Tổng hợp tài liệu :

Độ phức tạp của bài toán biến đổi đồ thị về đồ thị đầy đủ (Luận văn thạc sĩ)

phương pháp toán tử đơn điệu và ứng dụng nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bải toán biến đổi với phương trình elliptic không tuyến tính

phương pháp toán tử đơn điệu và ứng dụng nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bải toán biến đổi với phương trình elliptic không tuyến tính
. NHIÊN NGUYỄN THỊ DUYÊN PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠCTOÁN HỌC Hà Nội. NHIÊN NGUYỄN THỊ DUYÊN PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNH Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số. điệu và ứng dụng nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình elliptic không tuyến tính. Luận văn gồm hai chương: Chương 1 bao gồm các kiến thức cơ bản về toán tử đơn điệu
 • 65
 • 422
 • 1

Áp dụng định lý điểm bất động brouwer – schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình elliptic không tuyến tính

Áp dụng định lý điểm bất động brouwer – schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình elliptic không tuyến tính
... TỰ NHIÊN Vũ Hữu Đạt ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG BROUWER SCHAUDER NGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNH Chuyên ngành: Toán giải tích Mã... gồm: Định lý ánh xạ co Banach, Nguyên lý điểm bất động Brouwer - Schauder, Định lý điểm bất động Leray - Schauder - Schaefer Trong chương trình bày số áp dụng định lý điểm bất động Brouwer - Schauder. .. tác giả trình bày số áp dụng định lý điểm bất động vào toán biên lớp phương trình elliptic không tuyến tính Luận văn gồm hai chương: Nội dung chủ yếu chương trình bày định lý điểm bất động không
 • 52
 • 453
 • 1

Độ phức tạp của bài toán xác định số ổn định trong một số lớp đồ thị đặc biệt

Độ phức tạp của bài toán xác định số ổn định trong một số lớp đồ thị đặc biệt
... đỉnh nhất, đồ thị dựa nhiều tập hợp nhiều cạnh đôi không kề nhiều 2.2 MIS số lớp đồ thị đặc biệt Bài toán MIS lớp đồ thị tổng quát toán NPC Trong lớp đồ thị đặc biệt đồ thị phẳng, đồ thị lưỡng... thị đặc biệt CHƯƠNG 2: ĐỘ PHỨC TẠP BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TẬP ỔN ĐỊNH LỚN NHẤT CỦA ĐỒ THỊ 2.1 Bài toán xác định số ổn định (MIS) Bài toán MIS cho trước đồ thị, MIS toán tìm số lớn đỉnh đôi không kề... tập ổn định số lớp đồ thị đặc biệt khác Được minh họa cụ thể ví dụ Tìm thấy ứng dụng toán tìm luồng lớn đồ thị thuật toán Ford-fulkerson để xác định số ổn định số lớp đồ thị đặc biệt CHƯƠNG 2: ĐỘ
 • 73
 • 205
 • 0

Áp dụng định lý điểm bất động Brouwer-Schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình Elliptic không tuyến tính

Áp dụng định lý điểm bất động Brouwer-Schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình Elliptic không tuyến tính
... TỰ NHIÊN Vũ Hữu Đạt ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG BROUWER SCHAUDER NGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNH Chuyên ngành: Toán giải tích Mã... chương trình bày số áp dụng định lý điểm bất động Brouwer - Schauder để nghiên cứu tồn nghiệm yếu không tầm thường toán Dirichlet toán Neumann lớp phương trình elliptic cấp nửa tuyến tính, với phần... điểm bất động Schauder 1.5.5 Định lý điểm bất động Leray-Schauder-Schaefer Một số ứng dụng định lý điểm bất động vào phương trình đạo hàm riêng 2.1 Ứng dụng định lý điểm bất
 • 52
 • 211
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))

Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))
Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan Chi cục thuế thị xã Bình Minh (LV thạc sĩ))
 • 109
 • 204
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metylen xanh, Metyl da cam và Metyl đỏ của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường (Luận văn thạc sĩ) ... c a Nguy n Th t t o v t li u h p ph p ph ng nhi t Langmuir [20] 18 metylen xanh, metylen xanh, 1.6 P metyl da cam metyl da cam i Bouguer-Lambert19 ... cb 1.4 m chung c a h p ph c - - - SO42 , PO43 , CrO42 16 t ] 1.5 metylen xanh, metyl da cam 24 [29 metylen xanh l H Mas Haris metylen xanh [28] 17 [30] ] qmax=178,57 mg/g ] ng nhi t Langmuir... n, m m ngu c [16] metyl da cam 1.1.3.1 (MB2+), Metylen xanh : C16H18N3SCl : 319,85 g/mol i d ng ng 100 - c (C16H18N3SCl.3H2 c a u ki n t 2] nt i i 1.1.3.2 Metyl da cam Metyl da - 4,4 [12], [17]
 • 83
 • 89
 • 0

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều (Luận văn thạc sĩ) ... VÀ GI I 1.1 Phép tính bi n phân - 1.1.2 C c tr c a phi 1.1.3 Bài toán c c tr u ki n - a s Lagrange c ti p toán bi n phân h u h n [ 13] 10... t Các hàm n i suy bi u di n g d ng phân b c a c chuy n v l n ng su t ph n t Trong theo mô " " Trình bày - Bernoulli, , phân BÀI TOÁN C K T C U VÀ I Tr ,t phân, c tiên trình bày v ch trình bày... ti p toán bi n phân - phân h u h n [ 13] ng c u h n xét giá tr c a phi m hàm I y x Ch ng h n I x1 x0 F y, y ' , x dx ; y ( x0 ) a , y( x1 ) b Khơng ph phân ng cong có th nh n b t k m t toán bi
 • 67
 • 73
 • 0

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)
Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh (Luận văn thạc sĩ) ... b n gi thuy t 1.3 Phân lo i a) Dàn tĩnh định b) Dàn siêu tĩnh ngoài, tĩnh định c) Dàn siêu tĩnh trong, tĩnh định d) Dàn siêu tĩnh ngoài, siêu tĩnh Hỡnh 1.7 Phân lo i k t c u dàn D a vào m ph c... tốn dàn có th phân k t c u dàn thành b n lo nh (hình 1.7a); nh nh (hình 1.7c); Dàn siêu t nhi u cách phân lo v ng c a dàn có th phân thành dàn d m dàn vòm, n vào t nút dàn có th phân thành dàn. .. PHÂN TÍCH K T C U DÀN 42 3.1 Ví d tính tốn dàn theo cách ch n n s thành ph n chuy n v t i nút dàn 42 3.2 Ví d tính tốn dàn theo cách ch n n s n i l c dàn 45 3.3 Bài
 • 65
 • 91
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói (Luận văn thạc sĩ) ... 13 1.7 Biến đổi thông tin người nói tiếng nói ứng dụng 14 CHƢƠNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI THƠNG TIN NGƢỜI NĨI TRONG TIẾNG NĨI 17 2.1 Phương pháp biến đổi tham số trực tiếp ... vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TIẾNG NĨI VÀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI THƠNG TIN NGƢỜI NÓI TRONG TIẾNG NÓI 1.1 Thơng tin tiếng. .. hợp tiếng nói tiếng Việt 40 3.4 Lựa chọn sở liệu 40 3.5 Cài đặt phương pháp biến đổi thơng tin người nói 41 3.5.1 Phương pháp thay đổi tham số trực tiếp 41 3.5.2 Phương pháp
 • 66
 • 67
 • 0

Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)

Tổng hợp, thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)
Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ)Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với 4 dimethylaminobenzaldehydeN(4)morpholinylthiosemicarbazone (Luận văn thạc sĩ) ... đề tài: Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học phức chất số kim loại chuyển tiếp với 4dimethylaminobenzaldehyde-N (4) -morpholinylthiosemicarbazone với mong muốn nghiên cứu vài phức chất với số thông... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Bích Trâm TỔNG HỢP, THĂM DỊ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VỚI 4- DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDEN (4) -MORPHOLINYLTHIOSEMICARBAZONE... thiosemicarbazone Từ nghiên cứu hoạt tính sinh học hiệu thiosemicarbazone, có nhiều báo cáo hoạt tính phức chất với Đa số phức chất ln có hoạt tính cao phối tử tự Phức Pt(II) 2-acetylpyridine thiosemicarbazone
 • 125
 • 44
 • 0

Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) Phương pháp số cho bài toán động học cơ cấu khớp thấp hụt dẫn động (Luận văn thạc sĩ) ... vi nghiên cứu Khảo sát động học cấu khớp thấp hụt dẫn động xác định tính đẳng tốc chuyển hướng truyền động không gian PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cơ cấu khớp thấp mơ hình hóa cơng cụ đặc trưng robot... khoa học Đóng góp thêm phương pháp để khảo sát động học cấu hụt dẫn động nói chung cấu khớp thấp nói riêng Chỉ cấu có thuộc tính đẳng tốc tốt truyền động đổi hướng không gian Chỉ vùng truyền động. .. dùng cho cấu khớp thấp hụt dẫn động Bên cạnh khảo sát lý thuyết, tác giả xây dựng mơ hình thực nghiệm để kiểm chứng tính xác kết thu 3 Dự kiến kết đạt Phương pháp số dùng khảo sát cấu hụt dẫn động
 • 59
 • 33
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr (VI), ni (II), mn (II) của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường ( Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr (VI), ni (II), mn (II) của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường ( Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr (VI), ni (II), mn (II) của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr (VI), ni (II), mn (II) của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr (VI), ni (II), mn (II) của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr (VI), ni (II), mn (II) của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường ( Luận văn thạc sĩ) ... Cr( VI), Ni( II), Mn( II) 43 3.6 Khảo sát dung lƣợng hấp phụ ion Cr( VI), Ni( II), Mn( II) theo mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 44 3.6.Ảnh hƣởng ion lạ tới khả hấp phụ Cr( VI), Ni( II), Mn( II)... hấp phụ ion Cr( VI), Ni( II), Mn( II) 40 Bảng 3.9: Ảnh hƣởng nồng độ đầu ion Cr( VI), Ni( II), Mn( II) đến dung lƣợng hiệu suất hấp phụ VLHP M1 43 Bảng 3.10: Dung lƣợng hấp phụ. .. Nghiên cứu khả hấp ion Cr( VI), Ni( II), Mn( II) quặng sắt biến tính ” Trong đề tài lần lƣợt tập trung nghiên cứu nội dung sau: - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt Trại Cau – Thái Nguyên - Khảo
 • 65
 • 77
 • 0

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi ( Luận văn thạc sĩ)

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi ( Luận văn thạc sĩ)
Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi ( Luận văn thạc sĩ)Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi ( Luận văn thạc sĩ)Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi ( Luận văn thạc sĩ)Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi ( Luận văn thạc sĩ)Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi ( Luận văn thạc sĩ) ... biểu di n nhiễm sắc thể giải thuật di truyền toán tử di truyền tương ứng - Ứng dụng giải thuật di truyền để giải tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn nuôi Phạm vi đề tài - Nghiên cứu khái niệm giải thuật. .. TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 37 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn nuôi 37 3.2 Vấn đề tối ưu số xử lý ràng buộc 43 3.2.1 Bài toán tối ưu số ... THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LỤC TRỌNG HIẾU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ : 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC
 • 66
 • 73
 • 2

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)

Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)
Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD)Một cách tiếp cận mới để phân tích nội lực, chuyển vị bài toán tuyến tính kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh ( Luận văn thạc sĩ XD) ... Gauss để phân tích kết cấu dàn - Chương Một số ví dụ phân tích kết cấu dàn: Dựa phương pháp nguyên lý cực trị Gauss trình bày chương để phân tích chuyển vị, nội lực số kết cấu dàn (dàn phẳng; dàn. .. siêu tĩnh bậc cao Tuy nhiên để làm phong phú thêm phương pháp phân tích kết cấu dàn, tác giả lựa chọn đề tài : Một cách tiếp cận việc phân tích (nội lực, chuyển vị) tốn tuyến tính kết cấu dàn ... gian) chịu tải trọng tĩnh Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU DÀN 1.1 Đặc điểm ứng dụng kết cấu dàn Kết cấu dàn kết cấu tạo thành từ liên kết với nút dàn, nút dàn phải nằm giao điểm trục (hỡnh
 • 65
 • 29
 • 0

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)
Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều ( Luận văn thạc sĩ XD) ... để xây dựng giải toán dầm liên tục chịu tác dụng tải trọng tĩnhphân bố Mục đích nghiên cứu đề tài "Phương pháp phần tử hữu hạn toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều" Nhiệm vụ nghiên cứu... Các phương pháp giải gồm có: Phương pháp coi xác như, phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp, phương pháp liên hợp phương pháp gần như: Phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp. .. thiệu phương pháp giải tốn học kết cấu Trình bày phương pháp phần tử hữu hạn dầm chịu uốn Trình bày lý thuyết dầm Euler - Bernoulli, áp dụng Phương pháp phần tử hữu hạn để giải toán dầmliên tục, chịu
 • 67
 • 51
 • 0

Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam ( Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam ( Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam ( Luận văn thạc sĩ) ... đánh giá sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia 3.1.2.1 Phỏng vấn lựa chọn tiêu đánh giá SMTĐ cho VĐV nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia tiến... VĐV nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia 3.1.1 Nghiên cứu xác định hệ thống test sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia xác định hệ thống tiêu,... thống tập SMTĐ cho VĐV nhảy ba bước đội tuyển quốc gia 2.1.3 Đối tượng thực nghiêm: Gồm VĐV nhảy ba bước đội tuyển quốc gia Đây đối tượng đạt thành tích cao mơn nhảy ba bước giải Điền Kinh toàn quốc
 • 31
 • 91
 • 0

Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)

Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)
Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ)Điều kiện Fritz John và KarushKuhnTucker cho nghiệm hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ qua dưới vi phân suy rộng (Luận văn thạc sĩ) ... AN VĂN LONG ĐIỀU KIỆN FRITZ JOHN VÀ KARUSH-KUHN-TUCKER CHO NGHIỆM HỮU HIỆU CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ QUA DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG Chuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số: 8460112 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN... Dưới vi phân suy rộng" trình bày số kiến thức vi phân suy rộng không compact cho hàm giá trị thực mở rộng, bao gồm: khái niệm vi phân suy rộng dưới, vi phân suy rộng quy vi phân suy rộng tối thiểu,... f2 (x0 ) vi phân suy rộng h x0 Chú ý với vi phân suy rộng ta có kết tương tự 17 Chương Điều kiện cần điều kiện đủ cho nghiệm hữu hiệu địa phương Chương trình bày điều kiện cần Fritz John Karush–Kuhn–
 • 46
 • 43
 • 0

Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (Luận văn thạc sĩ)

Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (Luận văn thạc sĩ)
Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ)Thuật toán giải một số bài toán tối ưu phân thức tuyến tính và phi tuyến (LV thạc sĩ) ...  - LÊ ĐÌNH THẢN THUẬT TỐN GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU PHÂN THỨC TUYẾN TÍNH VÀ PHI TUYẾN Chun ngành: Tốn ứng dụng Mã số : 8460112 LUẬN VĂN THẠCTOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC... thức tuyến tính phi tuyến" nhằm tìm hiểu trình bày số thuật toán gần đây, nêu tài liệu tham khảo [5] - [7], giải quy hoạch phân tuyến tính (nhờ đưa quy hoạch tuyến tính) giải quy hoạch phân thức. .. tuyến tính Trong trường hợp tổng quát, nhiều tác giả tìm cách đưa việc giải quy hoạch phân tuyến tính giải hay nhiều tốn quy hoạch tuyến tính Luận văn với đề tài "Thuật tốn giải số toán tối ưu phân
 • 49
 • 66
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2 (Luận văn thạc sĩ)

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2 (Luận văn thạc sĩ)
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của người lao động đối với Tổng công ty Phát điện 2 ... QUANG THOẠI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 603401 02 NGƯỜI HƯỚNG... Nguyễn Tri Khiêm CẦN THƠ, 20 16 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết công việc người lao động Tổng công ty Phát điện 2 , học viên Trần Quang Thoại... nghiên cứu đề tài nhằm khám phá nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết công việc nhân viên Tổng công ty Phát điện 2; từ đề xuất kiến nghị nhằm tăng mức độ gắn kết công việc nhân viên Nghiên cứu thực bao
 • 101
 • 30
 • 0
1 2 3 4 .. >