Tổng hợp tài liệu :

Tuyển dụng và phát triên nhân sự tại công ty đại HOa

nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa bao bì An Phát

nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát
nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa bao bì An Phát . trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa bao bì An Phát 2.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty cổ phần nhựa. trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa bao bì an phát 2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần nhựa bao
 • 39
 • 425
 • 2

Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội

Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội
Thế kỷ XXI, một thế kỷ mà theo nhiều nhà kinh tế dự đoán, là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức. Một thế kỷ mà ở đó không còn lệ thuộc chủ yếu vào trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của nước đó, mà phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ các nhà khoa học, đội ngũ người lao động, hay phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia đó. Vì thế yếu tố của con người trong bất kỳ một cơ quan, một tổ chức doanh nghiệp nào đều là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của cơ quan, của tổ chức đó.Đó cũng là thế kỷ mà vị thế cạnh tranh dựa trên nguồn nhân lực rẻ của các nước đang phát triển, trong đó có nước ta sẽ mất đi. Nhận thức được điều này, các nhà quản trị mới nhận ra rằng: Chính con người - các nhân viên của mình - mới chính là nguồn nhân lực quan trọng nhất của doanh nghiệp hay cơ quan đó,Ở nước ta, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà quản trị qua thực tế kinh doanh sẽ có được cách nhìn mới hơn, thực tế hơn, hiện đại hơn về công tác quản trị. Công tác quản trị đã thay đổi để phù hợp với cơ chế mới. tuy nhiên công tác quản trị nhân sự còn gặp phải một số yếu kém. Các nhà quản trị chưa biết tận dụng nguồn lực con người một cách có hiệu quả so với những gì họ đã làm, với các yếu tố sản xuất khác. Chính vì vậy họ phải thay đổi cách nhìn con người là lực lượng thừa hành sang cách nhìn toàn diện hơn. Trong thời gian thực tập tại công ty Xuất nhập khẩu Nông Sản thực phẩm Hà Nội, qua nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty, em thấy rằng công ty đã đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên công tác đào tạo phát triển nhân sựcông ty có nhiều hạn chế đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải quyết. Do tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung đào tạo- phát triển nhân sự nói riêng cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội
 • 45
 • 282
 • 0

Tài liệu Luận văn “Một Số Biện Pháp Duy Trì Phát Triển Nhân Sự Tại Công ty Fotai Việt Nam” pptx

Tài liệu Luận văn “Một Số Biện Pháp Duy Trì Và Phát Triển Nhân Sự Tại Công ty Fotai Việt Nam” pptx
. Đầu Luận văn “Một Số Biện Pháp Duy Trì Phát Triển Nhân Sự Tại Công ty Fotai Việt Nam” Trang 1 Lời Mở Đầu Mục Lục I. L CH S HÌNH THÀNH PHÁT TRI N CÔNG. Biện Pháp Duy Trì Phát Triển Nhân Sự Tại Công ty Fotai Việt Nam” chứ không đi sâu vào phân tích bao quát toàn bộ công tác quản trị nhân sự của Công ty.
 • 10
 • 392
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội" pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. đề tốt nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPMột số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà. tại công ty Xuất nhập khẩu Nông Sản thực phẩm Hà Nội, qua nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty, emthấy rằng công ty đã đang
 • 48
 • 444
 • 0

Tài liệu Luận văn: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội" pdf

Tài liệu Luận văn:
. Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội Chuyªn. thực tập tại công ty Xuất nhập khẩu Nông Sản thực phẩm Hà Nội, qua nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty, em thấy rằng công ty
 • 50
 • 359
 • 0

một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa bao bì an phát

một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì an phát
. triển của doanh nghiệp. Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa bao bì An Phát nhằm. công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa bao bì an phát 2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần nhựa bao bì An
 • 33
 • 268
 • 0

Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim

Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim, Tam Kỳ, Quảng Nam. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………...1 1.Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………...1 2.Mục đích nghiên cứu …………………………………….………………….......……2 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………………………...……...……..2 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………..……...3 5. Kết cấu đề tài…………………………………………………………..……………...3 Chương 1…………………………………………………………………..…………...4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG LỰA CHỌN NHÂN SỰ……..4 1.1. Tuyển dụng…………………………………………………………………………...4 1.1.1. Khái niệm…………………………………………………………………………...4 1.1.2. Vai trò của tuyển dụng……………………………………………..........................5 1.1.3. Các nguồn hình thức tuyển dụng nhân sự……………………………………..6 a, Các nguồn nhân sự tuyển dụng………………………………………………….6 b, Hình thức tuyển dụng nhân sự…………………………………………………...8 c, Nguyên tắc tuyển dụng…………………………………………………………...9 1.1.4. Quá trình tuyển dụng……………………………………………………………....9 a, Lập kế hoạch tuyển dụng…………………………………………….................10 b, Thu nhận xét hồ sơ (Sơ tuyển)………………………………………………16 c, Phỏng vấn lần 1 – Phỏng vấn sơ bộ…………………………………………………17 d, Phỏng vấn lần 2 – Phỏng vấn sâu……………………………………………...19 e, Khám sức khỏe đánh giá thể lực cho các ứng viên……………….................19 1.1.5. Các giải pháp thay cho tuyển dụng……………………………………………….20 a, Làm thêm giờ……………………………………………..…………………….20 b, Hợp đồng thầu lại……………………………..………………………………..21 c, Nhờ giúp tạm thời……………………………..………………………………..21 d, Thuê lao động từ công ty cho thuê……………………………………………..21 1.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng…………………………….22 1.2. Lựa chọn…………………………………………………………………………….23 1.2.1. Khái niệm…………………………………………………………...……………..23 1.2.2. Lợi ích của lựa chọn………………………………………………………………23 a, Hiệu quả của lựa chọn……………………………………………....................24 b, Độ lệch chuẩn của thành tích về tiền tệ……………………………………......24 c, Chi phí liên quan đến lựa chọn………………………………………………....25 1.2.3. Đánh giá ứng viên………………………………………….............................…..25 1.2.4. Quy trình lựa chọn…………………………………..............................................27 1.2.5. Tập sự thử việc các ứng viên…………………………………..............................29 1.2.6. Quyết định lựa chọn…………………………………............................................30 Chương 2…………………………………...................................................................33 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LỰA CHỌN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO TRUNG KIM TAM KỲ - QUẢNG NAM….............................................................................................................................33 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sao Trung Kim…………………...............33 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Công ty …………………………………......33 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty…………………………………........................................35 2.1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty…………………………………37 2.2. Thực trạng về công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam qua 2 năm 2010 – 2011…......................................40 2.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam qua 2 năm 2010 – 2011 …..........................................................................40 a, Đặc điểm nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Sao Trung Kim.............................40 b, Nguồn phương pháp tuyển dụng của công ty Cổ Phần Sao Trung Kim.........41 c, Quy trình tuyển dụng công ty Cổ Phần Sao Trung Kim......................................44 d, Kết quả của công tác tuyển dụng........................................................................44 2.2.2 Thực trạng công tác lựa chọn nhân sự tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ - Quảng Nam qua 2 năm 2010 - 2011.........................................................................46 a , Nguyên tắc lựa chọn của công ty Sao Trung Kim............................................. 46 b, Quy trình lựa chọn nhân viên tại công ty Sao Trung Kim.................................. 46 c, Tiêu chuẩn lựa chọn nhân công ty Cổ Phần Sao Trung Kim.........................49 d, Kết quả của công tác lựa chọn............................................................................50 2.3. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ - Quảng Nam ..............................................................................................51 Chương 3.......................................................................................................................54 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LỰA CHỌN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO TRUNG KIM TAM KỲ, QUẢNG NAM.................................................................................................................54 3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại công ty Cổ Phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam............................................................54 3.1.1. Chiến lược phát triển của công ty Cổ Phần Sao Trung Kim Tam Kỳ - Quảng Nam....................................................................................................................................54 3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng khác..................................................................................55 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lựa chọn nhân lực tại Công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam...............................................57 a, Hoàn chỉnh chiến lược phát triển cụ thể của công ty trong từng giai đoạn....................................................................................................................57 b, Cần có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo công ty để tạo uy tín công ty trên thị trường .....................................................................................................................58 c, Đa dạng nguồn tuyển dụng phương pháp tuyển dụng để phù hợp chính sách nhân sự của tỉnh Quảng Nam cũng như các điều kiện của thị trường lao động.....59 d, Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đời sống xã hội..........................................................60 e, Một số kiến nghị giải pháp khác.....................................................................61 KẾT LUẬN...............................................................................................................64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................66
 • 73
 • 501
 • 0

Nguyễn đình nhân thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới thăng long

Nguyễn đình nhân thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới thăng long
Biện chứng của quá trình phát triển các tư tưởng học thuyết quản lý chỉ ra rằng: con người luôn là nguồn lực cơ bản quyết định sự phát triển của các tổ chức. Trong thời kỳ xã hội công nghiệp đã có một số học thuyết quản lý tập trung vào sự phát triển của các yếu tố kỹ thuật khoa học kinh tế. Nhưng ngay cả những học thuyết này cũng phải thừa nhận không thể đạt được hiệu quả những tiến bộ kinh tế bền vững nếu thiếu thiếu tố chất của con người hay là thiếu sự đầu tư phát triển con người đáp ứng sự thay đổi. Do vậy, việc đào tạo phát triển nguồn lực trong tổ chức đã đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học kỹ thuật hiện đại, nền kinh tế tăng trưởng như vũ bão, các nước đều có thể áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ đó trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá, mở ra một thế giới cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà quản lý phải biết sử dụng nguồn lực của mình để có ưu thế, đảm bảo sự tồn tại phát triển. Chính vì vậy, công tác đào tạo phát triển trong mỗi doanh nghiệp đều rất được quan tâm. Thực hiện công tác này rất tốn kém về sức lực vật chất nhưng hiệu quả của nó rất lớn, đôi khi không thể so sánh nổi giữa chi phí đầu vào đầu ra. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ lao động nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Qua tìm hiểu công tác tổ chức lao động tại Công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long đã cho thấy vai trò tầm quan trọng của công tác đào tạo phát triển đối với sự trưởng thành phát triển của doanh nghiệp. Cùng với nhiều công tác khác công tác này giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đứng vững được trên thị trường nâng cao được vị thế cạnh tranh. . Song qua thực hiện nhận thức về công tác này còn một số hạn chế, làm hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng nổi nhu cầu. Chính vì vậy với đề tài: "thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long" được thực hiện nhằm giải quyết vần đề trên. . hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng nổi nhu cầu. Chính vì vậy với đề tài: " ;thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới Thăng. nghệ mới Thăng Long Phần 2 : Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại Công ty CP CNM Thăng Long 4 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP PHẦN. :……………………………….31 2.7 Thực trạng đánh giá hoạt động đào tạo phát triển tại công ty :……………31 2.8 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển tại công ty :……31 2.9 Định hướng trong việc đào tạo
 • 45
 • 405
 • 0

hoàn thiện quy trình tuyển dụng đào tạo nhân sự tại công ty tnhh qùa tặng thảo nguyên

hoàn thiện quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty tnhh qùa tặng thảo nguyên
. chức nhân sự của công ty. 17 2.2 THỰC TRẠNG Q TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 24 2.2.1. Tuyển mộ nhân viên tại công ty. 24 2.2.1.2 Tuyển mộ nhân viên:. 40 3.1.2 Nhiệm vụ của công tác tuyển dụng đào tạo: 40 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nhân sự tại công ty TNHH Quà Tặng Thảo Nguyên như sau: 41 3.2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN LÝ THUYẾT VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Tuyển dụng lao động là một quá trình thu hút, lựa
 • 63
 • 547
 • 0

Đề tài: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội". docx

Đề tài:
. đánh giá công tác đào tạo phát triển nhân sự Công ty AGREXPORT. Chơng III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lợng công tác đào tạo phát triển nhân sự tại văn phòng công ty. Trong. only. Chuyên đề tốt nghiệp 2 chọn đề tài nghiên cứu: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội" TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội Chuyên đề tốt nghiệp 1 Lời
 • 46
 • 240
 • 0

Luận văn: Thực trạng một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội doc

Luận văn: Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội doc
. Luận văn Thực trạng một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội Chuyªn. tạo phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông. công việc mới. 2. Nội dung phương pháp đào tạo phát triển nhân sự 2.1. Nội dung đào tạo phát triển nhân sự Đào tạo phát triển nhân sự bao gồm: Xác định rõ nhu cầu đào tạo phát
 • 50
 • 211
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội docx

Báo cáo tốt nghiệp: Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội docx
. công việc mới. 2. Nội dung phương pháp đào tạo phát triển nhân sự 2.1. Nội dung đào tạo phát triển nhân sự Đào tạo phát triển nhân sự bao gồm: Xác định rõ nhu cầu đào tạo phát. tạo phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông. TRƯỜNG…………………. KHOA………………… Báo cáo tốt nghiệp ĐỀ TÀI Nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội 1 Chuyªn
 • 50
 • 226
 • 0

Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội pps

Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội pps
. tạo phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông. Luận văn Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. công việc mới. 2. Nội dung phương pháp đào tạo phát triển nhân sự 2.1. Nội dung đào tạo phát triển nhân sự Đào tạo phát triển nhân sự bao gồm: Xác định rõ nhu cầu đào tạo phát
 • 50
 • 239
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒBảng 1.1: Đối tượng hình thức đào tạo phát triển nhân sự12Bảng 2.1 Cơ cấu lao động:21Bảng 2.2 Bảng cơ cấu lao động của Công ty25Bảng 2.3 Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 27Bảng 2.4: Cơ cấu lao động tại Công ty năm 201130Bảng 2.5: Cơ cấu cán bộ quản lý của Công ty năm 201131Bảng 2.6 : Cơ cấu lao động theo độ tuổi của Công ty31Bảng 2.7 : Cơ cấu trình độ lao động của công ty32Bảng 2.8: Tình hình tăng giảm lao động của Công ty33Bảng 2.9: Trình độ quản lý hành chính quản lý kinh tế của Công ty33Bảng 2.10 : Tình hình đào tạo phát triển cán bộ quản lý35Bảng 2.11: Tình hình đào tạo phát triển công nhânCông ty37Bảng 2.12: Các bậc thợ sản xuất của Công ty Cổ phần Thiện Xuân39Bảng 2.13: Chất lượng học tập của các học viên năm 201140Bảng 2.14: Sự phù hợp giữa ngành nghề đào tạo với yêu cầu của công việc40Bảng 2.15: Khả năng làm việc sau khóa đào tạo, bồi dưỡng của Công ty41Bảng 2.16 : Bảng phù hợp giữa thời gian khóa học với kiến thức cần học năm 201142Bảng 2.17 : Bảng cơ cấu trình độ lao động của công ty43Bảng 2.18 : Bảng công tác đề cử, bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Thiện Xuân.44Sơ đồ 1.1: Xây dựng tiến trình đào tạo phát triển nhân sự14Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức của công ty:22Biểu đồ 2.1: Doanh thu hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ28Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh29 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1.CP: Cổ phần2.PR: Pulic relations3.OMA: Object management architecture4.VNĐ: Việt nam đồng5.CBCNV: Cán bộ công nhân viên6.TC – KH: Tài chính – Kế hoạch7.TC – HC:Tổ chức – Hành chính8.KCS: Kiểm tra chất lượng9.KHKT: Khoa học kĩ thuật10.CNKT:Công nhân kỹ thuật MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNiiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆNiiiDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP41.1.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.41.1.1.Khái niệm về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.41.1.2.Tầm quan trọng của quản trị nhân lực41.2. ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP51.2.1.Khái niệm tầm quan trọng của đào tạo phát triển nhân sự51.2.1.1.Khái niệm51.2.1.2.Tầm quan trọng của đào tạo phát triển nhân sự61.2.2.Các hình thức đào tạo phát triển nhân sự.71.2.2.1. Các hình thức đào tạo nhân sự.71.2.2.2.Các hình thức phát triển nhân sự.91.2.3.Các phương pháp đào tạo phát triển nhân sự101.2.3.1.Đối với cán bộ quản lý chuyên viên101.2.3.2.Các hình thức đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất121.2.4.Nội dung đào tạo phát triển nhân sự.131.2.5.Tổ chức công tác đào tạo phát triển nhân sự141.2.5.1.Bộ phận chịu trách nhiệm141.2.5.2.Tổ chức công tác xây dựng các bước của chương trình đào tạo phát triển nhân sự15CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰCÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN202.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.202.1.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty202.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty222.1.2.1.Đặc điểm về nhân sự của công ty222.1.2.2.Cơ cấu tổ chức của công ty232.1.3.Nghành nghề,chức năng nhiệm vụ của công ty252.1.3.1.Nghành nghề của công ty.252.1.3.2.Chức năng,nhiệm vụ của công ty252.1.4.Đặc điểm kinh doanh của Công ty262.1.4.1.Đặc điểm nhân sự của Công ty262.1.4.2.Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh của Công ty262.2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3 NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.272.3.TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN302.3.1.Phân tích tình hình tổ chức lao động của Công ty302.3.2.Các hình thức đào tạo phát triển nhân sự áp dụng tại Công ty362.3.2.1.Các hình thức đào tạo phát triển cán bộ quản lý – nâng cao năng lực quản lý362.3.2.2.Các hình thức đào tạo phát triển với đội ngũ công nhân – nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật372.3.3.Phương pháp đào tạo phát triển nhân sự áp dụng tại Công ty392.3.3.1.Đào tạo nâng cao năng lực quản trị392.3.2.2.Phương pháp đào tạo trình độ chuyên môn cho công nhân392.3.4.Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân sựCông ty412.3.4.1.Thực trạng công tác đào tạo nhân sựCông ty412.3.4.2.Thực trạng công tác phát triển nhân sựCông ty43CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN483.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN483.1.1.Những ưu điểm trong công tác đào tạo phát triển nhân sự483.1.2.Những hạn chế trong công tác đào tạo phát triển nhân sự493.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.49TÀI LIỆU THAM KHẢO59 LỜI NÓI ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiTheo nhiều nhà kinh tế thế kỷ XXI là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức. Một thế kỷ mà ở đó không còn lệ thuộc chủ yếu vào trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của nước đó, mà phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ các nhà khoa học, đội ngũ người lao động, hay phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia đó. Vì thế yếu tố của con người trong bất kỳ cơ quan , tổ chức doanh nghiệp nào đều là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đó.Đó cũng là thế kỷ mà vị thế cạnh tranh dựa trên nguồn lực rẻ mạt của các nước đang phát triển, trong đó có nước ta. Nhận thức được điều này các nhà quản trị mới nhận ra rằng: Chính con người các nhân viên của mình – mới chính là nguồn nhân lực quan trọng nhất của doanh nghiệp hay cơ quan đó.Ở nước ta, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà quản trị qua thực tế kinh doanh đã có cách nhìn mới hơn, thực tế hơn, hiện đại hơn về công tác quản trị. Công tác quản trị đã thay đổi để phù hợp với cơ chế mới, tuy nhiên công tác quản trị nhân sự còn gặp phải một số yếu kém. Các nhà quản trị chưa biết tận dụng nguồn nhân lực con người một cách có hiệu quả so với những gì họ đã làm, với các yếu tố sản xuất khác. Chính vì vậy họ phải thay đổi cách nhìn con người là lực lượng thừa hành sang cách nhìn toàn diện hơn.Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân, qua nghiên cứu nhu cầu đào tạo phát triển nhân sự tại Công ty, em thấy rằng Công ty đã đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên do điều kiện hạn chế nên nhu cầu đào tạo phát triển nhân sựCông ty chưa thực sự đạt hiệu quả cao, đòi hỏi Công ty phải có phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.Do nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung đào tạo, phát triển nhân sự nói riêng cùng với niềm say mê tìm hiểu về nhân sự mong muốn góp phần hiểu biết của mình vào việc giải quyết những thực tế đào tạo phát triển nhân sự còn tồn tại của Công ty. Vì vậy em chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân sự tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân” làm đề tài thực tập.2. Mục tiêu nghiên cứuNhìn theo tình hình thực tế của công ty nói riêng của các doanh nghiệp hiện nay nói chung,vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp đang là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm.Tại công ty Thiện Xuân thì nhân sự là điểm mấu chốt để làm tiền đề cho các hoạt động.Vì vậy em chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu.Em hi vọng sẽ giúp Công ty đạt hiệu quả cao trong việc đào tạo phát triển nhân sự góp phần vào sự phát triển kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.3. Phạm vi phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu : nghiên cứu về lĩnh vực nhân sự của công ty Cổ phần Thiện Xuân nói riêng của một số doanh nghiệp hiện nay nói chung. Phương pháp nghiên cứu : lý luận, phân tích,đánh giá so sánh4. Bố cụcNội dung bài báo cáo gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo phát triển nhân sự trong doanh nghiệpChương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân sựCông ty Cổ phần Thiện Xuân.Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân sự tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân.Trong quá trình thực hiện đề tài này, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của Giảng viên LÊ ĐỨC LÂM đồng thời em cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo, đặc biệt là trưởng phòng Tài chính Kế Hoạch đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận với thực tế, thu thập tài liệu, gặp gỡ các phòng ban để hoàn thiện bài báo cáo này.Do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như thời gian thực tập nên bài báo cáo của em còn nhiều hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các thầy giáo trong khoa cũng như toàn thể các bạn để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ MAI . chọn cho mình một hình thức đào tạo phù hợp. Về căn bản đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp được tiến hành qua 3 hình thức. đào tạo lớp học, đào tạo trực tuyến đào tạo kết hợp. Bên cạnh những. trị nhân sự nói chung đào tạo, phát triển nhân sự nói riêng cùng với niềm say mê tìm hiểu về nhân sự mong muốn góp phần hiểu biết của mình vào việc giải quyết những thực tế đào tạo và. triển nhân sựCông ty 44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.49 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN
 • 69
 • 313
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT

THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT
THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT . triển của công ty trong tương lai. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY: 2.1 Tình hình nhân sự tại công ty: Đến nay tổng số lao động của công ty là 62 người CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM VIỆT: 1.1Sơ lược về công ty: Tên tiếng Việt: SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NAM VIỆT Tên tiếng Anh: NAM VIET REALESTATE TRANSACTION. học kỹ thuật thì mỗi công ty phải thường xuyên chăm lo tới công tác đào tạo phát triển nhân sự. Mục đích của việc đào tạo nhân sự trong công ty là nhằm khắc phục các tồn tại, nâng cao trình
 • 30
 • 1,534
 • 5

Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP.HCM

Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP.HCM
. lý đào tạo nguồn nhân sự 46 F. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 51 G. Nhận xét 53 CHƯƠNG 4: NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY I. BIỆN PHÁP NÂNG. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ NỘI DUNG I. TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ II. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Chương 1: Cơ sở lý luận về Tuyển dụng, Đào tạo và. LÊ THỤY ĐAN KHÁNH MSSV : 40581228 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN
 • 81
 • 228
 • 0

Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP HCM

Biện pháp nâng cao hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty điện thoại đông TP HCM
. to Phát trin 11 1. Quan nim v đào to phát trin nhân s 11 1.1. Khái nim đào to phát trin 11 1.2. Mc đích ca vic đào to phát trin 12 1.3. Vai trò ca đào to phát. 12 2. Nhu cu đào to phát trin. 13 2.1. i vi Công ty mi thành lp 13 2.2. i vi Công ty lâu đi. 14 3. Các phng pháp đào to phát trin 14 3.1. Phng pháp phát trin cp. pháp đào to công nhân 17 4. Tin trình đào to phát trin 18 CHNG 2: GII THIU KHÁI QUÁT V CÔNG TY IN THOI ÔNG THÀNH PH I. TNG QUAN V CÔNG TY 20 A. Gii thiu khái quát Công
 • 81
 • 150
 • 0

Thực trạng tuyển dụng phát triển nhân lực tại công ty cổ phần bất động sản khoáng sản đại việt

Thực trạng tuyển dụng và phát triển nhân lực tại  công ty cổ phần bất động sản và khoáng sản đại việt
... Cơng ty cổ phần bất động sản khống sản Đại Việt tiến hành lên kế hoạch tuyển dụng nhân nào? Với đội ngũ lãnh đạo Hội đồng quản trị có người, ban giám đốc điều hành tổng công ty người chi nhánh công. .. việc – Chính thức vào cơng việc - Đào tạo (tùy theo trường hợp kế hoạch đào tạo) Đó thực tế Cơng ty cổ phần bất động sản khoáng sản Đại Việt nhiên, xét khía cạnh nhà tuyển dụng chuyên nghiệp,... cổ phần bất động sản khống sản Đại Việt có đội ngũ nhân tốt để giải công việc hàng ngày Tuy nhiên, tương lai, công ty tăng trưởng, công việc nhiều hơn, doanh thu lớn hơn, cầu tuyển dụng nhân lớn
 • 11
 • 143
 • 0

Tuyển dụng phát triên nhân sự tại công ty đại HOa

Tuyển dụng và phát triên nhân sự tại công ty đại HOa
... ban khác đội ngũ công nhân viên lao động Công ty người nhắc nhở Giám đốc để định “bổ nhiệm lại” điều động theo quy định nhân lực tổ chức Phòng hành nhân gồm: trưởng phòng hành nhân người phụ trách... lần tuyển dụng chưa tuyển dụng vị trí từ cấp lãnh đạo phòng trở lên Vị trí lãnh đạo phòng ban 100% đề bạt nhân viên có trình độ, lực Tuy Giám đốc Cơng ty quyền định lựa chọn thí sinh trúng tuyển. .. theo điểm số từ cao xuống thấp Phòng Hành nhân phòng có chức nhân Công ty, nhiên với cấu trưởng phòng, phó phòng, 05 nhân viên giúp việc hành chính, lại nhân viên bảo vệ, lái xe phòng dừng lại
 • 5
 • 18
 • 0
1 2 3 4 .. >