Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
Rất rất hay ! . Keo lai ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá được kết quả ứng dụng tiến bộ khoa họcthuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây Keo lai ở huyện Đồng. tiến bộ kỹ thuật thâm canh phù hợp. Xuất phát từ những yêu cầu trên tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây. trồng rừng thâm canh cây Keo lai làm nguyên liệu ván dăm ở huyện Đồng Hỷ. 8 Chương 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1. Tổng quan tài liệu 2.1.1. Cơ sở khoa học 2.1.1.1. Đặc điểm sinh thái cây Keo lai Keo
 • 88
 • 589
 • 1

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt
. ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong việc đánh giá khả năng làm việc an toàn của công trình thủy lợi. 2. Một số bài toán ứng dụng về đánh giá khả năng làm việc an toàn. dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong việc đánh giá khả năng làm việc an toàn của công trình thủy lợi, cụ thể là: - Các vấn đề về thấm an toàn thấm của công trình có. www.vncold.vn Trang tin in t Hi p ln Vit Nam 202 ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi PGS.TS.
 • 7
 • 553
 • 0

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long
. tác của nông hộ. Do đó, mục tiêu của Luận án Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm đánh giá hiện trạng. thống của nông hộ, Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến bộ khoa học kỹ thuật là sử dụng các mô hình tiến bộ kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng trên 2/3 gói kỹ thuật, trong đó. 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4.1.1. Đặc điểm nông hộ sản xuất lúa Diện tích canh
 • 24
 • 481
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long
. tiêu của Luận án Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm đánh giá hiện trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của. ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ VŨ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. tích thực trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ ở khu vực ĐBSCL; (2) Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ; so sánh hiệu quả sản xuất của hộ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
 • 146
 • 619
 • 5

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long
... khai ứng dụng phù hợp tiến kỹ thuật 4.7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ƯDTBKT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐBSCL Để đánh giá tiến khoa học kỹ thuật sản xuất, có nhiều phương pháp quy trình ứng dụng. .. 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4.1.1 Đặc điểm nông hộ sản xuất lúa Diện tích canh tác:... Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng giống mới,
 • 24
 • 160
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây Keo lai ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây Keo lai ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
... rừng nguyên liệu ván dăm Keo lai huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Trong trình thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp tác giả quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Ván dăm Thái Nguyên. .. số liệu 41 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 46 4.1 Tình hình trồng rừng nguyên liệu công ty TNHH MTV VDTN tỉnh Thái Nguyên 46 4.2 Những TBKT trồng rừng nguyên liệu ván dăm. .. thành viên ván dăm Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thiết kế kỹ thuật trồng rừng Keo lai Công ty TNHH MTV Ván Dăm Thái Nguyên
 • 27
 • 171
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
... tài: Nghiên cứu trạng ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu ván dăm Keo lai huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá kết ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật. .. kĩ thuật trồng rừng nguyên liệu ván dăm Keo lai huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nâng cao khả áp dụng tiến khoa họcthuật trồng rừng nguyên liệu ván dăm khu vực... cáo nghiên cứu trơi trảy - Góp phần xây dựng quy trình áp dụng TBKT vào trồng rừng nguyên liệu ván dăm làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu việc ứng dụng tiến kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu
 • 136
 • 8
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH
... có liên quan đến làng nghề như: “Nhà máy làng xã” Bành Tử ( 1922 ); “Mơ hình sản xuất làng xã” “Xã hội hóa làng thủ công” N.H.Noace ( 1928 ) Năm 1964, tổ chức WCCI (World crafts council International
 • 254
 • 11
 • 0

Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh đồng tháp

Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ  tỉnh đồng tháp
... p ng d ng KHKT vào SXKD c a DN Đ ng Tháp thu t vào s n xu t kinh doanh Xu t phát t th c t đó, đ tài Đánh giá hi u qu ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p v... D"NG KHOA H,C K- THU T VÀO S N XU.T KINH DOANH C/A CÁC DOANH NGHI$P V0A NH1 T(NH Đ)NG THÁP 33 4.1 TH"C TR*NG S,N XU1T LIÊN QUAN Đ$N CÁC NGU6N L"C C%A CÁC DOANH NGHI-P 33 4.1.1 Các. .. lư!ng 35 doanh nghi p đ a bàn t%nh Đ ng Tháp, g m: - 16 doanh nghi p v a nh có ng d ng KHKT vào s n xu t kinh doanh; - 14 doanh nghi p v a nh không ng d ng KHKT vào s n xu t kinh doanh; - doanh
 • 98
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >