Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài
.. .Giới thiệu: (1 ) - Tiếp theo tập đọc hôm trước Bài Tự thuật” tiết làm văn hôm em luyện tập cách giới thiệu về bạn - Cũng tiết này, từ câu hôm trước, em làm quen với đơn vị học cách xếp câu. .. thành văn ngắn Phát triển hoạt động (28 ’)  Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi (ĐDDH: tranh)  Mục tiêu: Thực hành hỏi – đáp thân, bạn Xem tranh kể lại việc  Phương pháp: Hỏi đáp, trực quan * Bài tập 1, ... viên” - Dựa vào câu hỏi để hỏi bạn - Dựa vào câu hỏi để nói lại điều - HS tham gia trò chơi em biết bạn - Từng cặp HS: em nêu câu - Chốt: Em biết nói thân bạn hỏi, em trả lời dựa vào dạng tự thuật
 • 4
 • 8
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài
...*Cách tiến hành: -Đọc đề tập 1 ,2 Bài tập :1 ,2 -Bài 1: Chúng tự giới thiệu -Gọi học sinh so sánh cách làm tập -Bài 2: Chúng ta giới thiệu -Giáo viên phát phiếu học tập Yêu cầu học sinh -Đọc trả... cầu tập Viết lại nội dung tranh 1 ,2 câu để tạo thành câu chuyện -Hỏi: tập gần giống với tập học? -Giáo viên nói quan sát tranh kể lại nội dung tranh 1 ,2 câu văn -Giống tập luyện từ câu -Làm. .. phần phần tự giới thiệu phần ghi -Học sinh điền thông tin vào phiếu thơng tin vê bạn nghe bạn -Yêu cầu em ngồi cạnh thực hành hỏi đáp giới thiệu theo nội dung cần điền vào phiếu điền vào -2 em lên
 • 3
 • 11
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài
.. .2 Hướng dẫn làm tập : Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hs làm việc theo nhóm đơi: Hs hỏi Hs trả lời câu hỏi SGK - GV lưu ý HS đổi cách xưng hô với... dụ: Tên bạn gì? Cả lớp giáo viên nhận xét Bài 2: - Hs đọc thầm yêu cầu - GV gọi 1số học sinh trả lời – Cả lớp giáo viên nhận xét xem nói bạn có xác khơng cách diễn đạt ntn? Bài 3: Gọi học sinh... Hs làm + Học sinh tự suy nghĩ để hiểu nội dung tranh + HS nối tiếp kể lại nội dung tranh - GV, HS nhận xét, bổ sung - HS kể lại toàn câu chuyện * Giáo viên nhấn mạnh: Ta dùng từ để đặt thành câu
 • 2
 • 12
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài
.. .bài tập Em biết bạn? H Lên bảng theo cặp em hỏi - em trả lời Bài Kể lại nội dung tranh (Bạn hỏi nói em biết bạn) Tranh tranh Như luyện từ câu G + H nhận xét tranh Huệ... G Cho HS quan sát tranh 1 .2, 3,4 Tranh Tuấn bảo Huệ không nên hái hoa để hoa cho người - Tranh ngắm - Tranh • Tiểu kết HS biết bảo vệ tài sản chung điều cần làm Cần học tập bạn Tuấn H 3em kể lại... chung điều cần làm Cần học tập bạn Tuấn H 3em kể lại nội dung tranh G + HS nhận xét Củng cố dặn dò. (2, ) G Nhận xét gìơ học Khen em học tốt Dặn chuẩn bị sau
 • 2
 • 9
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài
... tranh kể lại nội dung - HS đọc + Giống tập tiết Luyện từ câu học.- - Làm cá nhân để tạo thành câu chuyện tranh câu văn Sau đó, ghép câu văn lại với 13 -15 p - Gọi nghe học sinh trình bày Yêu cầu... hành hỏi – đáp trước lớp Hoạt động 2: *GV treo bảng phụ ghi sẵn tập Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu Viết lại nội dung tranh 1, câu + Hỏi: Bài tập gần giống với tập học? Nói: Hãy quan sát tranh...Trả lời câu hỏi thân Khi nghe bạn trả lời câu hỏi mình, lớp lắng nghe, ghi nhớ để làm tập - GV hỏi câu – HS trả lời ( làm mẫu) - HS làm mẫu - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh
 • 3
 • 10
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập làm văn Tự giới thiệu. Câu và bài
...- Tựa bài: Tự giới thiệu Câu - HS lặp lại *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Hỏi câu - HS thực hành hỏi đáp - GV Nhận xét ghi điểm - Nhận xét Bài tập. .. việc Cũng - Lắng nghe dùng số câu để tạo thành bài, kể câu chuyện Củng cố- Dặn dò: - Hỏi lại tựa - Hỏi lại điều cần nhớ - Giáo viên chốt lại phần - Tự giới thiệu Câu tiết học - HS trả lời - Về... Bài tập 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Nêu yêu cầu tập - Qua tập nói lại điều em - HS phát biểu biết bạn - Nhận xét: - Nhận xét *Hoạt động 2: Quan sát tranh Bài tập 3: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS
 • 3
 • 11
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A
...- Giáo viên viết mẫu chữ A hoa cỡ v a kết hợp nhắc lại cách viết b, Hướng dẫn học sinh viết vào nháp: học sinh viết – lựơt – GV nhận xét, củng cố cách viết cho HS Hướng dẫn viết câu ứng dụng a, ... học sinh hiểu ngh a b, Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: - Độ cao chữ - Khoảng cách chữ , tiếng - Giáo viên viết mẫu // với nêu cách viết c, Hướng dẫn học sinh viết chữ Anh vào nháp – GV... học sinh viết vào tập viết: - HS viết vào vở, Giáo viên theo dõi uốn nắn 5, Chấm ch a bài: - GV chấm – nhận xét lớp – rút kinh nghiệm Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn hoàn thành tập viết
 • 2
 • 15
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A
... thuận h a - 1HS nêu, HS khác bổ sung * HS nêu nhận xét + Gồm tiếng Anh, em, thuận, h a + Chữ A cao 2, 5 li, chữ n cao li bằng chữ A + Chữ h + Nêu độ cao chữ lại +Khi viết Anh ta viết nét nối A n... Hỏi: Anh em thuận h a có ngh a gì? b) Quan sát nhận xét + Cụm từ gồm tiếng? Là tiếng nào? + So sánh chiều cao chữ A n? + Những chữ có chiều cao - Viết không trung - Viết vào bảng - Đọc: Anh em... cách chữ ( tiếng) chừng nào? c) Viết bảng + Chữ t cao 1, 5 li Các chữ lại cao li + HS nêu, Hs khác bổ sung (Từ điểm cuối chữ A rê bút lên điểm đầu chữ n viết chữ n.) + Khoảng cách đủ để viết chữ
 • 3
 • 24
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A
... dấu thanh, khoảng cách chữ +GV viết mẫu chữ …… lên bảng HS viết bảng 4-Hướng dẫn HS viết vào TV: -Viết dòng chữ …….cỡ v a Nghe -Viết dòng chữ …….cỡ nhỏ -Viết dòng chữ ……… cỡ v a -Viết dòng chữ. ..3-Hướng dẫn viết câu ứng dụng: -Gọi HS đọc Cá nhân -GV giải ngh a câu ứng dụng -Cho HS quan sát độ cao chữ: +Các chữ ……… cao ô li? 2, 5 ô li +Chữ … cao ô li? 1, 5 ô li +Các chữ …………….cao ô li? ô... v a -Viết dòng chữ ……… cỡ nhỏ -Viết dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ -GV hướng dẫn cách cầm viết, ngồi, độ cao, khoảng cách chữ -GV theo dõi, uốn nắn em yếu 5-Chấm, ch a bài: GV thu chấm 5-7 Nhận xét
 • 3
 • 21
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A
.. .2 Kiểm tra : + Kiểm tra dụng cụ học phân môn - HS lắng nghe Tập viết hướng dẫn cách học Bài mới: - Giới thiệu bài: - T a bài: Chữ hoa A - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa A. .. khoảng cách chữ cách nối nét chữ - Chữ lại cao 1li - Dấu nặng đặt a; dấu huyền đặt aViết mẫu chữ Anh • Nhận xét uốn nắn - Viết chữ Anh bảng * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vào Tập viết + GV... Khuyên anh em nhà phải yêu thương + Hướng dẫn HS quan sát nhận xét • Hãy cho biết chữ có độ cao nào? - HS quan sát độ cao chữ - Chữ cái: A, h cao 2. 5 li - Chữ t cao 1. 5 li • Hướng dẫn HS đặt dấu thanh,
 • 4
 • 17
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A
... thiệu: (1 ) Nhiệm vụ tập viết - Nắm cách viết chữ hoa Viết vào chữ dòng cỡ nhỏ - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (28 ’)  Hoạt động 1: ... Hướng dẫn viết chữ hoa  (ĐDDH: chữ mẫu)  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ A  Phương pháp: Trực quan Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ A - Chữ A cao li? - Gồm đường kẻ ngang? - Viết nét?... Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - A, h: 2, 5 li - t: 1, 5 li - Cách đặt dấu chữ - n, m, o, a: li - Dấu chấm (.) â - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - Dấu huyền () a - GV viết mẫu chữ: Anh
 • 5
 • 17
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A
... dụng “ Anh….” -Giáo viên yêu cầu học sinh đọc -Hướng dẫn viết chữ A (2, 3 *Hướng dẫn quan sát nhận xét lần ) +Chữ A hoa cở nhỏ chữ h cao ô li? -Học sinh viết bảng chữ A +Chữ t cao li? -“Anh em... h a +Những chữ n,m,o ,a cao li? -Nhắc cách đặt dấu chữ -5li +Các chữ (tiếng ) viết cách khoảng chừng -2, 5 li nào? -1 li -Giáo viên viết chữ mẫu Anh lên dòng kẻ điểm cuối chữ A nối liền với chữ. .. -Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu nhận- -Học sinh quan sát trả lời xét chữ A hoa +Chữ A hoa gồm đường kẻ, ngang cao ô ly? +Được viết nét ? Giáo viên: miêu tả: nét
 • 4
 • 16
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật
... mới: 1) Giới thiệu Gv cho Hs quan sát tranh giới thiệu 2) Luyện đọc: a) Đọc mẫu : GV đọc mẫu lần b) Hướng dẫn học sinh luỵện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu: gọi học sinh đọc nối dòng + Tìm tiếng. .. hiểu nghĩa từ: tự thuật, quê quán, nơi * Đọc đoạn nhóm - Chia nhóm cho học sinh – giáo viên theo dõi * Thi đọc nhóm - Gọi đại diện nhóm đọc theo đoạn, - Cả lớp giáo viên nhận xét đánh giá 3) Hướng... tiếng có vần un, âm đầu s – Giáo viên ghi bảng – hướng dẫn HS đọc *Đọc đoạn: - Gọi học sinh đọc từ đầu đến trước từ quê quán, học sinh khác đọc hết - Hướng dẫn em đọc ngắt nghỉ số câu – sửa sai
 • 3
 • 18
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật
... thiệu bài: - Tựa bài: Tự thuật - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc - HS lắng nghe - GV đọc mẫu toàn - Nhắc HS ý từ có vần khó - GV hướng dẫn HS luyện đọc tìm từ khó đọc - Cho HS đọc. .. quán - HS đọc giải SGK - Đọc đoạn nhóm - HS chia nhóm đơi, đọc đoạn nối - Tổ chức cho HS thi đọc: Cho HS thi tiếp đọc nhóm - HS thi đọc - GV nhận xét khen nhóm đọc tốt - Nhận xét * Hoạt động 2: ... Luyện đọc từ khó: nữ, xã, tỉnh, tiểu học ,… - HS đọc nối tiếp câu - HS phát từ khó đọc - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp: Câu dài cần biết nghỉ - HS đọc nối tiếp đoạn - Giải nghĩa từ ngữ: tự thuật,
 • 4
 • 14
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật
... học sinh đọc yêu cầu Viết lại nội dung tranh 1, câu + Hỏi: Bài tập gần giống với tập học? Nói: Hãy quan sát tranh kể lại nội dung - HS đọc + Giống tập tiết Luyện từ câu học.- - Làm cá nhân để... lớp + học sinh tự kể + học sinh giới thiệu bạn cặp với + học sinh giới thiệu bạn vừa thực hành hỏi – đáp trước lớp Hoạt động 2: *GV treo bảng phụ ghi sẵn tập Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu Viết... câu chuyện tranh câu văn Sau đó, ghép câu văn lại với 13 -15 p - Gọi nghe học sinh trình bày Yêu cầu học sinh khác nhận xét sau lần học sinh đọc Chỉnh sữa làm cho học sinh Kết luận: Khi viết câu
 • 3
 • 16
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật
... SGK/7 -Đọc đoạn theo nhóm: Mỗi nhóm đọc nối tiếp đoạn -Thi đọc nhóm-Nhận xét-Đánh giá 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Hướng dẫn HS đọc thầm Đọc +Em biết bạn Thanh Hà Tên, nữ, ngày sinh, quê quán +Nhờ... bạn Thanh Hà vậy? Nhờ tự thuật +Em cho biết họ tên em, nam hay nữ, ngày sinh, nơi sinh em? +Em cho biết tên địa phương em ở: xã, huyện? HS trả lời -Gọi HS đọc lại toàn Đọc nhân III-Hoạt động... toàn Đọc nhân III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Em cho biết em xã nào, huyện nào? -Về nhà tự viết tự thuật Đọc lại bài-Chuẩn bị
 • 2
 • 27
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật
... lên bảng Luyện đọc. ( 12 ) - GVđọc lần a Đọc dòng - GV hướng dẫn HS cách đọc - HS tiếp nối đọc Huyện, nữ, xã, Mỹ, Hàn Thuyên Võ Thị Sáu - Luyện đọc số từ khó b Đọc đoạn - HS tiếp nối đọc - GV chia... HS đọc theo nhóm + HS thi đọc nhóm - GV + HS nhận xét ’ Hướng dẫn tìm hiểu bài.(8 ) - GV nêu câu hỏi - HS trả lời Câu 1: Em biết họ tên bạn nữ, sinh ngày 22 /4/96 - Câu1 (SGK) Câu 2. Nhờ tự thuật. .. Luyện đọc lại (10 ,) Củng cố - Dặn dò: (1, ) - em trả lời - GV+ HS nhận xét - Câu 2. (SGK) - Câu (SGK): HS tự viết vào nháp - GV gọi vài em đọc - HS trả lời - GV cho HS luyện đọc lại toàn Chú ý cách đọc
 • 2
 • 35
 • 0
1 2 3 4 .. >