Tổng hợp tài liệu :

Áp dụng phương pháp giải tích nghiên cứu một số bài toán Elliptic suy biến (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình

Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình
luận văn . gỗ La Xuyên 93 4.3.1.2 Một số giải pháp xây dựng thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên theo chỉ dẫn ñịa lý 99 4.3.2 Giải pháp quảng bá thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên. quảng bá thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên 93 4.3.1 Giải pháp xây dựng thương hiệu ñồ gỗ La Xuyên 93 4.3.1.1 Nghiên cứu cơ sở, mục tiêu, ñiều kiện xây dựng thương
 • 143
 • 385
 • 0

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp
luận văn . và phơng pháp nghiên cứu; Chơng 3: Cơ sở lý thuyết xác định các thông số cơ bản của hệ thống thu dọn phân; Chơng 4: Xác định các thông số cơ bản của hệ. cứu 22 2.1. Đối tợng nghiên cứu 22 2.2. Phơng pháp nghiên cứu 26 Chơng 3 Cơ sở lý thuyết xác định các thông số cơ bản của hệ thống thu dọn phân 31 3.1.
 • 94
 • 423
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày

Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày
luận văn . của liên hợp máy cày 3.1. Mô hình nghiên cứu liên hợp máy cày khi chuyển động bình ổn 26 3.1.1. Động lực học của liên hợp máy 28 3.1.2. Năng suất liên. mà những liên hợp máy đầu tiên đợc nghiên cứu chính là liên hợp máy cày. Tuỳ thuộc vào mục đích và điều kiện nghiên cứu, nội dung và phơng pháp nghiên cứu
 • 100
 • 452
 • 0

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp
luận văn . và phơng pháp nghiên cứu; Chơng 3: Cơ sở lý thuyết xác định các thông số cơ bản của hệ thống thu dọn phân; Chơng 4: Xác định các thông số cơ bản của hệ. cứu 22 2.1. Đối tợng nghiên cứu 22 2.2. Phơng pháp nghiên cứu 26 Chơng 3 Cơ sở lý thuyết xác định các thông số cơ bản của hệ thống thu dọn phân 31 3.1.
 • 94
 • 456
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày

Nghiên cứu một số tính chất sử dụng của liên hợp máy cày
luận văn . của liên hợp máy cày 3.1. Mô hình nghiên cứu liên hợp máy cày khi chuyển động bình ổn 26 3.1.1. Động lực học của liên hợp máy 28 3.1.2. Năng suất liên. mà những liên hợp máy đầu tiên đợc nghiên cứu chính là liên hợp máy cày. Tuỳ thuộc vào mục đích và điều kiện nghiên cứu, nội dung và phơng pháp nghiên cứu
 • 100
 • 425
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa
Luận văn . nguyên liệu mía đờng Lam Sơn tại vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn tại vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn tại vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn - -- - Thanh. duy khái Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác Nghiên
 • 125
 • 575
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, tình hình phát sinh gây hại của bọ bò voi hại cói và biện pháp phòng trừ tại xã nga thái, nga sơn thanh hóa năm 2008

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, tình hình phát sinh gây hại của bọ bò voi hại cói và biện pháp phòng trừ tại xã nga thái, nga sơn thanh hóa năm 2008
Luận văn . nghiên cứu và sản phẩm từ cây cói tại vùng nghiên cứu Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hoá…. 92 Phụ lục 2: Quy trình canh tác cói mống và cói cựu ở Nga Thái, Nga. ĐẠT “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, TÌNH HÌNH PHÁT SINH GÂY HẠI CỦA BỌ VÒI VOI HẠI CÓI (ECHINOCNEMUS SP.) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI XÃ NGA THÁI, NGA
 • 107
 • 560
 • 0

Hiện trạng sản xuất hoa lan và nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lương lan hồ điệp ở thời kì vườn ươm tại khánh hòa

Hiện trạng sản xuất hoa lan và nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lương lan hồ điệp ở thời kì vườn ươm tại khánh hòa
Luận văn . cây hoa lan 2.1.1.1. Nguồn gốc lịch sử Cây hoa lan ñược biết ñến ñầu tiênphương ðông, nói về hoa lan là phải nói ñến người Trung Hoa, họ ñã biết về lan. cứu ñề tài: “Hiện trạng sản xuất hoa lan và nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lan Hồ ðiệp ở thời kỳ vườn ươm tại tỉnh Khánh Hòa”. Trường
 • 132
 • 740
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện 115

nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện 115
. thiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng thuốc trong bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện công lập. Chính vì vậy, đề tài Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 20 1.4. VÀI NÉT VỀ BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 31 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 35. thiện và nâng cao hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 nói riêng và các bệnh viện nói chung. 3 Chương 1. TỔNG QUAN 1.1. KHÁI NIỆM VỀ CUNG ỨNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN Cung ứng
 • 135
 • 504
 • 1

nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hàng hải quảng hưng

nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hàng hải quảng hưng
. M#$6"5%L6#63 )!c:686V/  ")O8:> 1P:(N-:),Q"RNDS),TN(N7U,)20-) "V-20-):),T9 ><><) 4  1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh V@)@P.'+3",@0C .I%.Cm'+6"#O)S", &'".$:.)%b@) QS(3=
 • 98
 • 336
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp Corticosteroid từ Androstendion và hợp chất tương tự

Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp Corticosteroid từ Androstendion và hợp chất tương tự
... 1.1.3 Môṭ số steroid tiêu biể u Chuyển hó a vi sinh steroid 1.3 Phƣơng pháp tổng hợp corticosteroid .12 1.3.1 Phƣơng pháp đề hydrat hóa hợp chất 9α-hydroxysteroid... 9α-hydroxysteroid 12 1.3.2 Phƣơng pháp tổng hợp mạch bên pregnan 13 1.3.2.1 Phƣơng pháp cyanhydrin tổng hợp mạch bên pregnan .14 1.3.2.2 Phƣơng pháp acetylen tổng hợp mạch bên pregnan ... với ethyl methyl dioxolan 62 Tổng hợp 17α-hydroxy-17β-cyanandrost-1,4-dien-3-on (10) 63 Tổng hợp pregn-1,4,16-trien-3,20-dion (12) 63 Tổng hợp 17α-etynyl-17β-hydroxyandrost-1,4-dien-3-on
 • 18
 • 85
 • 0
1 2 3 4 .. >