Tổng hợp tài liệu :

Mô hình quản trị hàng tồn kho và thực tế công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần tập đoàn Kido

Phân tích tình hình quản sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
Phân tích tình hình quản sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
 • 58
 • 500
 • 0

Tình hình hoạt động quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT20

Tình hình hoạt động quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT20
Chỉ mới hai chục năm trở lại đây ngành công nghệ thông tin mới ra đời nhưng lại là ngành sự phát triển như vũ bão. Nhắc tới công nghệ thông tin người ta thường nghĩ ngay đến FPT vì đây là công ty đầu tiên đặt nền móng cho ngành này tại Việt Nam. Nhiều người không biết ngoài FPT ra còn rất nhiều công ty tin học khác như Misa, HiPT, Quốc Anh, Tân Việt Phong… Lí do đưa ra là FPT là người đi đầu trong lĩnh vực này những công ty ra đời sau sẽ khó lòng vượt qua được cái bóng rất lớn này nếu không tự khác biệt hóa với FPT. Bên cạnh đó ứng dụng của ngành công nghệ thông tin ngày càng không thể thiếu được trong các hoạt động của đời sống chính chị kinh tế xã hội của đất nước nên từ công nghệ thông tin các công ty thể mở rộng sang các lĩnh vực khác một cách không mấy khó khăn. FPT đã được biết không phải chỉ là phần mềm nữa mà còn là nhà phân phối, ngân hàng, chứng khoán, đào tạo. Đến lượt HiPT- một cái tên nghe rất mới, nhưng những gì họ làm được cũng thật đáng khâm phục.Họ không dừng lại ở tin học giải pháp tin học mà họ hiện đang chuyển hướng kinh doanh sang cả các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó công ty đã, đang, sẽ phải biết tận dụng tất cả các nguồn lực hiện cũng như tất cả những thời cơ. . vv… III/ Tình hình hoạt động quản trị Marketing của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT 1. Hoạt động Marketing trong HiPT Group HiPT khởi đầu là một công ty nhỏ. phẩm của công ty bao gồm cả sản phẩm hữu hình vô hình, chúng được đi kèm với nhau trong mỗi dự án của công ty. Một phần số sản phẩm là do công ty thực
 • 27
 • 473
 • 0

Luận văn:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn truyền thông công nghệ Nova pot

Luận văn:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn truyền thông và công nghệ Nova pot
. tp đoàn truyn thông công ngh Chng 3: Gii pháp hoàn thin công tác qun tr nhân s ti công ty c phn tp đoàn truyn thông công ngh Nova. cu công tác qun tr nhân s ti công ty bao gm các vn đ: công tác hoch đnh, công tác tuyn dng, công tác b trí s dng, đào to công tác đánh
 • 89
 • 475
 • 2

tìm hiểu việc áp dụng hình thẻ điểm cân bằng (balaced scorecard) vào quá trình thực thi chiến lược tại công ty cổ phần tập đoàn mai linh nam trung bộ tây nguyên

tìm hiểu việc áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (balaced scorecard) vào quá trình thực thi chiến lược tại công ty cổ phần tập đoàn mai linh nam trung bộ và tây nguyên
. tài Tìm hiểu việc áp dụng hình Thẻ Điểm Cân Bằng (Balaced Scorecard) vào quá trình thực thi chiến lược tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ Tây Nguyên làm đề tài thực tập. gian tìm hiểu viết chuyên đề Tìm hiểu việc áp dụng hình Thẻ Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard ) vào quá trình thực thi chiến lược tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ Tây. Bằng vào quá trình triển khai chiến lược tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ& amp ;Tây Nguyên 90 I.Quy trình thi t lập Thẻ điểm cân bằng tại công ty 91 1. B1: Lựa chọn nhóm Thẻ
 • 139
 • 1,177
 • 12

Đề tài : Phân tích tình hình quản sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên pot

Đề tài : Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên pot
. &!3L#B,%&N"."#(,.&o%& PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THÁI NGUYÊN. I. Tình hình vốn kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 1. Tình.   Đề tài : Phân tích tình hình quản sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên MỤC LỤC      . THÁI NGUYÊN. I. Lịch sử hình thành phát triển: Đặc điểm chung: Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên  1%2#3.4*&5%#6*<(%6#7,8!.&9! 7:0 &",%2!3;%7(%&(EF%G!H#&(%2 <5!,8#0B)g.".EF%*&KB)6#7,8!.&9! 7:0 …2M.&.&9! 7:0 AN;#1%2.&9! 7:0 A)w0.&9! 7:0 AEM%.&9! 7:0 † UF%*&KB)6#7,8!.&9! 7:0 ./01%2#3<Op..!%2.H*+I%2+•,.&#&9#+Oa%2 #+%2.F%OP.A*&C.)C.&%&,g!7€%&)j.A#+%2<x.x.".%2(%&%&O‚7!38% _,BAG,B@%2A&x0.&H#A)6#7,8!Gc3dj%2A2JBE?A)(.".%2(%&.1%2%2&,8* _&". s;%.M%&<x1%2#3.|%EF%G!H#.".Bb#&(%2)6#7,8!.&9! 7:0 ‡2M.&.&9! 7:0  .0.H**&C.)C.&.".<T%)97,;%d0%&./0%OP.%2(,#M,,8#0B)(G!H# _&K!E0%2.".%OP.%&O‚(%Q!J.AX(,70%A&6#sF%A%d%`G,0 ;%1%2#3‚
 • 62
 • 355
 • 0

PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Luận văn tốt nghiệp: Mục tiêu của bài luận văn này là nhằm phân tích được các yếu tố vi mô, vĩ tác động đến ngành thép nước ta nói chung đến tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nói riêng. Các yếu tố vĩ như lãi suất, tỷ giá hối đoái lạm phát tác động khá mạnh đến hoạt động sản xuất của công ty. Bên cạnh đó các yếu tố về cạnh tranh trong ngành, nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng không kém. Trong bài luận văn này đưa ra ba cách định giá là hình chiết khấu dòng cổ tức (DDM), hình chiết khấu vốn chủ sở hữu (FCFE), hình chiết khấu dòng tiền tự do của công ty (FCFF). Sau đó so sánh để lựa chọn hình định giá cho công ty. Phương pháp định giá theo hình chiết khấu dòng tiền tự do của công ty (FCFF) theo hai giai đoạn chiết khấu dòng cổ tức (DDM) được sử dụng. . phát triển của công ty.  B o c o tài chính trong 5 năm gần nhất của công ty (Nguồn: www.hooasengroup.com ). - Thông tin về môi trường bên ngoài công ty:  Các bài b o nghiên cứu về tình hình. luật trong ngoài nước…có thể làm thay đổi về môi trường kinh doanh, làm tăng thêm sự bất ổn định về thu nhập mong đợi làm cho nhà đầu tư quan tâm hơn đến khoản tiền bù đắp rủi ro. Ví dụ. doanh nghiệp khác để t o thành một thế mạnh trên thương trường. Đây sẽ là hội vàng cho những doanh nghiệp mạnh, khả năng tài chính mua lại những doanh nghiệp bị chao đ o vì những khoản
 • 110
 • 1,887
 • 20

Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả quản trị mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực CNTT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả quản trị mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực CNTT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
. hoạt động quản trị mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực CNTT Chương 3: Giải pháp triển khai hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng trong lĩnh vực CNTT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT Tôi xin. 48 CHƯƠNG 3 50 GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH VỰC CNTT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT 50 3.1.PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRONG THỜI. tập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, tôi đã lựa chọn viết chuyên đề thực tập với đề tài: Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả quản trị mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực CNTT tại
 • 94
 • 429
 • 0

Đánh giá tình hình quản trị vốn cố định tại Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô

Đánh giá tình hình quản trị vốn cố định tại Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô
. nguồn hình thành vốn cố định: Vốn cố định được chia thành: Vốn cố định hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu vốn cố định hình thành từ các khoản vay, nợ của doanh nghiệp. - Vốn cố định hình thành. Huyền cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, em đã chon đề tài: “ Đánh giá tình hình quản trị vốn cố định tại Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô ” cho đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình. Ngoài. là vốn cố định. Vốn cố định được biểu hiện thông qua tài sản cố định của doanh nghiệp. Do đó, giữa vốn cố định tài sản cố định mối quan hệ chặt chẽ. Quy của vốn cố định sẽ quyết định
 • 89
 • 349
 • 2

luận văn quản trị chiến lược Biện pháp dẩy mạnh Bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát

luận văn quản trị chiến lược Biện pháp dẩy mạnh Bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát
. về Công ty Cổ phần Tập đồn Thuận Phát. Chương 2: Thực trạng Bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đồn Thuận Phát. Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh Bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đồn Thuận. đỡ của các Anh/chị trong Công ty em đã thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với đề tài: Biện pháp dẩy mạnh Bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát ”. Chuyên đề được chia. thể xem xét cấu tài sản nguồn vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát qua bảng sau: Biểu 1: cấu tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát Đơn vị tính:VND Chỉ tiêu 2007 2008 2009
 • 57
 • 181
 • 0

luận văn quản trị tài chính Phân tích tài chính một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hùng Cường Thiên Việt”

luận văn quản trị tài chính Phân tích tài chính và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hùng Cường Thiên Việt”
. tài chính tại CT CPTĐ Hùng Cường Thiên Việt Phần 2: Phân tích tài chính tại công ty CPTĐ Hùng Cường Thiên Việt Phần 3: Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính công ty CPTĐ Hùng Cường Thiên. nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hùng Cường Thiên Việt” cho chuyên đề thực tập của mình. Đề tài nhằm nghiên cứu tìm hiểu, phân tích đánh giá các báo cáo tài chính, vì nó. & Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại CT CPTĐ Hùng Cường Thiên Việt Việc phân tích cân đối giữa tài sản nguồn vốn cho người phân tích biết được sự tương quan về cấu vốn
 • 76
 • 252
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh Phân tích tình hình tài chính các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu”.

luận văn quản trị kinh doanh Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu”.
. phần Tập đoàn Đại Châu, em đã mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu đề tài luận văn : Phân tích tình hình tài chính các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần. luận chung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Tình hình tài chính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu. Chương 3: Một số giải pháp. cứu của luận văn là những vấn đề lý luận thực tiễn về tình hình tài chính của công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu - Phạm vi nghiên cứu là tình hình tài chính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
 • 120
 • 330
 • 1

luận văn chuyên ngành tài chính doanh nghiệp đề tài THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT

luận văn chuyên ngành tài chính doanh nghiệp đề tài THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT
. sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 20 Chương 2: 24 THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HiPT 24 2.1. Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn. Công ty 33 2.3.1. Vốn nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT 33 2.3.2. Thực trạng quản sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT 37 2.3.2.1. cấu vốn lưu. khảo luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản sử dụng vốn lưu động tại công
 • 72
 • 391
 • 0

NGHIÊN cứu HÌNH sản XUẤT KINH DOANH THEO CHUỖI GIÁ TRỊ tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn DABACO VIỆT NAM

NGHIÊN cứu mô HÌNH sản XUẤT và KINH DOANH THEO CHUỖI GIÁ TRỊ tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn DABACO VIỆT NAM
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 1PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tàiXã hội Việt Nam ngày một tăng trưởng phát triển mạnh mẽ với tốcđộ nhanh kéo theo thu nhập mức sống của người dân được cải thiện rõ rệt.Người dân Việt Nam không chỉ còn ăn no mặc ấm mà nhiều người cần ănngon mặc đẹp. Đặc biệt là nhu cầu ăn ngon, an toàn của người dân ngày mộtđược quan tâm bức thiết, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của mỗi giađình. Vì vậy họ luôn tìm những thực phẩm tốt an toàn nhất cho cuộc sốngcủa họ. Từ đó hình thành nên nhiều hình mới về chuỗi thực phẩm cungcấp cho người tiêu dùng sản phẩm từ khi còn là con giống đến chế biến.Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam là một Tập đoàn hoạt độngđa ngành, đa nghề trong đó lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giốnggia súc, gia cầm chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, Dabaco còn tham gia vàolĩnh vực kinh doanh bất động sản. Dabaco tự hào là một trong những thươnghiệu xuất hiện sớm nhất trên thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam là mộttrong 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất cả nước.Được thành lập năm 1996, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, Dabacođã bứt phá từ vị trí của một doanh nghiệp nhà nước trở thành Tập đoàn kinh tếđa ngành nghề, với nguồn lực hùng mạnh cả về tài chính, nhân lực cũng nhưuy tín, thương hiệu trên thị trường. Trải qua nhiều năm phát triển, với từngbước mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty đã thành công trong việc phát huycông nghệ sản xuất tiên tiến, liên hoàn khép kín đó là chuỗi giá trị từ Thứcăn chăn nuôi – Con giống – Chăn nuôi tập trung – Chế biến thực phẩm – Tiêuthụ sản phẩm. Đặc biệt đối với chuỗi giá trị gà thịt của Công ty đã được hìnhthành phát triển. Đây là một hình làm tăng cầu của người tiêu dùng vềchất lượng sản phẩm cao hơn chủng loại sản phẩm cũng nhiều hơn, bêncạnh đó vấn đề an toàn thực phẩm điều kiện sản xuất là vấn đề được nhiều . về hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị nói chung tại Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam nói riêng. - Các khâu trong hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị tại Công. xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị tại Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 53 4.1.2 Hoạt động tác nhân tham gia vào hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị tại Công ty CP tập đoàn Dabaco. luận thực tiễn về hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. - Phân tích thực trạng hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
 • 129
 • 731
 • 1

Xây dựng hình mạng bảo mật với cisco ASA firewall cho công ty cổ phần tập đoàn quang minh bắc giang

Xây dựng mô hình mạng bảo mật với cisco ASA firewall cho công ty cổ phần tập đoàn quang minh bắc giang
... giải pháp bảo mật mạng sử dụng ASA 46 3.3.1 Tính Firewall Cisco ASA 5520 3.3.2 Xây dựng luật bảo mật dựa ASA 46 53 3.3.3 Xây dựng quy trình bảo mật 54 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CÀI ĐẶT PHỎNG CHƯƠNG... 13 Hình 1.4 hình Firewall cứng 16 Hình 1.5 hình Firewall mềm 17 Hình 1.6 tả luồng liệu vào Internet Intranet 17 Hình 1.7 tả mức độ bảo mật hệ thống mạng 22 Hình 1.8 tả NAT tĩnh mạng. .. thiết kế mạng bảo mật sử dụng ASA Firewall 40 Hình 3.2 Sơ đồ mạng LOGIC cho công ty 42 Hình 3.3 Sơ đồ vật lý mạng tầng 43 Hình 3.4 Sơ đồ vật lý mạng tầng 43 Hình 3.5 Sơ đồ vật lý mạng tầng 44 Hình
 • 94
 • 532
 • 1

Xây dựng hình mạng bảo mật với cisco ASA firewall cho công ty cổ phần tập đoàn quang minh bắc giang

Xây dựng mô hình mạng bảo mật với cisco ASA firewall cho công ty cổ phần tập đoàn quang minh bắc giang
... giải pháp bảo mật mạng sử dụng ASA 46 3.3.1 Tính Firewall Cisco ASA 5520 3.3.2 Xây dựng luật bảo mật dựa ASA 46 53 3.3.3 Xây dựng quy trình bảo mật 54 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CÀI ĐẶT PHỎNG CHƯƠNG... 13 Hình 1.4 hình Firewall cứng 16 Hình 1.5 hình Firewall mềm 17 Hình 1.6 tả luồng liệu vào Internet Intranet 17 Hình 1.7 tả mức độ bảo mật hệ thống mạng 22 Hình 1.8 tả NAT tĩnh mạng. .. thiết kế mạng bảo mật sử dụng ASA Firewall 40 Hình 3.2 Sơ đồ mạng LOGIC cho công ty 42 Hình 3.3 Sơ đồ vật lý mạng tầng 43 Hình 3.4 Sơ đồ vật lý mạng tầng 43 Hình 3.5 Sơ đồ vật lý mạng tầng 44 Hình
 • 94
 • 327
 • 3
1 2 3 4 .. >