Tổng hợp tài liệu :

Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở việt nam

Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá đối với sự phát triển công nghiệp..DOC

Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá đối với sự phát triển công nghiệp..DOC
Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá đối với sự phát triển công nghiệp . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề bài : Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá đối với sự phát triển công nghiệp. . 28/03/1997 về việc ứng dụng phát triển công nghệ tự động hoá phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước có nêu: Công nghệ tự động hoá là tập hợp các phương
 • 10
 • 1,002
 • 15

Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá đối với .doc

Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá đối với .doc
Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá . môn:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac –Lênin Đề bài : Luận chứng vai trò của công nghệ tự động hoá đối với sự phát triển công nghiệp. . việc ứng dụng phát triển công nghệ tự động hoá phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước có nêu: Công nghệ tự động hoá là tập hợp các phương pháp
 • 7
 • 704
 • 3

Nêu & phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội Việt nam

Nêu & phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt nam
Báo cáo thực tập: Nêu & phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội Việt nam . Nêu phân tích ảnh hởng của sự phát triển dân số đến sự phát kinh tế xã hội việt nam_ _______________Lời mở đầu.Cho đến nay, Việt Nam vẫn là. chuyên môn.3. ảnh hởng của dân số đến tiêu dùng tích luỹ:a/ ảnh hởng của dân số đến tiêu dùng:Tiêu dùng là một yếu tố thúc đẩy phát triển, mở rộng thị
 • 26
 • 1,251
 • 3

Vai trò của ODA đối với cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam

Vai trò của ODA đối với cơ sở hạ tầng nông thôn ở Việt Nam
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Vai trò của ODA đối với cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam . hiệu quả nhằm đưa Việt Nam có thể ”sánh vai với các cường quốc năm châu”.1.4 Vai trò của ODA đối với ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Việt NamHỗ trợ phát triển. phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, Chính phủ Việt Nam các nhà tài trợ đã dành sự u tiên lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam nh một đòn
 • 87
 • 769
 • 4

Phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay

Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay
Trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò hết sức quan trọng 123doc.vn
 • 12
 • 736
 • 0

Nêu phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
Nêu phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 123doc.vn
 • 26
 • 697
 • 3

Vai trò của ODA đối với cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam

Vai trò của ODA đối với cơ sở hạ tầng nông thôn ở Việt Nam
Vai trò của ODA đối với cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam . hiệu quả nhằm đưa Việt Nam có thể ”sánh vai với các cường quốc năm châu”. 1.4 Vai trò của ODA đối với ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam Hỗ trợ phát. phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, Chính phủ Việt Nam các nhà tài trợ đã dành sự u tiên lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam nh một
 • 95
 • 386
 • 0

Các hình thức sở hữu vai trò của chúng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Các hình thức sở hữu và vai trò của chúng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . giữa các hình thức sở hữu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay 69 Chương 3: VAI TRÒ CỦA CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ. về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Phân tích thực trạng của các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng
 • 169
 • 772
 • 1

Phân tích vai trò của đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn việt nam

Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam
. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu tư 01 2 Phân tích vai trò của đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu tư 01 3 Phân tích vai trò của đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn Việt Nam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 26
 • 516
 • 3

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết
. cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc 5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng 6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ của nhà nớc V. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. trọng to lớn đó của CNH- HĐH là lí do em chọn nội dung Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH nớc ta hiện nay làm đề tài cho bàI tiểu luận của mình. Thông. Việt Nam năm 1958 đã đa ra định nghĩa: Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là phát triển công nghiệp trớc hết là công nghiệp nặng, sự phát triển ấy cần thiết cho sự tạo nên nền kinh tế quốc dân
 • 30
 • 500
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ các hình thức sở hữu vai trò của chúng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

tóm tắt luận án tiến sĩ các hình thức sở hữu và vai trò của chúng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
. nay là một tất yếu khách quan. 1.2.2. Vai trò của các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Vai trò của sở hữu nhà nước Trong nền kinh tế thị trường định hướng. cứu của luận án là vai trò của các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. * Phạm vi nghiên cứu của luận án: Giai đoạn phát triển kinh tế của. huy vai trò của các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 6. Ý nghĩa lý luận thực tiễn của luận án - Luận án cung cấp thêm tri thức
 • 27
 • 757
 • 2

phân tích vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống hoạt động thực tiễn của cá nhân

phân tích vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống và hoạt động thực tiễn của cá nhân
. về vai trò của cảm xúc nhưng bạn có thắc mắc về vai trò của Trí tuệ cảm xúc trong đời sống thường ngày không? Trong nội dung bài tiểu luận này, tôi sẽ phân tích vai trò của trí tuệ cảm xúc trong. niệm trí tuệ cảm xúc 3 1.1. Định nghĩa trí tuệ cảm xúc 3 1.2. Đặc điểm 1.3. Cấu trúc 4 4 2. Vai trò của cảm xúc 5 2.1. Vai trò của trí tuệ cảm xúc trong việc hình thành hành động 2.2. Trí tuệ cảm. trí tuệ cảm xúc của mình KẾT LUẬN Trí tuệ cảm xúc có vai trò thực sự quan trọng trong đời sống hoạt động thực tiễn của cá nhân. Nó không chỉ là một yếu tố quan trọng hình thành nên hành động
 • 13
 • 1,679
 • 2

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn kiểm soát nhóm động vật này

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn và kiểm soát nhóm động vật này
... hoan lửa trại kết thục chuyến thực tập - Sáng ngày 10/6, tập trung tổng kết chuyến Thực tập thiên nhiên khởi hành trở Hà Nội PHẦN 2: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu thực địa 2.2 Phương pháp kế... khách nước ngoài, đặc biệt vào thời điểm năm 90 kỷ trước Từ lý đó, chuyến thực tập thiên nhiên, định chọn chuyên đề thực tập: “Tìm hiểu đa dạng sinh học kẹp kìm (Lucanidae) Vườn Quốc Gia Tam Đảo,vai... rừng núi Tam Đảo Bảo vệ nguồn gen loài động, thực vật quý hiếm, đặc biệt loài động, thực vật đặc hữu cảnh quan thiên nhiên Thực công tác nghiên cứu thực nghiệm khoa học dịch vụ khoa học tạo môi
 • 30
 • 982
 • 2

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam làm gì để chất liệu

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu
Việt Nam nhiếp ảnh được coi là một môn nghệ thuật, ngang hàng với các bộ môn nghệ thuật lâu đời khác như văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, kịch, kiến trúc môn nghệ thuật trẻ tuổi điện ảnh. Những người hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp Việt Nam được coi là một nghệ sĩ. Nhiếp ảnh có cùng một nguồn gốc rất gần gũi với bộ môn nghệ thuật hội họa, từ gốc của nhiếp ảnh có nghĩa là vẽ bằng ánh sáng. Rất nhiều người khi xem tranh của những họa sĩ nổi tiếng như Van Gogh, Picasso… cho rằng không đẹp, không đẹp vì những bức tranh ấy không giống như thiên nhiên ngoài, không có màu sắc như thiên nhiên ngòai, con người không giống như con ngừoi ngoài. Một bộ môn nghệ thuật lâu đời như hội họa muốn phát triển đã phải tự phủ nhận chính nó. Ban đầu chỉ là những nét vẽ nghệch ngoạc, dần dần con người muốn vẽ giống như đời thực, những bức tranh mà có thể đua với máy ảnh về độ chính xác, rồi từ tả thực phát triển lên thành các trường phái như ấn tượng, siêu thực… Trong khi đó nếu nhiếp ảnh chỉ đơn thuần là ghi lại chính xác sự vật hiện tượng thì làm sao có thể là một môn nghệ thuật.
 • 30
 • 536
 • 0

Phân tích vai trò của khiếu nại giải quyết khiếu nại đối với đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính

Phân tích vai trò của khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính
Phân tích vai trò của khiếu nại giải quyết khiếu nại đối với đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chínhNhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mà ngày nay là Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay luôn quan tâm giai quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại của người dân về những việc làm sai trái của chính quyền các cấp, cũng như cán bộ, công chức tỏng bộ máy nhà nước.Quan điểm này được thể hiện rõ qua câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Đồng bào có oan ức, có thắc mắc mới khiếu nại, ta phải giải quyết nhanh, tốt các, khiếu nại, đồng bào thấy Đảng Chính phủ quan tâm, lo lắng đên họ, do đó mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với Đảng Chính phủ được củng cố tốt hơn”.Xuất phát từ nhận thức đó nhà nước ta luôn đảm bảo cho công dân được thực hiện quyền khiếu nại. Lần đầu tiên quyết khiếu nại được ghi nhận trong điều 29 Hiến pháp năm 1959. Đến Hiến pháp 1992 tại điều 74 quy định: “ công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị trang nhân dân hoặc bất cứ cơ quan nào.” Do đó , ta luôn nhận thức được vai trò khiếu nại giải quyết khiếu nại luôn có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý hành chính nhà nước, trong việc đảm bảo nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nội dungI Khái niệm1. Pháp chếPháp chế là một phạm trù rộng lớn không chỉ chứa đựng nội dung pháp luật mà chứa đựng những nội dung chính tại xã hội con người. Vì vậy, bảo đảm cho pháp chế được củng cố , tăng cường hoàn thiện là yêu cầu khách quan được quá trình xây dựng Nhà nước của dân, do dân vì dân cũng là yêu cầu của quá trình hoàn thiện con người các quyền của họ trong xã hội, đặc biệt trong quá trình quản lí hành chính nhà nước. Nội dung của pháp chế rất phong phú, trong đó nội dung cơ bản nhất là sự triệt để tôn trọng pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội công dân.Bảo đảm pháp chế tức là phải củng cố việc xậy dựng cơ chế, phương pháp cách thức nhằm làm cho pháp luật được thực hiên có hiệu quả trong thực tế, đem lại lợi ích cho Nhà nước, cho xã hội cho người lao động.Bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương pháp, phương tiện tổ chưc pháp lí do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội công dân áp dụng nhằm thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước các tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền nghĩa vụ của công dân.Và để yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước thì ta luôn cần một trong những biện pháp quan trọng đó là hoạt động khiếu nại giải quyết khiếu nại .2. Khiếu nạiKhiếu nại là hình thức đặc biệt quan trọng để nhân dân lao động trực tiếp tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội. nhà nước ta quy định quyền nghĩa vụ khiếu nại của công dân không chỉ Hiến pháp ( Điều 74) mà còn quy định cụ thể quyền nghĩa vụ này trong một đạo luật Luật khiếu nại, tố cáo ( ban hành ngày 02121998)Theo khoản 1 điều 2 Luật khiếu nại năm 2011 quy định: “ Khiếu nại là việc công dân, cơ quan , tổ chức hoặc cán bộ công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức , cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”. Như vậy, khiếu nại là đề nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính hay hành vi hành chính hoặc đề nghị của cán bộ công chức chụi tác động trực tiếp của quyết định kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Đề nghị này xuất phát từ nhận thức chủ quan của người khiếu nại cho rằng quyền lợi ích chính đáng của mình bị xâm phạm. Cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể kết luận có vi phạm hay không sau khi đã xem xét một cách khách quan thận trọng nội dung vụ việc với điều kiện được cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan. Như vậy, một mặt khiếu nại là hình thức phản ứng tích cực của công dân, cơ quan, tổ chức với nhũng hiện tượng vi phạm các quyền lợi ích được pháp luật bảo vệ; mặt khác, khiếu nại là biện pháp ngăn chặn loại từ vi phạm.Chủ thể của quyền khiếu nại là mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, giơi tính, nghề nghiệp, tôn giáo… có thế là người nước ngoài, người không có quốc tịch sinh sống, lao đọng, học tập, công tác trên lãnh thổ Việt Nam hoặc mọi cơ quan, tổ chức.Khách thể của khiếu nại là những quyết định hoặc việc làm trái quyết định thuộc phạm vi quản lí hành chính xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại hoặc của người do mình bảo hộ.Việc khiếu nại trực tiếp đến khiếu nại hoặc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền khiếu nại, trong nhiều trường hợp, có nghĩa là người đó tin chắc rằng quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại đòi hỏi loại trừ vi phạm này hay vi phạm khác theo trình tự pháp luật quy định.Mục đích của khiếu nại là bảo vệ khôi phục những quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại bởi quyết định hành chính hay hành vi của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. việc khiếu nại không thể tự làm bởi họ không được sử dụng quyền lực nhà nước trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại cho nên họ phải đề nghị cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định.Do vậy ,có thể kết luận rằng khiếu nại là công cụ bảo vệ khôi phục các quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.3. Giải quyết khiếu nại.Theo Luật khiếu nại 2011 thì: “ Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận ra quyết định giải quyết khiếu nại.”Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại được Luật khiếu nại năm 2011 tại mục 1 chương III giải quyết khiếu nại điều 51 tại Luật này quy định rất cụ thể đối với cán bô, công chức giữ cương vị khác nhau các cấp khác nhau.Quá trình xem xét giải quyết khiếu nại là một quá trình phức tạp phải được tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định. Đối với người khiếu nại, khi quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện đầy đủ thì quan hệ pháp luật giữa người khiếu nại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chấm dứt. nhưng đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì hoạt động liên quan đến khiếu nại không ngừng tại đây mà bắt đầu một bước mới: tổng hợp tình hình khiếu nại tổng kết công tác giải quyết khiếu nại. Khiếu nại không chỉ thể hiện yêu cầu, đòi hỏi của cá nhân mà còn thể hiện tính tích cực công dân của người khiếu nại. khiếu nại tăng cường sự kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy nhà nước, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng những biểu hiện tiêu cực khác trong hoạt động của cơ quan nhà nước.Trên thực tế người khiếu nại chưa sử dụng hết khả năng của mình trong lĩnh vực này. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là do họ chưa hiểu đầy đủ vè quyền của mình cũng không được những người có trách nhiệm hướng dẫn một cách cụ thể; mặt khác, họ thiếu tin tưởng vào cơ quan hay người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, nhất là cơ sở. Do vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền , phổ biến pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là những quy định liên quan đến thẩm quyền thủ tục giải quyết khiếu nại.Hoạt động giải quyết khiếu nại phải được cải tiến thường xuyên bởi uy tín của cơ quan nhà nước phụ thuộc một phần không nhỏ vào việc cơ quan đó đáp ứng dòi hỏi hợp pháp của người khiếu nại ra sao, giải quyết khiếu nại có đúng đắn khách quan kịp thời không, có quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng nhu cầu của người khiếu nại không, cố gắng tiếp thu phê bình khắc phục thiếu sót mức độ nào.II Vai trò của khiếu nại, giải quyết khiếu nại1. Vai trò của khiếu nại Bảo vệ quyền , lợi ích của chủ thể bị xâm phạm vì mỗi khiếu nại không chỉ chứa đựng thông tin về sự vi phạm quyền, lợi ích hợp của cá nhân, cơ quan, tổ chức mà còn bao hàm sự phê phán các chủ thể: những người có chức vụ, các chủ thể mà hành động hoặc không hành động của họ theo quan điểm của người khiếu nại dẫn đến vi phạm các quyền lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, từ đó sẽ đảm bảo được pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước. Khiếu nại cung cấp những thông tin về những quyết định việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân cá nhân có những hành vi gây tác động xấu đến hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước nói chung các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng, mà cơ quan này hoạt động là nhằm bảo đảm pháp chế của đời sống xã hội, cho nên việc phát hiện xử lý những hành vi này là nhằm đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính. Thể hiện tính tích cực công dân của người khiếu nại. khiếu nại góp phần tăng cường sự kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy nhà nước, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, …Sự kiểm tra của nhân dân bằng quyền khiếu nại góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước. Việc người dân khiếu nại là nhằm bảo vệ quyền lợi của mình cũng là nhằm kiểm tra hoạt động của uỷ ban nhân dân khi tiến hành quản lý hành chính nhà nước tròn lĩnh vực đất đai. Vai trò của khiếu nại còn là tiêu chuẩn để những người làm công tác chỉ đạo, quản lý hành chính nhà nước nhận biết được những yếu kém của mình, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai một số ngành nhạy cảm khác, để từ đó, những người này sửa chữa, tuân theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, điều này cũng bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng một cách triệt để.2. Vai trò của giải quyết khiếu nại.Hoạt động giải quyết khiếu nại có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, việc giải quyết tốt vấn đề này có vai trò thúc đẩy sự hoàn thiện về cơ chế hành chính, cụ thể vai trò đó như sau: Hoạt động giải quyêt khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước dựa trên sự tồn tại hệ thống quy phạm pháp luật khiếu nại. Tôn trọng tính tối cao của hiến pháp trong việc cụ thể hoá quyền khiếu nại của công dân nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống các quy phạm pháp luật khiếu nại, là cơ sở để thiết lập trật tự pháp luật, củng cố tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc thực hiện tốt công tác khiếu nại không những bảo đảm quyền khiếu nại của công dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh, trí tuệ của nhân dân trong việc tham gia quản lý hành chính nhà nước mà còn đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước. Hơn nữa hiện nay chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trọng tâm là bảo đảm quyền lực thuộc về tay nhân dân, theo đó giải quyết khiếu nại thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước nhân dân, đây cũng là đặc trưng của nền pháp quyền. Hoạt động khiếu nại là cơ sở đảm bảo các cơ quan hành hành chính nhà nước những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tự giác nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định của pháp luật khiếu nại bởi nó có ý nghĩa ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền còn tạo cơ sở cho việc phát hiện những kẽ hở của luật qua thực tiễn giải quyết, sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản luật. Công tác giải quyết khiếu nại nếu được thực hiện tốt sẽ có tác dụng làm giảm tình trạng tham nhũng, của quyền, quan liêu. Hoạt động kiểm tra hoạt động giải quyết khiếu nại, nhằm phát hiện những mặt tích cực để biểu dương, khuyến khích, đồng thời cũng phát hiện những sai phạm, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời , bảo đảm trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nâng caao hiệu quả quản lý nhà nước. Trong hoạt động giải quyết khiếu nại, nếu cơ quan hành chính nhà nước vi phạm vi phạm pháp luật khiếu nại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng pháp chế xã hội chủ nghĩa, làm suy giảm lòng tin nhân dân đối với chính quyền. Vì vậy, yêu cầu của pháp chế xã hội trong hoạt động giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước là phải xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật khiếu nại của những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không kể người vi phạm là ai, giữ cương vị công tác như thế nào.III Phương hướng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước giảm thiểu khiếu nại của công dân. Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật, chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân. Thứ hai, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác giải quyết khiếu nại để giải quyết những công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của cơ quan mình khi người dân yêu cầu Thứ ba, thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo duc pháp luật về khiếu nại cho nhân dân, để họ tự nhận thức được rằng những việc nào mình cần phải khiếu nại, những việc nào có thể thoả thuận, giải quyết , từ đó làm bớt công sự cho cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Thứ tư, công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động giải quyết khiếu nại phải nghiêm ngặt, nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp trong quyết định giải quyết đó. Hoàn thiện công tác tiếp dân, tránh tình trạng quan liêu, hách dịch.C Kết thúcQuyền khiếu nại, tố cáo của công dân được pháp luật quy định là cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước đồng thời qua đó phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo cho các quy định của pháp luật về khiếu nại có tính khả thi dễ hiểu dễ vận dụng trong quá trình tổ chức, thực hiên, sau mỗi giai đoạn triển khai thực hiện Luật khiếu nại, tròn khi chưa thể sửa đổi bổ sung Luật, nghị định, cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứ, ban hành thông tư để hướng dẫn thực hiện các vấn đề còn vướng mắc, hoặc những quy định mới mà nội dung cần phải có hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó , cần sớm hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với các vấn đề đã được nêu trên nhằm đảm bảo được tính linh hoạt, tính khả thi của các quy định trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại.
 • 8
 • 233
 • 0

Vai trò của tổ hợp tác đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện trà cú, tỉnh trà vinh

Vai trò của tổ hợp tác đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện trà cú, tỉnh trà vinh
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN PHONG VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC... diện cho hai hình thức hợp tác xã sản xuất đất đai” hợp tác x đất đai” Đối với hợp tác xã sản xuất đất đai”, thành viên hợp tác xã canh tác tham gia sản xuất đất chung hợp tác xã, doanh thu đƣợc... Chí Minh - Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Vai trò Tổ hợp tác hiệu sản xuất nông nghiệp huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh công trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố công
 • 104
 • 287
 • 0

Phân tích vai trò của văn hóa các lĩnh vực chính của văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân tích vai trò của văn hóa và các lĩnh vực chính của văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Văn hóa là một lĩnh vực bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất tinh thầnmà loài người đã sáng tạo ra. Nó chính là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiếntrúc thượng tầng. xây dựng nền văn hóa chính là nâng cao dân trí, bồi dưỡng tưtưởng đúng đắn tình cảm cao đẹp cho con người, bồi dưỡng những phẩm chấttốt đẹp, phong cách lành mạnh, luôn hướng con người đến cái chân , thiện, mỹ đểkhông ngừng hoàn thiện bản thân. Như vậy kế tục sự nghiệp xây dựng nền văn hóamới là một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của đất nước trong bất cứthời kì nào cũng cần phải thực hiện. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa luôn làngọn đèn soi sáng, là nền tảng tư tưởng cho chúng ta trên con đường xây dựng nềnvăn hóa mới. Nhận thấy sự hấp dẫn của vấn đề trên, em xin chọn đề tài: “Phân tíchvai trò của văn hóa các lĩnh vực chính của văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh”để tìm hiểu ... trị phải có tính văn hóa Điều mà chủ nghĩa xã hội thời đại đòi hỏi Ngày nay, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta chủ trương gắn văn hóa với phát triển, chủ trương đưa giá trị văn hóa... thực vừa mục tiêu, vừa động lực công xây dựng phát triển đất nước II.Các lĩnh vực văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh 1.Văn hóa giáo dục Thứ nhất, mục tiêu văn hóa giáo dục thực ba chức văn hóa... dục, nghĩa trình dạy học, theo Người, dạy học để mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đắn tình cảm cao đẹp, phẩm chất sang phong cách lành mạnh cho nhân dân; dạy học để đào tạo
 • 7
 • 275
 • 0

Phân tích vai trò của cộng đồng dân cư trong tham gia xây dựng nông thôn mới trường hợp tại xã thạnh đông a, huyện tân hiệp, tỉnh kiên giang

Phân tích vai trò của cộng đồng dân cư trong tham gia xây dựng nông thôn mới trường hợp tại xã thạnh đông a, huyện tân hiệp, tỉnh kiên giang
... Phân tích vai trò cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn trường hợp xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nhằm phân tích, đánh giá tham gia cộng đồng dân cư tham gia xây dựng. .. trạng tham gia cộng đồng dân cư xây dựng NTM xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang? (2) Những nhân tố ảnh hưởng đến vai trò cộng đồng dân cư tham gia xây dựng NTM xã Thạnh Đông A, huyện. .. Phân tích thực trạng tham gia cộng đồng dân cư xây dựng NTM xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nhằm gợi ý sách để cải thiện tham gia nâng cao vai trò cộng đồng dân cư tham gia xây
 • 81
 • 318
 • 1
1 2 3 4 .. >