Tổng hợp tài liệu :

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ
. KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN KHÁNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ . liên quan đến chất lượng tín dụng. - Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của chi nhánh ngân hàng Đầu phát triển Phú Thọ. - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế. Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy giao dịch tự động BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam BIDV Phú Thọ Ngân hàng thương mại cổ phần
 • 131
 • 451
 • 4

giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam - chi nhánh thành đô

giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành đô
. 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcuăđ tƠi - i tng nghiên cu ca đ tài: Cho vay tiêu dùng cht lng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi c phn u t Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô. - Phm vi. trong đó khách hàng vay tr trc tip cho ngân hàng vi mc tr thi hn tr mi ln đc quy đnh khi cho vay. - Cho vay tiêu dùng gián tip: Là hình thc cho vay trong đó ngân hàng mua các. vay tiêu ếùng áp ếng ti ngân hàng thng mi c phn u t Phát trin Vit Nam Chi nhánh Thành ô 32 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu ếùng ti ngân hàng thng mi c phn u t Phát
 • 73
 • 394
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam - chi nhánh ba đình

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh ba đình
. vay ti Ngân hàng TMCP u t phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình. -  xut gii pháp nhm nâng cao hiu qu cho vay ti Ngân hàng TMCP u t phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình hot đng cho vay tiêu dùng ca BIDV- Chi nhánh Ba ình 66 3.2 Gii pháp nâng cao hiu qu cho vay tiêu dùng tiăNgơnăhƠngăThngămi c phnăuătăvƠ phát trin Vit Nam- Chi nhánh Ba ình. 1.ă2.ă2ăCnăcăvƠoăphngăthcăhoƠnătr Cho vay tiêu dùng th chia làm 3 loi: - Cho vay tiêu dùng tr góp: Là hình thc cho vay tiêu dùng trong đó ngi đi vay tr n (gm s tin gc lãi) cho ngân hàng nhiu ln,
 • 86
 • 300
 • 0

THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁN binh dương

THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁN binh dương
. 4: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát Triển Việt Nam chi nhánh Bình Dương Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương. TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG BIDV Bình Dương. phận cấp phát vốn ngân sách tách khỏi Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam nói chung, chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Bình Dương nói
 • 77
 • 940
 • 4

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng như mạch máu của nền kinh tế bởi đây là các kênh trung gian huy động vốn cũng là kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, theo chế thị trường sự quản lí của Nhà nước cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO khiến cho thị trường tài chính ngân hàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, các ngân hàng thương mại bước vào cuộc chạy đua tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thị trường tài chính còn nhiều tiềm năng như ở nước ta. Khả năng cung ứng tín dụng của các ngân hàng cũng tăng lên cả về khối lượng cũng như số lượng sản phẩm tín dụng. Đặc biệt năm 2013 được đánh giá là một khó khăn với hệ thống ngân hàng trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức thực sự kể từ khi nền kinh tế bắt đầu bước vào quá trình đổi mới hội nhập, thuận lợi của nhiều ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2013 là năm mà nền kinh tế thế giới sự phục hồi tăng trưởng trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng trên thế giới với một loạt các định chế tài chính lớn sụp đổ. Trong khi đó hoạt động tín dụng không chỉ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung, với các doanh nghiệp nói riêng mà còn vô cùng quan trọng đối với bản thân mỗi ngân hàng. Nói như vậy bởi lẽ hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản tạo nguồn thu chính đối với mỗi ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động này lại luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn thất lớn thậm chí dẫn đến phá sản ngân hàng. Chính vì vậy mà “chất lượng tín dụng” luôn là vấn đề mà ngân hàng nào cũng phải đặc biệt quan tâm trong mọi giai đoạn phát triển của mình để hạn chế thấp nhất những rủi ro, tổn thất đó. Do vậy, tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình” để mong muốn đóng góp một phần công sức rất nhỏ bé của mình vào việc giải quyết những vấn đề tồn tại, những mặt chưa đạt được, ngăn ngừa những rủi ro thể xảy ra nâng cao hơn nữa chất lượng của chi nhánh nhằm phát triển chi nhánh nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung cũng như sự phát triển ổn định bền vững của đất nước. . Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình. 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG. về tín dụng chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải. 1 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình để mong muốn đóng góp một phần công sức rất nhỏ bé của mình vào
 • 89
 • 305
 • 0

QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH

QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH
... ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .. CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 72 3.1 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 72 3.1.1 Chi n lược phát triển đến năm 2020 Ngân hàng. .. Phát triển Việt Nam Quảng Bình Chi nhánh Bắc Quảng Bình ĐCTC Định chế tài NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLKH Quản lý khách hàng QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi
 • 112
 • 321
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh đông đồng nai
... ăVĨăPHỄTăTRI N VI T NAM - CHI NHÁNH ỌNGă 2.1 Gi i thi u chung v NHTMCP nhánh ôngă NG NAI uă T ă Phát Tri n Vi t Nam - Chi ng Nai 2.1.1 S hình thành phát tri n c a NHTMCP uăT Phát Tri n Vi t Nam NHTMCP... t đ ng tín d ng vƠ ch t l nhánh ông ng tín d ng t i NHTMCP ng Nai, tìm nhơn t nh h u t vƠ Phát tri n Vi t Nam- Chi ng t i ch t l nhánh, t đ xu t gi i pháp nh m nơng cao ch t l ông ng Nai iăt... ăho tăđ ng tín d ngăt iăNHTMCPă Vi t Nam - Chi Nhánh ôngă uăT ăvƠ Phát Tri nă ng Nai 24 2.3.ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăchungăc aăNHTMCPă Vi t Nam - Chi Nhánh ôngă ng Nai
 • 100
 • 226
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIÊT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIÊT NAM – CHI NHÁNH BẮC GIANG
giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại đầu phát triển BIDV chi nhánh Bắc giang giai đoạn 2013 2015. Ngoài phần mở đầu kết luận thì chuyên đề được kết cấu làm 3 chươngChương 1: Lý luận chung về CVTD tại ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng chất lượng CVTD tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang.Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CVTD tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang
 • 53
 • 486
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh long an

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh long an
... triển Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam: 25 3.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Long An: 26 3.2 Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng. .. TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV LONG AN 25 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam- Chi nhánh Long An: 25 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển. .. biệt quan trọng kinh tế Tín dụng ngân hàng đời phát triển với đời phát triển hệ thống ngân hàng thể hiểu tín dụng ngân hàng qua khái niệm sau: Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng với
 • 112
 • 229
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÙY DUNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒ... PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG BIDV CN HCM 64 3.2.1 Giải pháp nâng cao tin cậy khách hàng ngân hàng .64 3.2.2 Giải pháp nâng cao đáp ứng ngân hàng khách hàng. .. 3.2.3 Giải pháp nâng cao đảm bảo ngân hàng khách hàng 68 3.2.4 Giải pháp nâng cao cảm thông ngân hàng khách hàng 69 3.2.5 Giải pháp nâng cao hữu hình ngân hàng khách hàng 71 3.2.6 Giải pháp nâng cao
 • 129
 • 376
 • 3

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cầu Giấy

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cầu Giấy
... TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu Phát. .. 1991, Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Từ Liêm, sau đổi tên thành thành Ngân hàng Đầu Phát triển Cầu Giấy Hà Nội Nhiệm vụ chủ yếu Ngân hàng Đầu Xây dựng cấp phát, ... trọng việc nâng cao chất lượng cho vay chung NHTM 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Các tiêu định tính Để xem xét chất lượng CVTD ngân hàng tốt
 • 66
 • 195
 • 0

Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk

Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh đông đắk lắk
... marketing cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Thực trạng marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk nào? - Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng Ngân. .. THỰC TRẠNG MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ðẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ðÔNG ðẮK LẮK 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ðẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ðÔNG... luận marketing cho vay tiêu dùng NHTM Chương Thực trạng marketing cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk Chương Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng
 • 27
 • 192
 • 1

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đô (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 73
 • 170
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh ba đình (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 86
 • 348
 • 27

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa
... DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA 30 v 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA ... dịch vụ tín dụng; Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa; nh Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng Ngân. .. thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa .30 2.1.2 cấu, máy tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh
 • 98
 • 122
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh tràng an

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh tràng an
1. Tính cấp thiết của đề tàiKhi nền kinh tế hội nhập đã mở ra nhiều hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các tổ chức kinh tế trong nước, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng khi phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng nước ngoài, không chỉ cạnh tranh về tiềm lực tài chính mà còn nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Bởi sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin sự cạnh tranh gay gắt về cung cấp dịch vụ nên việc các ngân hàng lựa chọn định hướng bán lẻ, cụ thể là tăng cường tiếp cận với nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ là điều tất yếu.Có thể thấy việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ(NHBL) đóng vai trò rất quan trọng bởi vì dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại ít rủi ro lợi nhuận khá ổn định, xây dựng nền khách hàng lâu bền tạo ra những hội mở rộng thị trường cho các ngân hàng thương mại(NHTM), cũng như bán chéo các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán buôn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Ở một quốc gia số trên 90 triệu người; với đặc điểm là dân số trẻ là nước nền kinh tế đang trên đà phát triển, người dân mức thu nhập ngày càng cao, do đó đây là thị trường đầy tiềm năng cho các ngân hàng thương mại khi mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng được chú trọng.Là một trong những chi nhánh bán lẻ hàng đầu trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần(TMCP) Đầu Phát triển Việt Nam(BIDV), do đó BIDV Tràng An tập trung đặc biệt vào đối tượng khách hàng cá nhân, với sản phẩm bán lẻ phong phú đa dạng, phù hợp với nhu cầu khả năng của từng phân nhóm khách hàng khác nhau với mục tiêu xây dựng hệ thống ngân hàng bán lẻ chất lượng, an toàn đạt hiệu quả kinh tế cao, mở rộng thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ứng dụng các công nghệ ngân hàng tiến tiến phát triển mạng lưới phân phối để cung ứng đầy đủ kịp thời, thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng bán lẻ cho mọi đối tượng khách hàng. Với xu hướng luôn thay đổi theo nhu cầu cuộc sống, điều này đòi hỏi BIDV Tràng An phải chiến lược giải pháp phù hợp mới theo hướng ngân hàng bán lẻ hiện đại. Từ thực tế đó, việc đánh giá lại chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tràng An cũng như giúp ngân hàng đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tràng An” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp. ... lại chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng An giúp ngân hàng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. .. Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tràng An Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương. .. TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀNG AN 22 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tràng
 • 76
 • 55
 • 1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH AN BÌNH DƯƠNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DĨ AN BÌNH DƯƠNG
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH AN BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN GIÚP CÁC BẠN SINH VIÊN THAM KHẢO ĐỂ LÀM BÀI LUẬN TỐT NGHIỆP TỐT HƠN. FIGHTING
 • 44
 • 35
 • 0
1 2 3 4 .. >