Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xác định chính xác vị trí của động cơ tuyến tính trong các hệ thống chuyển động thẳng (NCKH)

nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển phun xăng điện tử EFI cho xe máy

nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển phun xăng điện tử EFI cho xe máy
. trên nhóm đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển phun xăng điện tử EFI cho xe máy. Hệ thống phun xăng điện tử rất nhiều ưu điểm,. dung nghiên cứu Tìm hiểu sở lý thuyết của hệ thống phun xăng đánh lửa điều khiển bằng điện tử. Nghiên cứu, tính toán thiết kế chế tạo thử hệ thống
 • 35
 • 1,052
 • 5

Tài liệu Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống đo giám sát nhiệt ẩm cho các kho docx

Tài liệu Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống đo giám sát nhiệt ẩm cho các kho docx
. các kết quả nghiên cứu phát triển đạt được sau khi hoàn thiện hệ thống đo xa nhiệt ẩm cho các kho nông lâm sản này. 2. Mô tả hệ thống Hệ thống đo nhiệt. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống đo giám sát nhiệt ẩm cho các kho nông lâm sản môi trường khắc nghiệt
 • 13
 • 549
 • 2

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN TRỞ GIA NHIỆT KHUÔN TRONG NGÀNH CAO SU. doc

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN TRỞ GIA NHIỆT KHUÔN TRONG NGÀNH CAO SU. doc
. 1TÊN Đề TÀI: NGHIÊN CứU THIếT Kế CHế TạO Hệ THốNG ĐIệN TRở GIA NHIệT KHUÔN TRONG NGÀNH CAO SU. Mục Tiêu: - Tăng thêm nhiệt độ của khuôn cao su. . điện 3.2.2 Thiết kế nghiên cứu: Nhiệm vụ chủ yếu của phần nghiên cứu này là nhằm tạo ra hệ thống điện trở gia nhiệt cho khuôn cao su, sau khi nghiên
 • 32
 • 886
 • 10

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn 99,5

Nghiên cứu thiết kế, và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn 99,5
. HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, công suất tối thiểu 2000 lít cồn (99, 5%)/ ngày” MÃ. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, công suấ t tối thiểu 2000 lít cồn (99,5% )/ngày. Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu của đề tài: - Thiết. trong Hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, năng suất tối thiểu 2000 lít/ ngày bằng công nghệ rây phân tử 66  Cụm thiết bị chuẩn hóa nguyên liệu cồn 66 3.1 Thiết bị
 • 191
 • 630
 • 2

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè ô long xuất khẩu

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè ô long xuất khẩu
. công nghệ 2 Bộ tài liệu thiết kế kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè long Hoàn chỉnh, đủ điều kiện chế tạo, lắp đặt thuyết minh Bộ tài liệu thiết. I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị đồng bộ sản xuất chè Ô Long xuất khẩu Mã số đề tài: KC 07.02/06-10 Thuộc: - Chương trình: Nghiên cứu,. BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.07/06-10 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ SẢN
 • 257
 • 569
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình inverter thông minh trọng hệ thống mái nhà mặt trời nối lưới

Đề tài : Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình inverter thông minh trọng hệ thống mái nhà mặt trời nối lưới
Đề tài : Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình inverter thông minh trọng hệ thống mái nhà mặt trời nối lưới
 • 57
 • 1,085
 • 2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hóa cân động tàu hỏa

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hóa cân động tàu hỏa
công trình khoa học cấp nhà nước "Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hóa cân động tàu hỏa" . HỌC CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.03/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hóa. HỌC CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.03/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG. - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hóa cân
 • 391
 • 521
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng sử dụng điốt phát quang (LED) nguồn cấp điện pin mặt trời

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng sử dụng điốt phát quang (LED) và nguồn cấp điện pin mặt trời
. PHÁP NGHIÊN CỨU VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng sử dụng điốt phát quang (LED) nguồn cấp điện pin mặt trời . nghệ chiếu sáng hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng, các bộ biến đổi thông minh liên quan đến tấm pin mặt trời, thiết bị trạm phát điện dùng năng lượng tái tạo, trong đó điện mặt trời. II-. nghệ các thiết bị đã liên quan đến điện mặt trời để chế tạo hệ thống chiếu sáng thể hoạt động độc lập, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, tập trung vào một số mục tiêu cụ thể. Đó là phát
 • 5
 • 1,009
 • 28

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo tổng đài thế hệ đa sau dịch vụ chuyển mạch mềm (Softswitch) ứng dụng vào Việt Nam

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tổng đài thế hệ đa sau dịch vụ chuyển mạch mềm (Softswitch) và ứng dụng vào Việt Nam
Đề tài này nghiên cứu, thiết kế chế tạo tổng đài thế hệ đa sau dịch vụ chuyển mạch mềm (Softswitch) ứng dụng vào Việt Nam. Đề tài này nghiên cứu, thiết kế chế tạo tổng đài thế hệ đa sau dịch vụ chuyển mạch mềm (Softswitch) ứng dụng vào Việt NamĐề tài này nghiên cứu, thiết kế chế tạo tổng đài thế hệ đa sau dịch vụ chuyển mạch mềm (Softswitch) ứng dụng vào Việt Nam
 • 111
 • 379
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị thực nghiệm để đo một số đặc trưng vật lý neutron, phân tích kích hoạt định liều neutron phục vụ công tác đào tạo nhân lực hạt nhân

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị thực nghiệm để đo một số đặc trưng vật lý neutron, phân tích kích hoạt và định liều neutron phục vụ công tác đào tạo nhân lực hạt nhân
. THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỰC NGHIỆM ĐỂ ĐO MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ NEUTRON, PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT ĐỊNH LIỀU NEUTRON PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HẠT NHÂN (Mã số: 03/10/NLNT). thực tập làm thí nghiệm. Do vậy, việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một hệ thống thiết bị thực nghiệm dùng nguồn neutron đồng vị với nhiều mục đích (đo đặc trưng làm chậm khuếch tán neutron. một hệ thống thiết bị thực nghiệm để đo đạc các đặc trưng vật lý của neutron ứng dụng trong một số lĩnh vực liên quan là rất cần thiết hiện nay cũng như lâu dài. Việc nghiên cứu chế tạo một
 • 386
 • 498
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô đun phát công suất cho đài ra đa thế hệ mới làm việc trong dải sóng DM

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô đun phát công suất cho đài ra đa thế hệ mới làm việc trong dải sóng DM
. HỌC CÔNG NGHỆ    NGUYỄN ĐÌNH THẾ ANH NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ ĐUN PHÁT CÔNG SUẤT CHO ĐÀI RA ĐA THẾ HỆ MỚI LÀM VIỆC TRONG DẢI SÓNG DM Ngành: Công nghệ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ    NGUYỄN ĐÌNH THẾ ANH NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ ĐUN PHÁT CÔNG SUẤT CHO ĐÀI RA ĐA THẾ HỆ MỚI LÀM VIỆC TRONG DẢI SÓNG DM LUẬN. tên đề tài luận văn là : “ Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô đun phát công suất cho đài ra đa thế hệ mới làm việc trong dải sóng dm , bằng lý thuyết thực nghiệm, luận văn đã thực hiện những
 • 64
 • 394
 • 0

luận văn nghiên cứu, thiết kế chế tạo mạch ứng dụng cho hệ thống cảm biến của robot di động

luận văn nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mạch ứng dụng cho hệ thống cảm biến của robot di động
. chế tạo tích hợp mạch điều khiển chohệ cảm biến 43 4.1. Xây dựng sơ đồ thuật toán thiết kế mạch cảm biến cho robot di động. 43 4.2. Thiết kế mạch điều khiển cho hệ cảm biến của robot di động. trúc hệ cảm biến trong robot di động. c) Thiết kế mô hình hệ cảm biến cho robot di động. d) Thiết kế, chế tạo, tích hợp mạch điều khiển cho hệ cảm biến. - Xây dựng sơ đồ thuật toán thiết kế. robot di động 34 Hình 2.2. Sơ đồ cấu trúc hệ cảm biến. 36 Hình 2.3. Sơ đồ khối hệ cảm biến cho robot 37 Hình 3.1. Mô hình hệ thiết kế robot di động. 40 Hình 3.2. Mô hình thiết kế hệ cảm biến
 • 61
 • 416
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống truyền nhận dữ liệu vô tuyến theo chuẩn giao tiếp ZIGBEE

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống truyền nhận dữ liệu vô tuyến theo chuẩn giao tiếp ZIGBEE
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU VÔ TUYẾN THEO CHUẨN GIAO TIẾP ZIGBEE Ngành : Công nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên... khiển để điều khiển hoạt động thiết bị kết nối Với mục tiêu đặt ra, lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống truyền nhận liệu vô tuyến theo chuẩn giao tiếp ZigBee" để làm đề tài cho... tài tìm hiểu, nghiên cứu chuẩn giao tiếp không dây ZigBee Từ thiết kế xây dựng hệ thống điện tử sử dụng chuẩn giao tiếp này, cho phép giao tiếp với số thiết bị khác để thu nhận liệu đo (các cảm
 • 64
 • 320
 • 2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống turbine gió kiểu trục ngang công suất trong dải 15 20kw

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống turbine gió kiểu trục ngang có công suất trong dải 15 20kw
... thiết Từ lý xây dựng đề tài: “ Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống turbine gió kiểu trục ngang công suất dải 15- 20kW Bộ khoa học công nghệ ký hợp đồng nghiên cứu khoa học giao trường đại học... nghệ vật liệu nước ta việc thiết kế chế tạo tua bin gió công suất cao gặp nhiều khó khăn, sở nghiên cứu nước chưa đội ngũ cán nghiên cứu chuyên ngành đủ mạnh… chưa thể chế tạo tua bin gió. .. tua bin gió công suất lớn Việc nghiên cứu loại tua bin gió công suất nhỏ vừa để làm chủ công nghệ chế tạo cần thiết nước tới gần trăm triệu dân kinh tế đà phát triển mạnh cần thiết Từ lý
 • 232
 • 755
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống đo nhiệt cắt trong quá trình mài phẳng

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống đo nhiệt cắt trong quá trình mài phẳng
... nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt điều khiển hệ thống đo nhiệt cắt máy mài phẳng - Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ cắt theo thông số đầu vào (tốc độ cắt, chiều sâu cắt) Đối... hưởng đến trình sản xuất Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài luận văn: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống đo nhiệt cắt trình mài phẳng Lịch sử nghiên cứu Lĩnh vực nghiên cứu nhiệt độ trình gia... Quá trình mài phẳng 19 1.5 Các đặc điểm mài phẳng 22 Chương - Nhiệt cắt trình mài 28 2.1 Tổng quan nhiệt cắt trình mài 28 2.2 Ảnh hưởng nhiệt cắt trình mài
 • 92
 • 186
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp có cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô (LV thạc sĩ) ... Nghiên cứu động lực học hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén Chương  Thiết kế, chế tạo mơ hình hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén Kết luận Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu... lực cường hóa khí nén - Nghiên cứu chế tạo mơ hình ly hợp hệ dẫn động ly hợp Nội dung nghiên cứu Phần mở đầu Chương 1 Tổng quan ly hợp hệ thống dẫn động ly hợp trợ lực ô tô Chương 2 Nghiên. .. cho việc thiết kế chế tạo hệ thống ô tô cụm ly hợp hệ thống dẫn động, việc nghiên cứu đặc tính động học, động lực học ảnh hưởng phận kết cấu đến hoạt động hệ thống, tải trọng tác động lên
 • 90
 • 80
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén trên ô tô

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống dẫn động ly hợp có cường hóa khí nén trên ô tô
... Nghiên cứu động lực học hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén Chương  Thiết kế, chế tạo mơ hình hệ thống dẫn động ly hợp cường hóa khí nén Kết luận Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu... lực cường hóa khí nén - Nghiên cứu chế tạo mơ hình ly hợp hệ dẫn động ly hợp Nội dung nghiên cứu Phần mở đầu Chương 1 Tổng quan ly hợp hệ thống dẫn động ly hợp trợ lực ô tô Chương 2 Nghiên. .. cho việc thiết kế chế tạo hệ thống ô tô cụm ly hợp hệ thống dẫn động, việc nghiên cứu đặc tính động học, động lực học ảnh hưởng phận kết cấu đến hoạt động hệ thống, tải trọng tác động lên
 • 92
 • 103
 • 0

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ TỐC ĐỘ QUAY CNC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HAI MẠCH VÒNG

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ TỐC ĐỘ QUAY CNC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HAI MẠCH VÒNG
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂNSỐ TỐC ĐỘ QUAY CNC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HAIMẠCH VÒNGNguyễn Trọng Hùng1,, Nguyễn Văn Võ2, Phan Văn Bình2 2.1. Sơ đồ khối tổng hợp các vòng điều khiển trục máy gia công CNCHệ truyền động điều khiển chương trình số được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất côngnghiệp, nhất là các máy gia công cắt gọt kim loại tự động, các trung tâm gia công hoặc các dâytruyền sản xuất tự động sự tham gia của Robot. Trong hệ CNC, máy công cụ hệ điều khiển Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển số tốc độ quay CNC theo phương pháp…21Từ sự phân tích ở trên, suy ra sơ đồ khối tổng hợp các vòng điều khiển của trục máy phayCNC như sau (hình 3).Hình 3. Sơ đồ khối tổng hợp các vòng điều khiển của trục máy phay CNC.2.2. Mạch điều khiển ServoĐể điều khiển máy gia công, cần thiết biến đổi xung điều khiển được tạo ra từ cụm điềukhiển thành tín hiệu cho động dẫn động các trục. Nhiệm vụ này được thực hiện nhờ hai mạch,gồm mạch điều khiển Servo mạch phản hồi (hình 4).Hình 4. Sơ đồ khối mạch điều khiển servo. Mạch điều khiển Servo gồm mạch điều khiển vị trí mạch điều khiển tốc độ. Mạch phản hồi gồm mạch ghép nối mạch biến đổi số tương tự (DA).Mạch điều khiển Servo mạch phản hồi nằm trong hệ thống mạch của cụm điều khiểnCNC. Tín hiệu ra của mạch điều khiển Servo thường công suất nhỏ không đủ để điều khiểntrực tiếp động cơ.Vì vậy, cần mạch khuếch đại Servo, nó đảm bảo nhiệm vụ sau: Khuếch đại tín hiệu vào (điện áp, dòng điện hoặc cả điện áp dòng điện) đến mức đủlớn để điều khiển được động Servo, Dễ dàng thực hiện điều khiển phản hồi cả thông số vị trí tốc độ, Đảm bảo an toàn khi xảy ra hiện tượng dòng điện giảm do momen động gây ra.Khuếch đại Servo là mạch điện dùng để tạo ra tín hiệu ra tỉ lệ với tín hiệu vào. Trong hệđiều khiển CNC để làm khuếch đại Servo, thường dùng khuếch đại thuật toán với hệ số cao Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Võ, Phan Văn Bình22khả năng phản hồi. Khuếch đại thuật toán cấu trúc theo một hoặc đồng thời của ba kiểukhuếch đại tuyến tính (linear), tích phân (integrater) vi phân (differentiator).3. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ TỐC ĐỘ QUAY HAI TRỤC CNC3.1. Xây dựng bài toánNội dung: Thiết kế hệ thống điều khiển số tốc độ hai trục quay độc lập, dẫn động cho haitrục của máy gia công CNC, đáp ứng yêu cầu công nghệ, nhằm nâng cao độ chính xác, năng suấtgia công tự động hoá quá trình công nghệ.Yêu cầu hệ thống phản hồi, nhằm ổn định công suất của động trong quá trình điều chỉnh tốcđộ, Hệ thống bộ phận hiển thị tốc độ, đáp ứng cho việc điều chỉnh quá trình gia công, Hệ thống giao tiếp người máy linh hoạt, giúp người sử dụng dễ dàng can thiệp vàocác chức năng của hệ thống.3.2. Sơ đồ khối điều khiển tốc độ quay trục động cơSơ đồ khối hệ thống điều khiển tốc độ quay trục động được xây dựng như hình (5), dẫnđộng sử dụng động DC Servo chổi than ưu việt hơn cả, do công suất mômen trung bình,nguồn cung cấp đơn giản, kích thước nhỏ gọn. Thuật toán điều khiển động
 • 10
 • 49
 • 0
1 2 3 4 .. >