Tổng hợp tài liệu :

ĐỀ TÀI KHKT CHẾ BIẾN THẠCH HẠ SỐT, KẸO TRỊ HO CHI TRẺ TỪ QUẢ TRỨNG CÁ, NGHỆ VÀ LÁ DIẾP CÁ

Đề tài "Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật bao bì - Packexport”

Đề tài
. động nhập khẩu ở Công ty xuất nhập kghẩu kỹ thuật bao bì Chương 3 : Một số giảI pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu. Luận văn Đề Tài: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật bao bì - Packexport Chuyên đề thực tập 1 MỞ
 • 62
 • 500
 • 0

Tài liệu CHẾ BIẾN XI-RÔ DÂU QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH pdf

Tài liệu CHẾ BIẾN XI-RÔ DÂU QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH pdf
. CHẾ BIẾN XI-RÔ DÂU QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH  Dâu được chọn quả chín đều không sâu bệnh, dập nát.  Dâu được nhặt cuống, rửa sạch. khi tách xi-rô được tận dụng làm mứt quả hoặc ngâm rượu. CHẾ BIẾN XI-RÔ DÂU QUY MÔ CÔNG NGHIỆP DÂU PHÂN LOẠI NHẶT CUỐNG, RỬA, ĐỂ RÁO TRỘN ĐƯỜNG CHIẾT DỊCH
 • 11
 • 357
 • 0

Đề tài: "Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại dược phẩm Như Thuỷ”. docx

Đề tài:
. NGHIỆP ĐỀ TÀI Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại dược phẩm Như Thuỷ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Kim Anh - QLKT K10 . chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trờng của công ty Thơng mại dợc phẩm Nh Thuỷ. Từ đó hệ thống lại một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm. thụ vấn đề gắn sản xuất với thị trờng . _ Phần II: Thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm của Công ty thơng mại dợc phẩm Nh Thuỷ. _ Phần III: Một số phơng hớng biện pháp
 • 65
 • 152
 • 0

Đề tài “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh sản xuất vật hàng hoá MATECO” pdf

Đề tài “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá MATECO” pdf
. sản xuất vật t hàng hoá MATECO làm đề tài nghiên cứu. Đề tài này chỉ xoay quanh vấn đề về hoạt động nhập khẩu ở công ty diễn ra nh thế nào những biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu. . hoá, bằng những kiến thức đã học đợc kết hợp với việc khảo sát tình hình nhập khẩu của công ty em đã chon đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và. Tài Liệu Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh sản xuất vật hàng hoá MATECO 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit
 • 76
 • 249
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường của một số cơ sở gia công chế biến giấy quận 12 thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường của một số cơ sở gia công chế biến giấy quận 12 thành phố Hồ Chí Minh
. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ. môi trường sức khoẻ con người - Đề xuất các giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở gia công chế biến giấy ở quận 12 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Hiện. giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường ở các cơ sở tái chế giấy quận 12 4. NỘI DUNG - Khaỏ sát tình hình sản xuất của một số cơ sở tái chế giấy ở quận 12 Tp.HCM  Loại hình sản xuất, công suất,
 • 77
 • 591
 • 0

Đề tài: Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại dược phẩm Như Thuỷ pot

Đề tài: Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại và dược phẩm Như Thuỷ pot
. thụ sản phẩm, thông qua đó Công ty thu được nhiều lợi nhuận hơn. Trước tình hình đó, em đã chọn đề tài: " ;Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại dược phẩm. Luận văn Đề tài: Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại dược phẩm Như Thuỷ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. tiêu thụ sản phẩm của Công ty thương mại dược phẩm Như Thuỷ. _ Phần III: Một số phương hướng biện pháp thực hiện nhằm gắn sản xuất với thị trường của Công ty. Chuyªn ®Ò
 • 68
 • 159
 • 0

Đề tài: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh sản xuất vật hàng hoá MATECOS doc

Đề tài: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá MATECOS doc
. Luận văn Đề tài: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh sản xuất vật hàng hoá MATECOS 1 2 . công ty kinh doanh sản xuất vật hàng hoá MATECO” làm đề tài nghiên cứu. Đề tài này chỉ xoay quanh vấn đề về hoạt động nhập khẩu ở công ty diễn ra như thế nào những biện pháp nhằm đẩy. sản xuất vật hàng hoá, bằng những kiến thức đã học được kết hợp với việc khảo sát tình hình nhập khẩu của công ty em đã chon đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của
 • 79
 • 253
 • 0

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hành sử dụng bản đồ, lựoc đồ, biểu đồ lát cắt...Cho học sinh trong quá trình giảng dạy bộ môn địa lý lớp 7 ở trường trung học cơ sở

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hành sử dụng bản đồ, lựoc đồ, biểu đồ lát cắt...Cho học sinh trong quá trình giảng dạy bộ môn địa lý lớp 7 ở trường trung học cơ sở
. biện pháp. 4.Bài học kinh nghiệm IV/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Bao gồm 164 học sinh của 5 lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E trường THCS Tô Hiệu – Mai Sơn – Sơn La V/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:1.Điều tra. 2.Quan. thức của lớp 7 mà pahỉ có một vốn kiến thức vững vàng hơn để học lên lớp 8,9 học lên THPT từ trăn trở đó khi dạy bộ môn địa lý ở trường THCS nói chung ở bộ môn địa lý lớp 7 nói riêng,. lớp 7 ở trường trung học co sở . II/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Chúng ta đã biết đặc trưng của bộ môn địa lý ở trường THCS một bộ môn khoa học mang tính trừu tượng cao đặc biệt môm địa lý lớp 6 ,7.
 • 16
 • 703
 • 0

Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI TRUNG ĐẠI

Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI TRUNG ĐẠI
. một thời gian giảng dạy, tôi xin mạnh dạn trao đổi với các đồng nghiệp: Một số biện pháp dạy đọc - hiểu văn bản nghị luận xã hội trung đại. B.Giải quyết vấn đề. I. Một số biện pháp dạy đọc. đề. I. Một số biện pháp dạy đọc - hiểu văn bản nghị luận xã hội trung đại. 1 .Dạy đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội trung đại theo h ớng tích hợp. 1.1.Thế nào dạy đọc hiểu theo hớng tích hợp? a.Tích. việc đọc hiểu một số văn bản văn học trung đại đã khó thì việc đọc hiểu một văn bản nghị luận xã hội trung đại càng khó hơn. Vì với học sinh mọi kiến thức về phần này đều xa lạ. Từ quan hệ xã hội
 • 14
 • 480
 • 0

SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)

SKKN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 (LỚP 12 THPT)
. - ngoại giao Kinh tế Văn hoá – giáo dục 1951 - Chiến dịch Trung du - Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. - Chiến dịch Quang Trung. - Chiến dịch Hoà Bình - Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng. -Hợp. câu hỏi sau: - Quan sát lược đồ, nhận xét vị trí Điên Biên Phủ? - Tại sao địch quyết định xây dựng Điên Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh? - Biểu hiện nào chứng tỏ điều đó? - Em suy nghĩ như. Việt. - Khối liên minh Việt – Miên – Lào được thành lập. - Uy tín quốc tế của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Ban hành sắc lệnh về thuế nông nghiệp. - Thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam. -
 • 22
 • 638
 • 0

Đề tài nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng năng suất của giống chè TRI777 trong vụ xuân năm 2012 tạila bằng, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Đề tài nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ xuân năm 2012 tại xã la bằng, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
... tủ gốc đến sinh trưởng suất giống chè TRI777 vụ Xuân năm 2012 xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loại lượng vật liệu dùng tủ gốc tốt cho chè - Đề xuất biện... xón Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian tiến hành: Vụ Đông - Xuân năm 2012 (tháng năm 2012 đến tháng năm 2012) 2.2 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, xã hội tỉnh. .. hậu vụ Xuân 2012 Thái Nguyên 33 3.3 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 34 3.4 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến sinh trưởng khả cho suất chè TRI 777 35 3.4.1 Ảnh hưởng vật liệu
 • 61
 • 165
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm khối mầm non, Đề tài: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi tại trường mầm non Duyên

Sáng kiến kinh nghiệm khối mầm non, Đề tài: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi tại trường mầm non Duyên Hà
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 34 tuổiĐẶT VẤN ĐỀ Có thể nói rằng việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trách nhiệm của nhà nước, của xã hội, của nhà trường của mỗi gia đình. Đối với việc giáo dục phát triển kỹ năng sống cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non thông quac các hoạt động học cũng như hoạt động chơi, giao lưu của trẻ hàng ngày ở trường, trong gia đình giữ vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển trẻ nhỏ về mọi mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực lao động. Thông qua các hoạt động hàng ngày như hoạt động học tập mang tính nghệ thuật, giúp trẻ hoàn thiện hơn nhân cách cũng như kỹ năng sống của mình ngay từ lứa tuổi mầm nonTrong xã hội hiện nay, giáo dục kỹ năng sống đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Bởi sự bùng nổ của thông tin, với những văn hóa không phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc, với những suy thoái về đạo đức, với những đua đòi của thế hệ trẻ, cùng với những mặt trái của công nghệ thông tin, mặt trái của xã hội, với muôn ngàn cạm bẫy … giới trẻ hiện nay tiếp cận rất nhiều loại tác động, tốt có, xấu có, thường xuyên chịu tác động đan xen của những yếu tố tích cực tiêu cực, luôn bị đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn những giá trị, phải đương đầu với những khó khăn, thách thức, những áp lực tiêu cực từ gia đình xã hội.Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ngày càng trở nên thiết yếu nhằm góp phần đào tạo ” con người mới ” với đầy đủ các mặt: ” đức, trí, thể, mỹ “. Như Bác Hồ đã từng nói : “ Vì lợi ích 10 năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Sở dĩ Bác nói như vậy để khẳng định một lần nữa với chúng ta rằng việc giáo dục trẻ để trẻ trở thành những công dân tốt cho xã hội cho đất nước một nhiệm vụ hàng đầu. Giáo dục kỹ năng sống trẻ lứa tuổi mầm non cũng vô cùng quan trọng, bởi vì lứa tuổi này đã hình thành những hành vi nhân, tính cách, nhân cách. Trẻ có kiến thức về kỹ năng sống thì trẻ sẽ biết mình phải giao tiếp với ông bà, bố mẹ như thế nào, biết cách bảo vệ mình trước người lạ ra sao, biết cách phối hợp với các bạn chơi như thế nào cho đúng. Ngay ở lứa tuổi mầm non trẻ đã bắt đầu nhận thức được thế nào đúng, thế nào sai, điều gì cần làm điều gì không được làm…Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ giúp trẻ biết cách chăm sóc bảo vệ bản thân mình, tạo sự tự tin cho trẻ giúp trẻ thích nghi được với môi trường xung quanh, không những thế còn giúp cho trẻ biết cách giao tiếp ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, trẻ biết cách phối hợp với các bạn chơi trong nhóm.Để giúp trẻ có kỹ năng sống không có nghĩa phải dạy trẻ những gì cao siêu vượt quá tầm hiểu biết của trẻ, mà chúng ta giúp trẻ trải nghiệm những hoạt động hàng ngày của một xã hội thu nhỏ như: làm việc, sinh hoạt, vận động, giao tiếp trong cuộc sống, xoay quanh bản thân, gia đình, môi trường xã hội, những người lạ không quen biết. Để giúp trẻ sống hài hòa, thích nghi thoải mái trong đời sống xã hội, biết cách đối phó với những tình huống bất thường phát sinh hay không bị mất bình tĩnh trước những nguy cơ đột ngột,.. trẻ cần được học rèn luyện ngay từ nhỏ, từ những bản năng tự nhiên như việc học ăn, học nói, học đi, đứng, ngủ nghỉ,.. đến việc học để có kiến thức nhận thức về bản chất của cuộc sống, tôn trọng môi trường sống, môi trường thiên nhiên xung quanh ta, giao tiếp, ứng xử trung thực, khôn ngoan, lịch sự với mọi người.Giáo dục kỹ năng sống trên thực tế lớp C3 của tôi trẻ chưa được mạnh dạn tự tin, khả năng tự phục vụ kém, trong khi tham gia các hoạt động trẻ chưa đoàn kết, hợp tác trong khi học chơi. Vậy làm thế nào để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi có hiệu quả giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất về mọi mặt, đó câu hỏi luôn đặt ra cho tôi. Từ những trăn trở suy nghĩ trên tôi đã chọn đề tài:” Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi tại trường mầm non Duyên “ ... ngoi khúa cho tr ó rốn luyn cho tr n np thúi quen tt, rốn tớnh kiờn nhn, k nng hp tỏc vi mi ngi, phỏt trin cho tr k nng giao tip, k nng sng t tin, phỏt trin tỡnh cm nhn thc tr, hỡnh thnh cho tr... tỡm cỏch gii quyt cho nhim v chi ca mỡnh Nh vy ó liờn kt cỏc nhúm chi vi t ú giỳp tr m rng hiu bit v xó hi, tr bit hp tỏc vi chi, phỏt trin kh nng giao tip bng ngụn ng cho tr 11 Giao lu gia cỏc... mỡnh hỡnh thnh cho tr k nng t kim so t bn thõn, rốn luyn tớnh t tin cho tr Tuyờn truyn vi cỏc bc ph huynh tranh th thi gian c sỏch, k cỏc cõu chuyn c tớch qua cỏc truyn tranh cho tr nghe qua
 • 28
 • 917
 • 3

ĐỀ TÀI KHKT CHÉ PHẨM DỊCH LAU BẢNG

ĐỀ TÀI KHKT CHÉ PHẨM DỊCH LAU BẢNG
... dựng đề tài: “CHẾ PHẨM THỰC VẬT DỊCH LAU BẢNG CHỐNG LĨA, BẮT PHẤN, KHƠNG BỤI” Ý tưởng khoa học thực tiễn đề tài Ý tưởng khoa học đề tài tạo chế phẩm sinh học thân thiện mơi trường có khả lau bảng. .. PHỤC HỒI BẢNG LÓA BẰNG DỊCH LAU BẢNG III SINH HỌC Cơ sở khoa học thực tiễn Đặc điểm mẫu thực vật (cây Chó đẻ - Hy thiêm) Các tạo chế phẩm dịch lau bảng Cách sử dụng chế phẩm dịch lau bảng THỰC... - Bảng phải làm nước trước dùng chế phẩm - Lấy vừa đủ lượng dịch chiết khay, dùng khăn thấm ướt lau lên bảng làm - Đợi dịch lau bảng khô lại (2 – phút) sử dụng bảng ngày - Lưu ý: Dịch lau bảng
 • 18
 • 38
 • 0

ĐỀ TÀI KHKT CHẾ BIẾN THẠCH HẠ SỐT, KẸO TRỊ HO CHI TRẺ TỪ QUẢ TRỨNG CÁ, NGHỆ DIẾP

ĐỀ TÀI KHKT CHẾ BIẾN THẠCH HẠ SỐT, KẸO TRỊ HO CHI TRẺ TỪ QUẢ TRỨNG CÁ, NGHỆ VÀ LÁ DIẾP CÁ
Sốt, ho những bệnh thường gặp ở trẻ em theo mùa hay theo giai đoạn phát triển của trẻ. Với sự phát triển của ngành dược hiện nay có rất nhiều loại thuốc tây có tác dụng tức thời giúp trẻ hạ sốt, cắt đứt cơn ho nhanh chóng. Nhưng bên cạnh sự tiện lợi đó luôn những tác dụng phụ nếu quá lạm dụng thuốc, dùng thuốc sai cách. Hơn nữa việc cho trẻ uống thuốc thật sự không dễ dàng, trẻ thường khóc hốt hoảng, thậm chí nôn khi bị bắt uống thuốc. Việc dùng cây diếp hạ sốt cho trẻ hay dùng nghệ, quất, mật ong trị ho cho trẻ những bài thuốc dân gian hữu ích có tác dụng tuyệt vời an toàn mà hầu như bà mẹ nào cũng đều biết cách thực hiện trong kinh nghiệm nuôi con nhỏ của mình. ... Cảm ơn cô Phan Nam Trà hướng dẫn hỗ trợ chúng em trình nghiên cứu, giúp đỡ chúng em trình viết báo cáo; - Cảm ơn ba mẹ gia đình ủng hộ động viên suốt trình nghiên cứu TĨM TẮT Mục tiêu nghiên cứu... theo lứa tuổi, hay trọng lượng thể, nên thiết phải dùng liều lượng Tổ chức Y tế giới (WHO) khuyến cáo, không dùng thuốc kháng histamin chứa promethazin, tên biệt dược thị trường sirơ Phénergan cho... địa Quả trứng bày bán chợ Mexico Tại Brazil, bị cho quà nhỏ để khai thác thương mãi, khuyến cáo nên trồng dọc ven sông, hoa nhiều chín rụng theo dòng nước, tạo mồi dụ giúp ngư dân a Đặc
 • 38
 • 20
 • 1
1 2 3 4 .. >