Tổng hợp tài liệu :

Thành phần phụ của câu tiếng Việt nhìn từ góc độ kết trị của từ (NCKH)

Đặc điểm ngữ nghĩa của phần phụ chú trong câu tiếng Việt

Đặc điểm ngữ nghĩa của phần phụ chú trong câu tiếng Việt
Đặc điểm ngữ nghĩa của phần phụ chú trong câu tiếng Việt . điểm của Đào Thị Vân trong luận án khoa học về Phần phụ chú trong câu tiếng Việt (2003) để xác định khái niệm của phần phụ chú như sau: Phần phụ chú. phân tích những đặc điểm ngữ nghĩa biểu hiện và ngữ nghĩa ngữ dụng của phần phụ chú, là m rõ vai trò và tác dụng của chúng trong khung câu. - Phương
 • 211
 • 2,499
 • 4

Ẩn dụ tiếng việt nhìn từ lý thuyết nguyên mẫu (so sánh đối chiếu tiếng anh và tiếng pháp)

Ẩn dụ tiếng việt nhìn từ lý thuyết nguyên mẫu (so sánh đối chiếu tiếng anh và tiếng pháp)
Luận văn tiến sĩ ẩn dụ tiếng việt nhìn từ lý thuyết nguyên mẫu (so sánh đối chiếu tiếng anh và tiếng pháp)
 • 191
 • 1,041
 • 1

Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu tiếng việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học, dung học

Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu tiếng việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học, dung học
. 1 Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng Việt trên ba bình diện: Kết học, Nghĩa học, Dung học Trần Hoàng Hương Trường Đại học Khoa học Xã. điểm làm cơ sở. Khảo sát kiểu câu có Định ngữ tình thái trên bình diện Kết học. Phân tích câu có chứa định ngữ tình thái trên bình diện kết học thông qua
 • 16
 • 516
 • 1

Nghiên cứu về thành ngữ có chứa các từ chỉ thời tiết trong tiếng anh và tiếng việt nhìn từ góc độc văn hóa

Nghiên cứu về thành ngữ có chứa các từ chỉ thời tiết trong tiếng anh và tiếng việt nhìn từ góc độc văn hóa
Mỗi ngôn ngữ có những đặc điểm và giá trị riêng trong số đó phải kể đến nhân tố thành ngữ. Nhận thức được tầm quan trọng của thành ngữ, tác giả luận văn dành thời gian và công sức tìm hiểu về các thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt, đặc biệt là thành ngữ có chứa các từ chỉ thời tiết bởi vì đây là một trong những khía cạnh gần gũi, quen thuộc với tất cả mọi người. Trước hết, tác giả giới thiệu một số định nghĩa, đặc điểm về thành ngữ, văn hóa, ngôn ngữ, mối quan hệ qua lại giữa văn hóa và ngôn ngữ. Qua quá trình tìm hiểu và phân tích, luận văn này đã chỉ ra được những sự giống và khác nhau nổi bật từ góc độ văn hóa giữa thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có chứa các từ chỉ thời tiết.
 • 71
 • 706
 • 4

ân dụ tiếng việt nhìn từ lý thuyết nguyên mẫu

ân dụ tiếng việt nhìn từ lý thuyết nguyên mẫu
. về ẩn dụ, hoán dụ của Nguyễn Đức Tồn, Nguyễn Đức Dân… 0.7.Đóng góp của luận án 0.7.1.Về lý luận: -Kết hợp lý thuyết nguyên mẫu và lý thuyết ẩn dụ ý niệm để chứng tỏ hiệu quả nguyên mẫu hình. trình phân tích hiệu quả nguyên mẫu của ẩn dụ, kết hợp trong một chừng mức nào đó hai lý thuyết quan trọng trong Ngôn ngữ học Tri nhận là lý thuyết ẩn dụ ý niệm và lý thuyết nguyên mẫu. Nội. 4.2.3.Dãy ẩn dụ- hoán dụ Dãy ẩn dụ- hoán dụ của Gunter Radden là quá trình chuyển đổi từ nghĩa đen, hoán dụ, ẩn dụ dựa trên hoán dụ và ẩn dụ. Dãy ẩn dụ- hoán dụ của Ruiz de Mendoza có ẩn dụ thuần
 • 12
 • 284
 • 0

idiomatic expressions of places in british english and vietnamese as seen from cultural perspective = cách diễn đạt thành ngữ về nơi chốn trong tiếng anh và tiếng việt nhìn từ góc độ văn hóa

idiomatic expressions of places in british english and vietnamese as seen from cultural perspective = cách diễn đạt thành ngữ về nơi chốn trong tiếng anh và tiếng việt nhìn từ góc độ văn hóa
. AS SEEN FROM CULTURAL PERSPECTIVE ( CÁCH DIỄN ĐẠT THÀNH NGỮ VỀ NƠI CHỐN TRONG TIẾNG ANH ANH VÀ TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA) MA MINOR THESIS Major: English Linguistics Code. AS SEEN FROM CULTURAL PERSPECTIVE ( CÁCH DIỄN ĐẠT THÀNH NGỮ VỀ NƠI CHỐN TRONG TIẾNG ANH ANH VÀ TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA) MA MINOR THESIS Major: English Linguistics Code. AND SIMILARITIES BETWEEN IDIOMATIC EXPRESSIONS OF PLACES IN BRITISH ENGLISH AND VIETNAMESE 26 2.1 Idiomatic expressions of places in British English 26 2.1.1 Idiomatic expressions containing
 • 58
 • 636
 • 0

telephone conversation openings in english and vietnamese (from a language - cultural perspective) = mở đầu hội thoại qua điện thoại trong tiếng anh và tiếng việt (nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn hóa

telephone conversation openings in english and vietnamese (from a language - cultural perspective) = mở đầu hội thoại qua điện thoại trong tiếng anh và tiếng việt (nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn hóa
. CONVERSATION OPENINGS IN ENGLISH AND VIETNAMESE (FROM A LANGUAGE- CULTURAL PERSPECTIVE) Mở đầu hội thoại qua điện thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn h a) Major:. VIETNAMESE (FROM A LANGUAGE- CULTURAL PERSPECTIVE) Mở đầu hội thoại qua điện thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn h a) M .A. MINOR THESIS Major: English Linguistics. language – the matrix for language acquisition.‟ (David Nunan: 84) Conversation analysis is the outstanding empirical tradition in pragmatics, because its data remain open to any investigator
 • 40
 • 510
 • 1

Lỗi của người Trung Quốc học tiếng Việt nhìn từ góc độ xuyên văn hoá (xét về khía cạnh từ vựng[142204][142204]

Lỗi của người Trung Quốc học tiếng Việt nhìn từ góc độ xuyên văn hoá (xét về khía cạnh từ vựng[142204][142204]
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ XẢO BÌNH LỖI CỦA NGƢỜI TRUNG QUỐC HỌC TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ XUYÊN VĂN HOÁ ( XÉT VỀ KHÍA CẠNH TỪ VỰNG) . hưởng của giao thoa văn hoá. Văn hoá Trung Quốc và văn hoá Việt Nam đều thuộc về nền văn hoá phương Đông, hai nền văn hoá có nhiều điểm tương đồng, nhất là về ngôn ngữ. Lớp từ Hán Việt trong tiếng. trọng của văn hoá trong dạy và học ngoại ngữ 17 3.2. Xuyên văn hoá với dạy và học ngoại ngữ 19 Chƣơng II Những kiểu lỗi thƣờng gặp của sinh viên Trung Quốc khi học tiếng Việt. 24 1. Xuyên văn
 • 62
 • 415
 • 1

Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng Việt trên ba bình diện Kết học, Nghĩa học, Dung học

Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng Việt trên ba bình diện Kết học, Nghĩa học, Dung học
. HOÀNG HƯƠNG KHẢO SÁT ĐỊNH NGỮ TÌNH THÁI TRONG CÂU TIẾNG VIỆT TRÊN 3 BÌNH DIỆN: KẾT HỌC, NGHĨA HỌC, DỤNG HỌC Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01. của định ngữ tình thái 34 2.3. Vị trí của định ngữ tình thái trong câu 37 2.3.1. Định ngữ tình thái đứng đầu câu 37 2.3.2. Định ngữ tình thái đứng sau liên từ 40 2.3.3. Định ngữ tình thái. Tiểu kết: 43 CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT ĐỊNH NGỮ TÌNH THÁI 44 TRÊN BÌNH DIỆN NGHĨA HỌC 44 3.1. Dẫn nhập 44 3.2. Định ngữ câu biểu thị tình thái nhận thức 47 3.2.1. Định ngữ câu biểu thị tình thái
 • 163
 • 846
 • 2

ngữ nghĩa của danh từ đơn vị tiếng việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận

ngữ nghĩa của danh từ đơn vị tiếng việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
... làm danh từ đơn vị xuất Ngôn ngữ có danh từ đơn vị Trong ngôn ngữ khác, danh từ đơn vị danh từ chất liệu, tiếng Việt có nhiều danh từ đơn vị liền với danh từ động thực vật, đồ vật Mặt khác, tiếng. .. danh từ đơn vị từ góc độ ngôn ngữ học tiền tri nhận ngôn ngữ học tri nhận trên, luận văn xin tóm gọn lại số ý sau: Danh từ đơn vị thường đứng sau số từ đứng trước danh từ khối danh ngữ Danh từ. .. với danh từ đơn vị tiếng Việt, có danh từ đơn vị động vật danh từ đơn vị thực vật 5.2 Về mặt thực tiễn Luận văn vận dụng lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận việc mô tả ngữ nghĩa danh từ đơn vị từ
 • 130
 • 574
 • 6

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN: ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐÂY, NÀY, ĐẤY, ĐÓ, KIA, ẤY TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ LÍ THUYẾT BA BÌNH DIỆN: KẾT HỌC, NGHĨA HỌC VÀ DỤNG HỌC

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN: ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐÂY, NÀY, ĐẤY, ĐÓ, KIA, ẤY TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ LÍ THUYẾT BA BÌNH DIỆN: KẾT HỌC, NGHĨA HỌC VÀ DỤNG HỌC
MỤC LỤCMỞ ĐẦU11.Lí do chọn đề tài12.Lịch sử vấn đề23.Ý nghĩa của luận văn84.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu85.Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và liệu khảo sát96.Phương pháp nghiên cứu97.Cấu trúc của luận văn10Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN121.1.Lí thuyết ba bình diện: kết học, nghĩa học và dụng học121.1.1.Bình diện kết học121.1.2.Bình diện nghĩa học131.1.3.Bình diện dụng học141.2.Từ loại và sự phân định từ loại tiếng Việt161.2.1.Khái niệm về từ loại161.2.2. Sự phân định từ loại171.3.Khái quát về đại từ tiếng Việt211.3.1.Khái niệm đại từ211.3.2.Phân loại đại từ23Chương 2: ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐÂY, NÀY, ĐẤY, ĐÓ, KIA, ẤY TRONG TIẾNG VIỆT TRÊN BÌNH DIỆN KẾT HỌC VÀ NGHĨA HỌC312.1. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy trên bình diện kết học312.1.1. Bản chất từ loại của các từ đây, này, đấy, đó, kia, ấy312.1.2. Khái quát về nhóm đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy392.1.3. Khả năng kết hợp của các đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy412.1.4. Chức vụ cú pháp512.2. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy nhìn từ bình diện nghĩa học582.2.1. Nghĩa ổn định của các đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy582.2.2. Nghĩa chỉ trỏ và nghĩa thay thế của đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy612.2.3. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy trong cấu trúc nghĩa miêu tả (cấu trúc vị tố tham thể)66Tiểu kết chương 273Chương 3: ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐÂY, NÀY, ĐẤY, ĐÓ, KIA, ẤY TRONG TIẾNG VIỆT TRÊN BÌNH DIỆN DỤNG HỌC753.1. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy dùng để quy chiếu (quy chiếu chỉ định)75Chiếu vật là vấn đề quan trọng bậc nhất của dụng học. Để biết nội dung của một phát ngôn cần quy chiếu nó với sự vật tương ứng được nói tới trong hiện thực.753.2. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy và chỉ xuất thời gian, không gian793.2.1. Khái niệm thời gian, không gian trong ngôn ngữ793.2.2. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy và chỉ xuất thời gian813.2.3. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy và chỉ xuất không gian843.3. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy với vấn đề tiền giả định853.3.1. Khái quát về tiền giả định853.3.2. Tiền giả định trong phát ngôn chứa các đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy87Tiểu kết chương 390KẾT LUẬN91TÀI LIỆU THAM KHẢO94TƯ LIỆU KHẢO SÁT97
 • 93
 • 347
 • 0

Thành phần khởi ngữ trong tiếng Việt

Thành phần khởi ngữ trong tiếng Việt
khởi ngữ lớp 9, thành phần khởi ngữ, tài liệu về khởi ngữ, đặc điểm của khởi ngữ, bài tập về khởi ngữ, bài tập tiếng việt lớp 9, bài tập tiếng việt nâng cao lớp 9, khởi ngữ là gì, khởi ngữ, các loại khởi ngữ, nhận diện khởi ngữ ... xác Trong sử dụng ngôn ngữ, thủ pháp (sử dụng “khởi ngữ”) coi phổ biến - Còn chị, chị công tác à? (Nguyễn Đình Thi) - Giàu, giàu Sang, sang (Nguyễn Công Hoan) - Cô Toản, gặp lần Yên Bái (Nguyễn... chí sơ sài Nguyễn Văn Hiệp tác giả đề cập đến vấn đề khởi ngữ vào loại sâu sắc dày dặn nhất, có quan điểm phân loại dựa theo đặc điểm cấu tạo, nghĩa biểu theo tầng bậc (chính thứ) Nguyễn Kim... thay động từ "thấy" động từ "nghe" ("nghe thấy phận khởi ngữ không thuộc loại nêu tình chung mà thuộc loại có khả đảm trách chức cú pháp cụ thể câu (bổ ngữ động từ nghe) Khi sử dụng động từ "thấy",
 • 10
 • 3,198
 • 0

Ngữ nghĩa của danh từ đơn vị tiếng Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận

Ngữ nghĩa của danh từ đơn vị tiếng Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
... làm danh từ đơn vị xuất Ngôn ngữ có danh từ đơn vị Trong ngôn ngữ khác, danh từ đơn vị danh từ chất liệu, tiếng Việt có nhiều danh từ đơn vị liền với danh từ động thực vật, đồ vật Mặt khác, tiếng. .. với danh từ đơn vị tiếng Việt, có danh từ đơn vị động vật danh từ đơn vị thực vật 5.2 Về mặt thực tiễn Luận văn vận dụng lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận việc mô tả ngữ nghĩa danh từ đơn vị từ. .. khảo sát gồm 74 đơn vị Khi khảo sát ngữ nghĩa danh từ đơn vị tổ hợp danh từ đơn vị + danh từ thực vật” danh từ đơn vị + danh từ động vật”, nhóm danh từ đơn vị qui ước dùng cho động, thực vật
 • 130
 • 321
 • 0

Tổ hợp đặc ngữ ở cuối câu tiếng việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học

Tổ hợp đặc ngữ ở cuối câu tiếng việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học
... Chương 2: Tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt nhìn từ bình diện kết học + Chương 3: Tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt nhìn từ bình diện nghĩa học + Chương 4: Tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt nhìn... trí tổ hợp đặc ngữ câu 27 2.2 Các khuôn kết hợp tổ hợp đặc ngữ cuối câu Tiếng Việt 30 Tiểu kết chương 34 Chương 3: TỔ HỢP ĐẶC NGỮ Ở CUỐI CÂU TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ BÌNH DIỆN... chuyên biệt đặt vấn đề tìm hiểu tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt Đây lý lựa chọn đề tài Tổ hợp đặc ngữ cuối câu Tiếng Việt ba bình diện kết học, nghĩa học dụng học cho luận văn Tình hình nghiên
 • 71
 • 114
 • 0

Tổ hợp đặc ngữ ở cuối câu tiếng việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học tt

Tổ hợp đặc ngữ ở cuối câu tiếng việt trên ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học tt
... Chương 2: Tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt nhìn từ bình diện kết học + Chương 3: Tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt nhìn từ bình diện nghĩa học + Chương 4: Tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt nhìn... chuyên biệt đặt vấn đề tìm hiểu tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt Đây lý lựa chọn đề tài Tổ hợp đặc ngữ cuối câu Tiếng Việt ba bình diện kết học, nghĩa học dụng học cho luận văn Tình hình nghiên... thuyết ngữ dụng học, bao gồm hai khía cạnh: Lý thuyết hành vi ngôn ngữ lý thuyết hội thoại 1.3 Tổ hợp đặc ngữ cuối câu tiếng Việt 1.3.1 Quan điểm Tổ hợp đặc ngữ cuối câu Tiếng Việt Các tổ hợp đặc
 • 26
 • 88
 • 0

Phân tích về các doanh nhân việt nam dưới góc độ quản trị marketing

Phân tích về các doanh nhân việt nam dưới góc độ quản trị marketing
... hoạt động chưa cao Nhiều doanh nhân thiếu kiến thức pháp luật kinh doanh, thiếu kinh nghiệm quản lý tính chuyên nghiệp, bị động cạnh tranh hội nhập Đội ngũ doanh nhân chưa xây dựng văn hóa kinh doanh. .. triệu số lượng doanh nhân Việt Nam hoạt động doanh nghiệp, HTX hộ kinh doanh cá thể cho doanh nhân Đổi nội dung chương trình phương pháp đào tạo kinh tế quản trị kinh doanh trường đại học, cao... Những doanh nghiệp chấp nhận rủi ro tiên phong: Vinamilk, Hud, café trung nguyên, Công ty Cp điện lạnh REE II Doanh nhân Việt Nam: Đại diện cho sức sản xuất Làm để phát huy vai trò doanh nhân Việt
 • 12
 • 195
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN: ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐÂY, NÀY, ĐẤY, ĐÓ, KIA, ẤY TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ LÍ THUYẾT BA BÌNH DIỆN: KẾT HỌC, NGHĨA HỌC VÀ DỤNG HỌC

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN: ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐÂY, NÀY, ĐẤY, ĐÓ, KIA, ẤY TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ LÍ THUYẾT BA BÌNH DIỆN: KẾT HỌC, NGHĨA HỌC VÀ DỤNG HỌC
MỞ ĐẦU1.Lí do chọn đề tài1.1. Trong lịch sử phát triển của ngôn ngữ học, từ loại luôn là vấn đề được nghiên cứu từ rất sớm. Khi ngữ pháp chức năng ra đời, ngôn ngữ học không chỉ đơn thuần được xem xét trên bình diện kết học mà còn được nghiên cứu trên cả ba bình diện: kết học, nghĩa học và dụng học. Lúc này, vấn đề từ loại vẫn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Và từ loại cũng bắt đầu được soi chiếu bởi ánh sáng lí thuyết ba bình diện.1.2. Trong hệ thống từ loại tiếng Việt, đại từ tuy chiếm một số lượng ít nhưng lại có một vị trí quan trọng, tần số sử dụng rất cao; có vai trò cần thiết trong ngôn ngữ và giao tiếp. Nó chi phối rất nhiều đến hoạt động giao tiếp của con người. Nhóm đại chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy chỉ là một tiểu loại của đại từ tiếng Việt. Tuy nhiên, nó lại khá quan trọng, đa dạng và phức tạp trong cách phân loại và sử dụng. Có nhiều quan điểm khác nhau về nhóm từ này, bởi đây là nhóm từ đặc biệt. Nó phản ánh mối liên hệ định vị của sự vật trong thực tại. Khi người Việt nói Tôi thích cái áo kia có khác gì khi họ nói Tôi thích cái áo này? Cùng sự vật cái áo nhưng khi đi với kia và này, nó đã định vị sự vật trong thực tế ở những khoảng cách vị trí khác nhau so với người nói.1.3. Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy cũng đã được một số nhà ngôn ngữ học đề cập đến. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện nhóm từ này trên ba bình diện của ngôn ngữ. Hầu hết các tác giả chỉ tìm hiểu đại từ chỉ định trên một khía cạnh, phương diện nào đó mà thôi. Lựa chọn đề tài luận văn “Đại từ chỉ định đây, này, đấy, đó, kia, ấy trong tiếng Việt nhìn từ lí thuyết ba bình diện: kết học, nghĩa học và dụng học”, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần vào việc nghiên cứu nhóm từ này một cách sâu sắc và toàn diện hơn trên quan điểm của ngữ pháp chức năng.Đây là một việc làm cần thiết và là một hướng đi mới mẻ và hứa hẹn những phát hiện bất ngờ, thú vị. ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ THU CHANG ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ĐÂY, NÀY, ĐẤY, ĐÓ, KIA, ẤY TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ LÍ THUYẾT BA BÌNH DIỆN:
 • 26
 • 141
 • 0
1 2 3 4 .. >