Tổng hợp tài liệu :

Kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN huyện ia h’drai tỉnh kon tum

hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nội

hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nội
. nguồn đầu kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn trong nước và kiểm soát chi đầu XBCB từ nguồn ngoài nước Phân loại theo tính chất đầu kết hợp nguồn đầu kiểm soát chi đầu XDCB. Nhà nước đối với các thành phần kinh tế. Kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN tại KBNN gồm kiểm soát thanh toán các kho n chi đầu XDCBkiểm soát cam kết chi đầu XDCB. iii Kiểm soát. nhằm hoàn thiện kiểm soát chi đầu XDCB tại KBNN Hà Nội. Đầu tiên là nhóm giải pháp liên quan đến tổ chức thực hiện quy trình kiểm soát chi đầu XDCB. Đổi mới mô hình kiểm soát chi đầu
 • 116
 • 1,332
 • 15

Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh
. xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước. - Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác Kiểm soát chi ñầu XDCB từ nguồn Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh. 2.1.2 Kiểm soát chi ñầu XDCB từ nguồn NSNN của Kho bạc Nhà nước 2.1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi ñầu xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước của Kho bạc Nhà nước ðầu XDCB từ NSNN. ñầu tư. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài “ðánh giá công tác Kiểm soát chi ñầu xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh .
 • 100
 • 256
 • 1

Kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hà nam

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hà nam
... soát chi đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Kho bạc nhà nƣớc Hà Nam Các chủ đầu tƣ có quan hệ tới đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Kho bạc nhà nƣớc Hà Nam doanh nghiệp... hƣởng Kho ng cách quản lý, kiểm soát vốn đầu tƣ Kho bạc nhà nƣớc Hà Nam Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Kho bạc nhà nƣớc Hà Nam Hình... đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Kho bạc nhà nƣớc Hà Nam Đánh giá cán công chức KBNN Hà Nam việc thực giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân
 • 119
 • 125
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tam dương, tỉnh vĩnh phúc

Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tam dương, tỉnh vĩnh phúc
... CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 37 3.1 Giới thiệu huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Kho bạc Nhà nước Tam Dương... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Kho bạc Nhà nước Kiểm soát Chi đầu xây dựng từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước. .. 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Kho bạc Nhà nước Kiểm soát Chi đầu xây dựng từ NSNN qua Kho bạc
 • 126
 • 234
 • 5

Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo (chương trình 30a) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thanh hóa

Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo (chương trình 30a) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thanh hóa
... MINH ĐỨC HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO (CHƯƠNG TRÌNH 30A) TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH HÓA Chuyên... phát từ tình hình thực tế đó, chọn đề tài: Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc Gia xóa đói giảm nghèo (chương trình 30a) từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà. .. đỡ huyện nghèo 7 1.2 Hoạt động chi đầu xây dựng chương trình 30a từ ngân sách Nhà nước 1.2.1 Khái niệm chi đầu xây dựng Chi đầu XDCB NSNN kho n chi để đầu xây dựng công trình thuộc
 • 94
 • 179
 • 2

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản phát hiện hạ tầng nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách tại kho bạc nhà nước yên định, thanh hóa

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản phát hiện hạ tầng nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách tại kho bạc nhà nước yên định, thanh hóa
... cứu - Cơ sở lý luâ ̣n đầu xây dựng nguồn ngân sách kiểm soát chi đầu phát triển hạ tầng nông thôn từ nguồn vốn ngân sách qua kho bạc nhà nước - Thực tra ̣ng kiểm soát chi đầu xây dựng. .. phát triển hạ tầng nông thôn Kho bạc Yên Định, Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp tăng hoàn thiện kiểm soát chi đầu phát triển hạ tầng nông thôn nguồn ngân sách Kho bạc huyện Yên Định, nhằm nâng... từ nguồn vốn ngân sách cho phát triển hạ tầng nông thôn Kho bạc nhà nước 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phạm vi nội dung: Kiểm soát chi Kho bạc nguồn ngân sách đầu phát triển hạ tầng nông thôn
 • 112
 • 153
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước quảng bình

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước quảng bình
... luận thực tiễn công tác kiểm soát chi đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Quảng Bình thời gian qua... tiễn kiểm soát chi đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước nh Chương Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu xây dựng từ Ki nguồn vốn ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước. .. nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Bình .60 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH
 • 96
 • 175
 • 3

Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ) ... KHÔI HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC... PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KBNN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ 81 4.1 Mục tiêu, định hướng kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN... luận thực tiễn về kiểm soát chi đầu xây dựng qua KBNN - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Ba giai đoạn
 • 116
 • 217
 • 4

kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... qua thời gian công tác KBNN huyện Lục Ngạn, tác giả lựa chọn đề tài "Kiểm soát chi đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang" làm luận văn thạc sĩ... hóa sở lý luận thực tiễn kiểm soát chi đầu XDCB Kho bạc Nhà nước Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu Kho bạc Nhà nước Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm qua đề xuất giải... KBNN huyện Lục Ngạn 53 4.2.1 Tình hình chi đầu XDCB 53 4.2.2 Tình hình kiểm soát chi đầu XDCB Kho bạc huyện 55 4.2.3 Kết kiểm soát chi đầu XDCB Kho bạc nhà nước huyện 60
 • 106
 • 68
 • 0

Kiểm soát chi đầu xây dựngcơ bản từ ngân sách nhà nước theo hệ thống TABMIS tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế (tt)

Kiểm soát chi đầu tư xây dựngcơ bản từ ngân sách nhà nước theo hệ thống TABMIS tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế (tt)
... Kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chương Thực trạng công tác Kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên. .. thiết Kiểm soát chi đầu từ xây dựng qua Kho bạc nhà nước 1.1.6.2 Vai trò Kiểm soát chi đầu từ xây dựng qua kho bạc nhà nước 1.1.7 Nguyên tắc Kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ NSNN - Tất kho n chi. .. VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN VÀ VAI TRÒ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • 29
 • 49
 • 0

DSpace at VNU: Kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản của Kho bạc Nhà nước tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

DSpace at VNU: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của Kho bạc Nhà nước tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
... sốt chi KBNN từ dự án sử dụng nguồn vốn đầu XDCB Bộ Nông nghiệp PTNT Từ sở lý luận thực tiễn chọn đề tài: Kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ... góp đề tài Đề tài Kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng củaKho bạc Nhà nƣớc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn” tác giả nhằm : Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN thơng... trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thứ hai, kiểm soát chi dự án đầu từ nguồn vốn đầu XDCB đảm bảo nguồn vốn đầu XDCB sử dụng Luật, chế độ nhà nước Thứ ba, kiểm soát chi dự án đầu
 • 11
 • 43
 • 0

KIỂM SOÁT CHI đầu xây DỰNG cơ bản từ NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước hải DƯƠNG tt

KIỂM SOÁT CHI đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước hải DƯƠNG tt
... 1.2 KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái quát chi đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.2.1.1 Khái niệm chi đầu xây dựng từ ngân sách nhà. .. cường kiểm soát chi Đầu xây dựng từ Ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Hải Dương CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC... xây dựng 1.2.2 Kiểm soát chi đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước 1.2.2.1 Khái niệm mực tiêu kiểm soát chi đầu xây dựng từ Ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Kiểm soát chi
 • 24
 • 47
 • 0

Kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình
... Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng ại Bình kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng 37 ho Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU ̣c k XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TUN HỐ, TỈNH QUẢNG BÌNH... trò đầu xây dựng 11 1.2.5 Phân loại dự án đầu xây dựng 12 1.3 Kiểm soát chi đầu xây dựng 14 1.3.1 Chi đầu xây dựng .14 1.3.2 Kiểm soát chi đầu xây. .. học Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng 36 1.5.1 Kinh nghiệm nước kiểm soát chi 36 Đ 1.5.2 Bài học kinh nghiệm Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên
 • 113
 • 87
 • 1

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước lệ thủy tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước lệ thủy tỉnh quảng bình
... tiễn cơng tác kiểm sốt chi đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Đồng thời, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. .. nhà nước Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 58 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LỆ THỦY TỈNH QUẢNG... Lệ Thủy 36 tê 2.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước ́H kho bạc nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình 38 2.2.1 Các pháp lý kiểm soát chi đầu xây dựng Kho bạc
 • 97
 • 62
 • 0

Công tác kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội

Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội
... kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm bao gồm: máy kiểm soát chi đầu XDCB, cơng cụ quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB - Khơng gian: Kho bạc Nhà. .. loại kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN a Căn theo nguồn vốn đầu tư: - Kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn nước: Kiểm soát chi dự án đầu từ nguồn vốn NSNN nước - Kiểm soát chi đầu tư. .. sách Nhà nước Kho bạc - Phân tích thực trạng kiểm sốt chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm - Đề xu t giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước
 • 73
 • 86
 • 0

Công tác kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội
... kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm bao gồm: máy kiểm soát chi đầu XDCB, cơng cụ quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB - Khơng gian: Kho bạc Nhà. .. hạn chế, yếu kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN địa bàn quận Hoàn Kiếm Xu t phát từ nhận định luận văn: Công tác kiểm soát chi đầu xây dựng Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục... sách Nhà nước Kho bạc - Phân tích thực trạng kiểm sốt chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm - Đề xu t giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước
 • 76
 • 90
 • 1

Công tác kiểm soát chi đầu xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội

Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội
... kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm bao gồm: máy kiểm soát chi đầu XDCB, cơng cụ quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB - Khơng gian: Kho bạc Nhà. .. hạn chế, yếu kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN địa bàn quận Hoàn Kiếm Xu t phát từ nhận định luận văn: Công tác kiểm soát chi đầu xây dựng Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục... sách Nhà nước Kho bạc - Phân tích thực trạng kiểm sốt chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm - Đề xu t giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước
 • 77
 • 120
 • 1
1 2 3 4 .. >