Tổng hợp tài liệu :

Điều kiện cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vectơ không trơn qua đạo hàm PalésZeidan (Luận văn thạc sĩ)

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN TOÀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI. NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC VINH, 2011  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN TOÀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
 • 147
 • 649
 • 8

hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số

hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số
. dưới của ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn. Chương 2 thiết lập điều kiện đủ cho tính chất giả-Lipschitz của ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa. quát, c) bài toán tối ưu nửa vô hạn. Chương 4 thiết lập các công thức tính đối đạo hàm Fréchet của hàm giá trị tối ưu trong các bài toán tối ưu véctơ thuộc các dạng sau: a) bài toán có tập. đưa ra các công thức tính đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu cho bài toán tối ưu véctơ trong các trường hợp sau: a) bài toán không có ràng buộc, b) bài toán có ràng
 • 115
 • 460
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số

tóm tắt luận án tiến sĩ hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số
. HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN TOÁN HỌC ———————– THÁI DOÃN CHƯƠNG HÀM GIÁ TRỊ TỐI ƯU VÀ ÁNH XẠ NGHIỆM HỮU HIỆU TRONG CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU VÉCTƠ CÓ THAM SỐ Chuyên ngành: Lý thuyết tối ưu Mã số: . ngành: Lý thuyết tối ưu Mã số: 62 46 20 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 2011 Công trình này được hoàn thành tại Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Người hướng dẫn khoa. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Kim Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp viện họp tại Viện Toán học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào hồi 9 giờ
 • 23
 • 289
 • 0

Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số

Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số
... ét ủ Rn t ét ủ Rn t số tự t số tự s rộ ố t ủ ố ữ X X X ủ ét x ủ ét x tr Rn trị tệt ố ủ x R ì ị ó tr X ì t x X í tr X số tự ét t rỗ số ét tr ét trớ ét tr ... ệ ữ ệ trị tố ủ t ụ tộ t số t ũ ết q ề tí tụ ủ ệ ết q tộ ủ ề tí ộ ệ r ũ ó t r ột số ết q ề tí ủ trị tố ợ trì t ề tí ổ ị rt stt ủ t ợ ét tí ệ ủ trị tố ... trồtị r s rộ ủ trị tố tr tố ét sử ụ trồtị r s rộ ể tí ộ ệ sử ụ ệ r s rộ trồtị r r rt ể t ợ ề ệ tồ t ệ tố trị ì trị tố ủ t tố ét ụ tộ t số trị t ó tể tì ụ ệ
 • 115
 • 116
 • 0

Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tác động của BĐKH đến cân bằng nước lưu vực sông Kôn Hà Thanh (Luận văn thạc sĩ) ... HẬU TỚI CÂN BẰNG NƯỚC 58 3.1 Tác động BĐKH đến dòng chảy đến lưu vực 58 3.2 Tác động BĐKH đến nhu cầu sử dụng nước 58 3.3 Tác động BĐKH đến cân nước lưu vực 60 3.3.1 Cân nước kịch... ĐỀ NGHIÊN CỨU 11 1.1 Tổng quan nghiên cứu tác động BĐKH tới tài nguyên nước 11 1.1.1 Các nghiên cứu tác động BĐKH đến dòng chảy 11 1.1.2 Các nghiên cứu cân nước tác động BĐKH đến cân nước. .. khí hậu tới cân nước Tác động BĐKH đến dòng chảy đến lưu vực theo kịch tính tốn khác tác động BĐKH đến nhu cầu sử dụng nước Tác động BĐKH đến cân nước kịch trạng theo kịch BĐKH lưu vực Từ đưa
 • 91
 • 70
 • 0

Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)

Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)
Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic (Luận văn thạc sĩ) ... dung đề tài Luận văn trình bày điều kiện tối ưu cấp hai ngôn ngữ đạo hàm parabolic cho toán tối ưu đa mục tiêu với hàm khả vi Fréchet đạo hàm Fréchet chúng liên tục ổn định Luận văn viết dựa báo... hai cho toán tối ưu đơn đa mục tiêu thiết lập C Gutiérrez, B Jiménez, V Novo ([10], 2010) chứng minh điều kiện tối ưu cấp hai cho toán tối ưu đa mục tiêu với hàm khả vi Fréchet với đạo hàm Fréchet... ————————————————— TRẦN QUANG MẠNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CẤP HAI CHO BÀI TỐN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU DƯỚI NGƠN NGỮ ĐẠO HÀM PARABOLIC Chuyên ngành: GIẢI TÍCH Mã số: 60.46.01.02 LUẬN VĂN THẠCTOÁN HỌC Người hướng dẫn
 • 49
 • 28
 • 0

Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)
Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ... trò bồi dƣỡng kỹ tuyên truyền vận động cho cán CĐCS 27 1.4.3 Nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ TTVĐ cho cán CĐCS 28 1.5 Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tuyên truyền. .. truyền, vận động 14 1.2.6 Kỹ tuyên truyền, vận động 17 1.2.7 Quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ tuyên truyền vận động 18 1.3 Một số vấn đề lý luận hoạt động bồi dƣỡng cán cơng đồn... ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ GIANG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG TUN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ CƠNG ĐỒN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO
 • 103
 • 63
 • 0

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Ấn Độ với Etyltriphenylphotphoni Bromua và bước đầu dò ứng dụng (Luận văn thạc sĩ) ... 1.1.3 Bentonit : , - pl cd g m bentonit t n c s d ng r t l n, bao bentonit ho t h ng bentonit t n cho qu tr nh l c d u l 25% ng d ng bentonit m tr nh tinh ch ch b ng d c tinh ch Ngo ph p d ng bentonit. .. ch 65 66 .68 T I LI U THAM KH O 72 ETPB Etyltriphenylphotphoni bromua Bent Bentonit Bent-A Bentonit MMT Montmorillonit S XRD SEM X-ray diffraction hi n t qu t 001... 1.1.4 C p ho t h a bentonit Bentonit t n l m t ch t h p ph , t nh h p ph , t y tr ng, ho t t nh x c t i i ta c n t m c ch l m t c a n T t c c c c ch l m v i m h a bentonit C nhi bentonit v m c g
 • 98
 • 60
 • 0

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ) ... VÀ GI I 1.1 Phép tính bi n phân - 1.1.2 C c tr c a phi 1.1.3 Bài toán c c tr u ki n - a s Lagrange c ti p toán bi n phân h u h n [ 13] 10... t Các hàm n i suy bi u di n g d ng phân b c a c chuy n v l n ng su t ph n t Trong theo mô " " Trình bày - Bernoulli, , phân BÀI TOÁN C K T C U VÀ I Tr ,t phân, c tiên trình bày v ch trình bày... ti p toán bi n phân - phân h u h n [ 13] ng c u h n xét giá tr c a phi m hàm I y x Ch ng h n I x1 x0 F y, y ' , x dx ; y ( x0 ) a , y( x1 ) b Khơng ph phân ng cong có th nh n b t k m t toán bi
 • 67
 • 64
 • 0

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)
Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ) ... b n gi thuy t 1.3 Phân lo i a) Dàn tĩnh định b) Dàn siêu tĩnh ngoài, tĩnh định c) Dàn siêu tĩnh trong, tĩnh định d) Dàn siêu tĩnh ngoài, siêu tĩnh Hỡnh 1.7 Phân lo i k t c u dàn D a vào m ph c... tốn dàn có th phân k t c u dàn thành b n lo nh (hình 1.7a); nh nh (hình 1.7c); Dàn siêu t nhi u cách phân lo v ng c a dàn có th phân thành dàn d m dàn vòm, n vào t nút dàn có th phân thành dàn. .. PHÂN TÍCH K T C U DÀN 42 3.1 Ví d tính tốn dàn theo cách ch n n s thành ph n chuy n v t i nút dàn 42 3.2 Ví d tính tốn dàn theo cách ch n n s n i l c dàn 45 3.3 Bài
 • 65
 • 81
 • 0

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung (Luận văn thạc sĩ) ... BÀI TOÁN Tr C K T C U VÀ CÁC i thi I ck tc u ng dùng hi n 1.1 - - ta 1.2 Các p g nút làm ; o 1.2.4 1.2.5 NT H UH N trình bày m t s khái ni t h uh nc n ph c v cho vi c xây d chuy n v cho d m liên. .. n trung th c cơng b b t k cơng trình khác Tác gi lu n Nguy ng L IC Tác gi lu xin trân tr ng bày t lòng bi t sâu s c nh t ng khoa h sâu s c v th ng ch b o c tr Gauss nh ng chia s v ki n c, toán. .. TT TT 11 TT 19 CB 10 TT - 20 2.1.1.5: S u ki n biên c a toán ph n t h u h n cu gi h c: ( 2.27) mt u ki nh th c c a ma tr suy bi n V i toán k t c u ch u ki tho mãn (k t c u ph i b t bi chuy n
 • 74
 • 61
 • 0

Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)

Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)
Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 2016 (Luận văn thạc sĩ) ... NGUYỄN TRỌNG VINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO THUÊ ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành:... giao, cho thuê đất tổ chức kinh tế 43 3.2.2 Thực trạng công tác cho thuê đất 44 3.2.3 Tình hình thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ... 3.3 Đánh giá công tác cho thuê đất địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2013- 2016 49 3.3.1 Tình hình cho thuê đất 49 3.3.2 Đánh giá tình hình thực sử dụng đất địa bàn huyện Nghi
 • 87
 • 63
 • 0

Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) ... vi nghiên cứu Khảo sát động học cấu khớp thấp hụt dẫn động xác định tính đẳng tốc chuyển hướng truyền động không gian PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cơ cấu khớp thấp mơ hình hóa cơng cụ đặc trưng robot... khoa học Đóng góp thêm phương pháp để khảo sát động học cấu hụt dẫn động nói chung cấu khớp thấp nói riêng Chỉ cấu có thuộc tính đẳng tốc tốt truyền động đổi hướng không gian Chỉ vùng truyền động. .. dùng cho cấu khớp thấp hụt dẫn động Bên cạnh khảo sát lý thuyết, tác giả xây dựng mơ hình thực nghiệm để kiểm chứng tính xác kết thu 3 Dự kiến kết đạt Phương pháp số dùng khảo sát cấu hụt dẫn động
 • 59
 • 32
 • 0

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)
Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD) ... Gauss để phân tích kết cấu dàn - Chương Một số ví dụ phân tích kết cấu dàn: Dựa phương pháp nguyên lý cực trị Gauss trình bày chương để phân tích chuyển vị, nội lực số kết cấu dàn (dàn phẳng; dàn. .. siêu tĩnh bậc cao Tuy nhiên để làm phong phú thêm phương pháp phân tích kết cấu dàn, tác giả lựa chọn đề tài : Một cách tiếp cận việc phân tích (nội lực, chuyển vị) tốn tuyến tính kết cấu dàn ... gian) chịu tải trọng tĩnh Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU DÀN 1.1 Đặc điểm ứng dụng kết cấu dàn Kết cấu dàn kết cấu tạo thành từ liên kết với nút dàn, nút dàn phải nằm giao điểm trục (hỡnh
 • 65
 • 23
 • 0

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)
Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD) ... để xây dựng giải toán dầm liên tục chịu tác dụng tải trọng tĩnhphân bố Mục đích nghiên cứu đề tài "Phương pháp phần tử hữu hạn toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều" Nhiệm vụ nghiên cứu... Các phương pháp giải gồm có: Phương pháp coi xác như, phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp, phương pháp liên hợp phương pháp gần như: Phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp. .. thiệu phương pháp giải tốn học kết cấu Trình bày phương pháp phần tử hữu hạn dầm chịu uốn Trình bày lý thuyết dầm Euler - Bernoulli, áp dụng Phương pháp phần tử hữu hạn để giải toán dầmliên tục, chịu
 • 67
 • 45
 • 0

Điều kiệnhiệu lực của hợp đồng xây dựng theo pháp luật việt nam hiện nay ( Luận văn thạc sĩ)

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng theo pháp luật việt nam hiện nay ( Luận văn thạc sĩ)
Điều kiệnhiệu lực của hợp đồng xây dựng theo pháp luật việt nam hiện nay ( Luận văn thạc sĩ)Điều kiệnhiệu lực của hợp đồng xây dựng theo pháp luật việt nam hiện nay ( Luận văn thạc sĩ)Điều kiệnhiệu lực của hợp đồng xây dựng theo pháp luật việt nam hiện nay ( Luận văn thạc sĩ)Điều kiệnhiệu lực của hợp đồng xây dựng theo pháp luật việt nam hiện nay ( Luận văn thạc sĩ) ... vấn đề lý luận pháp luật hợp đồng xây dựng, điều kiệnhiệu lực hợp đồng xây dựng Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tế thi hành pháp luật điều kiệnhiệu lực hợp đồng xây dựng Việt Nam Chương... thiện nâng cao hiệu pháp luật điều kiệnhiệu lực hợp đồng xây dựng Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, ĐIỀU KIỆNHIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1.1 Khái quát hợp. .. định pháp luật điều kiệnhiệu lực hợp đồng xây dựng Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt là: - Làm rõ số vấn đề lý luận pháp luật hợp đồng xây dựng; điều kiệnhiệu lực hợp đồng xây dựng;
 • 84
 • 65
 • 2

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangNghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang ... đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho hộ nghèo cận nghèo huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang để nghiên cứu luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đánh... NÔNG LÂM CỦNG THỊ MẨY NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO Ở HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 8.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG... 3.4 Một số hạn chế việc nâng cao thu nhập của hộ nghèo cận nghèo Bắc Mê 66 3.5 Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nghèo cận nghèo huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 67 3.5.1 Quan
 • 104
 • 52
 • 0

Quyền sở hữu nhà ở của người việt nam định cư ở nước ngoài tại việt nam (luận văn thạc sĩ luật học)

Quyền sở hữu nhà ở của người việt nam định cư ở nước ngoài tại việt nam (luận văn thạc sĩ luật học)
... tượng người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà số lượng nhà sở hữu Việt Nam 39 2.1.2 Điều kiện người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam 50 2.2 Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhà người Việt Nam định. .. sở hữu nhà người Việt Nam định cư nước Việt Nam Chương 2: Những nội dung pháp luật điều chỉnh quyền sở hữu nhà người Việt Nam định cư nước Việt Nam Chương 3: Thực trạng sở hữu nhà người Việt Nam. .. định cư nước 54 2.2.1 Các quyền người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam 55 2.2.2 Các nghĩa vụ người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam 62 2.3 Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu
 • 89
 • 33
 • 0
1 2 3 4 .. >