Tổng hợp tài liệu :

Đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai (Luận văn thạc sĩ)

Đặc điểm địa danh thành phồ hà tĩnh luận văn thạcngữ văn

Đặc điểm địa danh thành phồ hà tĩnh luận văn thạc sĩ ngữ văn
Luận văn, khóa luận, tiểu luận, báo cáo, đề tài . SƠN ĐẶC ĐIỂM ĐỊA DANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠCNGỮ VĂN . VINH - 2012 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐẶC ĐIỂM ĐỊA DANH THÀNH PHỐ HÀ. đến địa danh Hà Tĩnh trong đó có địa danh thành phố Hà Tĩnh tiêu biểu như Từ điển Hà Tĩnh của tác giả Bùi Thiết, Hà Tĩnh – Thành Sen 160 năm của Thành
 • 123
 • 621
 • 2

Đặc điểm ngôn ngữ thơ giang nam

Đặc điểm ngôn ngữ thơ giang nam
Luận văn, khóa luận, tiểu luận, báo cáo, đề tài
 • 94
 • 561
 • 2

Đặc điểm ngôn ngữ thơ huy cận trong lửa thiêng và vũ trụ ca

Đặc điểm ngôn ngữ thơ huy cận trong lửa thiêng và vũ trụ ca
Luận văn, khóa luận, tiểu luận, báo cáo, đề tài
 • 121
 • 1,794
 • 11

Đặc điểm ngôn ngữ thơ lê anh xuân

Đặc điểm ngôn ngữ thơ lê anh xuân
Luận văn, khóa luận, tiểu luận, báo cáo, đề tài . chung Chơng II: Đặc điểm ngôn ngữ thơ Lê Anh Xuân xét về phơng diện hình thức Chơng III: Đặc điểm ngôn ngữ thơ Lê Anh Xuân xét về phơng diện ngữ nghĩa Chơng. sĩ Lê Anh Xuân. Nghiên cứu thơ chống Mỹ đặc biệt là thơ của các nhà thơ chiến sỹ nh Lê Anh Xuân luôn là một đòi hỏi của bạn đọc. 2. Sáng tác của Lê Anh Xuân
 • 101
 • 703
 • 4

Đặc điểm ngôn ngữ thơ lưu quang vũ

Đặc điểm ngôn ngữ thơ lưu quang vũ
Luận văn, khóa luận, tiểu luận, báo cáo, đề tài
 • 119
 • 1,531
 • 6

Đặc điểm ngôn ngữ thơ thiếu nhi (qua tuyển tập thơ thiếu nhi chọn lọc)

Đặc điểm ngôn ngữ thơ thiếu nhi (qua tuyển tập thơ thiếu nhi chọn lọc)
Luận văn, khóa luận, tiểu luận, báo cáo, đề tài . II: Đặc điểm ngôn ngữ thơ thiếu nhi xét ở bình diện hình thức 12 Lê Thị Nguyệt 41E4 Khoa Văn Đặc điểm ngôn ngữ thơ thiếu nhi (Qua tuyển tập Thơ thiếu nhi. không ngữ nghĩa vô cùng cho ngôn ngữ thơ ca. - Về ngữ pháp: 11 Lê Thị Nguyệt 41E4 Khoa Văn Đặc điểm ngôn ngữ thơ thiếu nhi (Qua tuyển tập Thơ thiếu nhi chọn
 • 71
 • 1,298
 • 11

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nữ Thái Nguyên qua tác phẩm của ba nhà thơ Lưu Thị Bạch Liễu, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thị Vân Trung

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nữ Thái Nguyên qua tác phẩm của ba nhà thơ Lưu Thị Bạch Liễu, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thị Vân Trung
. Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỒNG THÚY ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ THƠ NỮ THÁI NGUYÊN QUA TÁC PHẨM CỦA BA NHÀ THƠ: LƢU THỊ. Nguyên : Lưu Thị Bạch Liễu, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thị Vân Trung 19 Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM VỀ THỂ THƠ, VẦN, NHỊP VÀ CÁCH TỔ CHỨC BÀI THƠ TRONG THƠ NỮ THÁI NGUYÊN 22 2.1. Đặc điểm về thể thơ 22. nghiên cứu gồm ba tác giả mà theo chủ quan của chúng tôi là có phong cách độc đáo hơn cả. Đó là ba nhà thơ: Lưu Thị Bạch Liễu, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thị Vân Trung. Ba nhà thơ hiện đều đang
 • 104
 • 572
 • 1

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nguyễn đình thi

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nguyễn đình thi
... Nguyễn Đình Thi Chơng : Đặc điểm ngôn ngữ thể nội dung thơ Nguyễn Đình Thi Chơng Thơ ngôn ngữ thơ Nguyễn Đình Thi -Thơ ngôn ngữ thơ 1.1- Một số đặc điểm thơ Theo nhà nghiên cứu, thơ ca loại hình nghệ... ngôn ngữ thơ Nguyễn Đình Thi -Bố cục luận văn : Ngoài phần mở đầu phần kết luận, nội dung luận văn gồm : Chơng : Thơ ngôn ngữ thơ Nguyễn Đình Thi Chơng : Đặc điểm hình thức thơ Nguyễn Đình Thi. .. liên quan đến việc phân tích thơ Nguyễn Đình Thi từ góc độ ngôn ngữ Nguyễn Đình Thi thơ Nguyễn Đình Thi 2.1- Một vài nét nghiệp văn chơng Nguyễn Đình Thi Nguyễn Đình Thi thuộc hệ mà nghiệp văn
 • 93
 • 1,005
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nguyễn duy

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nguyễn duy
... đến đề tàI Thơ ngôn ngữ thơ 1.1 Khái niệm thơ 1.2 Khái niệm ngôn ngữ thơ 1.3 Đặc trng ngôn ngữ thơ Nguyễn Duy thơ Nguyễn Duy 2.1 Đôi nét tác giả Nguyễn Duy 2.2.Sự nghiệp sáng tác Nguyễn Duy 1 7... 16 16 17 Chơng : Đặc điểm hình thức thơ Nguyễn Duy Đặc điểm thể thơ 1.1.Thể thơ lục bát 1.2.Thể thơ tự 1.3.Thể thơ năm chữ Đặc điểm sử dụng từ ngữ thơ Nguyễn Duy 2.1 Sử dụng từ ngữ giàu chất liệu... ngôn ngữ riêng biểu mặt : ngữ âm, ngữ nghĩa ngữ pháp a) Về ngữ âm Hơn ngôn ngữ thể loại nào, ngôn ngữ thơ với tính cách thứ ngôn ngữ giàu nhịp điệu, ngữ điệu phong phú cách hoà âm, thứ ngôn ngữ
 • 122
 • 1,743
 • 5

Đặc điểm ngôn ngữ thơ ma trường nguyên

Đặc điểm ngôn ngữ thơ ma trường nguyên
... Chương ĐẶC ĐIỂM THƠ MA TRƯỜNG NGUYÊN XÉT VỀ MẶT HÌNH THỨC 39 2.1 Đặc điểm thể thơ, vần, nhịp thơ Ma Trường Nguyên 39 2.1.1 Đặc điểm thể thơ 39 2.1.2 Đặc điểm vần thơ ... tư tưởng Đặc điểm ngôn ngữ thơ Ma Trường Nguyên chưa quan tâm mức Đó lí để đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ thơ Ma Trường Nguyên" chọn làm hướng nghiên cứu luận văn Lịch sử vấn đề 2.1 Ngôn ngữ từ xưa... người thơ Ma Trường Nguyên Thực đề tài Đặc điểm ngôn ngữ thơ Ma Trường Nguyên , tác giả luận văn hi vọng có đóng góp mới, bù đắp vào khoảng thiếu hụt việc nghiên cứu tìm hiểu ngôn ngữ thơ Ma Trường
 • 121
 • 151
 • 1

Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)

Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)
Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ)Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều (Luận văn thạc sĩ) ... đổi thơ Nguyễn Quang Thiều 17 1.3.3.1 Quan niệm sáng tác nhà thơ Nguyễn Quang Thiều 17 1.3.3.2 Nguyễn Quang Thiều đổi cảm hứng sáng tác 20 Chƣơng 2: SỰ THỂ HIỆN CỦA CÁI TƠI TRỮ TÌNH TRONG THƠ... 1.1.1 Cái 1.1.2 Cái tơi trữ tình 1.2 Sự vận động tơi trữ tình thơ Việt Nam 11 1.2.1 Cái tơi trữ tình văn học dân gian 11 1.2.2 Cái tơi trữ tình văn học trung... đặc trƣng thơ Nguyễn Quang Thiều Có thể thấy, hầu nhƣ viết đƣa nhận định, tìm hiểu cách khái quát thơ Nguyễn Quang Thiều mà chƣa sâu vào việc phân tích tơi trữ tình thơ Nguyễn Quang Thiều cách
 • 87
 • 99
 • 3

Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)

Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)
Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ)Năng lực ngôn ngữ của trẻ tự kỷ (Luận văn thạc sĩ) ... 2.1 Năng lực ngôn ngữ trẻ bình thường trẻ tự kỷ 54 Bảng 2.2 Mức độ tự kỷ lực ngôn ngữ trẻ tự kỷ 57 Bảng 2.3 Mức độ phát triển tâm vận động lực ngôn ngữ 58 Bảng 2.4 Phân bố tần số lực. .. lực ngôn ngữ trẻ tự kỷ 54 2.2.2 Đánh giá lực ngôn ngữ trẻ tự kỷ 79 Tiểu kết chương 81 Chƣơng ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ABA VÀ PECS TRONG CAN THIỆP NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA TRẺ... 1.1 Lịch sử nghiên cứu lực ngôn ngữ trẻ tự kỷ 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu lực ngôn ngữ trẻ tự kỷ giới 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu lực ngôn ngữ trẻ tự kỷ Việt Nam 20 1.2 Các khái
 • 156
 • 101
 • 1

ĐẶC điểm NGÔN NGỮ THƠ NGUYỄN BÍNH

ĐẶC điểm NGÔN NGỮ THƠ NGUYỄN BÍNH
... (Thơ 1940), Tâm hồn (Thơ 1940), Hương cố nhân (Thơ 1941), Người gái lầu hoa (Thơ 1942), Mười hai bến nước (Thơ 1942)… 2 Ngôn ngữ đậm chất dân gian thơ Nguyễn Bính Thơ Nguyễn Bính thể người sống... Trong nhà Thơ đổ xơ tìm hính thức diễn đạt mẻ Nguyễn Bính trở với cội nguồn dân tộc mình, chất liệu dân dã quen thuộc hình ảnh, ngơn từ, thể thơ Cũng ngôn ngữ dân gian, ngôn ngữ thơ Nguyễn Bính giàu... ruột Nguyễn Mạnh Phác Hà Nội sinh sống Nguyễn Bính làm thơ sớm, tài thực nảy nở ông có thơ đăng báo Cơ hái mơ tiền đề cho tập thơ Trong ba năm, từ 1940 đến 1942, Nguyễn Bính cho đời bảy tập thơ
 • 16
 • 59
 • 0

Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)

Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)
Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ)Thơ Nguyễn Hữu Quý (Luận văn thạc sĩ) ... dung trong thơ ông 2.2 Nhận định chung thơ Nguyễn Hữu Quý, viết Thơ Nguyễn Hữu Quý, nhà lí luận phê bình văn học Nguyễn Thanh Tú khẳng định: “Khi tập thơ Mười nghìn khát vọng Nguyễn Hữu Quý in (1997),... nghệ thuật thơ Nguyễn Hữu Quý 72 3.2.1 Khái niệm không gian nghệ thuật 72 3.2.2 Các kiểu không gian nghệ thuật thơ Nguyễn Hữu Quý 73 3.3 Thời gian nghệ thuật thơ Nguyễn Hữu Quý ... niệm nghệ thuật thơ Nguyễn Hữu Quý 28 2.2 Cảm hứng chủ đạo thơ Nguyễn Hữu Quý 40 iii 2.2.1 Khái niệm cảm hứng chủ đạo 40 2.2.2 Một số cảm hứng chủ đạo thơ Nguyễn Hữu Quý 41 2.3
 • 99
 • 20
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nữ thái nguyên qua tác phẩm của ba nhà thơ lưu thị bạch liễu, nguyễn thúy quỳnh, trần thị vân trung

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nữ thái nguyên qua tác phẩm của ba nhà thơ lưu thị bạch liễu, nguyễn thúy quỳnh, trần thị vân trung
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HỒNG THÚY ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ THƠ NỮ THÁI NGUYÊN QUA TÁC PHẨM CỦA BA NHÀ THƠ: LƯU THỊ BẠCH LIỄU, NGUYỄN THÚY QUỲNH, TRẦN THỊ VÂN TRUNG Chuyên ngành: Ngôn. .. trình sâu nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ Thực đề tài Đặc điểm ngôn ngữ thơ nữ Thái Nguyên qua tác phẩm ba nhà thơ: Lưu Thị Bạch Liễu, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thị Vân Trung , hi vọng có đóng góp... gồm ba tác giả mà theo chủ quan chúng tơi có phong cách độc đáo Đó ba nhà thơ: Lưu Thị Bạch Liễu, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thị Vân Trung Ba nhà thơ sinh sống làm việc Thái Nguyên Các chị công tác
 • 107
 • 5
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nguyễn thị mai

Đặc điểm ngôn ngữ thơ nguyễn thị mai
... Đặc biệt sáng tác thơ Nguyễn Thị Mai nhuần nhuyễn việc sử dụng âm hưởng ngơn ngữ ca dao Điều đủ cho ta thấy điều lạ ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai Thực đề tài Đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai ... nhà thơ Nguyễn Thị Mai 16 1.2.2 Thơ Nguyễn Thị Mai 18 Chương ĐẶC ĐIỂM VỀ THỂ THƠ, VẦN, NHỊP VÀ CÁCH TỔ CHỨC BÀI THƠ TRONG THƠ NGUYỄN THỊ MAI 21 iii 2.1 Đặc điểm thể thơ ... 1.1 Thơ ngôn ngữ thơ ca 1.1.1 Khái niệm thơ 1.1.2 Khái niệm ngôn ngữ thơ 1.1.3 Đặc trưng ngôn ngữ thơ 1.2 Giới thiệu Nguyễn Thị Mai thơ Nguyễn Thị Mai
 • 108
 • 4
 • 0

Nghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bản (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bản (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bảnNghiên cứu học cộng tác ứng dụng trong ELearning giảng dạy các ngôn ngữ lập trình cơ bản ... dạy ngôn ngữ lập trình 22 CHƯƠNG 2: HỌC CỘNG TÁC VÀ ỨNG DỤNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CƠ BẢN Trong chương tập trung nghiên cứu học cộng tác phương pháp học khác, nghiên cứu học cộng. .. luận văn Nghiên cứu học cộng tác ứng dụng E-Learning giảng dạy ngôn ngữ lập trình bản Trong đề tài tơi tập trung tìm hiểu lý thuyết hệ thống học cộng tác, từ áp dụng phương pháp học cộng tác. .. người học với người học với giáo viên người học với hệ thống quản lý trình học Và hệ thống học cộng tác áp dụng vào giảng dạy mơn học ngơn ngữ lập trình Chương trình bày học cộng tác ứng dụng giảng
 • 71
 • 7
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai (Luận văn thạc sĩ)

Đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai (Luận văn thạc sĩ)
Đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị MaiĐặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai ... niệm ngôn ngữ thơ 1.1.3 Đặc trưng ngôn ngữ thơ 1.2 Giới thiệu Nguyễn Thị Mai thơ Nguyễn Thị Mai 16 1.2.1 Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Thị Mai 16 1.2.2 Thơ Nguyễn Thị Mai. .. Đặc biệt sáng tác thơ Nguyễn Thị Mai nhuần nhuyễn việc sử dụng âm hưởng ngôn ngữ ca dao Điều đủ cho ta thấy điều lạ ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai Thực đề tài Đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai ... - Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai xét mặt hình thức: thể thơ, vần, nhịp - Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thơ Nguyễn Thị Mai xét mặt từ ngữ biện pháp tu từ thường nhà thơ sử dụng
 • 97
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >