Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng pentaôxit vanađi V2O5 (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu tình hình SXKD khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hoá

Nghiên cứu tình hình SXKD và khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hoá
Luận văn : Nghiên cứu tình hình SXKD khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hoá . tập nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh. doanh nghiệp - Sản xuất kinh doanh lợi nhuận .Phần II : Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp. Phần III: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh
 • 44
 • 340
 • 0

Nghiên cứu các đặc trưng khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam

Nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam
. Nghiên cứu các đặc trưng khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại Bentonit Việt Nam Đoàn Văn Thành Trường. hấp phụ tuyệt vời của nó đã thôi thúc tôi chọn đề tài: “ Nghiên cứu các đặc trƣng khả năng ứng dụng của một số loại bentonite Việt Nam trong dƣợc học”
 • 11
 • 1,308
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan . 3 nghiên cứu chế tạo màng nano TiO 2 bằng phương pháp sol-gel nhúng kéo phun nhiệt phân. Chương 4 Nghiên cứu nâng cao khả năng ứng dụng của màng nano TiO 2. Chương 5 Một số ứng dụng nano. sử dụng vật liệu TiCl 4 rẻ tiền có thể chế tạo được màng nano TiO 2 phẩm chất cao phục vụ cho các nghiên cứu cơ bản ứng dụng. Chương 4: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO. cao khả năng ứng dụng của màng nano TiO 2 . Tuỳ thuộc vào công nghệ vật liệu pha tạp mà các tính chất quang quang điện của màng hình thành sẽ khác nhau dẫn tới khả năng ứng dụng của các
 • 24
 • 468
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, thăm dò khả năng ứng dụng của CeO2, kích thước Nanomet

Nghiên cứu tổng hợp, thăm dò khả năng ứng dụng của CeO2, kích thước Nanomet
. thực hiện đề tài Nghiên cứu tổng hợp, thăm dò khả năng ứng dụng của CeO 2 kích thước nanomet . Nhiệm vụ chính của đề tài: - Tổng hợp oxit CeO 2 kích thước nano. Quá trình tổng hợp đi từ chất. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÁI NGUYÊN LÂM PHƢƠNG THANH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, THĂM DÒ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CeO2, KÍCH THƢỚC NANOMET Chuyên ngành: Hóa vô cơ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA. pháp tổng hợp CeO 2 kích thƣớc nanomet CeO 2 kích thước nano là một trong những vật liệu nano đang được chú ý nghiên cứu tổng hợp ứng dụng bởi nó có tiềm năng ứng dụng giá trị trong nhiều
 • 68
 • 540
 • 1

tổng hợp nghiên cứu tính chất các phức chất hỗn hợp tạo thành trong hệ ion đất hiếm (iii)-dibenzoylmetan-bazơ hữu cơ khả năng ứng dụng của chúng

tổng hợp và nghiên cứu tính chất các phức chất hỗn hợp tạo thành trong hệ ion đất hiếm (iii)-dibenzoylmetan-bazơ hữu cơ và khả năng ứng dụng của chúng
. 62 3.2. Tổng hợp nghiên cứu các phức chất hỗn họp tạo bởi các NTĐH canxi với DBM Dipy 67 3.2.1. Tổng hợp các phức chất hỗn hợp hệ Ln3+ - DBM - Dipy Ca2+- DBM - Dipy 67 3.2.2. Thành. 21 1.3.1. Các Ị3 - đixeton khả năng tạo phức cúa chúng 21 1.3.2. Các p - đixetonat ĐH fhức chất hỗn hợp với các phối tử trung hoà 24 1.3.3. ứng dụng của các p - đixetonat đất hiếm các phức. Thành phần hoá học của các phức chất hỗn hợp tạo thành trong hệ ion kim loại - DBM - Dipy 68 3.2.3. Nhiệt độ nóng chảy độ tan của các phức chất 69 3.2.4. Nghiên cứu các phức chất bằng phương
 • 151
 • 619
 • 0

nghiên cứu các đặc trưng khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam

nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam
. NHIÊN ĐOÀN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ LOẠI BENTONIT VIỆT NAM TRONG DƯỢC HỌC Chuyên ngành: Hóa Vô Cơ Mã số: 60.44.25 LUẬN VĂN THẠC SĨ. ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐOÀN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ LOẠI BENTONIT VIỆT NAM TRONG DƯỢC HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC . đã thôi thúc tôi chọn đề tài: “ Nghiên cứu các đặc trƣng khả năng ứng dụng của một số loại bentonite Việt Nam trong dƣợc học” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
 • 83
 • 448
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khả năng ứng dụng của Cu2O kích thước nanomet

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của Cu2O kích thước nanomet
. đích nghiên cứu một cách có hệ thống việc tổng hợp, khảo sát tính chất ứng dụng của đồng(I) oxit nano dạng bột cũng như dạng màng mỏng, chúng tôi chọn đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và. nghiên cứu tính chất khả năng ứng dụng của Cu 2 O kích thước nanomet” Để đạt được mục đích này, Luận án gồm những nội dung chính sau: 1. Tổng hợp khảo sát khả năng ứng dụng của đồng(I) oxit nano. với những tính chất đặc biệt. Các công tr ình nghiên cứu tổng hợp, chế tạo ứng dụng của Cu 2 O nano đã đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Cu 2 O nano có nhiều ứng dụng trong
 • 187
 • 1,097
 • 9

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN VẬT LÝ CAO TUẤN ANH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, CÁC TÍNH CHẤT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XỐP NANO SiC VÔ ĐỊNH HÌNH . nhóm nghiên cứu nào nghiên cứu về SiC xốp ngoài nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Chính vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu. triển, các tính chất mà đặc biệt là tính chất huỳnh quangvà ứng dụng của SiC xốp. Từ đó thấy được ưu, nhược điểm của vật liệu, các phương pháp chế tạo định hướng nghiên cứu công nghệ chế tạo
 • 188
 • 539
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
... điện màng nano TiO2 thu đƣợc Chƣơng 4: Nghiên cứu nâng cao khả ứng dụng màng nano TiO2 Nghiên cứu chế tạo màng oxyt bán dẫn đa thành phần sở nano TiO Nghiên cứu tính chất quang – điện màng chế. .. 3: Nghiên cứu chế tạo màng nano TiO2 Chế tạo màng nano TiO2 phƣơng pháp sol-gel nhúng kéo phun nhiệt phân Khảo sát ảnh hƣởng điều kiện chế tạo lên tính chất cấu trúc màng TiO Một số tính chất. .. đƣợc vào thực tiễn - Khảo sát tính chất vật liệu làm sở cho việc nghiên cứu nâng cao phẩm chất khả ứng dụng màng nano TiO2 theo hƣớng ứng dụng có nhu cầu thực tiễn với điều kiện khả thi - Đƣa vào
 • 155
 • 1,235
 • 1

Nghiên cứu về mobile PKI hạ tầng ứng dụng PKI trên thiết bị di động luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu về mobile PKI và hạ tầng ứng dụng PKI trên thiết bị di động  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... CÔNG NGHỆ VŨ THỊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU VỀ MOBILE PKI HẠ TẦNG ỨNG DỤNG PKI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG... cho thiết bị di động nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế 2.2 KIẾN TRÚC MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ CỦA HẠ TẦNG MOBILE PKI 2.2.1 Các yêu cầu Mobile PKI Việc ứng dụng hạ tầng khóa công khai thiết bị di động. .. J2ME công nghệ cho phát triển ứng dụng Java thiết bị di động điện thoại di động Công nghệ cho phép tích hợp tính mật mã tính khác dịch vụ chứng thực điện tử hạ tầng Mobile PKI vào thiết bị di động
 • 72
 • 1,056
 • 13

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng
... tính chất quang ứng dụng vật liệu nên chọn đề tài Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang định hướng ứng dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng đề tài nghiên cứu Trong. .. HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Lương Trúc Quỳnh Ngân CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT CỦA CÁC... Ứng dụng hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng tán xạ Raman tăng cường bề mặt Đầu tiên trình bày tổng quan hiệu ứng SERS chế tăng cường SERS, loại đế SERS, hệ số tăng cường tán xạ Raman hiệu ứng SERS,…
 • 187
 • 423
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng (TT)

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng trong tán xạ raman tăng cường bề mặt của các hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng (TT)
... 3: Nghiên cứu tính chất huỳnh quang hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng Chương 4: Ứng dụng hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng tán xạ Raman tăng cường bề mặt Kết luận: Trình bày kết luận rút từ kết nghiên. .. Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang định hướng ứng dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt hệ dây nanô silic xếp thẳng hàng Trong luận án này, nghiên cứu chế tạo hệ ASiNW đế Si phương pháp ăn mòn... trình chế tạo, nghiên cứu tính chất ứng dụng hệ ASiNW đế Si Với mục đích tìm hiểu nghiên cứu vật liệu ASiNW tính chất ứng dụng vật liệu nên chọn tên đề tài luận án Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang
 • 27
 • 230
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp tio2 khả năng ứng dụng để xử lý cr6+ trong nước thải = reseach on synthesis of tio2 and application for cr6+ treatment in wastewater

Nghiên cứu tổng hợp tio2 và khả năng ứng dụng để xử lý cr6+ trong nước thải = reseach on synthesis of tio2 and application for cr6+ treatment in wastewater
... Technology Research on synthesis of TiO2 and application for Cr6 +treatment in wastewater Pollution prevention practices include low impact development techniques, installation of green roofs and improved... Technology Research on synthesis of TiO2 and application for Cr6 +treatment in wastewater Then another exchange reaction can take place and so on and so forth One exchange reaction can follow another... synthesis of TiO2 and application for Cr6 +treatment in wastewater primarily van der Waals forces, and these weak interactions result in low melting and boiling points, similar to those of CCl4 Ti4+
 • 83
 • 159
 • 0

Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP và ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp an toàn mạng VOIP ứng dụng cho mạng thông tin quân sự (Luận văn thạc sĩ) ... TRUNG THÀNH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP AN TOÀN MẠNG VOIP ỨNG DỤNG CHO MẠNG THONG TIN QUÂN SỰ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Viễn Thông Mã số: 8520208 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƢỜI... Tổng quan hệ thống VoIP Chƣơ II: N h ên cứu phƣơ thức cơng giải pháp an tồn hệ thống VoIP Chƣơ III: G ải pháp an toàn mạng VoIP ứng dụng cho mạng thông tin Binh Chủng Thông Tin Liên Lạc Phần C:... vậy, t sở ề tài “ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP AN TOÀN VOIP ỨNG DỤNG CHO MẠNG THÔNG TIN QUÂN SỰ” ứu luậ Vì mụ ƣơ ã ấ Đặc biệt VoIP ứng dụng mạng thông tin quân vấ thực tiễ ấ ủ ậ ế - POTS (Hệ ủ ế V
 • 89
 • 67
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực của vắc xin trong phòng bệnh (Luận văn thạc sĩ) ... LÂM TẠ VĂN CÔN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN, HÔ HẤP Ở LỢN TẠI MỘT SỐ HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA VẮC XIN TRONG PHÒNG BỆNH Chuyên... tỉnh Bắc Giang đánh giá hiệu lực vắc xin phòng bệnh Mục tiêu đề tài - Xác định thông số tình hình dịch bệnh số đặc điểm dịch tễ bệnh Tai xanh lợn Bắc Giang; - Xác định vi rút gây bệnh; - Đánh giá. .. thiện thêm thông tin bệnh Tai xanh lợn, đánh giá đặc trưng dịch tễ bệnh Bắc Giang - Dựa vào đặc điểm dịch tễ đánh giá hiệu lực sử dụng vắc xin phòng bệnh, đề xuất biện pháp phòng chống dịch, giúp
 • 89
 • 61
 • 0
1 2 3 4 .. >