Tổng hợp tài liệu :

PHẦN 2. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Tài liệu Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng pptx

Tài liệu Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng pptx
. Internet -Vụ Khoa học Công nghệ Tên thủ tục : Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng quan thực hiện : Vụ Khoa học Công nghệ. Công nghệ Nội dung : Thủ tục Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng Trình tự thực hiện: - Phòng đo kiểm (là các quan, tổ chức,
 • 3
 • 332
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra các chuyên đề nghiên cứu

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra  các chuyên đề nghiên cứu
. NHÓM CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ CHUNG THUỘC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO SỰ CỐ TRÀN DẦU GÂY. BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TẬP HỢP BÁO CÁO CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU THUỘC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI. tr−êng - v¨n ho¸ t¹i khu vùc NGHI£N CøU Thực hiện trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt
 • 653
 • 584
 • 1

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyen môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyen và môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra
. xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên môi trường. 2- Đề xuất Bộ phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO SỰ CỐ TRÀN DẦU GÂY RA Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường. khắc phục trước mắt lâu dài 62 2.2. Bộ phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra 68 2.2.1. Các phương pháp
 • 193
 • 671
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'
. CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 57, 2010 XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Huỳnh Văn Chương. chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài Xây dựng sở dữ liệu phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất tại xã Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích chính. tin học khác nghiên cứu bước đầu đã xây dựng được nguồn sở dữ liệu đa tiêu chí cả không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Phú
 • 12
 • 668
 • 0

skkn tổ CHỨC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG sở GIÁO dục PHỔ THÔNG

skkn tổ CHỨC TRIỂN KHAI có HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG cơ sở GIÁO dục PHỔ THÔNG
. Tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tự đánh giá trong công tác KĐCL sở GDPT PHềNG GIO DC & O TO VN GIANG TRNG TIU HC XUN QUAN T CHC TRIN KHAI Cể HIU QU HOT NG T NH GI TRONG. nc v gi nc trong an bỡnh. ú l nhng nhõn lc v nhõn ti trong b Trn Th Chinh Hiu trng trng TH XuõnQuan 3 Tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tự đánh giá trong công tác KĐCL sở GDPT mỏy. XuõnQuan 1 Tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tự đánh giá trong công tác KĐCL sở GDPT MC LC NI DUNG TRANG PHN TH NHT: M U I C s khoa hc 1 1 C s lớ lun 1 2 C s thc tin 4 II Mc ớch ca SKKN
 • 42
 • 381
 • 2

SKKN GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG sở GIÁO dục PHỔ THÔNG TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI

SKKN GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG cơ sở GIÁO dục PHỔ THÔNG TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI
... Lâm Đồng, 2011, Tạp chí Hóa học T.49 (6A),Tr 393-402 BM03-TMSKKN GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG... để công tác kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Đồng Nai hiệu nhất, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tỉnh nhà Đó nội dung đề tài: Giải khó khăn trình triển khai công. .. giáo dục sở giáo dục phổ thông - Đánh giá đánh giá lại (nếu có) sở giáo dục phổ thông - Công nhận sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
 • 17
 • 1,337
 • 2

Nghiên cứu phân lập định lƣợng cryptotanshinon từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge ) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm

Nghiên cứu phân lập và định lƣợng cryptotanshinon từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge ) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm
... HÀ NỘI KHOA Y DƢỢC ĐẶNG THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP ĐỊNH LƢỢNG CRYPTOTANSHINON TỪ CÂY ĐAN SÂM (Salvia miltiorrhiza Bunge.) PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DƢỢC LIỆU ĐAN SÂM KHÓA LUẬN... miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm tiến hành với mục tiêu chiết xuất, phân lập phân tích cryptotanshinon dược liệu đan sâm bao gồm nội dung nghiên cứu sau:... thừa nghiên cứu đan sâm công bố nước quốc tế, với mục tiêu xây dựng sở khoa học thành phần hoạt chất dược liệu đan sâm, đề tài Nghiên cứu phân lập định lƣợng cryptotanshinon từ đan sâm (Salvia miltiorrhiza
 • 63
 • 226
 • 0

Nghiên cứu phân lập định lượng thành phần tanshinon IIA từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm

Nghiên cứu phân lập và định lượng thành phần tanshinon IIA từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm
... giá dược liệu đan sâm sản phẩm chứa đan sâm ngày nhiều thị trường Theo hướng nghiên cứu này, thực đề tài Nghiên cứu phân lập định lƣợng thành phần tanshinon IIA từ đan sâm phục vụ công tác kiểm. .. kiểm tra chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm với mục tiêu sau: Phân lập xác định hợp chất tanshinon IIA từ đan sâm Phân tích sắc ký lỏng hiệu cao HPLC tanshinon IIA đan sâm khảo sát tiêu chí làm chất. .. lượng dược liệu đan sâm qui định Dược điển Trung Quốc Ở nước ta, tanshinon IIA phân lập [21] chưa nghiên cứu xa để định hướng xây dựng chất chuẩn đối chiếu cho hợp chất để phục vụ công tác đánh
 • 49
 • 300
 • 1

Nghiên cứu phân lập định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâm

Nghiên cứu phân lập và định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâm
... KHOA Y DƢỢC ĐẶNG THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP ĐỊNH LƢỢNG CRYPTOTANSHINON TỪ CÂY ĐAN SÂM (Salvia miltiorrhiza Bunge.) PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DƢỢC LIỆU ĐAN SÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... hoạt chất dược liệu đan sâm, đề tài Nghiên cứu phân lập định lƣợng cryptotanshinon từ đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm tiến hành với mục... xuất, phân lập phân tích cryptotanshinon dược liệu đan sâm bao gồm nội dung nghiên cứu sau: - Chiết xuất, phân lập xác minh cấu trúc cryptotanshinon từ rễ đan sâm thu hái Lào Cai Xây dựng thẩm định
 • 63
 • 108
 • 0

Bài 1 Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng sở giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 2018-2019)

Bài 1 Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 2018-2019)
GIỚI THIỆU QUY TRÌNH, CHU KỲ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT 18/2018/TT-BGDĐT) ... 47/2012/TT-BGDĐT  Thơng tư số 59/2012/TT-BGDĐT NỘI DUNG CHÍNH  Mở đầu  Tiêu chuẩn đánh giá  Quy trình đánh giá  Cách đánh giá MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Ngun tắc chung Tích hợp khơng phải bỏ hoạt động KĐCLGD...I MỞ ĐẦU Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT thay Một phần:  Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT... mạng);   Đảm bảo tính tự nguyện bắt buộc; Hạn chế bệnh thành tích việc đánh giá nhà trường  MỞ ĐẦU Quan điểm tích hợp tiêu chuẩn đánh giá  Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo hướng tích hợp
 • 36
 • 94
 • 1

PHẦN 1. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

PHẦN 1. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019
Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá sở giáo dục đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. thank
 • 40
 • 8
 • 0

PHẦN 2. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

PHẦN 2. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019
Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá sở giáo dục đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank ... danh gia cac tieu chi Nhfrng tieu chi chtra danh gia, chua danh gia dung, danh gia chua d~y dii a) Nhfrng tieu chi chua danh gia b) Nhirng tieu chi chua danh gia dung c) Nhirng tieu chi danh gia. .. danh gia ngoai; b) K~ hoach lam viec cua doan danh gia ngoai; c) Cac Phi~u danh gia tieu chi va Phi~u danh gia tieu chi Mire 4; d) Bao cao k~t qua nghien ciru h6 sa danh gia cua dean danh gia. .. ph8 thong Trong thai gian khong qua 10 lam viec, k~ tir hoan nghien ciru h6 sa danh gia, tnrong doan va thir ky lam viec voi hoi d6ng tu danh gia co giao due ph6 thong thai gian t6i da va thuc
 • 35
 • 8
 • 0

PHẦN 3. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

PHẦN 3. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019
Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá sở giáo dục đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank
 • 40
 • 5
 • 0

PHẦN 4. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

PHẦN 4. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019
Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá sở giáo dục đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank
 • 40
 • 8
 • 0

PHẦN 5. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

PHẦN 5. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019
Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá sở giáo dục đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank
 • 50
 • 6
 • 0

PHẦN 6. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

PHẦN 6. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019
Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá sở giáo dục đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhân viên tham gia làm công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank
 • 50
 • 3
 • 0

PHẦN 7. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

PHẦN 7. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019
Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá sở giáo dục đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhân viên tham gia làm công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài sở giáo dục. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank
 • 61
 • 6
 • 0
1 2 3 4 .. >