Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác ống nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt (Luận văn thạc sĩ)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ
Các điều kiện khí hậu vào tháng sau, mùa sau hay năm sau luôn được quantâm khi con người đề ra những kế hoạch dài hạn trong sản xuất nông, lâm, ngưnghiệp, trong kinh tế, xây dựng, du lịch,… . NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ Chuyên ngành: Khí tượng
 • 166
 • 458
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng hoàn nguyên của than hoạt tính-xúc tác (THT-XT) bằng không khí nóng " pptx

Tài liệu Báo cáo
. Công nghệ 24 (2008) 287-291 287 Nghiên cứu khả năng hoàn nguyên của than hoạt tính-xúc tác (THT-XT) bằng không khí nóng Trần Văn Hùng*, Nguyễn Hữu Phú. nên than không bị cháy, cấu trúc mao quản của than không bị phá hủy, bề mặt tiếp xúc ñược bảo toàn nên khả năng hấp phụ của than ñược phục hồi (hoàn nguyên)
 • 5
 • 580
 • 1

Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê

Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê
Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê . HỒ THỊ MINH HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ Chuyên ngành: Khí tượng học Mã số: 62.44.87.01. trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động và thống kê . 3. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Mục đích của luận án là đánh giá được khả năng mô phỏng khí hậu hạn mùa cho khu. hết các quốc gia trên châu lục này, trong đó có Việt Nam. Đứng trước yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã chọn và thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh
 • 14
 • 386
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG HỌC " NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ " pdf

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG HỌC
. MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ Chuyên ngành: Khí tượng học Mã số: 62.44.87.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG HỌC NGƯỜI. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HỒ THỊ MINH HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG. và đánh giá bằng các chỉ số thống kê. Đứng trước yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã chọn và thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng
 • 166
 • 478
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MÔ PHỎNG MÙA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ
. bằng mô hình RCM? 21 1.1.2. Những nghiên cứu ứng dụng RCM vào dự báo khí hậu khu vực 26 1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 32 1.3. Những nghiên cứu về thống kê hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số. lượng mô phỏng của mô hình. - Xây dựng được phương pháp hiệu chỉnh sản phẩm đầu ra của mô hình bằng công cụ thống kê nhằm chính xác hóa kết quả mô phỏng. • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên. 35 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA KHÍ HẬU KHU VỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ SẢN PHẨM MÔ HÌNH SỐ (MOS) 38 2.1. Phương pháp mô hình hóa khí hậu khu vực ứng dụng vào mô hình RegCM3 39 2.1.1.
 • 166
 • 260
 • 0

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA) chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA) chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)
... nhƣ polycaprolacton (PCL) Vì lý trên, em chọn đề tài khóa luận: Nghiên cứu khả phân hủy vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA)/ chitosan (CS) có sử dụng polycaprolacton (PCL) Mục đích nghiên cứu. .. NỘI KHOA: HÓA HỌC NGUYỄN THỊ THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP POLY AXIT LACTIC (PLA)/ CHITOSAN (CS) CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỬ DỤNG POLYCAPROLACTON (PCL) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... PLA tạo vật liệu tổ hợp PLA/CS có khả phân hủy sinh học hoàn toàn Độ nhớt vật liệu tổ hợp tăng đƣa CS vào PLA 1.3.2.2 Một số ứng dụng vật liệu tổ hợp PLA/CS a) Ứng dụng y dƣợc: Vật liệu tổ hợp PLA/CS
 • 56
 • 360
 • 0

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA)Chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)

Nghiên cứu khả năng phân hủy của vật liệu tổ hợp poly axit lactic (PLA)Chitosan (CS) và không có sử dụng polycaprolacton (PCL)
... polycaprolacton (PCL) Vì lý trên, em chọn đề tài khóa luận: Nghiên cứu khả phân hủy vật liệu tố họp poly axit lactic (PLA)/ chitosan (CS) có sử dụng polycaprolacton (PCL) Mục đích nghiên cún Xác... màng vật liệu tố hợp polyaxit lactic/ chitosan (PLA/CS) có polycaprolacton (PCL) + Nghiên cứu cấu trúc phổ hồng ngoại, tính chất nhiệt màng vật liệu PLA/CS/PCL + Nghiên cứu hình thái câu trúc phân. .. hơn, cs có khả tạo thành cấu trúc vi sợi bên bọt PLA [39] cs có khả phân hủy sinh học kết hợp với PLA tạo vật liệu tố họp PLA/CS có khả phân hủy sinh học hoàn toàn Độ nhớt vật liệu tồ hợp tăng
 • 57
 • 296
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu FK đối với Arsen

Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu FK đối với Arsen
... xốp, chất chất hấp phụ chất bị hấp phụ (tính phân cực) định khả hấp phụ Chất hấp phụ Lớp hấp phụ thứ hai Lớp hấp phụ thứ Hình 2.1: Mô tả hấp phụ vật lý với hai lớp chất hấp phụ b Hấp phụ hóa học... hấp phụ vật liệu từ khả hấp phụ As vật liệu FK giảm xuống Qua thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chất HĐBM đến hiệu hấp phụ As nước ngầm vật liệu FK, nhóm thí nghiệm định chọn vật liệu FK. .. cần có nhiều nghiên cứu, xây dựng mô hình hấp phụ As với chất hấp phụ vật liệu FK với quy mô vừa nhỏ trạm cấp nước tập trung, hộ gia đình,… Có thể nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu FK trình xử lý
 • 40
 • 240
 • 0

Nghiên cứu khả năng khử trùng của vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi

Nghiên cứu khả năng khử trùng của vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi
... dung nghiên cứu là: Nghiên cứu khả khử trùng vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi Mục đích nghiên cứu Luận văn: Chế tạo vật liệu bentonite. .. Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Thạc sĩ khoa học Nghiên cứu khả khử trùng vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi thực dƣới hƣớng dẫn PGS... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ––––––––––––––––– HOÀNG THỊ MAI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN
 • 82
 • 178
 • 0

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis Blume) từ mầm ngủ cành hoa bằng phương pháp in Vitro (Khóa luận tốt nghiệp) ... .Riêng lan g phát 2009 80 [29], [30] c ng lan qua Tron i có khơng màu [8], [21], [23] in vitro lá, cành hoa, in vitro [31] Quy trình (Phalaenopsis cao khơng có in vitro tiêu (Phalaenopsis Blum) in. .. Blum) in vitro - , - BA lan BA Kinetin nhanh - (phân bón NAA ) l 1.4 Ý ngh + + in vitro, + 2.1 Lan H p 2.1 p có tên khoa h c Phalaenopsis sp, có ngu n g c Lan H Á châu Úc ây lồi lan có hoa. .. Công ng nhân nhanh (Phalaenopsis Blume) l in vitro - - C Sinh viên ii BA : 6-Benzylaminopurine Cs CT CV : Coeficient of Variation GA3 : Gibberellic acid IAA : Indole-3-acetic acid IBA : Indole
 • 71
 • 36
 • 0

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ) ... - so sánh Trong so sánh xây Q là: Nghi 4 khung Vi KÝ HI U NG T Th E C(x) i Phi m hàm m r ng G t 2G c ng c a bi n d ng... c P L c t p trung Q L cc t q Ngo i l c phân b tác d ng lên d m m Kh ng ch ng su t ti p ng su t pháp m Bi n d t võng c a d m Bi n d ng c a v t li u Bi n phân G t Bi n d ng th tích Bi n d ng u... dQ dx Hình 1.3 (1.8) (1.9) (1.10) (1.11) , suy , suy zx hay Hàm Ta có: : -1884) Lagrange) 8) vào (1.19) ta có Thay t n lý 1.3 - - Bài toá , o p: h Ý 2.1 Ai (2.1) ri = ; i =0; i (2.2) ri
 • 76
 • 48
 • 0

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh (Luận văn thạc sĩ) ...GS.TSHK sau ;P ; P P Lagrange p ;P - Trong lu so sánh xây Q là: khung) Gau uc ab nghiên c is ng d n khoa h c c a GS.TSHK Hà Các s li u lu c th c hi n n trích... : - V tốn c rình Euler Lagrange) : : (1.21) l Thay : : : 1.3 2 - - , khơng có o trung pháp trình vi p Min (d) =0 (2.13)
 • 86
 • 57
 • 0

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ) ... việc nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu chịu uốn, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu nội lực chuyển vị hệ khung phương pháp so sánh Nhiệm vụ nghiên. .. tiễn đề tài nghiên cứu Việc xác định nội lực chuyển vị kết cấu khung chịu uốn đƣợc nhiều tác giả nƣớc quan tâm nghiên cứu, kết nghiên cứu nhìn chung đƣợc tìm thấy thông qua phƣơng pháp giải trực... xác nhƣ, phƣơng pháp lực; Phƣơng pháp chuyển vị; Phƣơng pháp hỗn hợp; Phƣơng pháp liên hợp phƣơng pháp gần nhƣ, phƣơng pháp phần tử hữu hạn; phƣơng pháp sai phân hữu hạn; phƣơng pháp hỗn hợp sai
 • 76
 • 45
 • 1

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh ( Luận văn thạc sĩ) ... nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu chịu uốn, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu nội lực chuyển vị hệ dầm phương pháp so sánh Nhiệm vụ nghiên cứu. .. tiễn đề tài nghiên cứu Việc xác định nội lực chuyển vị kết cấu dầm chịu uốn đƣợc nhiều tác giả nƣớc quan tâm nghiên cứu, kết nghiên cứu nhìn chung đƣợc tìm thấy thơng qua phƣơng pháp giải trực... Phƣơng pháp lƣợng; Phƣơng pháp nguyên lý công ảo Phƣơng pháp sử dụng trực tiếp phƣơng trình Lagrange Các phƣơng pháp giải gồm có: Phƣơng pháp đƣợc coi xác nhƣ, phƣơng pháp lực; Phƣơng pháp chuyển vị;
 • 86
 • 63
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa (Luận văn thạc sĩ)

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa (Luận văn thạc sĩ)
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóaTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa ... để tổng hợp nano lai Fe3O4-Ag, sử dụng nano Ag chế tạo phương pháp điện hóa nghiên cứu tính chất quang chúng Đây phương pháp thân thiện với môi trường Hệ vật liệu nano lai tổng hợp có tính chất. .. điện hóa hồn tất 1.5 Lý lựa chọn tổng hợp hệ vật liệu nano lai Fe3O4-Ag phương pháp điện hóa Theo hiểu biết cá nhân, phương pháp điện hóa nghiên cứu sử dụng để chế tạo hạt nano kim loại, có nano. .. thước hạt nano bạc 1.4.3 Phương pháp quang hóa 19 Các hạt nano từ Fe3O4 tổng hợp cách độc lập trước kết hợp với nano bạc Ag chế tạo phương pháp quang hóa Đây phương pháp kết hợp phương pháp hóa học
 • 74
 • 80
 • 1
1 2 3 4 .. >