Tổng hợp tài liệu :

Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi) (Luận văn thạc sĩ)

Hệ thống chủ đề trong bạch vân quốc ngữ thi của nguyễn bỉnh khiêm.pdf

Hệ thống chủ đề trong bạch vân quốc ngữ thi của nguyễn bỉnh khiêm.pdf
Hệ thống chủ đề trong bạch vân quốc ngữ thi của nguyễn bỉnh khiêm.pdf . cứu các chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi của ông. Tìm hiểu hệ thống chủ đề trong tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm và. Tiền đề xã hội lịch sử của hiện tƣợng đa chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chƣơng 2: Các chủ đề nổi bật trong Bạch Vân quốc ngữ thi
 • 110
 • 893
 • 6

Luận văn: HỆ THỐNG CHỦ ĐỀ TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM ppt

Luận văn: HỆ THỐNG CHỦ ĐỀ TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM ppt
. Chƣơng 1: Tiền đề xã hội lịch sử của hiện tƣợng đa chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chƣơng 2: Các chủ đề nổi bật trong Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm . Chƣơng. niệm chủ đề văn học và đặt Nguyễn Bỉnh Khiêm dƣới góc nhìn văn hoá làm cơ sở nghiên cứu các chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi của ông. Tìm hiểu hệ thống chủ đề trong tập thơ Bạch Vân quốc ngữ. TIỀN ĐỀ XÃ HỘI LỊCH SỬ CỦA HIỆN TƢỢNG ĐA CHỦ ĐỀ TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM 10 1.1. Khái niệm chủ đề 10 1.2. Một số chủ đề nổi bật của thơ Việt Nam trƣớc thời Nguyễn Bỉnh
 • 110
 • 448
 • 1

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_7 docx

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_7 docx
. hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Bài số 74 ) Lời thơ trên thể hiện ý khinh bạc có phần mỉa mai về lẽ đời, sự đổi thay của lòng người,. văn thi n bẩm cùng với sự nhạy cảm và tấm lòng rộng mở với cuộc đời, con người, thi n nhiên đã trở thành cơ sở của hiện tượng đa chủ đề trong tập Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm. . sắc trong một tác phẩm. Ngoài ra, những đóng góp của Nguyễn Bỉnh Khiêm về mặt nghệ thuật trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập cũng rất đáng kể. Để thể hiện cho các chủ đề như đã nói ở trên, trong
 • 10
 • 580
 • 2

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_6 pdf

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_6 pdf
. hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm CHƯƠNG 3 NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN CHỦ ĐỀ TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM 3.1 Sử dụng. số 83) Bạch Vân quốc ngữ thitập thơ đa chủ đề. Hầu hết các nhà chuyên môn qua những công trình nghiên cứu về Bạch Vân quốc ngữ thi tập đều cơ bản cho rằng các chủ đề chính của tập thơ. Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm (Bạch Vân quốc ngữ thi tập) , người ta thường so sánh với thơ Nôm Nguyễn Trãi (Quốc âm thi tập) và nói tới sự giống nhau về mặt phong cách của hai thi sĩ này. Song Nguyễn
 • 10
 • 460
 • 1

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_5 doc

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_5 doc
. hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm Có thưở được thời mèo đuổi chuột Đến khi thất thế kiến tha bò (Bài số 75) Khi quyết định treo. (Bài số 71) Bên cạnh chủ đề nhàn dật, chủ đề thi n nhiên, có thể nói trong Bạch Vân quốc ngữ thi điều mà Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng tới phản ánh tập trung hơn cả còn là vấn đề thế sự. Ông đặc biệt. tàng tục ngữ, thành ngữ và ca dao. Trong khi biên soạn thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm tác giả đã dành một mục riêng ở cuối tập thơ để tập hợp trọn vẹn những bài thơ răn dạy của Nguyễn Bỉnh Khiêm có
 • 9
 • 768
 • 2

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_4 pdf

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_4 pdf
. hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm Cuộc đời làm quan với nhà Mạc, chứng kiến bao cuộc đổi. “nhàn” trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập tiêu biểu cho triết lý “nhàn dật” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Triết lý ấy bắt đầu bằng sự hiểu biết của ông về quy luật tự nhiên, quy luật vận động của xã. các bài thơ viết về đề tài thi n nhiên chiếm số lượng khá lớn. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của thi n nhiên trong cuộc sống nhà thơ. Riêng trong tập Bạch Vân quốc ngữ thi tập, lồng vào các
 • 9
 • 404
 • 0

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_3 doc

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_3 doc
. như: Tập thơ Bạch Vân (gồm hàng trăm bài thơ chữ Hán còn lưu lại) và hai tập: Trình quốc công Bạch vân thi tập và Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập hay còn gọi là Bạch Vân quốc ngữ thi. hậu thi n hạ chi lạc nhi lạc" (lo trước cái lo của thi n hạ, vui sau cái vui của thi n hạ). Điều đó thể hiện rất rõ ở trong tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi tập. Bạch Vân quốc ngữ thi tập. NỔI BẬT TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM 2.1 Chủ đề nhàn dật Trong các sách lịch sử văn học Việt Nam, các tác giả thường xem Nguyễn Bỉnh Khiêm là người tiêu biểu của khuynh
 • 8
 • 531
 • 2

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_2 pdf

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm_2 pdf
. hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm PHẦN B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 TIỀN ĐỀ CỦA HIỆN TƯỢNG ĐA CHỦ ĐỀ TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP CỦA NGUYỄN BỈNH. giới của tác giả. 1 .2. Nguồn gốc của hiện tượng đa chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 1 .2. 1. Vài nét về Nguyễn Bỉnh Khiêm và tập thơ nôm Bạch Vân quốc ngữ thi tập. . bài thơ chữ Hán (còn lưu lại) và hai tập Trình Quốc công Bạch vân thi tập và Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập, hay còn gọi là Bạch Vân quốc ngữ thi tập, (với hàng trăm bài thơ chữ Nôm)
 • 8
 • 367
 • 1

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiểm_1 pdf

hệ thống chủ đề trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiểm_1 pdf
. thống chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm” làm đề tài nghiên cứu cho bài tiểu luận của mình. Chọn đề tài Hệ thống chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh. tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm Chương II: Các chủ đề chính trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm . Chương III: Nghệ thuật biểu hiện chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn. niệm chủ đề văn học và đặt Nguyễn Bỉnh Khiêm dưới góc nhìn văn hoá làm cơ sở nghiên cứu các chủ đề trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập của ông. Tìm hiểu hệ thống chủ đề trong tập thơ Bạch Vân quốc
 • 8
 • 384
 • 2

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh 8 Luận văn thạc sĩ 2013

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh 8 Luận văn thạc sĩ 2013
. KIN NGH NHM HOÀN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH 8 71 3.1. nh hng phát trin ca Vietinbank – Chi nhánh 8 đn nm 2015. Xp hng tín dng Doanh nghip ti các Ngân hàng thng mi. 4  Chng 2: Thc trng H thng Xp hng tín dng doanh nghip ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam – Chi nhánh 8.  Chng. DNG THÚY QUNH HOÀN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH 8 Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201
 • 183
 • 246
 • 0

Hiệu quả sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại trong thơ nôm đường luật của hồ xuân hương, nguyễn khuyến, tú xương

Hiệu quả sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại trong thơ nôm đường luật của hồ xuân hương, nguyễn khuyến, tú xương
... 2.2.2.2 Đặc điểm sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại thơ Nôm Nguyễn Khuyến………………………………………………50 2.2.2.3 Đặc điểm sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại thơ Nôm Tú Xương ………………………………... việc sử dụng ngôn ngữ để thể tính cách người Việt Nam, để khu biệt Đường luật Nôm Đường luật Hán Và, sáng tạo nhà thơ Đường luật Nôm sử dụng cách hiệu lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại vào thơ. .. Thị Kim Thoa K35B - SP Ngữ Văn CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QỦA SỬ DỤNG LỚP TỪ, NGỮ THUỘC PHONG CÁCH HỘI THOẠI TRONG THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG, NGUYỄN KHUYẾN, TÚ XƯƠNG 2.1 Kết qủa khảo
 • 65
 • 1,196
 • 1

Đặc điểm từ ngữ trong thơ hàn mặc tử và nguyễn bính luận văn thạc sỹ ngữ văn

Đặc điểm từ ngữ trong thơ hàn mặc tử và nguyễn bính luận văn thạc sỹ ngữ văn
... xuất thơ hai tác giả: Hàn Mặc Tử Nguyễn Bính b Phân tích đặc điểm cấu tạo hành chức, ngữ nghĩa từ ngữ thơ Hàn Mặc Tử Nguyễn Bính c Chỉ nét đồng khác biệt cách sử dụng từ ngữ Hàn Mặc Tử Nguyễn Bính. .. 2: Đặc điểm ngữ pháp lớp từ ngữ thơ Hàn Mặc Tử Nguyễn Bính Chương 3: Ngữ nghĩa lớp từ ngữ thơ Hàn Mặc Tử Nguyễn Bính Chương NHỮNG TIỀN ĐỀ LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Thơ đặc điểm ngôn ngữ. .. nhà thơ thể tính nhạc thơ Việc sử dụng lớp từ thành công sáng tạo tạo nên giá trị nghệ thuật đặc sắc, nét đặc trưng từ ngữ thơ Hàn Mặc Tử Nguyễn Bính 29 2.2 Đặc điểm lớp từ thơ Hàn Mặc Tử Nguyễn
 • 115
 • 1,184
 • 0

Hiệu quả sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại trong thơ Nôm Đường luật của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương

Hiệu quả sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại trong thơ Nôm Đường luật của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương
... dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại thơ Nôm Đường luật Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyễn, Tú Xương 4.2 Phạm vi nghiên cứu Chúng tiến hành nghiên cứu hiệu sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội. .. 2.2.2.2 Đặc điểm sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại thơ Nôm Nguyễn Khuyến………………………………………………50 2.2.2.3 Đặc điểm sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại thơ Nôm Tú Xương ………………………………... việc sử dụng ngơn ngữ để thể tính cách người Việt Nam, để khu biệt Đường luật Nôm Đường luật Hán Và, sáng tạo nhà thơ Đường luật Nôm sử dụng cách hiệu lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại vào thơ
 • 65
 • 59
 • 0

Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở cacti và ứng dụng tại trường đại học hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)

Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở cacti và ứng dụng tại trường đại học hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)
Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở cacti và ứng dụng tại trường đại học hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở cacti và ứng dụng tại trường đại học hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở cacti và ứng dụng tại trường đại học hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở cacti và ứng dụng tại trường đại học hải phòng ( Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa trên phần mềm mã nguồn mở cacti và ứng dụng tại trường đại học hải phòng ( Luận văn thạc sĩ) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRẦN QUANG HUY XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG DỰA TRÊN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ CACTI VÀ ỨNG DỤNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG... nêu trên, mạng máy tính trường Đại học Hải Phòng phải có hệ quản trị mạng thích hợp Từ phân tích học viên lựa chọn đề tài:” Xây dựng hệ thống quản trị mạng dựa phần mềm mã nguồn mở Cacti ứng dụng. .. Nagios, Cacti ứng dụng b Phạm vi nghiên cứu: + Tìm hiểu cơng nghệ, mơ hình, giao thức quản trị mạng + Kiến trúc quản mạng mã nguồn mở + Xây dựng mơ hình hệ thống quản trị mạng trường Đại học Hải Phòng
 • 68
 • 95
 • 1

Thơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn Trãi (Luận văn thạc sĩ)

Thơ vịnh trong Ức trai thi tập và Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi (Luận văn thạc sĩ)
Thơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn TrãiThơ vịnh trong Ức trai thi tậpQuốc âm thi tập của Nguyễn Trãi ... Luận văn đủ file: Luận văn full
 • 95
 • 40
 • 0

Hệ thống chủ đề trong thơ nôm đường luật của nguyễn khuyến (so sánh với quốc âm thi tập của nguyễn trãi)

Hệ thống chủ đề trong thơ nôm đường luật của nguyễn khuyến (so sánh với quốc âm thi tập của nguyễn trãi)
... Làm rõ hệ thống chủ đề thơ Nôm Đường luật Nguyễn Khuyến tương quan so sánh với hệ thống chủ đề Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi Qua thấy q trình kế thừa, phát triển hệ thống chủ đề từ tác giả Nguyễn. .. nghiên cứu đề tài Hệ thống chủ đề thơ Nôm Đường luật Nguyễn Khuyến (So sánh với Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi) với hy vọng góp thêm góc nhìn cụ thể, hữu ích thơ văn Nguyễn Khuyến Nguyễn Trãi... loại thơ Nơm Đường luật nói riêng tương quan so sánh với Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi Lịch sử vấn đề Hệ thống chủ đề thơ Nôm Đường luật phong phú đa dạng .Thơ Nôm Đường luật đề cập đến vấn đề lớn
 • 147
 • 6
 • 0

Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi) (Luận văn thạc sĩ)

Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi) (Luận văn thạc sĩ)
Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi)Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm đường luật của Nguyễn Khuyến (so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi) ... NGA HỆ THỐNG CHỦ ĐỀ TRONG THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT CỦA NGUYỄN KHUYẾN (SO SÁNH VỚI QUỐC ÂM THI TẬP CỦA NGUYỄN TRÃI) Ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 8.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN... nghiên cứu đề tài Hệ thống chủ đề thơ Nôm Đường luật Nguyễn Khuyến (So sánh với Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi) với hy vọng góp thêm góc nhìn cụ thể, hữu ích thơ văn Nguyễn Khuyến Nguyễn Trãi... Làm rõ hệ thống chủ đề thơ Nôm Đường luật Nguyễn Khuyến tương quan so sánh với hệ thống chủ đề Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi Qua thấy trình kế thừa, phát triển hệ thống chủ đề từ tác giả Nguyễn
 • 105
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >