Tổng hợp tài liệu :

ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 01

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12  lần 2, năm 2013
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! . TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KSCL LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút;. 2 O 0 ,12 ← 0,24 ← 0 ,12 Ba 2+ + SO 2 3 − → BaSO 3 ↓ 0 ,12 ← 0 ,12 ⇒ NaOH OH nx0242n n 04 2 Ba(OH) ,, − =+ = + = ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Σ 2 SO n = 0,16 + 0 ,12 = 0,28
 • 16
 • 1,152
 • 7

đề thi HK1 hóa 8 lần 1 có đáp án

đề thi HK1 hóa 8 lần 1 có đáp án
. (PO 4 ) 2 Bài 8. Khối lượng tính bằng gam của 1 ngun tử Cacbon là: A. 0 ,19 926 .10 -23 gam B. 1, 6605 .10 -23 gam C. 0 ,16 605 .10 -23 gam D. 1, 9926 .10 -23 gam PHẦN. thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: 1) Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1 Ca , 1 C và 3 O 2) Lưu huỳnh đioxit, biết phân tử có 1
 • 2
 • 2,008
 • 11

cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014

cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014
. chúng 12 6 6Este, lipit 6 3 3Amin, amino axit, protein 10 5 5Cacbonhidrat 6 3 3Polime, vật liệu polime 5 2 3CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2 Nội. CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2 Nội dung Số câu Bài tập Lý thuyếtĐại cương về kim loại
 • 2
 • 549
 • 0

Đề thi thử Hóa 12 lần 2

Đề thi thử Hóa 12 lần 2
. su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH 3 CH 2 OH và CH 3 CHO. B. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . C. CH 2 CH 2 OH và CH 3 -CH=CH-CH 3 . D. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH-CH=CH 2 . Câu 14: Phân tử khối. ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 20 10 MÔN: HOÁ . ĐỀ 2 Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 2: Cho tất cả các đồng phân. CuCl 2 Câu 34. Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt không nhãn: Na 2 SO 4 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 , CaSO 4 .2H 2 O. Hãy chọn 2 chất làm thuốc thử để nhận biết mỗi lọ A. H 2 O và Ba(OH) 2 . B.
 • 2
 • 243
 • 0

Đề thi thử Hóa 12 lần 3

Đề thi thử Hóa 12 lần 3
. là A. CH 3 NH 2 . B. CH 3 COOH. C. CH 3 CHO. D. C 6 H 5 OH. Câu 9: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là A. CH 3 COOH. B. H 2 NCH 2 COOH. C. CH 3 CHO. D. CH 3 NH 2 . Câu. hợp A. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . B. CH 2 =CHCOOCH 3 . C. C 6 H 5 CH=CH 2 . D. CH 3 COOCH=CH 2 . Câu 13: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là A. 12. 000 B. 15.000. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO 3 theo phương pháp thuỷ luyện ? A. 2AgNO 3 + Zn → 2Ag + Zn(NO 3 ) 2 B. 2AgNO 3 → 2Ag + 2NO 2 + O 2 C. 4AgNO 3 + 2H 2 O
 • 2
 • 129
 • 0

ĐỀ THI KSCL HÓA HỌC 8 (KỲ 1 -2009-2010)

ĐỀ THI KSCL HÓA HỌC 8 (KỲ 1 -2009-2010)
. Hng Long, ngày 15 tháng 12 năm 2009. Đề Khảo Sát Chất Lợng Kỳ I Năm học 2009-2 010 Môn hoá Học 8 Câu 1 . Có bao nhiêu gam khí Oxi a, Trong 33,6 l khí ôxi ở ĐKTC b, Trong 48 l khí ôxi ở điều. kiện thờng . c, Trong 3 ,1. 10 23 phân tử ôxi Câu 2 , Tìm CTHH của khí A biết rằng: - Khí A nặng hơn khí hiđro 8, 5 lần -Thành phần theo khố lợng của khí A là 82 ,3% N và 17 ,7% H Câu 3, Hoàn thành. H 2 b, Fe + O 2 t o Fe 2 O 3 c, Bacl 2 +H 2 SO 4 BaSO 4 +Hcl Câu 4, đốt cháy hoàn toàn 3 ,1 g Phốt pho cần bao nhiêu lít khí Oxi ở ĐKTC Biết sơ đồ PƯHH: P +O 2 P 2 O 5 Ngi thc hin : Lờ
 • 1
 • 280
 • 0

ĐỀ THI KSCL ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D pps

ĐỀ THI KSCL ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D pps
. 2 011 2 011 3 2 011 1 2 011 2 010 2 011 2 2 011 0 2 011 CCCCCC +++=+++ Chọn x = 1 ta có: 2 011 2 011 2 011 2 2 011 1 2 011 0 2 011 2 =++++ CCCC 0,25 III Do ñó: 2 010 2 010 2 011 4 2 011 2 2 011 0 2 011 2. = 2 010 2 011 2008 2 011 6 2 011 4 2 011 2 2 011 CCCCC +++++ 0,25 Khai triển (1+ x) 2 011 = 2 011 2 011 2 011 2 010 2 010 2 011 22 2 011 1 2 011 0 2 011 xCxCxCxCC +++++ 0,25 Chọn x = -1 ta có: 2 011 2 011 3 2 011 1 2 011 2 010 2 011 2 2 011 0 2 011 . (1, 0 ñiểm) <=> π π π 2 24 kx +−=+ <=> )(2 4 3 Zkkx ∈+−= π π 0,25 1, 0 Ta có 2 011 !S= !1! 2 010 !2 011 !3!2008 !2 011 !2005!6 !2 011 !2007!4 !2 011 !2009!2 !2 011 +++++ = 2 010 2 011 2008 2 011 6 2 011 4 2 011 2 2 011
 • 6
 • 235
 • 0

de thi thu hoa ĐHSP lần 1 năm 2012

de thi thu hoa ĐHSP lần 1 năm 2012
. HỌC SIÊU.VN- HÃY HỌC THEO CÁCH TỐT NHẤT! ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2 012 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN 1 NĂM 2 012 (TOÁN –LÝ-HÓA KÈM ĐÁP ÁN) SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN: HỌC SIÊU.VN. ĐIỂM THI 3 MÔN TOÁN-LÝ-HÓA DỰ KIẾN:… MỨC ĐỘ QUYẾT TÂM: CHÁY BỎNG! CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG! HOCSIEU.VN- LEARN IT YOUR WAY! WEBSITE CUNG CẤP TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC VÀ CÁC BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ ĐẶC SẮC, ĐƯỢC DIỄN GIẢNG BỞI GV ĐHSP,
 • 7
 • 206
 • 0

Giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 4 năm 2015 FTU

Giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 4 năm 2015 FTU
Tài liệu thích hợp cho nhiều đối tượng từ các thầy cô giáo dạy toán ra đề khi dạy thêm, luyện thi, những sinh viên dạy kèm, cũng như thích hợp cho việc tự luyện của tất cả học sinh có ý định thi Đại học các khối A, B, D năm 2015.Tuyển tập đề thi thử Đại học môn Hóa học toàn quốc năm 2015 . A. 203 tấn B. 230 tấn C. 43 4 tấn D. 343 tấn Hướng dẫn: 2NH 4 ClO 4 o t N 2 + Cl 2 + 2O 2 + 4H 2 O 4Al + 3O 2 o t 2Al 2 O 3 O NH ClO 2 4 4 2 3 2 2 3 4 4 23 nn Al O O Al O NH ClO Al. (7) Đúng. Bọt khí là CO 2 . HCHO + 4AgNO 3 + 6NH 3 + 2H 2 O → (NH 4 ) 2 CO 3 +4Ag + 4NH 4 NO 3 (NH 4 ) 2 CO 3 + 2HCl → 2NH 4 Cl + CO 2 + H 2 O Câu 42 : Hai nguyên tố hóa học có cấu hình. : Cl Cl Cl Cl : A.C 14 H 4 O 2 Cl 4 B.C 12 H 8 O 2 Cl 4 C.C 18 H 8 O 2 Cl 4 D.C 12 H 4 O 2 Cl 4 Câu 50: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe 3 O 4 tác dụng với dung dịch HCl kết
 • 18
 • 4,692
 • 181

Lời giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 3 năm 2015 FTU

Lời giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 3 năm 2015 FTU
Tài liệu thích hợp cho nhiều đối tượng từ các thầy cô giáo dạy toán ra đề khi dạy thêm, luyện thi, những sinh viên dạy kèm, cũng như thích hợp cho việc tự luyện của tất cả học sinh có ý định thi Đại học các khối A, B, D năm 2015.Tuyển tập đề thi thử Đại học môn Hóa học toàn quốc năm 2015 . B.9% C.10% D.11% Ta có : 3 3 3 4 A NaOH A là : CH NH CO NH n 0,15(mol) n 0,4(mol) 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 CH NH CO NH 2NaOH Na CO NH CH NH 2H O 3 Trong B C Chat tan 23 32 NH :0,15 NaOH(du):0,1 C. mol HNO 3 tham gia phản ứng là : A. 1,0 mol B. 1,25 mol C. 1 ,37 5 mol D. 1 ,35 mol Ta có : 3 BTKL BTNT.N 4 3 HNO 3 Al,Fe: 13, 8(gam) 81,9 NH NO :a a 0, 037 5 n 1 ,37 5(mol) NO :8a 0,25 .3 →Chọn. 0 ,3. 56 54,4 M 94 R 11 0,4 KOH:0 ,3 Khi đó xảy ra hai trường hợp : Trường hợp 1 : BTKL RCOOK HCOOK:0,1 37 ,6 0,1.84 37 ,6 M 97 ,33 RCOOK:0 ,3 0 ,3 (Loại) Trường hợp 2 : BTKL RCOOK 3 5 HCOOK:0 ,3 37,6
 • 14
 • 16,900
 • 348

Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013

Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013
. coi thi không giải thích gì thêm ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP KHỐI LẦN 3 NĂM HỌC 201 2-2 0 13 Môn: TOÁN 10 Câu Ý Nội dung Thang điểm 1 1 + Ta có ( ) ( ) 2 2 2 2 4 0 4 2 3 0 2. ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP KHỐI LẦN 3 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH II NĂM HỌC 201 2-2 0 13 Môn: TOÁN 10 (Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm). tập nghiệm ( ) ( ) ( ) ; 2 0;1 3; T = −∞ − ∪ ∪ +∞ 0,25 0,25 0,25 0,25 x −∞ 1 2 − 1 7 +∞ 7x − + + + + 0 - 1x − - - 0 + + 2 1x + - 0 + + + VT + - + 0 - 3 + Đk: 1, 0x y≥ ≥ (*) + Từ PT
 • 4
 • 97
 • 0

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)
. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 010 - 2 011 . Môn: Hoá Học. Thời gian làm bài: 90 phút. - Cho biết khối lượng nguyển tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; O = 16 ; C = 12 ; Na = 23;. Câu 12 : Khử hoàn toàn 17 ,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 , cần 4,48 lít CO . Khối lượng sắt thu được là: A .14 ,5g B. 15 ,5g C. 14 ,4g D. 16 ,5g. - 1 –mã đề 214 TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Mã Đề 214 Câu 13 :. dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 1, 15 gam B. 11 ,5 gam C. 15 ,1 gam D. 1, 51 gam Câu 5: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO 2
 • 5
 • 302
 • 1

Đề thi ĐH hóa B- lần 2

Đề thi ĐH hóa B- lần 2
. thứ tự bị khử ở catot lần lượt là: A. Fe 3+ , Cu 2+ ,Fe 2+ ,Mg 2+ . B. Fe 3+ , Cu 2+ , Mg 2+ , H 2 O. C. Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ , H 2 O. D. Cu 2+ , Fe 3+ ,Mg 2+ , H 2 O. Câu 50: Phát biểu. C 6 H 5 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. B. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. C. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , H 2 N-CH 2 -COOH. D. CH 3 NH 2 , C 6 H 5 OH, HCOOH. Câu 57: Cho biết thứ tự các cặp oxi hóa -. CH 3 COOCH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 3 . B. HCOOCH(CH 2 )CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . C. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . D. CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 3 . Câu
 • 6
 • 108
 • 0

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT
. ki chu. GSTT GROUP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 20 14 Môn: HÓA HỌC; khối A,B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề : 478 D. S. trong hn hp ban u là: A. 76,0% B. 15 ,2% C. 84,4% D. 24 ,0%  Kỳ thi thử Đại học GSTT. VN lần 3 năm 20 14 sẽ được tổ chức vào ngày 06/04 /20 14 tại Hà Nội và TPHCM . nh A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 23 : Cho phn ng sau: Cr 2 S 3 + Mn(NO 3 ) 2 + K 2 CO 3  2 CrO 4 + K 2 SO 4 + K 2 MnO 4 + NO + CO 2 Sau khi cân bc
 • 5
 • 269
 • 0

Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm học 2017 – 2018 Trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa

Đề thi KSCL Toán 12 lần 1 năm học 2017 – 2018 Trường THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa
... sinh phép thi lần Xác suất lần đầu vượt qua kì thi 0,9 Nếu trượt lần đầu xác suất vượt qua kì thi lần hai 0,7 Nếu trượt hai lần xác suất vượt qua kì thi lần thứ ba 0,3 Xác suất để thí sinh thi đậu... 3 21 A y = x − x − B y = − x + x − C y = x + x − D y = x + x + Câu 23: Cho hàm số y = x − x + Điểm sau thuộc đồ thị hàm số? A ( −2 ;1) B ( 1; 1) C ( 1; ) D ( 0 ;1) Câu 24: Một hình lăng trụ có 2 017 ... C -1 D Câu 45: Tìm m để hàm số y = x − ( m + 1) x + ( m − ) x + 2m − đạt cực trị điểm x1 , x2 thỏa mãn x12 + x2 = 18 m = m = A m = −5 B  C m = D   m = −5 m = −   Câu 46: Trong kì thi
 • 5
 • 612
 • 5

ĐỀ THI KSCL hóa học BG lần 03

ĐỀ THI KSCL hóa học BG lần 03
...  NH3  NO    NO2   HNO3  Cu(NO3)2 Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng nitơ đóng vai trò chất oxi hóa là? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 26:Đốt cháy m gam FeS khí O2 dư thu khí X Hấp... gam Ag Chất P có phân tử khối là? A.60 B.44 C.26 Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol- bookgol.shop D.58 Trang 2/4- Mã đề thi 189 Câu 30:Cho hình vẽ thí nghiệm sau: Khí Y là? A.NH3 B.O2 C.SO2 D.Cl2... có hỗn hợp rắn A là? A.31,8% B.19,9% C.29,9% D.23,9% Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol- bookgol.shop Trang 3/4- Mã đề thi 189 Câu 37:Hòa tan 30,24 gam hỗn hợp X gồm Mg oxit kim loại vào lượng
 • 4
 • 38
 • 0

Đề thi KSCL hóa học BG lần 07

Đề thi KSCL hóa học BG lần 07
... sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn Trang 2/4 - Mã đề thi 246 (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 tới... tác dụng với HCl dư theo tỉ lệ mol tương ứng : Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn D 25,096 Trang 3/4 - Mã đề thi 246 Câu 34: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 Fe Hòa tan hết... NaNO3 Q A 6,21% B 12,82% C 16,23% D 19,25% -HẾT - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.vn Trang 4/4 - Mã đề thi 246
 • 4
 • 41
 • 0

ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 2 CT

ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 2 CT
... linolenic axit stearic cần vừa đủ V lít khí O2( đo đktc), thu 300,96 gam CO2 a gam H2O Giá trị V A 21 3,696 lít B 21 5,040 lít C 21 2,3 52 lít D 21 4 ,21 8 lít Câu 25 : Cho dãy chất sau; etyl fomat, metyl... tan 26 ,22 gam hỗn hợp L gồm Na, Na2O Ba vào 300 ml dung dịch H2O dư thấy 4,5 92 lít khí H2 (đo đktc) dung dịch X Cho 20 0 ml dung dịch Y chứa HCl 1,55M, H2SO4 0,775M vào dung dịch X thấy xuất 30 ,29 ... có tên gọi A lucas B tollens C biuret D barzac Câu 22 : Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4, C2H6, C3H4 cần vừa đủ 32, 48 lít O2( đo đktc) Mặt khác dẫn 0,45 mol X qua dung dịch
 • 4
 • 56
 • 0

ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 01

ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 01
... dung dịch Br2 D Qùy tím Hóa xanh Các chất A, B, C, D là: A Etanol, metyl axetat, phenol, amoniac Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 2/4 - Mã đề thi 002 B Metyl fomat, axit... C8H14O5 Khi cho 1,0 mol Z tác dụng hết với Na (dư) thi số mol H2 thu là Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 3/4 - Mã đề thi 002 A 1,5 B 2,0 C 1,0 D 0,5 Câu 36: Hòa tan hoàn... thi thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Nếu m=100 gam a gần nhất với giá trị nào ? A 141 B 142 C 143 D 144 - HẾT - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 4/4 - Mã đề
 • 4
 • 69
 • 1

ĐỀ THI KSCL hóa học BOOKGOL lần 06

ĐỀ THI KSCL hóa học BOOKGOL lần 06
... nóng tồn X có mặt Ni làm xúc, đến phản ứng xảy hoàn tồn thu hỗn hợp khí Y chứa hiđrocacbon tích 8 ,064 lít (đktc) Giá trị m A 21,54 gam B 24,12 gam C 22,86 gam D 23,04 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam
 • 4
 • 86
 • 0
1 2 3 4 .. >