Tổng hợp tài liệu :

Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thi công hồ chứa nước phước trung tỉnh ninh thuận

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại công ty cáp điện và bất động sản tự cường

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cáp điện và bất động sản tự cường
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại công ty cáp điện và bất động sản tự cường . dựng và hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại công ty cáp điện và bất động sản tự cườngChương 3 :Một số giải pháp nhằm hoàn thiên hệ thống quản chất. tại công ty cáp điện và bất động sản tự cường Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty cáp điện và bất động sản tự cườngChương2:
 • 70
 • 636
 • 1

Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
Ngày nay, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp . Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 . Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Chất lượng. lượng và hệ thống quản chất lượng ISO 9000. Chương II: Thực trạng việc áp dụng hệ thống quản chất lượng tại Công ty cổ phần Công trình Đường sắt. Chương
 • 73
 • 535
 • 3

Hoàn thiện Hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
Chất lượng là một phạm trù phức tạp mà con người thường hay gặp trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Tuy nhiên, trên mỗi khía cạnh khác nhau thì Chất lượng lại được hiểu và tiếp cận theo những phạm trù và cách thức khác nhau.
 • 72
 • 1,052
 • 7

Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại công ty cổ phần công trình đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 90012000

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ phần công trình đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 90012000
. Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000”. Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Chất lượng. lượng và hệ thống quản chất lượng ISO 9000. Chương II: Thực trạng việc áp dụng hệ thống quản chất lượng tại Công ty cổ phần Công trình Đường sắt. Chương
 • 73
 • 415
 • 0

luận văn:Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 pdf

luận văn:Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 pdf
. “Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 . Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Chất lượng. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. ”
 • 74
 • 535
 • 2

ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam

ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam
. tập tại Nec Tokin Electronics Việt Nam tơi đã chọn đề tài “Hồn thiện Hệ thống quản chất lượng tại cơng ty Nec Tokin Electronics Việt Nam . 2. Phạm vi nghiên cứu: Dựa trên nền tảng thuyết. THỊ ÁNH Hiện nay ở Nec Tokin Electronics Việt Nam đang áp dụng ba hệ thống là hệ thống quản chất lượng ISO 9001, hệ thống quản mơi trường ISO 14001 và hệ thống quản an tồn và sức khỏe. của hệ thống quản chất lượng. -Phần 4: từ những phân tích ở phẩn 3 sẽ đưa ra các giải pháp để khắc phục những điểm khơng phù hợp trong hệ thống và từ đó hồn thiện hệ thống quản chất lượng. CHƯƠNG
 • 44
 • 432
 • 0

ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam

ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam
. tập tại Nec Tokin Electronics Việt Nam tơi đã chọn đề tài “Hồn thiện Hệ thống quản chất lượng tại cơng ty Nec Tokin Electronics Việt Nam . 2. Phạm vi nghiên cứu: Dựa trên nền tảng thuyết. THỊ ÁNH Hiện nay ở Nec Tokin Electronics Việt Nam đang áp dụng ba hệ thống là hệ thống quản chất lượng ISO 9001, hệ thống quản mơi trường ISO 14001 và hệ thống quản an tồn và sức khỏe. của hệ thống quản chất lượng. -Phần 4: từ những phân tích ở phẩn 3 sẽ đưa ra các giải pháp để khắc phục những điểm khơng phù hợp trong hệ thống và từ đó hồn thiện hệ thống quản chất lượng. CHƯƠNG
 • 44
 • 285
 • 1

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
. lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên Phần 3. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản chất lượng. của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên)  Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản chất lượng của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên là hoàn toàn Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên 9 Đỗ
 • 78
 • 739
 • 1

Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty TNHH một thành viên 76

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty TNHH một thành viên 76
. Thực trạng về hệ thống quảnchất lượng tại Công ty TNHH một thành viên 76 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quảnchất lượng tại Công ty TNHH một thành viên 76 Qua quá trình. tại Công ty TNHH một thành viên 76 em đã quyết định chọn đề tài chuyên đề thực tập là:“ Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại Công ty TNHH một thành viên 76 . Nhưng do đặc thù của Công ty. trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên 76: 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH một thành viên 76: Tên giao dịch trong nước : Công ty TNHH một thành viên 76 Tên giao
 • 90
 • 368
 • 0

Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng tại công ty xăng dầu hàng không

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty xăng dầu hàng không
Là một doanh nghiệp Nhà nước, công ty Xăng Dầu Hàng Không cũng gặp không ít khó khăn trong bối cảnh Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý, chịu sức ép từ nhiều phía phía. Nhờ có sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết củatập thể ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên, công ty đã nhanh chóng hoà mình vào nền kinh tế thị trường sôi động, giữ vững và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là để tồn tại và phát triển bền vững, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường thì công ty còn cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến tính hoàn thiện của hệ thống quản lý, đặc biệt là quản chất lượng theo các tiêu chuẩn Quốc tế, nhằm thúc đẩy guồng máy quản của công ty có hiệu quả hơn nữa. . và phát triển. Công ty Xăng dầu Hàng Không - tên giao dịch VINAPCO là doanh nghiệp nhà n- ớc đợc thành lập theo quyết định số 768/QĐ-tccblđ ngày 2 2-4 -1 993 của bộ trởng bộ giao thông vận tải,. Phòng an ninh-an toàn (AN-AT) có 8 ngời có chức năng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong toàn công ty. Giám sát việc chấp hành nội quy, kỷ luật của công ty Văn phòng Đảng - Đoàn có 7. sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn lạc hậu, công ty chủ yếu cung ứng các Jet A-1-nhiên liệu đặc chủng xăng dầu Hàng không. Do chuyển đổi cơ chế nên đến năm 1997 Công ty xăng
 • 49
 • 242
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN HỒNG PHÚC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN HỒNG PHÚC
Chất lượng là một khái niệm đã xuất hiện từ lâu và được sử dụng phổ biến trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Tuy nhiên, hiểu thế nào là chất lượng lại là một vấn đề không đơn giản. Đây là một phạm trù rất rộng và phứa tạp.Phản ánh tổng hợp các nội dung kỹ thuật, kinh tế và xã hội. đứng ở các góc độ khác nhau và tuy theo mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có thể đưa ra các quan niệm về chất lượng xuất phát từ sản phẩm, từ người sản xuất hay từ đòi hỏi của thị trường.Chất lượng là một phạm trù phức tạp mà chúng ta thường gặp trong các lĩnh vực hoạt động, nhất là trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, nó là vấn đề tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, tâm lý, thói quen của con người. Có rất nhiều quan điêm khác nhau về chất lượng, mỗi quan điểm phục vụ cho mục đích sử dụng và được nhìn nhận trên từng góc độ khác nhau: Xuất phát từ đặc tính của sản phẩm: Chất lượng sản phẩm là tập hợp các đặc tính của sản phẩm phản ánh giá trị sử dụng sản phẩm đó. Xuất phát từ người sản xuất: Chất lượng sản phẩm là sự đạt được và tuân thủ đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật đã được thiết kế trước. Xuất phát từ người tiêu dùng: Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu và mục đích sử dụng của người tiêu dùng. Xuất phát từ mối quan hệ lợi ích và chi phí: Chất lượng sản phẩm là sự cung cấp sản phẩm, dịch vụ tương ứng với chi phí bỏ ra. Xuất phát từ cạnh tranh: Chất lượng là sự tạo ra những đặc điểm sản phẩm, dịch vụ mà đối thủ cạnh tranh không được.Trong khi đa số các nhà quản hài lòng về khái niệm chất lượng thì có một số không hài lòng bởi sự khó hiểu của nó. Ngươi ta tìm thấy nhiều khái niệm khác nhau giữa các công ty khác nhau, thậm trí ngay cả những người khác nhau trong cùng một công ty cũng có các quan điểm bất đồng về định nghĩa chất lượng. . TRẠNG VỀ CÔNG TY TNHH THIÊN HỒNG PHÚC 2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Thiên Hồng Phúc 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển - Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH. đạt chất lượng) . SVTH: Nguyễn Quang Tân Page 11 of 45 Kiểm soát chất lượng (Tổng hợp những điều kiện cơ bản để đạt được chất lượng) . Đảm bảo chất lượng (Chứng tỏ là một tổ chức có chất lượng, . suất ăn công nghiệp cho các Công ty như:, Công ty starite international, Công ty HH Broad Bright , CÔNG TY HH Ốc Vít Lâm Viễn ……., đây là những công ty đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng cũng
 • 45
 • 217
 • 0

Nghiên cứu quy trình quản chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch

Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch
. đến quản chất lượng thi công đập đất 24 2.2 Quy trình quản chất lượng đắp đập đất đồng chất 26 2.3 Quy trình quản chất lượng đắp đập đất không đồng chất 35 2.4 Quy trình đắp đập. quy trình quản chất lượng thi công đắp đập hồ Tả Trạch 53 3.2.1 Căn cứ lập quy trình quản chất lượng thi công đắp đập 53 3.2.2 Thực trạng quản chất lượng đắp đập hồ Tả Trạch 55. văn Thạc sỹ chuyên ngành quản xây dựng với đề tài “ Nghiên cứu quy trình quản chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch ” được hoàn thành với
 • 106
 • 572
 • 1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre
... tác giám sát công trình xây d ng - Ch ng : Nghiên c u c s lu n xây d ng quy trình qu n ch t l ng c a t v n giám sát - Ch ng 3: Nghiên c u hoàn thi n quy trình qu n ch t l t v n giám sát. .. c u hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng xây d ng c a t v n giám sát t i d án Saigon Centre M c đích c a tài: Nghiên c u hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng xây d ng c a t v n giám sát. .. l p d án đ u t xây d ng công trình, kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng công trình, qu n d án đ u t xây d ng công trình,
 • 89
 • 308
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản chất lượng thi công sàn bubbledeck (tt)

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công sàn bubbledeck (tt)
... chất lượng thi công xây dựng công trình 79 2.3 Cơ sở pháp quản chất lượng 84 2.3.1 Cơ sở pháp quản chất lượng công trình xây dựng 84 2.3.2 Cơ sở pháp quản chất lượng sàn BubbleDeck. .. hiểu công nghệ sàn BubbleDeck, công tác quản chất lượng sàn BubbleDeck, sở khoa học sở pháp quản chất lượng thi công sàn BubbleDeck để từ đề xuất quy trình quản chất lượng thi công sàn. .. thời để hiểu rõ, hiểu quy trình công nghệ, quy trình quản chất lượng sàn BubbleDeck Tôi lựa chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình quản chất lượng thi công sàn BubbleDeck làm đề tài
 • 17
 • 177
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản chất lượng thi công nhà máy sữa TH milk (tt)

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công nhà máy sữa TH milk (tt)
... chất lượng thi công nhà máy sữa TH Milk cần thi t * Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản chất lượng thi công nhà máy sữa TH Milk * Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối... Thi t kế vẽ thi công QLNN Quản nhà nước VBQPPL Văn quy phạm pháp luật HĐXD Hợp đồng xây dựng MỞ ĐẦU * Tên Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản chất lượng thi công nhà máy sữa TH Milk. .. Đối tượng nghiên cứu: Phần th n nhà máy sữa TH Milk - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản chất lượng thi công dự án nhà máy sữa TH Milk giai đoạn chuẩn bị xây lắp th c xây lắp công trình   *
 • 16
 • 107
 • 0

Hoàn thiện quy trình giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình nhà văn hóa lao động tỉnh thái bình (tt)

Hoàn thiện quy trình giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình nhà văn hóa lao động tỉnh thái bình (tt)
... hồn thi n quy trình giám sát chất lượng thi cơng xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình, tác giả chọn đề tài: “Hồn thi n quy trình giams sát chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình Nhà văn hóa lao động. .. cảnh Nhà văn hóa lao động Thái Bình Hình 1.2 Cơng tác giám sát quản chất lượng thi công xây dựng Hình 1.3 Mơ hình giám sát chất lượng thi cơng xây dựng Hình 1.4 Quy trình giám sát chất lượng thi. .. lược giám sát giám sát chất lượng thi công xây dựng 1.1.2 Quản nhà nước giám sát chất lượng cơng trình xây dựng 1.2 Tổng quan công tác giám sát chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng Thái
 • 17
 • 94
 • 0

Hoàn Thiện Hệ Thống Quản Chất Lượng Tại Công Ty Cổ Phần Công Trình Đường Sắt Theo Tiêu Chuẩn Iso 90012000

Hoàn Thiện Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Tại Công Ty Cổ Phần Công Trình Đường Sắt Theo Tiêu Chuẩn Iso 90012000
... cúa Công ty Chương II Thnc trang vi¾c áp dnng h¾ thong quãn chat lưong tai Cơng ty Co phan Cơng trình Ðưòng sat I Tong quan ve Cơng ty Q trình hình thành phát trien cua Công ty 1.1Tên Công ty. .. Năm 1994: Chính lai b® tiêu chuan ISO 9000 Năm 1995: Ban hành ISO 14000, ISO 14001, ISO 14004,… ve h¾ thong qn mơi trưòng Năm 1994: Sốt xét, lay ý kien lai b® tiêu chuan ISO 9000:1994... thi¾n h¾ thong qn chat lưong tai Cơng ty Co phan Cơng trình Ðưòng sat theo tiêu chuan ISO 9001:2000” Ðe tài gom chương: Chương I: Chat lưong h¾ thong quãn chat lưong ISO 9000 Chương II:
 • 78
 • 124
 • 0

Hoàn thiện quy trình quản chất lượng công trình tại ban quản dự án quận ba đình thành phố hà nội (tt)

Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng công trình tại ban quản lý dự án quận ba đình thành phố hà nội (tt)
... chất lượng cơng trình xây dựng Ban quản dự án quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, từ hồn thiện quy trình quản chất lượng cơng trình thuộc dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách Ban quản dự án. .. gia xây dựng cơng trình 1.2 Thực trạng cơng tác quản chất lượng cơng trình xây 13 dựng Ban quản dự án quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 1.2.1 Giới thiệu Ban quản dự án quận Ba Đình 13 1.2.2... sự, hoàn thiện mơ hình quản Ban quản dự án quận Ba Đình Quy trình quản chất lượng cơng tác khảo sát xây dựng Quy trình quản chất lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình Quy trình
 • 20
 • 60
 • 0

Hoàn thiện quy trình quản chất lượng thiết kế xây dựng tại công ty heerim (áp dụng cho công trình trụ sở bộ ngoại giao) (tt)

Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thiết kế xây dựng tại công ty heerim (áp dụng cho công trình trụ sở bộ ngoại giao) (tt)
... cán công tác Công ty Heerim, đơn vị tư vấn thiết kế cho cơng trình Bộ Ngoại Giao, tơi chọn đề tài ‘hồn thiện quy trình quản chất lượng thiết kế xây dựng cơng ty Heerim (áp dụng cho cơng trình. .. trình kiểm tra thiết kế vẽ thi công 74 3.5 Áp dụng mơ hình giải pháp quản chất lượng thiết kế cho công ty Heerim (áp dụng cho cơng trình trụ sở Bộ Ngoại Giao) 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN... thẩm tra thiết kế quan quản Nhà nước xây dựng 80 - Thể nội dung cơng tác quản quy n chất lượng thiết kế mà trọng tâm thiết lập quy trình thẩm tra thiết kế sau thiết kế sở quan quản Nhà
 • 18
 • 107
 • 0
1 2 3 4 .. >