Tổng hợp tài liệu :

QUản trị nguồn tài trợ dài hạn tại tập đoàn FPT

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà.doc

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà.doc
Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà . nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà. 2.1 Thông tin khái quát .Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty Cổ phần ( Công ty ) - được. kinh doanh của công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về thực tế của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn của công ty. 2.2.1
 • 25
 • 2,696
 • 23

quản trị nguồn tài trợ của Công ty Xi Măng Hà Tiên.doc

quản trị nguồn tài trợ của Công ty Xi Măng Hà Tiên.doc
quản trị nguồn tài trợ của Công ty Xi Măng Hà Tiên . Thực trạng quản trị nguồn tài trợ của Công ty Xi Măng Hà Tiên II1. Giới thiệu về Công Ty Xi Măng Hà Tiên IITên công ty: Công Ty Xi Măng Hà Tiên IITên giao. thành Công ty xi măng Hà Tiên 2 cho đến nay. - Năm 1998, Công ty xi măng Hà Tiên 2 đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty SADICO Cần Thơ thành lập Công ty
 • 21
 • 739
 • 3

Quản trị nguồn tài trợ tại Công ty Xi Măng Hà Tiên II Thực trạng và giải pháp.doc

Quản trị nguồn tài trợ tại Công ty Xi Măng Hà Tiên II Thực trạng và giải pháp.doc
Quản trị nguồn tài trợ tại Công ty Xi Măng Hà Tiên II Thực trạng và giải pháp . ro và chi phí sử dụng vốn ở mức hợp lý .II. Thực trạng quản trị nguồn tài trợ của Công ty Xi Măng Hà Tiên II1 . Giới thiệu về Công Ty Xi Măng Hà Tiên IITên. nguồn tại trợ tại doanh nghiệp, nhóm 7 đã tập trung nghiên cứu đề tài : Quản trị nguồn tài trợ tại Công ty Xi Măng Hà Tiên II : Thực trạng và giải pháp 1Nội
 • 21
 • 554
 • 1

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà
Luận Văn:Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà . nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà. 2.1 Thông tin khái quát .Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty Cổ phần ( Công ty ) - được. kinh doanh của công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về thực tế của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn của công ty. 2.2.1
 • 25
 • 973
 • 4

quản trị nguồn tài trợ dài hạn từ VCSH của doanh nghiệp

quản trị nguồn tài trợ dài hạn từ VCSH của doanh nghiệp
quản trị nguồn tài trợ dài hạn từ VCSH của doanh nghiệp . Khấu hao tài sản cố định tích lũy hàng năm Phát hành cổ phiếu Ưu, nhược điểm của nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu Một số giải đề xuất để được tài trợ dài hạn cho. cậy của công ty Tạo dựng hình ảnh về năng lực của công ty Tài sản bảo đảm Hạn chế rủi ro đối với nhà tài trợ vốn Một số giải đề xuất để được tài trợ dài
 • 20
 • 693
 • 7

thực tế việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

thực tế việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
thực tế việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay . đề tài tiểu luận thực tế việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay , với tình hình quản trị nguồn tài trợ dài hạn. tìm kiếm được nguồn tài trợ dài hạn thích hợp và sử dụng có hiệu quả? Thực tế việc quảnnguồn tài trợ này của doanh nghiệp Việt Nam hiện có gì bất
 • 25
 • 2,065
 • 9

Quản trị nguồn tài trợ tại Công ty cổ phần FPT : Thực trạng và giải pháp

Quản trị nguồn tài trợ tại Công ty cổ phần FPT : Thực trạng và giải pháp
Tài liệu tham khảo Quản trị nguồn tài trợ tại Công ty cổ phần FPT : Thực trạng và giải pháp
 • 21
 • 6,514
 • 198

Bài thảo luận môn quản trị tài chính thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn các doanh nghiệp hiện nay

Bài thảo luận môn quản trị tài chính thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn các doanh nghiệp hiện nay
. II: Thực trạng quản trị nguồn tại trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp hiện nay I .Thực trạng chung về tình hình quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp II. Thực trạng việc quản trị nguồn. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÀI THẢO LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: THỰC TẾ VIỆC QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY LỜI MỞ ĐẦU Vốn là một yếu tố. việc sử dụng các nguồn tài trợ ngắn hạn 5.Lựa chọn các nguồn tài trợ ngắn hạn thích hợp Phần III: Các giải pháp nâng cao, hoàn thiện việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại doanh nghiệp I.Biện
 • 25
 • 1,178
 • 6

QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO BIBICA

QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO BIBICA
Đề tài: thực tế quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty bánh kẹo BibicaPhần 1: Khái quát chung về nguồn tài trợ dài hạn.1.1.Phát hành cổ phiếu thường.1.2. Cổ phiếu ưu đãi1.3. Trái phiếu doanh nghiệp 1.4. Vay dài hạn các tổ chức tín dụng.1.5. Thuê tài chính.Phần 2: Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phần bánh kẹo Bibica2.1. Giới thiệu chung về công ty. 2.2 Cổ phiếu và lãi cơ bản trên cổ phiếuPhần 3: giải pháp để được tài trợ dài hạn ở các công ty Việt Nam ... chúng làm tăng thêm cổ đông từ phải phân chia quyền bỏ phiếu quyền kiểm soát công ty cho số cổ đông mới, gây bất lợi cho cổ đông hữu Mặt khác, công ty hoạt động kinh doanh có hiệu cao, phát hành cổ... phòng, nhà ở, trung tâm thương mại - Kinh doanh ngành nghề khác không bị cấm theo quy định pháp luật Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2014 Tài Sản A Tài Sản ngắn hạn: 572,945,242,017 I Tiền khoản tương... chủ sở hữu: 641,177,373,704 I Nguồn vốn, quỹ: 641,177,373,704 II Nguồn kinh phí, quỹ khác Tóm tắt bảng kết hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Doanh thu 1,126,714,125,428 1,052,962,619,023
 • 22
 • 2,088
 • 0

quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty cổ phần bánh kẹp Hải Hà

quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty cổ phần bánh kẹp Hải Hà
MỤC LỤCPhần 1: Cơ sở lí luận: Khái quát chung về nguồn tài trợ dài hạn:21. Phát hành cổ phiếu thường.22. Cổ phiếu ưu đãi33. Trái phiếu doanh nghiệp44. Vay dài hạn các tổ chức tín dụng:.65. Thuê tài chính7Phần II: Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty cổ phần bánh kẹp Hải Hà:91. Thông tin khái quát của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà92.Phân tích tình hình quản trị tài trợ của công ty:93. Giải pháp để được tài trợ dài hạn ở các công ty tại Việt Nam:15Phần 3: Kết luận17
 • 18
 • 128
 • 0

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU
NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU.NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRƯỚC YÊU CẦU TÁI CƠ CẤU
 • 4
 • 232
 • 0

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty cổ phần FPT

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty cổ phần FPT
... xin gửi tới cô góc nhìn thực tế việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam với tình hình quản trị nguồn tài trợ dài hạn công ty cổ phần FPT Với hiểu biết hạn chế nhóm chúng em mong... chủ sở hữu tại: Nếu cổ đông yêu cầu giữ nguyên quyền kiểm soát doanh nghiệp việc sử dụng trái phiếu cần thiết PHẦN 2: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY CỔ FPT 2.1 Tổng... đây: ảnh 20 ảnh ảnh 21 ảnh ảnh 22 ảnh 2.2 Thực trạng quản trị nguồn tài trợ Công ty cổ phần FPT Có thể hình dung cấu nguồn vốn công ty FPT qua bảng sau: NGUỒN VỐN A Nợ phải trả 13.405.222 12.362.568
 • 33
 • 707
 • 6

Vấn đề giao quyền đối với nhà quản trị học tại tập đoàn SAMSUNG

Vấn đề giao quyền đối với nhà quản trị học tại tập đoàn SAMSUNG
MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI CAM ĐOAN LỜI MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu23.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu24.Phương pháp nghiên cứu25.Kết cấu của đề tài3Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO QUYỀN ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ41.Các khái niệm liên quan41.1.Quản trị là gì?41.2.Thế nào là Nhà quản trị?41.3.Giao quyền là gì?51.3.1.Phương pháp trong giao quyền với nhà quản trị học51.3.2.Khả năng giao quyền của nhà quản trị với cấp dưới61.4.Các điều kiện cần thiết để tiến hành giao quyền71.4.1.Các bước để tiến hành giao quyền71.4.2.Lựa chọn người được giao quyền91.4.3.Văn bản giao quyền101.4.4.Gặp gỡ người được giao quyền101.5.Những nguyên tắc giao quyền101.6.Nghệ thuật giao quyền11Tiểu kết chương 111Chương 2.THỰC TRẠNG GIAO QUYỀN Ở TẬP ĐOÀN SAMSUNG.122.1. Vài nét về tập đoàn SAMSUNG122.1.1. Quá trình hình thành tập đoàn SAMSUNG122.1.2. Vài nét về Lee Byungchul132.1.3. Vài nét về Yong Sung Jeon142.2. Thực trạng giao quyền trong tập đoàn SAMSUNG152.2.1. Thành tựu của tập đoàn SUMSUNG từ năm 2005 đến nay152.2.2. Ưu điểm và hạn chế của tập đoàn SUMSUNG172.2.2.1. Ưu điểm172.2.2.2.Hạn chế:18Tiểu kết chương 2.19Chương 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO QUYỀN Ở TẬP ĐOÀN SAMSUNG203.1. Kiện toàn nguồn nhân lực các nhà quản lý203.2. Tạo lập một lộ trình và tầm nhìn chiến lược cho việc phát triển22Tiểu kết chương 323KẾT LUẬN24DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO26 ... quyền với nhà quản trị Chương Thực trạng giao quyền tập đoàn SAMSUNG Chương Giải pháp tăng cường việc giao quyền tập đoàn SAMSUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO QUYỀN ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ Các khái... nghĩa nhà quản trị, nhà quản trị Việt Nam, trình hội nhập với kinh tế giới, đứng trước cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Với mong muốn đó, tơi chọn đề tài Vấn đề giao quyền nhà quản trị học tập. .. lớn giao quyền tác giả chọn đề tài Vấn đề giao quyền nhà quản trị học tập đoàn SAMSUNG , sau thời gian nghiên cứu tiểu luận đạt số kết sau: Thứ nhất, phân tích hệ thống hóa lý luận giao quyền nhà
 • 30
 • 89
 • 0

Thực trạng quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại một doanh nghiệp

Thực trạng quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại một doanh nghiệp
... nguồn tài trợ ngắn hạn doanh nghiệp Tuy sử dụng khoảng thời gian ngắn so với nguồn tài trợ khác doanh nghiệp nguồn tài trợ đóng vai trò khơng nhỏ bé việc trì hoạt động liên tục doanh nghiệp Doanh. .. doanh nghiệp ) thuê hoạt động Các đặc điểm nguồn tài trợ ngắn hạn thể rõ bảng so sánh với nguồn tài trợ ngắn hạn sau: Tiêu thức Thời gian hoàn trả Lãi suất Nguồn tài trợ nhận Ngắn hạn Dài hạn <... lợi ích mà nguồn tài trợ ngắn hạn mang lại cho doanh nghiệp khơng có lí mà doanh nghiệp lại khơng sử dụng để làm lợi cho Khi biết kết hợp sử dụng hiệu nguồn tài trợ ngắn hạn khơng doanh nghiệp tổ
 • 20
 • 73
 • 0

Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT

Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT
... doanh nghiệp 2.2 Cách thức huy động nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam 2.2.1 Cách thức huy động nguồn tài trợ doanh nghiệp sử dụng Nguồn tài trợ dài hạn có vai trò quan trọng doanh nghiệp. .. ràng cấu nguồn tài trợ thực trạng quảnnguồn tài trợ FPT, phân loại nguồn vốn công ty theo quyền 22 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn sở hữu Và tập trung... Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn chức tín dụng khác Hình thức thường thực với dự án lớn, đòi hỏi lượng vốn đầu tư nhiều II Thực trạng việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp 2.1
 • 35
 • 28
 • 0

Thực trạng quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại một doanh nghiệp

Thực trạng quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại một doanh nghiệp
... toán doanh nghiệp với nguồn tài tối ưu – thỏa mãn điều kiện đủ số lượng, thời gian Khái niệm nguồn tài trợ ngắn hạn Tài trợ ngắn hạn bao gồm nguồn tài trợ có thời gian hồn trả vòng năm Tài trợ ngắn. .. nguồn tài trợ ngắn hạn doanh nghiệp Tuy sử dụng khoảng thời gian ngắn so với nguồn tài trợ khác doanh nghiệp nguồn tài trợ đóng vai trò khơng nhỏ bé việc trì hoạt động liên tục doanh nghiệp Doanh. .. lợi ích mà nguồn tài trợ ngắn hạn mang lại cho doanh nghiệp khơng có lí mà doanh nghiệp lại khơng sử dụng để làm lợi cho Khi biết kết hợp sử dụng hiệu nguồn tài trợ ngắn hạn khơng doanh nghiệp tổ
 • 16
 • 28
 • 0

Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT

Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT
... động nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam 2.2.1 Cách thức huy động nguồn tài trợ doanh nghiệp sử dụng Nguồn tài trợ dài hạn có vai trò quan trọng doanh nghiệp Việt Nam Huy động vốn dài hạn. .. HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 2.3 Hiệu sử dụng nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam Huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp vấn đề nan giải, sử dụng... nguồn vốn có cách hiệu III Giải pháp quản trị nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp 28 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 3.1 Giải pháp huy động vốn cho doanh
 • 35
 • 22
 • 0

Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT

Quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại các doanh nghiệp hiện nay và liên hệ thực tiễn tại công ty cổ phần FPT
... động nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam 2.2.1 Cách thức huy động nguồn tài trợ doanh nghiệp sử dụng Nguồn tài trợ dài hạn có vai trò quan trọng doanh nghiệp Việt Nam Huy động vốn dài hạn. .. HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 2.3 Hiệu sử dụng nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Việt Nam Huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp vấn đề nan giải, sử dụng... nguồn vốn có cách hiệu III Giải pháp quản trị nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp 28 Lớp HP:1114FMGM0211 GV: Đặng Thu Trang Nhóm Quản trị nguồn tài trợ dài hạn 3.1 Giải pháp huy động vốn cho doanh
 • 35
 • 12
 • 0

QUản trị nguồn tài trợ dài hạn tại tập đoàn FPT

QUản trị nguồn tài trợ dài hạn tại tập đoàn FPT
... doanh diễn liên tục KẾT LUẬN Nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp nguồn tài trợ quan trọng, nguồn vốn tốt để doanh nghiệp sử dụng vào khoản đầu tư Nguồn tài trợ dài hạn có lợi bất lợi định để có... tác quản trị nguồn tài trợ dài hạn CTCP FPT Về nguyên tắc, có cách giải vấn đề tìm kiếm nguồn vốn cho cơng ty khác Đó tăng nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, vay có kỳ hạn thuê tài Tuy nhiên, FPT. .. khả tài cơng ty mắt nhà tài trợ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN CỦA CÁC CÔNG TY VIỆT NAM 3.1 Xây dựng uy tín cơng ty Trước định tài trợ vốn, nhà tài trợ thường vào độ tin
 • 27
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >