Tổng hợp tài liệu :

SLIDE bài GIẢNG THƯƠNG mại DỊCH vụ (5)

Bài giảng thương mại điện tử chương 3 internet và các dịch vụ trên internet

Bài giảng thương mại điện tử  chương 3 internet và các dịch vụ trên internet
Bài giảng thương mại điện tử chương 3 internet và các dịch vụ trên internet . 2. Cách truyền thông tin qua Internet 3. Các giao thức trên Internet 4. Internet và Extranet 5. Các dịch vụ trên Internet 6. Internet 2 và Web ngữ nghĩa 3 Thương mại điện tử 1. Internet. Thương mại điện tử Chương 3 Internet và các dịch vụ trên Internet 1 Thương mại điện tử Mục tiêu  Định danh các ý niệm công nghệ then chốt.  Mô tả nguyên tắc của các giao thức Internet. triển khai mở rộng hạ tầng và các dịch vụ trên Internet. 6 Thương mại điện tử Sự nổi bật của WWW  Web  Phần mềm chạy trên máy tính có kết nối Internet  Generates Internet traffic  Web
 • 43
 • 453
 • 0

bài giảng kinh tế doanh nghiệp thương mại dịch vụ chương 5 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DNTM

bài giảng kinh tế doanh nghiệp thương mại dịch vụ chương 5 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DNTM
. bán - Cơ cấu hàng hoá kinh doanh - Năng lực quản lý - ???? 4 4 5. 1… 5. 1… 5. 1.2. KẾT QUẢ KINH DOANH: 5. 1.2.1. Các yếu tố thể hiện kết quả kinh doanh DOANH THU, GTGT, LỢI NHUẬN 5. 1.2.2. NGUỒN HÌNH. 1 1 CHƯƠNG 5: HIỆU QUẢ KINH CHƯƠNG 5: HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DNTM, DV DOANH CỦA DNTM, DV 5. 1. CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH • CHI PHÍ: KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI,. thuế (14 = 10 + 13) 15. Thuế thu nhập DN 16. LN sau thuế 6 6 5. 2. Hiệu quả kinh doanh của DN 5. 2. Hiệu quả kinh doanh của DN 5. 2.1. KHÁI NIỆM, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ: Hiệu quả kinh doanh là mối tương
 • 12
 • 763
 • 0

bài giảng quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

bài giảng quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ
. chức các hoạt động nghiệp vụ mua bán, dự trữ, bảo quản, vận chuyển, xúc tiến thương mại, dịch vụ. 4. Quản trị các yếu tố V,P, hàng hóa trong hoạt động kinh doanh. • Kinh doanh một mặt hàng hoặc một. end BÀI 2: QUẢN TRỊ KDTM TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG I. Các cách tiếp cận quản trị KDTM II. Các phương pháp quản trị KDTM III. Một số nội dung chủ yếu của quản trị KDTM Nhà quản trị Đối tượng quản trị. mụch đích, tổchức CÁC CÁCH TIẾP CẬN QUẢN TRỊ 3 cách Theo chức năng quản trị Theo yếu tố. Theo nghiệp vụ kinh doanh. Xác định mục tiêu Giải pháp thực hiện Quản trị theo chức năng Mục tiêu Định hướng trong tương
 • 124
 • 1,420
 • 4

Bài giảng: Kế toán thương mại dịch vụ pptx

Bài giảng: Kế toán thương mại dịch vụ pptx
. từ kế toán; + Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; + Tổ chức vận dụng hình thức kế toán & sổ kế toán; + Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán. 8 C1: TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI DỊCH. chứng từ kế toán: + Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán + Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình giám đốc DN ký duyệt + Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, đònh. giá vốn của dòch vụ cung cấp cũng chính là giá thành của sản phẩm dòch vụ. 3 13 C1: TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ. 1.2. Tổ chức công việc kế toán trong DN thương mại dòch vụ Nội dung tổ
 • 75
 • 2,427
 • 30

bài giảng marketing thương mại dịch vụ

bài giảng marketing thương mại dịch vụ
. doanh nghiệp thương mại. - Trình bày được nội dung các chức năng của doanh nghiệp thương mại. - Hiểu và giải thích được khái niệm marketing thương mại, bản chất của marketing thương mại. - Trình. I. MARKETING THƯƠNG MẠI Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có khả năng: - Giải thích được khái niệm về thương mại, . thuyết marketing hiện nay và có được lợi ích từ việc ứng dụng marketing vào lĩnh vực hoạt động thương mại của các tổ chức kinh tế, có thể chấp nhận khái niệm marketing thương mại như sau: “Marketing
 • 89
 • 354
 • 0

Slide bài giảng Thương mại điện tử căn bản pdf

Slide bài giảng Thương mại điện tử căn bản pdf
. của thương mại điện tử Sự hình thành và phát triển của thương mại điện tử 2. Khái niệm thương mại điện tử 3. Phạm vi, chức năng của thương mại điện tử 4. Lợi ích và trở ngại của thương mại điện. của thương mại điện tử Chương 4: Các mô kinh doanh trong thương mại điện tử Chương 5: Giao dịch trong thương mại điện tử Chương 6: Thanh toán điện tử Chương 7: An toàn/ninh trong thương mại điện. dịch vụ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử: thuế điện tử, hải quan điện tử, đầu tư, xuất nhập khẩu được điện tử hóa… Phát triển công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử trên cơ sở khuyến khích
 • 24
 • 1,534
 • 0

Slide bài giảng thương mại quốc tế

Slide bài giảng thương mại quốc tế
Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng . lợi nhất. 3. Lý do phải có thương mại quốc tế 3. Lý do phải có thương mại quốc tế  Sự phân bổ nguồn lực khác nhau giữa các quốc Sự phân bổ nguồn lực khác nhau giữa các quốc gia. gia.  Chuyên. so sánh. 4. Lợi ích của thương mại quốc tế: 4. Lợi ích của thương mại quốc tế:  Tăng hàng hóa tiêu dùng trong nền kinh tế, đa Tăng hàng hóa tiêu dùng trong nền kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm. Chuyển giao công nghệ, tăng việc làm, giảm nghèo đói đói 5. Rủi ro trong thương mại quốc tế 5. Rủi ro trong thương mại quốc tế - Rủi ro đối với hàng hóa Rủi ro đối với hàng hóa - Rủi ro tín dụng Rủi
 • 113
 • 1,053
 • 1

slide bài giảng thương mại điện tử

slide bài giảng thương mại điện tử
. thanh toán, giao nhận  Thông tin: bất cứ thứ gì truyền tải bằng kỹ thuật điện tử Thương mại: mọi quan hệ mang tính thương mai có, hay không có hợp đồng Đối tượng Governme nt Business Consumer Goverment. doanh  Tác động hoạt động ngân hàng  Tác động ngoại thương Yêu cầu pháp lý  Xây dựng khung pháp lý  Giá trị pháp lý  Chữ ký điện tử  Văn bản điện tử . hẹp  Giao dịch hàng hóa, dịch vụ qua phương tiện điện tử  Nghĩa rộng  Toàn bộ chu trình và hoạt động kinh doanh sử dụng phương tiện điện tử, công nghệ thông tin số hóa  Gồm : Sản xuất,
 • 13
 • 364
 • 0

Bài giảng thương mại dịch vụ trong WTO

Bài giảng thương mại dịch vụ trong WTO
. không có định nghĩa về dịch vụ, dù Ban thư ký WTO đã chia dịch vụ ra là 12 ngành dịch vụ và 155 phân ngành: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y. thiểu” với 2 nội dung chủ yếu:  Mức độ cam kết mở cửa thị trường  Cam kết về đối xử quốc gia 5 I. Dịch vụ Mở cửa thị trường thường giới hạn bởi:  Số lượng nhà cung cấp dịch vụ  Giá trị dịch. tải hàng không - Dịch vụ đặt vé máy bay qua mạng. GATS đã loại trừ dịch vụ vận tải hàng không 15 IV. Một số lĩnh vực đặc thù 2.Dịch vụ tài chính Dịch vụ tài chính là lĩnh vực thương mại dịch
 • 21
 • 1,093
 • 0

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 5

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 5
... thống chi phiếu điện tử  Sổ chi phiếu điện tử     29  Một dạng tương tự ví điện tử Được tích hợp với hệ thống thông tin kế toán người mua server toán người bán Lưu chứng từ điện tử chứng nhận... Int 16 22/9/04 ngân điện tử Electronic Payment Thẻ trừ tiền - Debit Cards    17 Hình thức phân phối tiền mặt hình thức điện tử Mondex, VisaCash dùng cách CyberCash thương mại hóa debit card... viên Electronic Payment Tiền điện tử  Thẻ có chứa giá trò Stored Value  Không cấp tiền Cards    Thẻ trừ tiền (Debit card) — hình thức phân phối tiền dạng điện tử Vô danh hữu danh Thuận lợi
 • 41
 • 275
 • 0

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 7

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 7
... mã Chữ ký số 17 Khoá chữ ký công cộng người gửi 21 June 2002 Thông điệp đọc Security Issues Bộ đọc IC Card Khách hàng Y Khách hàng X Với Ví điện tử Cơ quan chứng nhận Cửa hàng điện tử Người bán... gửi Người nhận người đọc đọc thông điệp người biết chắn thông điệp người Security Issues Chữ ký điện tử 11 21 June 2002 Security Issues Qui trình bảo an  Chứng nhận - Certificate   Xác đònh... authority (CA) Name : “Richard” key-Exchange Key : Signature Key : Serial # : 2948 375 6 Other Data : 10236283025 273 Expires : 6/18/96 Signed : CA’s Signature 12 21 June 2002 Security Issues Qui
 • 19
 • 179
 • 0

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 8

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 8
... 1000 khách hàng qua mạng, cho thấy:     11 93% nghiên cứu SP mạng trước mua 85 % số tìm thấy sản phẩm, mua SP 88 % cho cần có thông tin đầy đủ từ nguồn (rất quan trọng) 95% cho cần cho phép tìm... cáo truyền thống  Email 17 26 June 200 Internet Customers email  Có khoảng 68% KH mua sắm thô giới thiệu email 18 26 June 200 Internet Customers Nhận xét   19 Mua sắm mạng tìm kiếm (‘thử’)
 • 22
 • 208
 • 0

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 1

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 1
... (www.nielsen-netratings.com) 22/9/04 Introduction to e-c Thương mại điện tử    Internet hình thành năm 19 60 đến năm 19 90, ứng dụng vào lónh vực thương mại Sự hình thành phát triển TMĐT gắn liền với... Internet Thương mại điện tử Bộ trình duyệt Web, TMĐT vấn đề an toàn Sự gia tăng tên miền thương mại Đăng ký phát hành web Lòch sử hình thành TMĐT Những rủi ro TMĐT 22/9/04 Introduction to e-c 1- Khái... phí tăng lên $10 0 - $15 0/tháng bạn đăng ký thêm dòch vụ mã hoá an toàn (SSL) hay chức thương mại điện tử (EC) – Cần thiết bạn muốn có website TMĐT theo chuẩn quốc tế • Chi phí $1K - $3K/tháng
 • 52
 • 254
 • 0

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 3

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 3
... www.commerceone.c om Virtual Spin Giải pháp thương mại điện tử (Business to Business) www.virtualspin.com Yahoo!Store 28 Cung cấp dòch vụ thương mại điện tử toàn diện Giải pháp thiết lập mô hình... dụng Tính dễ tìm kiếm Modem 33 – 56 Không Rất thấp 1-2 Toàn cầu Cable Modem 38 4 – 1500 Không Trung bình 10-20 Rất hạn chế ISDN 56 – 128 Có Cao Sử dụng rộng rãi xDSL 38 4 – 55000 Không Thấp 10-50... Cung cấp giải pháp DSL cho doanh nghiệp cỡ vừa: kêt nối internet, bảo trú web, gỉai pháp thương mại điện tử Dsl.gte.net Giải thích tiện ích DSL, cách sử dụng áp dụng www.sorenson-usa.com/dsl-mac.html
 • 32
 • 314
 • 0

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 4

Slide bài giảng thương mại điện tử chương 4
... thiết lập website dựa P cũ Chiến lược thiết lập website dựa P Thiết lập website thương mại Xây dựng cộng đồng TMĐT 22/9/ 04 Năm (5) P  Năm (5) P cũ Sản phẩm  (Product)  (paradox) Giá  (Price) ... cho khách hàng 22/9/ 04 22/9/ 04 P cũ: Giá  Thiết lập Catalog mạng tốn Tuy nhiên giúp cắt giảm chi phí khác:    Tồn kho Phân phối qui mô lớn Chi phí lại khách hàng 22/9/ 04 P cũ: nơi chốn (phân... website có chứa thông tin bán SP Có cung cấp dòch vụ khác không 22/9/ 04 Chiêu thò Con người  URL, email phương tiện quảng cáo 22/9/ 04 Starting a New Online Business  Creating a New Company or Adding
 • 53
 • 314
 • 0

Slide bài giảng Thương mại quốc tế | Tailieuhay Chuong 1

Slide bài giảng Thương mại quốc tế | Tailieuhay Chuong 1
... giao dch trc tip 1. 1 Hi giỏ Xột v mt phỏp lý: Li thnh cu bc vo giao dch ca bờn Mua Xột v mt thng mi: Bờn mua ngh bờn bỏn bỏo cho mỡnh bit giỏ c ca hng húa v cỏc iu kin mua hng 1. 2 Cho hng a... tng cho hng l khụng th hy ngang 1. 3 t hng CH c nh xut phỏt t phớa ngi mua 1. 4 Hon giỏ Hon giỏ l s mc c v giỏ c v cỏc iu kin giao dch Hon giỏ bao gm nhiu s tr giỏ 1. 5 Chp nhn cho hng a Khỏi nim... hy cho hng n bờn c cho trc hoc cựng lỳc chp nhn cho hng cú hiu lc 1. 6 Xỏc nhn mua bỏn hng Phng thc giao dch qua trung gian 2 .1 Khỏi nim L phng thc thit lp mi quan h gia ngi bỏn v ngi mua thụng
 • 64
 • 143
 • 0

Slide bài giảng Thương mại quốc tế | Tailieuhay Chuong 2

Slide bài giảng Thương mại quốc tế | Tailieuhay Chuong 2
... hữu hàng hoá 1 .2 Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế HĐMBHHQT = HĐMB + yếu tố quốc tế ⇒ Căn xác định yếu tố quốc tế hợp đồng a Luật quốc tế:  Đ1 Công ước Lahaye 1964: Trụ sở thương mại, di chuyển... nhận)  27 Luật Thương Mại 20 05: Liệt kê hình thức MBHHQT ⇒ Gián tiếp bác bỏ việc vào quốc tịch  Khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (Hợp đồng mua bán quốc tế) Hợp đồng mua bán quốc tế: ... quan quốc gia  Đồng tiền: Có thể ngoại tệ với bên  Nguồn luật điều chỉnh: Đa dạng, phức tạp + Điều ước thương mại quốc tế + Tạp quán thương mại quốc tế + Án lệ, tiền lệ xét xử + Luật quốc gia
 • 138
 • 225
 • 0

Slide bài giảng Thương mại quốc tế | Tailieuhay Chuong 6

Slide bài giảng Thương mại quốc tế | Tailieuhay Chuong 6
... hàng hoá, dịch vụ chủ thể khác  Coca - Cola khoảng 67 ,52 tỷ USD, Microsoft gần 60 tỷ USD, IBM 53 tỷ USD, Nokia 26, 5 tỷ USD, Mc Donald’s 26 tỷ USD, Toyota 24,9 tỷ USD II HỢP ĐỒNG NK THIẾT BỊ... Air-Flotation Table type AFT-13 26 Felt covered table (size 2x3 m) for cutting over-sized glass Cutting Machine type LEK-13 26 Edge Break-Out Table type RIT-13 26 Glass Grinding Machine type XHK-1... kết thực theo quy định Luật này, Bộ luật dân sự, Luật thương mại quy định khác pháp luật có liên quan 2.2 Nội dung  Điều 14 Luật CGCN 20 06 Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ Các bên tham
 • 35
 • 124
 • 0

WWW.TINHGIAC.COM SLIDE BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ E COMMERCE

WWW.TINHGIAC.COM SLIDE BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ E COMMERCE
... Risk Management, and Control” ,2002  [2] Darie and Watson, “Beginning ASP.NET 2.0 Ecommerce in C# 2005 from novice to professional”, 2007  [3] Gary P Schneider, Electronic Commerce, 7th Edition,... trình:  [1] Efraim Turban, David King, Introduction to ECommerce, Prentice Hall, 2003 Tài liệu tham khảo:  [1] Marilyn Greenstei PhD and Miklos Vasarhelyi PhD, “Electronic Ecommerce: Security,... Education, 2006  [4] Marilyn Greenstein,Miklos Vasarhelyi Electronic commerce. McGraw-Hill,2002 12/03/17 Các tài liệu sử dụng    Giáo trình E- Commerce Informatics Singapore, NIIT Tạp chí E- Commerce
 • 11
 • 47
 • 0
1 2 3 4 .. >