Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012
. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN. loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên 49 3.4.1. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất 49 3.4.1.1. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất tiểu. Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2012 . 2. Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. - Lựa chọn các loại hình
 • 87
 • 394
 • 0

Đánh giá tình hình giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2013.

Đánh giá tình hình giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2013.
. GIAO ĐẤT- CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 37 4.3.1 Đánh giá công tác giao đất trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2011- 2013 37 4.3.2 Đánh giá công tác cho thuê đất. giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2013. - Đánh giá mặt tích cực và mặt hạn chế của công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện và đưa. đất trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2011- 2013 45 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC TRONG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CỦA HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI
 • 61
 • 536
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2009 2012

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2009  2012
. LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ BÍCH THỦY ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 -. đề tài - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Đại Từ. - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên cả 3 mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. - Đánh giá tình hình quản lý. làm giảm diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện Đại Từ 30 2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa 30 2.2.4. Đề xuất hướng sử dụng quỹ đất trồng lúa trên địa bàn huyện 31 2.3. Phương
 • 102
 • 669
 • 1

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2009 2013

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2009  2013
. ĐẤT ĐAI Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC LINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 Ngành:. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC LINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 LUẬN VĂN. đề tài: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2013 . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu tổng quát - Đánh giá thực
 • 89
 • 305
 • 0

đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện đại từ  tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 đến 2014
... hồi đất huyện Đại Từ giai đoạn 2012 - 2014 - Đánh giá công tác giao đất huyện Đại Từ giai đoạn 2012 - 2014 - Đánh giá công tác cho thu đất huyện Đại Từ giai đoạn 2012 - 2014 - Đánh giá công tác. .. thu đất, thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. .. Đại Từ - Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất, thu hồi đất huyện Đại Từ giai đoạn 2012 - 2014 - Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu việc giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ
 • 67
 • 317
 • 0

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 62015

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 62015
... nước đất đai huyện 3.3.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2013 - 6/2015 * Đánh giá công tác giao đất: * Đánh giá công tác cho thu đất: * Đánh giá. .. địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 6/2015” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - ánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2013 - 6/2015 -Từ tìm... sơ giao đất, cho thu đất, thu hồi đất; các cá nhân, tổ chức giao đất, cho thu , thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công tác giao đất, cho thu
 • 78
 • 354
 • 0

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015
Đại Từ là một huyện trung du miền núi cách xa trung tâm thành phố Thái Nguyêncác khu kinh tế lớn của tỉnh. Song song với những thuận lợi là những áp lực về kinh tế, xã hội, về quản lí sử dụng đất.Chính vì vậy, cần đánh giá công tác quản lí đất đai nói chung và công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ nói riêng để thấy được những tồn tại, khó khăn từ đó đề ra các giải pháp khắc phục nhằm làm tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng đất là hết sức cần thiết. ... đất đai huyện Đại Từ b Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất, thu hồi đất huyện Đại Từ giai đoạn 2013 đến c Những tồn khó khăn công tác giao đât, cho thu đất thu hồi đất huyện Đại Từ d e Đề... KT-XH Hình 4.1: Bản đồ hành huyện Đại Từ năm 2013 B Đánh giá công tác giao đất, cho thu , thu hồi đất huyện Đại Từ giai đoạn 2013- 6 /2015 a Đánh giá công tác giao đất - 28 trường hợp - 193.094,00m2... c Đánh giá công tác thu hồi đất Đánh giá công tác thu hồi đất theo đối tượng sử dụng đất Bảng Kết thu hồi đất theo đối tượng sử dụng đất địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2013 đến Loại đất thu hồi
 • 25
 • 200
 • 0

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 6 2015. (Khóa luận tốt nghiệp) ... công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 6/ 2015” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu -Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn. .. đai huyện Đại Từ 23 3.3.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2013 - 6/ 2015 23 3.3.4 Những tồn khó khăn công tác giao đất, cho thu đất thu. .. đất đai huyện Đại Từ 35 4.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 6/ 2015 38 4.3.1 Đánh giá công tác giao đất
 • 78
 • 30
 • 0

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)
Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 2016 (Luận văn thạc sĩ) ... HIỀN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT... tiễn tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức 20 1.2.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức Việt Nam 20 1.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức tỉnh Phú Thọ 23 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG... Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2012 - 2016 .44 3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức theo mục đích sử dụng đất .44 3.3.2 Đánh giá tình
 • 87
 • 116
 • 0

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) ... công tác giao cv t c a huy n t, cho thu t, thu h i i T 36 t c a huy n iT giai o n 2012 - 2014 41 4.3.1 ánh giá công tác giao 4.3.2 t c a huy n ánh giá công tác cho thu i T giai o n 2012. .. lý c a công tác giao h i t, cho thu t thu t 2.1.1 C s khoa h c 2.1.2 C s pháp lí c a công tác giao 2.2 Khái ni m m t s quy tác giao t, cho thu 2.2.1 Công tác giao 2.2.2.. .thu t, t o i u ki n thu n l i cho ng i dân phát tri n kinh t 55 4.3.3 ánh giá công tác thu h i t 4.3.3.1 ánh giá công tác thu h i B ng 4.15 K t qu thu h i t t giao t giao t a bàn huy n iT giai
 • 67
 • 50
 • 0

Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2014 2016

Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2014 2016
... phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá kết hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu hoạt động khuyến. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014. .. đai huyện Đại Từ năm 2016 27 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động huyện Đại Từ giai đoạn 2014 - 2016 29 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất huyện Đại Từ giai đoạn 2014 - 2016 30 Bảng 3.4 Số hoạt động khuyến
 • 104
 • 42
 • 0

Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 (Luận văn thạc sĩ) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – – – – – – – – – – – – – – VŨ MINH DƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG Q TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ... ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: Nghiên cứu công tác chuyển giao KHKT q trình xây dựng Nơng thôn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Đề tài hồn... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu cơng tác chuyển giao KHKT q trình xây dựng Nông thôn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 Luận văn đầy đủ file: Luận văn full
 • 78
 • 51
 • 0

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 6 2015

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện đại từ  tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 6 2015
... huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 đến nay” B MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 đến nay, từ. .. lược tình hình huyện Đại Từ a Sơ lược trạng sử dụng đất công tác quản lý nhà nước đất đai huyện Đại Từ b Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất, thu hồi đất huyện Đại Từ giai đoạn 2013 đến c Những... định, huyện Đại Từ phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu phát triển KT-XH Hình 4.1: Bản đồ hành huyện Đại Từ năm 2013 B Đánh giá công tác giao đất, cho thu , thu hồi đất huyện Đại Từ giai đoạn 2013- 6/ 2015
 • 25
 • 49
 • 0

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2009 2013

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2009  2013
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC LINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 Ngành: Quản lý đất. .. tài: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2013 Mục têu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát - Đánh giá thực trạng công tác chuyển. .. thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2013 nhằm đưa kết đạt hạn chế tồn cơng tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Từ đề xuất giải pháp
 • 161
 • 15
 • 0

Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2017

Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2017
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THAO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2017. .. đất địa bàn huyện Đại Từ 46 3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.1 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh. .. doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 51 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất doanh nghiệp
 • 87
 • 12
 • 0

Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)

Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)
Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THAO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2017. .. đất địa bàn huyện Đại Từ 46 3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.1 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh. .. doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 51 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất doanh nghiệp
 • 85
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >