Tổng hợp tài liệu :

PHẦN 3. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Nghiên cứu công cụ tin học phục vụ công tác đánh giá tác động mội trường

Nghiên cứu công cụ tin học phục vụ công tác đánh giá tác động mội trường
Luận văn về nghiên cứu công cụ tin học phục vụ công tác đánh giá tác động mội trường
 • 187
 • 430
 • 0

Tài liệu Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng pptx

Tài liệu Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng pptx
. Internet -Vụ Khoa học Công nghệ Tên thủ tục : Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng quan thực hiện : Vụ Khoa học Công nghệ. Công nghệ Nội dung : Thủ tục Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng Trình tự thực hiện: - Phòng đo kiểm (là các quan, tổ chức,
 • 3
 • 332
 • 0

nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu thuốc đông dược

nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược
. hoàng phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc ”1Đề tài này là một phần trong đề tài cấp bộ “ Nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu. liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu thuốc đông dược ” của Khoa kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu - Việm kiểm nghiệm thuốc
 • 156
 • 1,060
 • 3

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra các chuyên đề nghiên cứu

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra  các chuyên đề nghiên cứu
. NHÓM CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ CHUNG THUỘC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO SỰ CỐ TRÀN DẦU GÂY. BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TẬP HỢP BÁO CÁO CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU THUỘC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI. tr−êng - v¨n ho¸ t¹i khu vùc NGHI£N CøU Thực hiện trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt
 • 653
 • 584
 • 1

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyen môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyen và môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra
. xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên môi trường. 2- Đề xuất Bộ phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO SỰ CỐ TRÀN DẦU GÂY RA Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường. khắc phục trước mắt lâu dài 62 2.2. Bộ phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra 68 2.2.1. Các phương pháp
 • 193
 • 671
 • 2

Nghiên cứu xác lập sở khoa học phục vụ công tac đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác mỏ hầm lò

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tac đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác mỏ hầm lò
. dài của ngành khai thác mỏ hầm lò. Mục đích của đề tài: 1. Tạo lập sở khoa học để phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác mỏ hầm lò. 2. Đưa ra quy trình đánh giá. đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác hầm lò 3. Đưa ra Bản hướng kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác mỏ hầm lò. Phương pháp nghiên cứ u của đề. MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHAI
 • 158
 • 679
 • 3

Nghiên cứu xác lạp sở khoa học phục vụ công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ vùng thành mỹ đề xuất giải pháp phòng ngừa

Nghiên cứu xác lạp cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ vùng thành mỹ và đề xuất giải pháp phòng ngừa
. CÁO ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NGHIÊN CỨU XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC QUẶNG PHÓNG XẠ VÙNG THÀNH MỸ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA. XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC QUẶNG PHÓNG XẠ VÙNG THÀNH MỸ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA 8728 . nguyên Môi trường đã ký hợp đồng với Liên đoàn Địa chất xạ hiếm thực hiện đề tài KHCN cấp bộ: Nghiên c ứu xác lập sở khoa học phục vụ công tác đánh giá an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai
 • 93
 • 437
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'
. CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 57, 2010 XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Huỳnh Văn Chương. chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài Xây dựng sở dữ liệu phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất tại xã Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích chính. tin học khác nghiên cứu bước đầu đã xây dựng được nguồn sở dữ liệu đa tiêu chí cả không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Phú
 • 12
 • 668
 • 0

skkn tổ CHỨC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG sở GIÁO dục PHỔ THÔNG

skkn tổ CHỨC TRIỂN KHAI có HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG cơ sở GIÁO dục PHỔ THÔNG
. Tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tự đánh giá trong công tác KĐCL sở GDPT PHềNG GIO DC & O TO VN GIANG TRNG TIU HC XUN QUAN T CHC TRIN KHAI Cể HIU QU HOT NG T NH GI TRONG. nc v gi nc trong an bỡnh. ú l nhng nhõn lc v nhõn ti trong b Trn Th Chinh Hiu trng trng TH XuõnQuan 3 Tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tự đánh giá trong công tác KĐCL sở GDPT mỏy. XuõnQuan 1 Tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tự đánh giá trong công tác KĐCL sở GDPT MC LC NI DUNG TRANG PHN TH NHT: M U I C s khoa hc 1 1 C s lớ lun 1 2 C s thc tin 4 II Mc ớch ca SKKN
 • 42
 • 381
 • 2

SKKN GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG sở GIÁO dục PHỔ THÔNG TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI

SKKN GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG cơ sở GIÁO dục PHỔ THÔNG TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI
... Lâm Đồng, 2011, Tạp chí Hóa học T.49 (6A),Tr 393-402 BM03-TMSKKN GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG... để công tác kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Đồng Nai hiệu nhất, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tỉnh nhà Đó nội dung đề tài: Giải khó khăn trình triển khai công. .. giáo dục sở giáo dục phổ thông - Đánh giá đánh giá lại (nếu có) sở giáo dục phổ thông - Công nhận sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
 • 17
 • 1,337
 • 2

Nghiên cứu phân lập định lƣợng cryptotanshinon từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge ) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm

Nghiên cứu phân lập và định lƣợng cryptotanshinon từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge ) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm
... HÀ NỘI KHOA Y DƢỢC ĐẶNG THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP ĐỊNH LƢỢNG CRYPTOTANSHINON TỪ CÂY ĐAN SÂM (Salvia miltiorrhiza Bunge.) PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DƢỢC LIỆU ĐAN SÂM KHÓA LUẬN... miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm tiến hành với mục tiêu chiết xuất, phân lập phân tích cryptotanshinon dược liệu đan sâm bao gồm nội dung nghiên cứu sau:... thừa nghiên cứu đan sâm công bố nước quốc tế, với mục tiêu xây dựng sở khoa học thành phần hoạt chất dược liệu đan sâm, đề tài Nghiên cứu phân lập định lƣợng cryptotanshinon từ đan sâm (Salvia miltiorrhiza
 • 63
 • 226
 • 0

Nghiên cứu phân lập định lượng thành phần tanshinon IIA từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm

Nghiên cứu phân lập và định lượng thành phần tanshinon IIA từ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm
... giá dược liệu đan sâm sản phẩm chứa đan sâm ngày nhiều thị trường Theo hướng nghiên cứu này, thực đề tài Nghiên cứu phân lập định lƣợng thành phần tanshinon IIA từ đan sâm phục vụ công tác kiểm. .. kiểm tra chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm với mục tiêu sau: Phân lập xác định hợp chất tanshinon IIA từ đan sâm Phân tích sắc ký lỏng hiệu cao HPLC tanshinon IIA đan sâm khảo sát tiêu chí làm chất. .. lượng dược liệu đan sâm qui định Dược điển Trung Quốc Ở nước ta, tanshinon IIA phân lập [21] chưa nghiên cứu xa để định hướng xây dựng chất chuẩn đối chiếu cho hợp chất để phục vụ công tác đánh
 • 49
 • 300
 • 1

Nghiên cứu phân lập định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâm

Nghiên cứu phân lập và định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâm
... KHOA Y DƢỢC ĐẶNG THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP ĐỊNH LƢỢNG CRYPTOTANSHINON TỪ CÂY ĐAN SÂM (Salvia miltiorrhiza Bunge.) PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DƢỢC LIỆU ĐAN SÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... hoạt chất dược liệu đan sâm, đề tài Nghiên cứu phân lập định lƣợng cryptotanshinon từ đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm tiến hành với mục... xuất, phân lập phân tích cryptotanshinon dược liệu đan sâm bao gồm nội dung nghiên cứu sau: - Chiết xuất, phân lập xác minh cấu trúc cryptotanshinon từ rễ đan sâm thu hái Lào Cai Xây dựng thẩm định
 • 63
 • 108
 • 0

Nghiên cứu phân lập định lượng thành phần Tanshinon IIA từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm

Nghiên cứu phân lập và định lượng thành phần Tanshinon IIA từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm
... giá dược liệu đan sâm sản phẩm chứa đan sâm ngày nhiều thị trường Theo hướng nghiên cứu này, thực đề tài Nghiên cứu phân lập định lƣợng thành phần tanshinon IIA từ đan sâm phục vụ công tác kiểm. .. kiểm tra chất lƣợng dƣợc liệu đan sâm với mục tiêu sau: Phân lập xác định hợp chất tanshinon IIA từ đan sâm Phân tích sắc ký lỏng hiệu cao HPLC tanshinon IIA đan sâm khảo sát tiêu chí làm chất. .. lượng dược liệu đan sâm qui định Dược điển Trung Quốc Ở nước ta, tanshinon IIA phân lập [21] chưa nghiên cứu xa để định hướng xây dựng chất chuẩn đối chiếu cho hợp chất để phục vụ công tác đánh
 • 49
 • 90
 • 0

XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐẤT VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... cứu đề tài Xây dựng sở liệu phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất xã Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục đích đề tài thiết lập thông tin sở liệu đất đai qui tính... đầu xây dựng nguồn sở liệu đa tiêu chí không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất địa bàn xã Phú sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ kết nghiên... việc xây dựng liệu đất đai cấp sở, Hồ Thị Lam Trà Phạm Văn Vân (2006) ứng dụng GIS để xây dựng sở liệu phục vụ công tác quản lý tài đất đai , nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng GIS sở vận dụng
 • 12
 • 140
 • 0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HCM’S LAND MDP ENTERPRISE PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẬP NHẬT HOÀN THIỆN SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HCM’S LAND MDP ENTERPRISE PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẬP NHẬT HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... Hình 21: Trang 01 04 GCN QSHNƠ QSDĐƠ 40 Hình 22: Trang 02 03 GCN QSHNƠ QSDĐƠ 41 vii Hình 23: Trang 01 04 GCN QSDĐ 41 Hình 24: Trang 02 03 GCN QSDĐ 42 Hình 25: Trang... tồn cơng trình; - Điểm toạ độ địa chính, địa danh ghi thuyết minh Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Trần Thu Ngân sở liệu thu c tính địa Các liệu thu c tính địa lập để thể nội dung Sổ mục kê đất đai,... quyền SDĐ thu c Sở Tài Nguyên Môi Trường phải chỉnh sửa BĐĐC thống với GCN xét cấp BĐĐC quản lý, lưu trữ quan QLĐĐ Tỉnh, Thành phố trực thu c Trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thu c tỉnh
 • 75
 • 60
 • 0

Bài 1 Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng sở giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 2018-2019)

Bài 1 Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 2018-2019)
GIỚI THIỆU QUY TRÌNH, CHU KỲ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT 18/2018/TT-BGDĐT) ... 47/2012/TT-BGDĐT  Thơng tư số 59/2012/TT-BGDĐT NỘI DUNG CHÍNH  Mở đầu  Tiêu chuẩn đánh giá  Quy trình đánh giá  Cách đánh giá MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Ngun tắc chung Tích hợp khơng phải bỏ hoạt động KĐCLGD...I MỞ ĐẦU Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT thay Một phần:  Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT... mạng);   Đảm bảo tính tự nguyện bắt buộc; Hạn chế bệnh thành tích việc đánh giá nhà trường  MỞ ĐẦU Quan điểm tích hợp tiêu chuẩn đánh giá  Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo hướng tích hợp
 • 36
 • 94
 • 1
1 2 3 4 .. >