Tổng hợp tài liệu :

Điều kiện tối ưu không cách biệt và tính ổn định nghiệm của các bài toán điều khiển tối ưu được cho bởi các phương trình elliptic nửa tuyến tính (Luận án tiến sĩ)

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân hệ phương trình có xung - Tóm tắt luận văn

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung - Tóm tắt luận văn
Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân hệ phương trình có xung - Tóm tắt luận văn. . tài luận văn: Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân hệ phương trình có xung8 .. 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn nghiên cứu tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân thường có xung, phương trình vi phân hàm có xung
 • 1
 • 1,139
 • 4

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân hệ phương trình có xung

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung
Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân hệ phương trình có xung. . 302.2.3. Các định lý về tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân có xung . 342.3. Nghiên cứu tính ổn định bộ phận của nghiệm của phương trình vi phâncó xung. về: phương trình sai phân, tính ổn ịnh nghiệm của phương trình sai phân (xem [5]), phương trình vi phân hàm, tính n định nghiệm của phương trình vi phân hàm
 • 57
 • 1,042
 • 11

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân hệ phương trình có xung

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung
Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân hệ phương trình có xung. . ph-ơng trình vi phân hàm . . .81.2.1. Các định lý về sự ổn định nghiệm của ph-ơng trình viphânhàm ...........................122. Ph-ơng pháp hàm Lyapunov. hàm Lyapunov cho hệ ph-ơng trình vi phân trongRn, chúng tôiđã trình bày lại các định lý cơ bản của ph-ơng pháp hàm Lyapunov cho ph-ơngtrình vi phân hàm. Ch-ơng
 • 54
 • 1,262
 • 15

Về ổn định nghiệm của các bất đẳng thức biến phân ứng dụng

Về ổn định nghiệm của các bất đẳng thức biến phân và ứng dụng
Tài liệu tham khảo:Về ổn định nghiệm của các bất đẳng thức biến phân ứng dụng 123doc.vn
 • 45
 • 1,053
 • 2

một vài tiêu chuẩn mới cho tính ổn định ổn định vững của các phương trình vi phân tuyến tính

một vài tiêu chuẩn mới cho tính ổn định và ổn định vững của các phương trình vi phân tuyến tính
. toán ổn định của các hệ phương trình vi phân tuyến tính phụ thuộc thời gian khá phức tạp. Các tiêu chuẩn tường minh cho tính ổn định ổn định vững của các hệ phương trình vi phân tuyến tính phụ. MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THẾ PHƯƠNG MỘT VÀI TIÊU CHUẨN MỚI CHO TÍNH ỔN ĐỊNH ỔN ĐỊNH VỮNG CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CHUYÊN NGÀNH LÝ THUYẾT TỐI ƯU Mã số: 60 46. chính của luận văn này là nghiên cứu các điều kiện đủ đơn giản cho tính ổn địnhcủa các hệ phương trình vi phân tuyến tính phụ thuộc thời gian tìm các biên ổn định cho các hệ phương trình vi
 • 39
 • 593
 • 2

Tìm hiểu sự hiểu biết thực hành dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã hương hồ, huyện hương trà, thừa thiên huế

Tìm hiểu sự hiểu biết và thực hành dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã hương hồ, huyện hương trà, thừa thiên huế
. hiểu kiến thức nuôi con của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Đánh giá thực hành dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên. tế cơ sở tại nhà, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu sự hiểu biết thực hành dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế Mục. giảm 1 ,5% để giảm còn dưới 25% vào năm 20 05 dưới 20% vào năm 2010. + Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức thực hành dinh dưỡng đúng cho trẻ ốm tăng từ 20% , 25% năm 2000 lên 40% vào năm 20 05 60% vào
 • 48
 • 2,489
 • 21

PHƯƠNG PHÁP LYAPUNOV - SCHMIDT BÀI TOÁN DIRICHLET ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC NỬA TUYẾN TÍNH TRONG MIỀN KHÔNG BỊ CHẶN

PHƯƠNG PHÁP LYAPUNOV - SCHMIDT VÀ BÀI TOÁN DIRICHLET ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC NỬA TUYẾN TÍNH TRONG MIỀN KHÔNG BỊ CHẶN
. văn này tác giả sử dụng phương pháp Lyapunov - Schmidt mà thực chất là phương pháp trực giao. Nội dung luận văn bao gồm hai chương: Chương 1 tác giả trình bày một số định lý cơ bản về điểm bất động;
 • 48
 • 337
 • 0

Dáng điệu nghiệm của các phương trình vi phân phương trình sai phân trong không gian Banach trên một khoảng vô hạn một số mô hình ứng dụng

Dáng điệu nghiệm của các phương trình vi phân và phương trình sai phân trong không gian Banach trên một khoảng vô hạn và một số mô hình ứng dụng
. ******* Tên đề tài: DÁNG ĐIỆU CÙA NGHIỆM CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH VI PHẢN PHƯƠNG TRÌNH SAI PHẢN TRONG KHÔNG GIAN BANACH TRÊN MỘT KHOẢNG VÔ HẠN MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG. M Ã SỐ: QT 03.03 CHỦ. TẮT a.T ên đề tài : Dáng điệu của nghiệm của các phương trình vi phán phương trình sai phán trong không gian Banach trên một khoảng vó han mội số mô hình ứng dụng . Mã số: QT 03.03 b.Chủ. TÁT a.T ên đ ề t à i : Dáng điệu của nghiệm của các phương trình vi phân phương trình sai phản trong không gian Banach trén mộl khoảng vó hạn mộĩ số mô hình ứng dụng . M ã số: Q T 03.03 b.Chủ
 • 119
 • 461
 • 0

Về dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình vi phân trong không gian hilbert

Về dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình vi phân trong không gian hilbert
... chương: chương trình bày dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Banach, chương hai trình bày dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Hilbert số ví dụ áp dụng... định lí 1.3 22 Chương Dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Hilbert 2.1 2.1.1 Phương trình vi phân không gian Hilbert Sự tồn nghiệm Cho H không gian Hilbert tách với sở trực... phương trình so sánh tích phân Dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Hilbert 2.1 Phương trình vi phân không gian Hilbert 2.1.1 Sự tồn nghiệm
 • 58
 • 232
 • 0

Về dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình vi phân trong không gian Hilbert

Về dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình vi phân trong không gian Hilbert
... chương: chương trình bày dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Banach, chương hai trình bày dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Hilbert số ví dụ áp dụng... Page 25 of 166 Chương Dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Hilbert 2.1 2.1.1 Phương trình vi phân không gian Hilbert Sự tồn nghiệm Cho H không gian Hilbert tách với sở trực... phương trình so sánh tích phân Dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân không gian Hilbert 2.1 Phương trình vi phân không gian Hilbert 2.1.1 Sự tồn nghiệm
 • 58
 • 205
 • 0

Dáng điệu nghiệm của các phương trình vi phân hàm bị nhiễu

Dáng điệu nghiệm của các phương trình vi phân hàm bị nhiễu
... 19 2.2 Phương trình vi phân tuyến tính có chậm 21 2.3 Phương pháp nửa nhóm cho phương trình vi phân có chậm 24 Dáng điệu tiệm cận nghiệm phương trình vi phân hàm bị nhiễu. .. chậm 2.1.2 Phương pháp giải phương trình vi phân hàm Ta tìm nghiệm phương trình vi phân hàm (2.1) hai phương pháp phương pháp bước phương pháp toán tử Laplace (a) Phương pháp bước Theo phương pháp... cách hoàn thiện Phương trình vi phân hàm xem phương trình vi phân không gian Banach với không gian pha không gian hàm liên tục miền J trục thực R Các kết lý thuyết định tính phương trình vi phân
 • 46
 • 179
 • 0

Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức

Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thức
... nghiệm thực đa thức gắn với nghiệm đa thức đạo hàm đa thức nguyên hàm Vì vậy, việc khảo sát sâu vấn đề biện luận nghiệm, biểu diễn đa thức thông qua đa thức đạo hàm đa thức nguyên hàm ccủa cho ta...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐÀM THU HẢI KHẢO SÁT NGHIỆM CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH SINH BỞI ĐẠO HÀM NGUYÊN HÀM CỦA MỘT ĐA THỨC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã... hiểu sâu sắc tính chất đa thức cho Luận văn "Khảo sát nghiệm phương trình sinh đạo hàm nguyên hàm đa thức" trình bày số vấn đề liên quan đến toán xác định số nghiệm thực đa thức với hệ số thực Mục
 • 65
 • 71
 • 0

Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)

Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)
Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)
 • 65
 • 112
 • 0

Bài toán điều khiển tối ưu xác định bởi phương trình Parabolic nửa tuyến tính

Bài toán điều khiển tối ưu xác định bởi phương trình Parabolic nửa tuyến tính
... thuyết điều khiển tối ưu cho phương trình đạo hàm riêng phi tuyến, chọn đề tài Bài toán điều khiển tối ưu xác định phương trình parabolic nửa tuyến tính, nội dung nghiên cứu dựa kết trình bày [8] Bài. .. định phương trình parabolic nửa tuyến tính; Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiêu cứu: Bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình parabolic nửa tuyến tính • Phạm vi nghiên cứu: Điều. .. 30 Toán tử nghiệm toán điều khiển 2.1 Phương trình parabolic nửa tuyến tính 2.2 Các giả thiết 2.3 Sự tồn cặp điều khiển tối ưu 2.4 Toán tử nghiệm toán tối ưu
 • 39
 • 87
 • 0
1 2 3 4 .. >