Tổng hợp tài liệu :

Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cp giao nhận và thương mại

Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang
Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang . của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàngNh đã khẳng định, bán hàng xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp .Kế toán. là doanh thu bán hàng. Số doanh thu này là cơ sở để doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh của mìnhb) Khái niệm về xác định kết quả bán hàngXác định kết
 • 69
 • 476
 • 0

Thực tế kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Tân Tân

Thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Tân Tân
Thực tế kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Tân Tân . ở Chi nhánh công ty cổ phần Tân Tân2. Hình thức kế toán Chi nhánh công ty cổ phần Tân Tân áp dụng- Chi nhánh công ty cổ phần Tân Tân áp dụng hình thức kế. NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TÂNI. Đặc điểm của Chi nhánh công ty cổ phần Tân Tân1. Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần Tân TânCông ty cổ phần
 • 36
 • 1,822
 • 0

Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng
Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng . I Việt Nam Xí nghiệp May Hải Phòng, em quyết định chọn đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần. KTACĐ22 9 Giá bán VAT đầu ra (2) (1) 63 215 4 ,15 5 ,15 6 511 333 11 1 ,11 2 ,13 1 63 215 4 ,15 5 ,15 6 511 11 1 ,11 2 ,13 115 7 333 VAT đầu ra Giá bán (3) (2) (1) Chuyên
 • 54
 • 444
 • 4

Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang 
Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang . của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Nh đã khẳng định, bán hàng xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp .Kế toán. trò của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Bán hàng xác định kết quả kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp
 • 69
 • 324
 • 0

Thực tế kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Tân Tân (ko lý luận)

Thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Tân Tân (ko lý luận)
Thực tế kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần Tân Tân (ko lý luận) . bộ máy kế toánChi nhánh công ty cổ phần Tân Tân 2. Hình thức kế toán Chi nhánh công ty cổ phần Tân Tân áp dụng - Chi nhánh công ty cổ phần Tân Tân áp. khác.....................................................................................9 PHẦN II: THỰC TẾ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TÂN...............................................................................................................10
 • 36
 • 958
 • 1

169 Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng

169 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng
169 Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng . I Việt Nam Xí nghiệp May Hải Phòng, em quyết định chọn đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần. KTACĐ22 9 Giá bán VAT đầu ra (2) (1) 63 215 4 ,15 5 ,15 6 511 333 11 1 ,11 2 ,13 1 63 215 4 ,15 5 ,15 6 511 11 1 ,11 2 ,13 115 7 333 VAT đầu ra Giá bán (3) (2) (1) Chuyên
 • 54
 • 368
 • 0

tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam

tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam
tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam 123doc.vn
 • 96
 • 499
 • 2

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Dịch vụ thương mại Hải Phòng II

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại Hải Phòng II
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Dịch vụ thương mại Hải Phòng II 123doc.vn
 • 97
 • 451
 • 2

180 Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI

180 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI
180 Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần GALI 123doc.vn
 • 120
 • 349
 • 0

Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng
Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam- Xí nghiệp May Hải Phòng . đ i v i các phần hành kế toán tìm hiểu kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh t i Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt. Nam Xí nghiệp May H i Phòng, em quyết định chọn đề t i: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh t i Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập
 • 54
 • 393
 • 0

Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Huy Nguyên

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Huy Nguyên
Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH Thương mại dịch vụ Huy Nguyên . TỔ CHỨC QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY NGUYÊN. 1. Tổ chức bộ máy quản lý tại chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch. độ kế toánchi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ Huy Nguyên đang áp dụng: +) Chế độ kế toán công ty áp dụng: Chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch
 • 127
 • 419
 • 5

Kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bút bi Thiên Long

Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bút bi Thiên Long
Kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bút bi Thiên Long
 • 49
 • 304
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng hải phòng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hải phòng
luận văn, khóa luận, đề tài, tài liệu, thạc sĩ, cao học . tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Đầu Tƣ Xây Dựng Hải Phòng . tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Đầu Tƣ Xây Dựng Hải Phòng Kết hợp kiến thức thu
 • 101
 • 269
 • 0

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ - TKV - Xí nghiệp Vật tư Vận tải doc

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - TKV - Xí nghiệp Vật tư và Vận tải doc
. công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ - TKV - Xí nghiệp Vật tư. toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ - TKV - Xí nghiệp Vật tư Vận tải . Ngoài
 • 108
 • 373
 • 0

Giải pháp nâng cáo hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng thương mại Thành Đô tại Ninh Bình

Giải pháp nâng cáo hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Đô tại Ninh Bình
Tại Việt Nam, phân tích tài chính doanh nghiệp phần nào vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với lĩnh vực tài chính tín dụng đã tạo điều kiện cho phân tích tài chính có được sự quan tâm của các nhà quản trị. Nền kinh tế thị trường phát triển nhanh chóng tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Muốn tồn tại phát triển trong nền kinh tế năng động cạnh tranh gay gắt hiện nay các doanh nghiệp cần nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của phân tích tài chính cũng như thường xuyên vận dụng vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó, các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới nhận ra những cơ hội thách thức trong hoạt động của đơn vị. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu quyết định tối ưu nhằm đạt các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp
 • 66
 • 300
 • 0

Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty TNHH Tiến Long

Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty TNHH Tiến Long
. tài Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH Tiến Long . Nội dung cụ thể của đề tài là chủ yếu đi sâu vào phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH Tiến Long. kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả. 1.5.2.Nội dung nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh. 1.5.2.1. Kế toán kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán. Kế toán kết quả kinh doanh cần tuân. Khoa Kế Toán - Kiểm Toán Kết quả kinh doanh trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác - Chi phí khác  Kết quả kinh doanh sau thuế: Kết quả kinh doanh sau thuế = Kết quả
 • 33
 • 125
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Trang thiết bị y tế Hoàng Đức

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức
MỤC LỤCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU11.1Tính cấp thiết của đề tài11.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu31.3 Mục tiêu nghiên cứu121.4 Câu hỏi nghiên cứu131.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu131.6 Phương pháp nghiên cứu131.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu141.8 Kết cấu của đề tài15CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI162.1 Khái niệm, vai trò, yêu cầu công tác quản lý của họat động bán hàng162.1.1 Khái niệm bán hàng162.1.2 Vai trò của hoạt động bán hàng162.1.3 Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng172.2 Khái niệm, vai trò của xác định kết quả kinh doanh182.2.1 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh182.2.2 Vai trò xác định kết quả kinh doanh182.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh192.4 Kế toán bán hàng202.4.1 Phương thức bán hàng202.4.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán222.4.3 Kế toán doanh thu bán hàng272.4.3.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu272.4.3.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng272.4.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu292.4.4.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu292.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh302.5.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh302.5.2 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp312.5.3 Xác định kết quả kinh doanh342.6 Sổ kế toán báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh372.6.1 Sổ kế toán sử dụng372.6.2 Báo cáo kế toán39CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG40VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI40CN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TTBYT HOÀNG ĐỨC403.1 Giới thiệu tổng quan về CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức403.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của CN Công ty Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức403.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức413.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức413.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức423.1.5Tình hình tài chính kết quả hoạt động kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức443.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức463.3Tổ chức hệ thống kế toán tại CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức473.3.1 Các chính sách kế toán chung473.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán483.3.3Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán483.3.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán493.4 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại CN Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT Hoàng Đức493.4.1 Các phương thức bán hàng493.4.2 Các phương thức thanh toán tiền hàng493.4.3 Chứng từ tài khoản sử dụng513.4.4 Phương pháp kế toán513.4.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty533.4.6 Kế toán giá vốn hàng bán563.4.7 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh583.4.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty61CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN63KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH63TẠI CN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TTBYT HOÀNG ĐỨC634.1 Nhận xét về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại công ty634.1.1Ưu điểm634.1.2Nhược điểm674.2 Kiến nghị về công tác kế toán69
 • 113
 • 601
 • 2

Kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty cổ phần may thương mại quảng trị - xí nghiệp may lao bảo

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty cổ phần may và thương mại quảng trị - xí nghiệp may lao bảo
Kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty cổ phần may thương mại quảng trị - xí nghiệp may lao bảo
 • 51
 • 355
 • 0

Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cp giao nhận thương mại

Kế toán kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cp giao nhận và thương mại
... kết kinh doanh doanh nghiệp  Kết kế toán trước thuế Trong doanh nghiệp, kết kinh doanh bao gồm kết hoạt động kinh doanh kết hoạt động khác Công thức: Kết KD trước thuế = Kết HĐKD + Kết khác  Kết. .. kinh doanh chi nhánh công ty CP giao nhận thương mại K.L 37 2.2.2 Thực trạng kế toán kết kinh doanh chi nhánh công ty CP giao nhận thương mại K.L theo chuẩn mực kế toán Việt Nam... kết hoạt động kinh doanh Kết kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh kết hoạt động khác Cuối kỳ kinh doanh, kế toán phải tổng hợp kết tất hoạt động doanh nghiệp để xác định kết
 • 76
 • 28
 • 0
1 2 3 4 .. >