Tổng hợp tài liệu :

Tổng hợp BCTC của hơn 1.100 Doanh nghiệp hàng đầu đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu mối liên hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trực thuộc tổng công ty lắp máy việt nam (LILAMA) được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Nghiên cứu mối liên hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trực thuộc tổng công ty lắp máy việt nam (LILAMA) được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam
Nghiên cứu mối liên hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trực thuộc tổng công ty lắp máy việt nam (LILAMA) được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam . luận: Nghiên cứu mối liên hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trực thuộc tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA). hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.3 Mối liên hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nghiên cứu về mối liên
 • 51
 • 1,222
 • 21

Đánh giá hiệu quả hđ KD của 5 ngân hàng có CP niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Đánh giá hiệu quả hđ KD của 5 ngân hàng có CP niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam  luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp
Ngân hàng thương mại là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo hình thức sở hữu Ngân hàng thương mại được chia thành nhiều loại khác nhau. Trong đó Ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng chứng tỏ có nhiều ưu điểm vượt trội phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung và chiến lược pháp triển hệ thống Ngân hàng thương mại đến năm 2020 nói riêng. Điều này cũng làm cho trong tương lai các Ngân hàng thương mại cổ phần sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàngViệt Nam. Chính vì thế, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần là một vấn đề rất quan trọng, thu hút sự quan tâm không chỉ của các nhà đầu tư, người dân, các nhà quản trị ngân hàng. Mà nội dung này là đối tượng được sự quan tâm, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo các Ngân hàng thương mại cổ phần góp phần tích cực trong thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nội dung của Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam rất rộng và phức tạp. Chính vì thế để đề tài Đề án chuyên ngành mang tính thực tiễn hơn, bài viết này xin được tập trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua các tỷ số tài chính với 3 nội dung chính là: CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÓ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÓ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 • 29
 • 398
 • 2

Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 đến 2011

Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 đến 2011
. các công ty nc ngoài. 2 Tác đng ca qun tr vn lu đng đn li nhun ca các công ty sn xut niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam giai đon 2007 - 2011 Hin nay, kinh t Vit Nam. cao li nhun ca các công ty. iv Tác đng ca qun tr vn lu đng đn li nhun ca các công ty sn xut niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam giai đon 2007 - 2011 MC LC LI CAM. đng 4 Tác đng ca qun tr vn lu đng đn li nhun ca các công ty sn xut niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam giai đon 2007 - 2011 nhm nâng cao li nhun ca công ty. Nó cng
 • 77
 • 414
 • 0

XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Tối ưu hóa cấu trúc vốn của các Công ty là nhiệm vụ quan trọng của nhà Quản trị tài chính. Có nhiều lý thuyết hiện đại về cấu trúc vốn công ty để giải thích sự khác biệt trong việc lựa chọn cấu trúc vốn của các công ty. Tuy nhiên, ở trong bối cảnh kinh tế và môi trường thể chế của Việt Nam đã có những tác động đến việc lựa chọn cấu trúc vốn tại các công ty. Đề tài này tập trung phân tích cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM để tìm hiểu và phân tích những nhân tố tác động đến việc lựa chọn nguồn tài trợ vốn cho công ty một cách tối ưu.Hiện nay xu hướng xây dựng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn là một vấn đề bỏ ngỏ, đang được các nhà quản lý điều hành doanh nghiệp rất quan tâm để tìm cách làm tăng giá trị của doanh nghiệp mình lên. Vì thế, đây là một vấn đề mang tính thực tiễn rất cao, giúp điều chỉnh hiệu quả điều hành hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề trong quá trình học tập tại trường và quá trình tìm hiểu về thực trạng Doanh nghiệp Việt Nam nên em nghiên cứu đề tài : “XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM” . thực trạng Doanh nghiệp Việt Nam nên em nghiên cứu đề tài : “XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  Mục tiêu nghiên cứu: Mục. cố định hữu hình - Nhân tố quy mô doanh nghiệp - Nhân tố tính thanh khoản - Các nhân tố nội bộ doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc vốn Dựa vào tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, . nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong thực tiễn doanh nghiệp. Chương 2: Xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Chương
 • 74
 • 643
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
. nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống ở Việt Nam. b. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của 47 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống niêm yết. hóa các lý thuyết về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. - Làm rõ các nhân tố và chiều hướng tác động của các nhân tố đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống ở Việt. năm trên tổng tài sản. 2.3. GIẢ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG Ở VIỆT NAM Bảng 2.1: Giả thuyết nghiên cứu về các nhân
 • 26
 • 573
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
. hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu  Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các. VÕ THỊ TUYẾT HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán. nghiên cứu: Hiệu quả kinh doanh và các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 2 ngành Xây dựng ở Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
 • 26
 • 452
 • 1

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam (full)

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam (full)
. hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu  Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của các. nghiên cứu: Hiệu quả kinh doanh và các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng ở Việt Nam niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam.  Phạm vi nghiên cứu: . TUYẾT HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH
 • 109
 • 769
 • 7

Những nhân tốc tác động đến mức nắm giữ tiền mẵt của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Những nhân tốc tác động đến mức nắm giữ tiền mẵt của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
. trình bày  trên đi vi các doanh nghip ti th trng Vit Nam. C th là làm rõ các nhân t tác đng đn mc nm gi tin mt ca các doanh nghip niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam t. NHNG NHÂN T TÁC NG N MC NM GI TIN MT CA CÁC DOANH NGHIP NIÊM YT TRÊN SÀN CHNG KHOÁN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2014 B GIÁO. kim đnh các nhân t tác đng đn mc nm gi tin mt ca 167 công ty Vit Nam đc niêm yt trên hai sàn chng khoán HOSE và HNX trong giai đoan 2007-2013.  xác đnh đc nhng nhân t này,
 • 79
 • 225
 • 0

Các yếu tố đến quyết định phòng ngừa rủi ro ở các doanh nghiệp lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Các yếu tố đến quyết định phòng ngừa rủi ro ở các doanh nghiệp lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam
. đnh các yu t nào tác đng đn quyt đnh phòng nga ri ro  các doanh nghip ln đc niêm yt trên hai sàn chng khoán ti Vit Nam. ánh giá tình hình thc hin công tác phòng nga ri ro. TT Bài vit này trình bày các nghiên cu v các yu t nh hng đn quyt đnh phòng nga ri ro  các doanh nghip ln đc niêm yt trên hai sàn chng khoán Vit Nam. Bài vit s dng c. ri ro  các doanh nghip ln đc niêm yt trên hai sàn chng khoán Vit Nam. Ri ro đi vi các công ty xut phát t nhiu nguyên nhân khác nhau, ri ro trong hot đng kinh doanh rt đa
 • 79
 • 154
 • 0

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦUCỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
. nghiên cu sau đây: Các yu t tác đng đn quyt đnh đu t ca các doanh nghip niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam là hoàn toàn do riêng tôi nghiên cu và thc hin. Các kt qu nghiên. TRNG I HC KINH T TP.HCM LÊ TH HIU CÁC YU T TÁC NG N QUYT NH U T CA DOANH NGHIP NIÊM YT TRÊN SÀN CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã ngành:. đang tác đng và chi phi đn vic ra quyt đnh đu t ca các doanh nghip Vit Nam, bài nghiên cu s đi sâu vào vic tìm hiu các lý thuyt liên quan, tham kho các bài nghiên cu ca các tác
 • 62
 • 197
 • 2

Luận văn thạc sĩ Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
. doanh nghip niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam (doanh nghip) nmă2011. - Kho sát các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn ca các doanh nghip. - ánhăgiáăthc tin cu trúc vn ca các. t tác đngăđn cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam . 2. MCăệCHăNGHIểNăCU - Nghiên cuăcăs lý lun và thc tin v các nhân t nhăhngăđn cu trúc. Chngă2:ăPhơnătích các nhơnăt tác đng cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam. - Chngă3: Mt s đ xut trong chính sách tài tr ca doanh nghip Vit Nam.
 • 87
 • 231
 • 0

các yếu tố tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

các yếu tố tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam
... phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng Phạm Thị Ngọc Thúy Trang Luận văn Các yếu tố tác động đến định nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam khoán Việt Nam. .. văn Các yếu tố tác động đến định nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam (2012) Quyết định nắm giữ tiền mặt Tỉ suất sinh lời tổng tài sản doanh nghiệp. .. ích nắm giữ tiền mặt Giả định nhà quản lý Phạm Thị Ngọc Thúy Trang Luận văn Các yếu tố tác động đến định nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam tối
 • 61
 • 440
 • 7

Tác động của chính sách tiền tệ lên hành vi đầudoanh nghiệp, nghiên cứu tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Tác động của chính sách tiền tệ lên hành vi đầu tư doanh nghiệp, nghiên cứu tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam
... tra tác động sách tiền tệ lên hành vi đầu tư công ty niêm yết sàn chứng khoán Vi t Nam liên hệ với đặc điểm dòng tiền nội công ty Cụ thể, sách tiền tệ thay đổi, hành vi đầu tư công ty thay đổi... MINH  NÔNG ĐỨC ĐẠT TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LÊN HÀNH VI ĐẦUDOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VI T NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân hàng Mã... cứu tác động sách tiền tệ thông qua cấu trúc tài lên hành vi đầudoanh nghiệp Vi t Nam Cụ thể, nghiên cứu xem xét diễn biến hành vi đầu tư công ty niêm yết sách tiền tệ mở rộng hay hay thắt
 • 109
 • 468
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam
... tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết Sàn chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh. .. ngành thực phẩm đồ uống Vì lý đo dó tác giả chọn đề tài: "Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam làm đề tài nghiên. .. kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết Sàn chứng khoán Việt Nam 3 + Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu với 55 doanh nghiệp thuộc ngành thực phẩm đồ uống niêm yết Sàn chứng khoán
 • 27
 • 167
 • 0

Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
... Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết. .. chọn cấu trúc vốn hợp lý có ảnh hƣởng quan trọng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có nhiều nhân tố tác động đến cấu trúc vốn, cấu trúc vốn tối ƣu cho doanh nghiệp chu kỳ sản xuất kinh doanh. .. nhắc tới lý thuyết thị trƣờng hiệu cấu trúc vốn tác động đến giá trị doanh nghiệp M&M, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn cho đồ thị cấu trúc vốn có vị trí mà cấu trúc vốn tối ƣu, lý thuyết trật tự
 • 87
 • 131
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.PDF

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.PDF
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN... Nam? kinh doanh doanh nghiệp? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣơng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết Sàn chứng khoán Việt. .. doanh doanh nghiệp - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết Sàn chứng khoán Việt Nam Đồng thời kết nghiên cứu chứng
 • 113
 • 120
 • 0

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
... #$I H'C KINH T( TP HCM - LÊ TH) KIM TUY*N CÁC NHÂN T+ TÁC #!NG #(N C,U TRÚC V+N C-A CÁC DOANH NGHI.P NIÊM Y(T TRÊN SÀN CH/NG KHỐN VI.T NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã s#: 60340201 LU0N... N"m 2013 ! L!I CAM "OAN Tôi xin cam !oan r"ng lu#n v$n Các nhân t% tác !&ng !'n c(u trúc v%n c)a doanh nghi*p niêm y't sàn ch+ng khoán Vi*t Nam cơng trình nghiên c+u c)a riêng tơi.! D, li*u !-.c... )&n c6u trúc v(n d$a vào l% thuy&t c6u trúc v(n truy'n th(ng nh=m giúp các doanh nghi0p Vi0t Nam có th# d$a vào nhân t( )# )/a c6u trúc v(n m@c tiêu phù h;p v>i doanh nghi0p Nghiên c3u tác )4ng
 • 80
 • 118
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam giai đoạn 2010 2014

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam giai đoạn 2010  2014
... lượng đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010- 2014 nhằm góp phần nâng cao chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm. .. phân tch yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010- 2014 (2) Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng báo cáo tài (3) Đưa... VÕ THỊ NHƯ LỆ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành:
 • 114
 • 36
 • 0

Các yếu tố tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Các yếu tố tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống được niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam
... phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng Phạm Thị Ngọc Thúy Trang Luận văn Các yếu tố tác động đến định nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam khoán Việt Nam. .. văn Các yếu tố tác động đến định nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam (2012) Quyết định nắm giữ tiền mặt Tỉ suất sinh lời tổng tài sản doanh nghiệp. .. Luận văn Các yếu tố tác động đến định nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam 1.1.2 Vấn đề nghiên cứu Thị trường thực phẩm đồ uống Việt Nam trở
 • 61
 • 32
 • 0
1 2 3 4 .. >