô h ình AOGCM để dự đoán khí tư ợng ở Srilanka đ ến năm 2100. Năm v ấn đề của AOGCM l à : CGCM, CSIRO, CCSR, HAD3, PCM. Năm mô h ình
 • 17
 • 266
 • 0

TIỂU LUẬN KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI: NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ XỬ LÝ NỢ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI: NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ XỬ LÝ NỢ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
Tiểu luận môn học Kinh tế học phát triển với đề tài Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt Nam giúp nghiên cứu tổng quan về nợ nước ngoài, thực trạng nợ nước ngoài của các nước đang phát triển và Việt Nam nói riêng, đưa ra một số bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục khủng hoảng nợ nước ngoài của các nước.
 • 21
 • 301
 • 0

TIÊU LUẬN KINH tế học PHÁP LUẬT

TIÊU LUẬN KINH tế học PHÁP LUẬT
Kinh tế học pháp luật (law and economics) là một bộ môn khoa học chủ trương thực hiện phân tích pháp luật dưới góc độ kinh tế, theo đó các quy tắc pháp lý được đánh giá chi phílợi ích để để xem liệu một sự thay đổi pháp luật từ trạng thái này sang trạng thái khác sẽ làm tăng hay giảm hiệu qủa sử dụng và phân bổ nguồn lực, tăng hay giảm sự giàu có của xã hội.....Nhận thức được những nội dung trên, trong bài tiểu luận của mình, em đã vận dụng lý thuyết của kinh tế học pháp luật để phân tích, bình luận, đánh giá về quy định tăng thuế đối với mặt hàng thuốc lá.
 • 9
 • 1,966
 • 11

Tiểu luận kinh tế học lao động phân tích thực trạng việc làm và thất nghiệp tại việt nam hiện nay

Tiểu luận kinh tế học lao động phân tích thực trạng việc làm và thất nghiệp tại việt nam hiện nay
... thuật Học viên: Dương Thị Thu Hà – K32G Page 15 Tiểu luận mơn học: Kinh tế học lao động PHẦN Phân tích thực trạng việc làm thất nghiệp Việt Nam I THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THẤT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Việc. .. gia lao động, việc làm, thất nghiệp thu nhập người lao động Các kết chủ yếu việc làm thất nghiệp Việt Nam tóm tắt sau: Học viên: Dương Thị Thu Hà – K32G Page 13 Tiểu luận mơn học: Kinh tế học lao. .. Nơng,LâmnghiệpvàThủysản Thiếu việc làm thất nghiệp 3.1 Số lao động thiếu việc làm số lao động thất nghiệp Đến Q1 năm 2016, tổng lực lượng lao động nước có 895,1 nghìn lao động thiếu việc làm lao động thất nghiệp 1,12
 • 27
 • 277
 • 1

tieu luan kinh te hoc

tieu luan kinh te hoc
... Chính phủ 13 Tiểu luận môn Kinh tế học PHẦN III: KẾT LUẬN Tỷ giá là một biến số kinh tế, tác động đến hầu hết các mặt hoạt động của nền kinh tế, hiệu quả ảnh hưởng... đến kinh doanh như: quan hệ cung cầu ngoại tệ, tỷ suất lợi nhuận, tâm lý của người giao dịch đối với ngoại tệ cần mua hoặc bán Biên độ giao động hiện của tỷ giá kinh. .. pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 Tiểu luận môn Kinh tế học vvaf nhằm tăng tính khoản của thị trường ngoại hối,
 • 14
 • 129
 • 0

tieu luan kinh te hoc

tieu luan kinh te hoc
... tiền chung Châu Âu chưa được giải quyết, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với rủi ro tăng trưởng kinh tế chậm lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều... đến kinh doanh như: quan hệ cung cầu ngoại tệ, tỷ suất lợi nhuận, tâm lý của người giao dịch đối với ngoại tệ cần mua hoặc bán Biên độ giao động hiện của tỷ giá kinh. .. QT6D Tiểu luận môn Kinh tế học cung về USD khiến tỷ giá Ngân hàng Thương mại giảm xuống sàn biên độ giao động mà Ngân hàng Nhà nước công bố Năm 2008 kinh tế thế giới bắt
 • 19
 • 65
 • 0

TIEU LUAN KINH TE HOC (LTBT)

TIEU LUAN KINH TE HOC (LTBT)
... tố vốn lao động gia tăng hiệu kinh tế - Giai đoạn 2: Năng suất biên giảm dần lớn 0, giai đoạn hiệu kinh tế lao động giảm sút biểu suất lao động bình quân giảm, hiệu kinh tế vốn gia tăng, biểu tổng... tố sản xuất sử dụng để sản xuất sản phẩm Cần phân biệt chi phí kinh tế với chi phí tính toán 11 Tiểu luận Kinh tế học - Chi phí kinh tế khoản chi phí bao gồm chi phí hội (là loại chi phí tiềm... 13 Tiểu luận Kinh tế học 6.3 - Lợi nhuận doanh nghiệp: Khái niệm: Lợi nhuận phần chênh lệch doanh thu (TR) chi phí sản xuất (TC) Lợi nhuận kinh tế phần chênh lệch doanh thu chi phí kinh tế Lợi
 • 24
 • 106
 • 0

Tiểu luận Kinh tế học lao động: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động tại Việt Nam

Tiểu luận Kinh tế học lao động: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động tại Việt Nam
Với kinh tế thị trường hiện nay thì vấn đề cung lao động đang là một vấn đề bức xúc cấp thiết cần phải có những biện pháp giải quyết một cách triệt để. Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập, cộng với tiến trình phát triển tất yếu của đất nước, điều này sẽ kích sự di chuyển lao động giữa các vùng miền, địa phương, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp thậm chí là giữa các khu vực. Đó chính là một trong những lý do gây ra việc cung lao động giữa những vùng miền, khu vực mất cân bằng. Đây là một vấn đề thực sự cần thiết phải có những giải pháp hiệu quả và thiết thực để giải quyết. Tuy nhiên, việc phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian qua dường như chưa hiệu quả và thiết thực với thực tế. Vì vậy em chọn đề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động tại Việt Nam” để phân tích và đưa ra giải pháp cho vấn đề cung lao động tại Việt Nam. ... thực tế Vì em chọn đề tài: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động Việt Nam để phân tích đưa giải pháp cho vấn đề cung lao động Việt Nam PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG LAO ĐỘNG 1.1 Cung lao. .. lao động 1.1.2 Các nhân tố tác động đến cung lao động Các nhân tổ tác động đến cung lao động xem xét hai khía cạnh: số lượng chất lượng cung lao động, số lượng cung lao động gồm số người thời... đến cung lao động Việt Nam 2.2.1.Những nhân tố tác động đến cung số lượng người lao động (lực lượng lao động) a) Quy mô phân bố lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Đến quý năm
 • 31
 • 124
 • 2

Tiểu luận kinh tế học tiền tệ ngân hàng

Tiểu luận kinh tế học tiền tệ ngân hàng
... sách tiền tệ tài khóa phủ kinh tế Thực chất cụ thể hóa mơn Kinh tế học vĩ mơ lĩnh vực cụ thể, quan trọng kinh tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Các vấn đề cụ thể để cập đến môn học gồm: * Tiền tệ kinh. .. cơng tác Ngân hàng Nhà nước Singapore Hồng Kông PHẦN I GIỚI THIỆU VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kinh tế Tiền tệ Ngân hàng môn học nghiên cứu vận động hệ thống tài nói chung, vận động hệ thống ngân hàng nói... tế mối liên hệ quan vận động tiền với tượng kinh tế (lạm phát, chu kỳ kinh doanh, thâm hụt ngân sách ) * Lãi suất biến số quan trọng có ảnh hưởng lớn tới tình trạng chung kinh tế * Hệ thống ngân
 • 16
 • 207
 • 8

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
I.PHẦN MỞ ĐẦU:I.1. Lý do chọn đề tài: Trong điều kiện hiện nay, sự phát triển của khoa học công nghệ và tiến trình hội nhập, hình thức tổ chức thị trường và phương thức hoạt động thương mại đã thay đổi, hoạt động giao tiếp giữa các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế thương mại ngày càng phát triển mở rộng và mang tính khu vực hóa và toàn cầu hóa một cách mạnh mẽ. Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Trước những yêu cầu của bối cảnh mới, hoạt động xúc tiến thương mại cần được nâng cao cả về chất và lượng, triển khai phối hợp đa dạng với nhiều biện pháp cả trong nước lẫn ngoài nước, hướng tới mục tiêu tăng cường tối đa tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác này. Trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.I.2. Mục đích nghiên cứu:Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước, thương mại miền núi, biên giới và hải đảo; Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; Gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.I.3. Đối tượng nghiên cứu:Các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.II.PHẦN NỘI DUNG:II.1. Tổng quan:Theo các nhà lý luận của các nước tư bản thì xúc tiến là hình thái quan hệ xác định giữa người bán và người mua, là một lĩnh vực hoạt động định hướng vào việc chào hàng một cách năng động và có hiệu quả nhất.Các nhà kinh tế ở các nước Đông Âu cho rằng: xúc tiến là một công cụ, một chính sách hoạt động kinh doanh nhằm làm năng động và gây ảnh hưởng định hướng giữa người bán và người mua, là một hình thức hoạt động tuyên truyền nhằm mục tiêu đạt được sự chú ý và chỉ ra những lợi ích của tập khách hàng tiềm năng về hàng hoá và dịch vụ.Tổng quan ta thấy được xúc tiến là các hoạt động có chủ đích của các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ kinh doanh. Xúc tiến hỗn hợp bao gồm các hoạt động chính như: quảng cáo, Marketing trực tiếp, kích thích tiêu thụ, quan hệ quần chúng và tuyên truyền, bán hàng trực tiếp. II.2. Bản chất:Hoạt động xúc tiến thương mại là một công cụ quan trọng, là vấn đề cốt lõi của bất kỳ tổ chức nào để thực hiện chiến lược và chương trình Marketing. Thực chất xúc tiến thương mại là cầu nối giữa cung và cầu để người bán thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng đồng thời giảm được chi phí và rủi ro trong kinh doanh. Nhờ có xúc tiến thương mại mà người tiêu dùng biết được rằng có những sản phẩm gì trên thị trường? được bán ở đâu? hay sản phẩm muốn mua thì loại nào tốt nhất?Mặt khác các biện pháp xúc tiến thương mại các nhà kinh doanh không bán được hàng hoá mà tác động vào thay đổi cơ cấu tiêu dùng để tác động tiếp cận phù hợp với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật và để gợi mở nhu cầu. Hiệu quả kinh doanh tăng lên rõ rệt khi thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại cho dù phải bỏ ra một lượng chi phí không nhỏ cho công tác này.Bản chất của hoạt động XTTM còn là việc tìm kiếm cơ hội cơ hội kinh doanh một cách chủ động, định hướng hoạt động bán hàng theo kịp xu thế thị trường.Để đạt được hiệu quả truyền thông lớn nhất công ty cần phối hợp kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống Marketingmix của mình để phát huy tác dụng xúc tiến thương mại tối đa nhất.II.3. Xúc tiến thương mại là gì?Xúc tiến thương mại là hoạt động trao đổi và hỗ trợ trao đổi thông tin giữa người bán và người mua, hoặc các khâu trung gian nhằm tác động tới thái độ và hành vi mua bán, qua đó thúc đẩy việc mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường.Là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.II.4. Đặc điểm của xúc tiến thương mại: Về tính chất: nó là hoạt động thương mại nhưng khác với các hoạt động thương mại khác ở chỗ nó có ý nghĩa thúc đẩy hỗ trợ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay các hoạt động thương mại có mục đích sinh lời khác,…  Về chủ thể: chủ thể chủ yếu là thương nhân, phải có tư cách pháp lý độc lập. Pháp luật không cho phép văn phòng đại diện của thương nhân tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, chỉ có chi nhánh của thương nhân mới được tham gia một số hoạt động xúc tiến thương mại. Về mục đích: hỗ trợ thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ nhằm kiếm lợi nhuận (không bao gồm xúc tiến đầu tư). Về cách thức: thương nhân tự tiến hành hay thuê dịch vụ, thông qua các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, hội trợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệuII.5. Vai trò của xúc tiến thương mại:Xúc tiến thương mại là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau trong cùng một dây chuyền sản xuất, một hệ thống phân phối sản phẩm. Xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường một cách bình đẳng, hiệu quả với nguồn lực của mình.Xúc tiến thương mại tác động và góp phần làm thay đổi cơ cấu tiêu dùng.Xúc tiến thương mại hỗ trợ hoạt động bán hàng, giúp cho việc bán hàng dễ dàng và năng động hơn, đưa hàng hóa vào kênh phân phối hợp lý, có lợi thế cho doanh nghiệp, từ đó giúp giảm chi phí và đạt doanh thu cao.Như vậy hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ là những biện pháp hỗ trợ cho chính sách giá, chính sách sản phẩm mà còn trực tiếp nâng cao hiệu quả của những chính sách đó, cũng chính là nâng cao hiệu quả kinh doanh.II.6. Các hình thức xúc tiến thương mại:Quảng cáo: quảng cáo thương mại là hành vi thương mại của thương nhân nhằm giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để xúc tiến thương mại.Khuyến mãi: là hoạt động xúc tiến nhằm bổ sung cho quảng cáo, kích thích khách hàng tìm tới hành vi mua sắm, nhanh chóng mang lại mức tiêu thụ cao hơn so với quảng cáo. Tuy nhiên chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.Hội chợ triển lãm: doanh nghiệp phải mang đến triển lãm những hình ảnh về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp để giớ thiệu, quảng cáo, song song đó là tiêu thụ sản phẩm.Bán hàng trực tiếp: Bán hàng là hành vi thương mại của thương nhân, là sự giao tiếp giữa người bán hàng với khách hàng tiềm năng. Trong đó người bán hàng có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu cho người mua và nhận tiền.Quan hệ công chúng và các hoạt động khuếch chương khác: quan hệ công chúng là những quan hệ với quần chúng nhằm tuyên truyền tin tức tới các giới dân chúng khác nhau ở trong và ngoài nước.II.7. Thực trạng Việt Nam:Tốc độ tăng trưởng đạt mức khá cao, thị trường nội địa ngày càng phát triển và thị trường nước ngoài ngày càng mở rộng. Sản phẩm xuất dùng ngày càng tăng.Thành tựu đạt được này có sự góp mặt khá quan trọng của xúc tiến thương mại.Xúc tiến thương mại thể hiên rõ nét hoạt động xúc tiến thương mại ở các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ tạo nên không khí đầy phấn khích. Thể hiện ở chi phí quảng cáo không ngừng tăng lên trong các năm. Năm 1993 là 12,17 triệu USD vậy mà đế năm 1997 đã tăng lên đến 448 triệu USD tốc độ tăng chi phí quảng cáo lên đến chóng mặt.Tuy nhiên, vẫn có mặt hạn chế. Như việc hành lang pháp lý vẫn còn một số điều chưa rõ nét, một số quy định chưa cụ thể. Các hệ thống tổ chức xúc tiến hoạt động chưa thật sự hiệu quả thông tin thu được còn ở dạng thô với chất lượng chưa cao.II.7. Những thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt trong xúc tiến xuất khẩu hiện nay ?Doanh nghiệp Việt Nam thiếu năng động trong tìm kiếm khách hàng và thị trường.Yếu kém trong xây dựng thương hiệu , quảng bá thương hiệu, thậm chí các doanh nghiệp không cần cả thương hiệu , chỉ cân bán được hàng.Các doanh nghiệp chưa có sự thay đổi kịp thời để nhanh chóng nắm bắt điểm yếu khá lớn của các doanh nghiệp.Nguồn ngân sách cho xúc tiến bán hàng còn thấp. II.8. Phương hướng và biện pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại:Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực, thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước có hiệu quả.Không ngừng đổi mới sản phẩm để tăng cường cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong nước cũng như ngoài nước, lựa chọn mặt hàng và thị trường có lợi nhất cho mình để phát triển và mở rộng quan hệ thương mại quốc tế.Hoàn thiện khung pháp luật cho hoạt động thương mại cả ở thị trường trong nước và thị trường ngoài nước. Xây dựng và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp thương mại trên cả thị trường trong nước và quốc tế.Nâng cao sự hiểu biết của doanh nghiệp về vị trí và vai trò của xúc tiến bán hàng với kinh doanh thương mại. Lựa chọn đội ngũ cán bộ có trình độ có khả năng chuyên môn nghiệp vụ và sự nhiệt tình với công việc.Tổ chức hoạt động quảng cáo phải phù hợp với quy mô của kinh doanh, loại hình kinh doanh, mặt hàng kinh doanh cũng như trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp.Phải có chính sách thương mại đúng đắn, phù hợp nhằm khai thác triệt để lợi thế so sánh thông qua quan hệ buôn bán quốc tế để chiếm lĩnh và mở rộng thị trường khu vực và thị trường thế giới cho mình.Thực hiện tốt các cam kết với WTO và các cam kết song phương khác về thương mại.III.PHẦN KẾT LUẬN:Hiểu rõ vấn đề và dần khắc phục công tác tổ chức, kinh doanh cũng như quản lý nền kinh tế.Xúc tiến thương mại có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm được sản xuất ra.Xúc tiến thương mại cần phải được hiểu rõ và vận dụng một cách hợp lý vào quá trình hoạt động kinh doanh thì mới đem lại hiểu quả tốt được. ... trường giới cho Thực tốt cam kết với WTO cam kết song phương khác thương mại III PHẦN KẾT LUẬN: - Hiểu rõ vấn đề dần khắc phục công tác tổ chức, kinh doanh quản lý kinh tế - Xúc tiến thương mại có... Việt Nam thành lập theo quy định pháp luật hành II PHẦN NỘI DUNG: II.1 Tổng quan: - Theo nhà lý luận nước tư xúc tiến hình thái quan hệ xác định người bán người mua, lĩnh vực hoạt động định hướng... Trường ĐH Ngân Hàng TP HCM II.2 Bản chất: - Hoạt động xúc tiến thương mại công cụ quan trọng, vấn đề cốt lõi tổ chức để thực chiến lược chương trình Marketing - Thực chất xúc tiến thương mại cầu
 • 6
 • 38
 • 0
1 2 3 4 .. >