Tổng hợp tài liệu :

Tuyển chọn 64 bài toán hóa học hay+lời giải chi tiết luyện thi THPTQG 2019

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)
. ================================================================ Câu1: Tính các tích phân sau: a/ 2 2 3 1 x 2x I dx; x − = ∫ b/ x 4 4 0 J (3x e )dx.= − ∫ Giải: a/ Ta có: 2 2 2 1 1 1 2 2 I dx. Câu9:: Tính tích phân : 1 2008 1 I x sinxdx − = ∫ Giải: Viết lại I về dưới dạng: 0 1 2008 2008 1 0 I x sinxdx x sinxdx. − = + ∫ ∫ (1) Xét tích phân 0 2008
 • 30
 • 23,263
 • 165

18 cách giải các bài toán hóa học PTTH kinh điển (dùng cho luyện thi đại học)

18 cách giải các bài toán hóa học PTTH kinh điển (dùng cho luyện thi đại học)
Hãy đọc để biết rằng với một bài toán Hóa Học chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để tìm ra đáp số, nhưng cũng có những bài toán chỉ có một phương án duy nhất để làm được điều đó. Tài liệu rất hay dành cho ôn thi đại học môn Hóa Học. . http://360.yahoo.com/vkngoc49cns TỔNG KẾT 18 CÁCH GIẢI CHO BÀI TOÁN VÔ CƠ KINH ĐIỂN Giải một bài toán Hóa học bằng nhiều phương pháp khác nhau là một trong những nội dung quan trọng trong giảng dạy Hóa học ở trường phổ. hóa bài toán, giải quyết nó bằng cách nhanh nhất. Do đó, giải quyết một bài toán Hóa học bằng nhiều cách khác nhau là một cách rất hay để phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng học Hóa của. ++ +→ + I. Nhóm các phương pháp đại số: Đây là nhóm các phương pháp giải toán Hóa học dựa trên việc đặt ẩn và biểu diễn các quan hệ Hóa học trong bài toán bằng các biểu thức đại số. Đặt x,
 • 10
 • 892
 • 0

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2009 khối B pptx

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2009 khối B pptx
. - - - K K K h h h ố ố ố i i i B B B - - - M M M ã ã ã đ đ đ ề ề ề 6 6 6 3 3 3 7 7 7 Đây là gợi ý giải đề thi đại học, cao đẳng - khối B - năm 2009. . A. HO-CH 2 -CH 2 -CHO và HO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CHO B. HO-CH(CH 3 )-CHO và HOOC-CH 2 -CHO C. HO-CH 2 -CHO và HO-CH 2 -CH 2 -CHO D. HCOOCH 3 và HCOOCH 2 -CH 3 Gợi ý: Ta chú ý vào dữ kiện b i. ứng tráng b c và phản ứng cộng Br 2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là A. HOOC-CH=CH-COOH B. HO-CH 2 -CH 2 -CH=CH-CHO C. HO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CHO D. HO-CH 2 -CH=CH-CHO Gợi
 • 17
 • 375
 • 1

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2009 khối A potx

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2009 khối A potx
. A. CH 2 =CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa. B. CH 3 -COONa, HCOONa và CH 3 -CH=CH-COONa. Sao bng lnh giá – V Khc Ngc 0985052510 vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia. v ôn thi cht lng cao – GSA Education: http://giasuams.com/ Liên h: 04.39152590 - 0989768553 (Linh) C. HCOONa, CH≡C-COONa và CH 3 -CH 2 -COONa. D. CH 2 =CH-COONa, CH 3 -CH 2 -COONa và. a và b. Sao bng lnh giỏ V Khc Ngc 0985052510 vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Dch v ụn thi cht lng cao GSA Education: http://giasuams.com/ Liờn h: 04.39152590 -
 • 31
 • 397
 • 0

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B - Lê Pham Thanh ppsx

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B - Lê Pham Thanh ppsx
. m -metylphenol và o -metylphenol. B. benzyl bromua và o -bromtoluen. C. o -bromtoluen và p -bromtoluen. D. o -metylphenol và p -metylphenol.  ð áp án D. X : o- bromtoluen và p- bromtoluen. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 H-CH 2 -CH 2 -COOH. Hà Nội, mùa tuyển sinh năm 2008 HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ ðH KHỐI B (M195 – 2008) Copyright © 2008 Lê Phạm Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn B. . sinh năm 2008 HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ ðH KHỐI B (M195 – 2008) Copyright © 2008 Lê Phạm Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ THI ðẠI HỌC, CAO ðẲNG NĂM 2008 Môn thi
 • 18
 • 612
 • 2

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B pps

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B pps
. H 2 N-CH 2 -CONH-CH(CH 3 )-CONH-CH 2 -COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là A. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 H-CH 2 -CH 2 -COOH. B. H 3 N + -CH 2 - CO ,. Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ, Z có thành phần chính gồm A. m-metylphenol và o-metylphenol. B. benzyl bromua và o-bromtoluen. C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol Đáp án D. X : o-bromtoluen và p-bromtoluen ; Y : o-NaO-C 6 H 4 -CH 3 và p-NaO-C 6 H 4 -CH 3 → Z : o-metylphenol và p-metylphenol. http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao b ng lạnh giá
 • 25
 • 467
 • 0

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối A ppt

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối A ppt
. bài tập trong đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A năm 2008 môn H a, ta rút ra một số nhận xét như sau: 1, Đề thi năm nay về cơ bản là tương đương với đề thi ĐH năm ngoái (2007) tuy nhiên có phần. c a Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc tại Blog: http://360.yahoo.com/vkngoc49cns hoặc http://my.opera.com/saobanglanhgia/blog/ Đáp án chi tiết cho đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ môn H a khối A. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 vukhacngoc@gmail.com ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ KHỐI A NĂM 2008 – MÃ ĐỀ 794 I. Đáp án chi tiết: Đáp án: A Câu này
 • 15
 • 1,246
 • 11

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2007 khối A docx

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2007 khối A docx
. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 vukhacngoc@gmail.com ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ KHỐI A NĂM 2007 – MÃ ĐỀ 930 I. Đặt vấn đề Kỳ thi ĐH – CĐ năm 2007 đến nay đã. 5-1 0s III. Một số tổng kết http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Qua việc giải nhanh. tập trong đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A năm 2007 môn H a, ta rút ra một số kết luận như sau: 1, Tỷ lệ kiến thức lớp 12 ngày càng chi m ưu thế và giữ vai trò chủ đạo trong đề thi ĐH với khoảng
 • 15
 • 423
 • 3

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013
. liên kết  trong phân tử. Hỗn hợp Y gồm X và lượng 2 H gấp đôi lượng cần thiết để hidro hóa hoàn toàn X . Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng, sau phản ứng thu được Z có tỉ khối hơi so. 2 0,22 Br V lit =220 ml Câu 15: Tiến hành ba thí nghiệm sau với hỗn hợp X gồm Al và kim loại M có hóa trị không đổi. Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 14 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Thí. 3 liên kết pi trong phân tử.Hỗn hợp Y gồm X và lượng 2 H gấp đôi lượng cần thiết để hidro hóa hoàn toàn X .Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng sau phản ứng thu được Z có tỷ khối so với
 • 52
 • 973
 • 8

tuyển tập các bài toán hóa học hay dành cho học sinh trung học cơ sở

tuyển tập các bài toán hóa học hay dành cho học sinh trung học cơ sở
. 7: BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỖN HỢP 2 KIM LOẠI (HOẶC 2 MUỐI) HAY AXIT CÒN DƯ * Lưu ý: Khi gặp bài toán cho hỗn hợp 2 kim loại (hoặc 2 muối) tác dụng với axit, đề bài yêu cầu chứng minh axit còn dư hay. m - Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tăng a% hay giảm b% thì nên đặt thanh kim loại ban đầu là m gam. Vậy khối lượng thanh kim loại tăng a% × m hay b% × m. BÀI TẬP Câu 1: Cho một lá. hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO 4 , FeCl 3 , FeCl 2 , Fe(OH) 3 , Na 2 SO 4 , NaHSO 4 . Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠ A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I. Nhận biết các chất
 • 23
 • 394
 • 1

Tuyển tập 100 bài tập sinh học có lời giải chi tiết

Tuyển tập 100 bài tập sinh học có lời giải chi tiết
LỜI NÓI ĐẦUChương trình môn Sinh học ở trường THPT đã có nhiều thay đổi từ khi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành chương trình cải cách giáo dục. Tài liệu “Tuyển tập 100 bài tập Sinh học có hướng dẫn chi tiết” dùng cho khối trường THPT này được viết nhằm thích ứng với sự thay đổi ở trường phổ thông, vừa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở khối trường phổ thông.Sinh học là môn tương đối khó mà học sinh khối trường THPT đều phải trải qua, bao gồm những vấn đề cơ bản trong chuyên ngành, đóng vai trò then chốt trong quá trình tư duy các môn học tương đương.Khi viết tài liệu này chúng tôi rất chú ý đến mối quan hệ giữa lý thuyết và bài tập. Đối với người học môn Sinh học, hiểu sâu sắc lý thuyết phải vận dụng được thành thạo các phương pháp cơ bản, các kết quả của cơ sở lý thuyết trong giải toán, làm bài tập và trong quá trình làm bài tập người học sẽ phải hiểu sâu sắc lý thuyết hơn.Bộ tài liệu là công trình tập thể của nhóm tác giả biên soạn bao gồm: Th.S Lê Thị Huyền Trang(chủ biên), Bà Ma Thị Vân Hà và Ông Nguyễn Văn Tuấn.Viết tài liệu này, chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của nhiều đồng nghiệp đã giảng dạy môn Sinh học nhiều năm ở khối trường THPT và đặc biệt là các bài giải hay trong các tài liệu hiện hành. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các nhà giáo, các nhà khoa học đã đọc bản thảo và đóng góp ý kiến xác đáng.Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Quản trị của trang alllovebooks.blogspot.com đã tận tình phát triển và khẩn trương trong việc phát hành tài liệu này.Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp nhận xét của bạn đọc đối với bộ tài liệu này. Các tác giảPHẦN 1: BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: Xét QT gồm 1000 cá thể, trong đó có 500 cá thể có KG AA, 200 cá thể có KG Aa, số còn lại có kiểu gen aa .a. Tính tần số các alen A và a của QT.b. Tính tần số các KG của QT, từ đó suy ra cấu trúc di truyền của QT.Giải a. Ta cóSố cá thể có kiểu gen aa = 1000 – (500 + 200) = 300Tổng số alen trong quần thể = 2x1000 = 2000 Tần số alen A = = 0,6Tần số alen a = = 0,4b. Tần số các kiểu gen Tần số kiểu gen AA = = 0,5 Tần số kiểu gen Aa = = 0,2 Tần số kiểu gen aa = = 0,3=> Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,5 AA : 0,2 Aa : 0,3 aaBài 2: Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aaTính tần số các alen A, a của quần thể.Giải Ta có: Tần số alen A = 0,7 + 0,22 = 0,8Tần số alen a = 0,1 + 0,22 = 0,2Bài 3: Một quần thể sóc gồm 1050 sóc lông nâu đồng hợp tử, 150 sóc lông nâu dị hợp tử và 300 sóc lông trắng.Biết tính trạng màu lông do một gen gồm hai alen quy định.Tính tần số các kiểu gen và tần số các alen trong quần thể.Giải Ta có tổng số sóc trong quần thể = 1050 + 150 + 300 = 1500Quy ước: A: lông nâu A: lông trắngTần số các kiểu gen được xác định như sau10501500 AA + 1501500Aa + 3001500 aa = 1Hay 0,7 AA + 0,1 Aa + 0,2 aa = 1Từ đó suy ra: Tần số các kiểu gen AA, Aa và aa lần lượt là 0,7, 0,1 và 0,2Tần số alen A = 0,7 + 0,12 = 0,75Tần số alen a = 0,2 + 0,12 = 0,25Bài 4: Cho 2 QT: QT1: 100% AaQT2: 0,7AA + 0,2 Aa + 0,1 aa = 1a. Tính tần số các alen A và a ở mỗi QT.b. Xác định tỉ lệ thể dị hợp còn lại và tỉ lệ mỗi thể đồng hợp tạo ra ở mỗi QT sau 5 thế hệ tự phối.Giải a. QT1:Tần số alen A = a = 12 = 0,5 QT2: Tần số alen A = 0,7 + 0,22 = 0,8 Tần số alen a = 0,1 + 0,22 = 0,2b. QT1: Tỉ lệ thể dị hợp còn lại sau 5 thế hệ tự phối là 125 = 0,03125 Tỉ lệ mỗi thể đồng hợp tạo ra là AA = aa = 1 (12)5 : 2 = 0,484375 QT2: Tỉ lệ thể dị hợp còn lại sau 5 thế hệ tự phối là 0,2x125 = 0,00625 Tỉ lệ thể đồng hợp AA tạo ra là = 0,7 + 0,2 (12)5 . 0,2 : 2 = 0,796875 Tỉ lệ thể đồng hợp aa tạo ra là = 0,1 + 0,2 (12)5 . 0,2 : 2 = 0,196875 Chú ý: Nếu quá trình nội phối diễn ra yếu thì việc xác định thành phần KG của QT được xác định như sauGọi H1 là tần số thể dị hợp Aa bị giảm đi do nội phối qua một thế hệ. F là hệ số nội phốiTa có F = (2pq – H1)2pqTừ đó suy raTần số KG AA = p2 + pqF = p2 (1 F) + pFTần số KG Aa = H1 = 2pq (1 F) Tần số KG aa = q2 + pqF = q2 (1 F) + qFBài 5: QT nào sau đây đạt cân bằng DTQT1: 0,36AA + 0,60 Aa + 0,04 aa = 1QT2: 0,64AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1QT3: 0,7AA + 0,2 Aa + 0,1 aa = 1QT4: 0,36AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1Giải . Tuyển tập 100 bài tập Sinh học có hướng dẫn chi tiết Liên hệ bộ môn: bmsinhhoc.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks 3 PHẦN 1: BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Giải a. Ta có. All-lovebooks – Tuyển tập 100 bài tập Sinh học có hướng dẫn chi tiết Liên hệ bộ môn: bmsinhhoc.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks 2 LỜI NÓI ĐẦU Chương trình môn Sinh học ở trường. P6 cũng có cấu trúc di truyền như P1 * Điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec + QT phải có kích thước lớn. All-lovebooks – Tuyển tập 100 bài tập Sinh học có hướng dẫn chi tiết Liên
 • 88
 • 2,048
 • 4

TUYỂN tập các bài TOÁN HÌNH học PHẲNG OXY (GIẢI CHI TIẾT)

TUYỂN tập các bài TOÁN HÌNH học PHẲNG OXY (GIẢI CHI TIẾT)
.  http://thaytoan.net Hình học giải tích trong mặt phẳng Trang 3 Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm M(4;1) và cắt các tia Ox, Oy lần lượt. http://thaytoan.net Hình học giải tích trong mặt phẳng Trang 7 CHUYÊN ĐỀ II: ĐƯỜNG TRÒN Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng (d):. http://thaytoan.net Hình học giải tích trong mặt phẳng Trang 1 CHUYÊN ĐỀ I: ĐƯỜNG THẲNG Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho 2 đường thẳng d x y 1 : 7 17 0 
 • 59
 • 580
 • 0

Tuyển tập những bài toán vận dụng có lời giải chi tiết Nhóm LaTeX

Tuyển tập những bài toán vận dụng có lời giải chi tiết Nhóm LaTeX
Tài liệu gồm 194 trang tuyển tập các bài toán vận dụng và vận dụng cao Giải tích và Hình học nhằm giúp học sinh ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết.chúc mọi người học tốt ... Với giá trị m đồ thị hàm số có hai điểm cực trị x1 x2 cho |x1 + x2 | = A m=3 B m = −1 C m=0 D m=1 §1 Câu vận dụng môn Giải tích LaTeX Group Lời giải: • Ta có y = 6x2 + 6(m − 1)x + 6(m... ax4 + bx2 + c có hai điểm cực trị A (0; 2) B (2; −14) Tính f (1) A f (1) = B f (1) = −7 C f (1) = −5 D f (1) = −6 §1 Câu vận dụng môn Giải tích LaTeX Group Lời giải: Tập xác định:... Câu vận dụng môn Giải tích LaTeX Group Lời giải: TXĐ: D = (−∞, −1) ∪ (3, +∞) 3x − 3x − Ta có: lim √ = −3, lim √ = nên TCN y = −3 y = 2 x→−∞ x→+∞ x − 2x − x − 2x − 3x − 3x − Ta có:
 • 194
 • 352
 • 0

KỸ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

KỸ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... mol ; n CO2  0,6 mol ; n H2O  0,75 mol Có: k  0,1    X có chứa ankan 0,3 Sơ đồ đốt cháy : X  CO  H O  C ; H 5 0,3 0,6 0,75  Vì C  H   Có trường hợp xảy ra:  Trường hợp 1: Ankan... N2 N (CH3 )3 N   VH2O  375  175  200ml Ta có VCO  175ml  số C  Số H  2.VH2O VX  VCO2 VX  175  3,5 50 2.200 8 50  hiđrocacbon có C  3,5 H   C3H6 C4H8 → Đáp án B Câu 28 n X ... nHCOOH  nAg  Ta có: mhh  mHCOOH  mRCOOH  8,2 gam  0,1.46  0,05.(R  45)  8,2  R  27  C2H3COOH  %Y= %C2H3COOH  0,05.72 100%  43,90% 8,2 → Đáp án B Câu 23 Ta có: nhh  nN  nCO2
 • 91
 • 75
 • 0

Tuyển chọn bài toán về tính lãi suất ngân hàng giải chi tiết ôn thi THPTQG 2019

Tuyển chọn bài toán về tính lãi suất ngân hàng giải chi tiết ôn thi THPTQG 2019
... lãi suất x % Ngân hàng cần lấy lãi suất x 75 để năm sau trả ngân hàng, số tiền ơng lại nhỏ (giả sử lãi suất không thay đổi) A 6% B 5% C 7% D 6, 5% hàng Câu 38 Ông A vay ngắn hạn ngân hàng. .. thông báo lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, em nghe nhân viên ngân hàng tư vấn hình thức gửi tiền (vay tiền) cách tính lãi suất Liệu có em thắc mắc tư hỏi lãi suất gì? có hình thức tính lãi. .. 50000000 đồng sau năm phải gửi quỹ tiết kiệm ngân hàng hàng tháng ? Biết lãi suất kép gửi hàng tháng 0,35%/tháng, lãi suất hàng tháng không thay đổi Giải Tn r Áp dụng công thức : a  Với Tn  50000000
 • 85
 • 21
 • 0

Tuyển chọn 64 bài toán hóa học hay+lời giải chi tiết luyện thi THPTQG 2019

Tuyển chọn 64 bài toán hóa học hay+lời giải chi tiết luyện thi THPTQG 2019
... 13,08 B 15,6 C 5,20 D 4,36 (Nguồn đề: Bài đăng nhóm Hóa Học Bookgol) Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai Tuyển chọn số tốn hay mơn Hóa THPT Thầy Nguyễn Đình Hành 0988 275288... B 21,26% C 20,34% D 22,14% (Nguồn đề: Bài đăng nhóm Hóa Học Bookgol) Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đơn, Gia Lai Tuyển chọn số tốn hay mơn Hóa THPT Thầy Nguyễn Đình Hành 0988 275288... đây? A 35,5 B 23,5 C 41,5 D 29,5 (Nguồn: Bài đăng Hóa học bookgol) Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đơn, Gia Lai Tuyển chọn số tốn hay mơn Hóa THPT O : (0, − 2x) X CO : x + HCl +
 • 24
 • 18
 • 0
1 2 3 4 .. >