Tổng hợp tài liệu :

TÍCH hợp CHỦ đề CON VE (1)

Tài liệu KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP - Chủ đề: Phuơng tiện giao thông đuờng bộ pdf

Tài liệu KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP - Chủ đề: Phuơng tiện giao thông đuờng bộ pdf
. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP Chủ ñiểm: Bé có thể ñi khắp nơi bằng phương tiện giao thông Chủ ñề nhánh: Phương tiện giao thông. ðồ dùng phương tiện: - 1 ô tô lớn, 1 xe máy ñể trẻ quan sát. - Có ñủ ô tô, xe máy cho tất cả các cháu chơi. - Mô hình về giao thông - Máy casstte,
 • 7
 • 3,279
 • 18

BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP: CHỦ ĐỀ: “TRỒNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ HỆ THỐNG CÂY XANH TRONG TRƯỜNG HỌC”

BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP: CHỦ ĐỀ: “TRỒNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ HỆ THỐNG CÂY XANH TRONG TRƯỜNG HỌC”
. cây xanh, biết lập kế hoạch trồng, chăm sóc và 2 bảo vệ cầy xanh là mục tiêu quan trọng. Cảnh quan trường học có được do trồng cây xanh mang lại là một nội dung đáng lưu ý trong một tiêu chu n. cây xanh, biết lập kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cầy xanh là mục tiêu quan trọng. Cảnh quan trường học có được do trồng cây xanh mang lại là một nội dung đáng lưu ý trong một tiêu chu n. cho âm truyền đi theo hướng khác Trồng nhiều cây xanh xung quanh, lá cây phản xạ âm thanh, làm cho âm thanh từ nguồn âm bị phân tán đi nhiều hướng khác nên giảm cường độ âm thanh từ nguộn âm
 • 12
 • 4,336
 • 9

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
. nguyên, Nghệ An. - Họ và tên giáo viên: Lê Văn Du Điện Thoại: 0946232524: Email: levandue59@gmail.com Websib te: http// violetvn/ledue59 BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề:. sống. V/ Thi t bị dạy học: - Đèn chiếu - Bảng nhóm - Bút dạ. - Giấy A 4 VI/ Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Do thời gian hạn chế sau đây chúng tôi chỉ giới thi u sản phẩm nhóm đã thi t. điểm 9 là 1 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1:Bài tốn có nội dung hình học. Giáo viên nêu đề tốn ở màn chiếu: Gọi O là tâm đường tròn
 • 7
 • 2,435
 • 66

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ: NHẢY XA – CHẠY BỀN

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ: NHẢY XA – CHẠY BỀN
. THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ: NHẢY XA – CHẠY BỀN / Năm học 2013 - 2014 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP I. án dạy học : Dạy tích hợp các môn học: Sinh học, vật lí, toán học, hóa học, mỹ thuật… thông qua chủ đề: NHẢY XA – CHẠY BỀN. II . Mục tiêu dạy học : - Kiến thức, kỹ năng, thái độ của các môn học. Bảng thành tích học sinh theo tổ, nhóm tập luyện. Họ và tên Tổ, nhóm tập Buổi 3 Buổi 5 Buổi 7 Kiểm tra định kỳ Nhảy xa Chạy bền Nhảy xa Chạy bền Nhảy xa Chạy bền Nhảy xa Chạy bền Tổ 1 Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Tổ
 • 18
 • 8,148
 • 73

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE CHO TRẺ MẪU GIÁO THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE CHO TRẺ MẪU GIÁO THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ
. sóc trẻ em www.mamnon.com MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE CHO TRẺ MẪU GIÁO THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ 1. Lập kế hoạch giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ 1. Lập kế hoạch giáo. hoạch giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ Mục đích: Giúp GV có KH cụ thể để chủ động và sáng tạo trong khi tổ chức các hoạt động GDDDSK cho trẻ. Cách tiến hành: • Lập kế hoạch giáo dục DDSK cho cả. chủ đề đưa vào kế hoạch giáo dục theo từng giai đoạn của năm học • Lập kế hoạch giáo dục DDSK theo từng chủ đề +Theo các nội dung đã đưa ra từ đầu năm học theo chủ đề và theo giai đoạn + Các
 • 17
 • 1,184
 • 0

BÀI TẬP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN

BÀI TẬP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN
. nghề phổ biến . 4.2. Xây dựng các hoạt động LQMTXQ theo hướng tích hợp xoay quanh chủ đề một số nghề phổ biến . 4.3. Thử nghiệm các hoạt động LQMTXQ theo hướng tích hợp xoay quanh chủ đề một số. hướng tích hợp xoay quanh chủ đề một số nghề phổ biến 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng hoạt động LQMTXQ theo hướng tích hợp xoay quanh chủ đề một số nghề. HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC MẦM NON    BÀI TẬP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN SVTH: Lưu Tú Anh Lý Hoàng Anh LỚP:
 • 53
 • 1,677
 • 16

BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP.     Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
BÀI DỰ THI:DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhPHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP1. Chủ đề : Dạy học tích hợp các môn học : Hình học, Vật lí, hoá học, dân số, môi trường và thực hành tiết kiệm điện... thông qua chủ đề : Giải bài toán bằng cách lập phương trình .2. Mục tiêu dạy học:Kiến thức , kĩ năng , thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự án này là :Môn hình học, môn vật lí , môn hoá học, địa lí , giáo dục dân số môi trường và có ý thức tiết kiệm điện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn: Đại số Hình học, Đại số Hoá học, Đại số Vật lí, lồng ghép Giáo dục dân số và môi trường, lồng ghép giữa Toán học với việc Giáo dục ý thức và Thực hành tiết kiệm điện3. Đối tượng dạy học Học sinh khối 8 và khối 9.4. Ý nghĩa , vai trò Gắn kết kiến thức, kĩ năng , thái độ các môn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội , làm cho học sinh yêu thích môn học hơn và yêu cuộc sống.5. Thiết bị dạy học:Đèn chiếuBảng nhómBút dạ.Giấy A46.Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Do thời gian hạn chế sau đây chúng tôi chỉ giới thiệu sản phẩm nhóm đã thiết kế đó làMô tả hoạt động dạy và học qua giáo án toán 8 tiết (52. 53): Luyện tập.Để dạy học theo chủ đề tích hợp các môn học , đối với chủ đề Giải bài toán bằng cách lập phương trình cụ thể là đối với tiết (5253): luyện tậpTôi đã thay đổi một số bài tập trong SGK đã nêu ra, thay vào đó một số bài tập có liên quan đến các môn học khác như môn vật lí, môn hoá học , môn hình học .Để giải được các bài toán này học sinh cần nắm được các kiến thức lên môn nói trên. Ngoài ra tôi còn đưa một số bài toán liên quan đến giáo dục môi trường, dân sốkế hoạch hoá gia đình và bài toán tính giá tiền điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình.7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Nội dung:1.Về kiến thức: Đánh giá ở 3 cấp độ :a.Nhận biếtb.Thông hiểuc.Vận dụng ( Cấp độ thấp, cấp độ cao)2. Về kĩ năng: . Email: truongthiquyenthanhvan70@gmail.com 2. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀN - Ngày sinh: 01/06/1972 Môn: Toán - Điện thoại :01645206827 Email: hoan7216@yahoo.com 1 BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ. sống. 5. Thi t bị dạy học: - Đèn chiếu - Bảng nhóm - Bút dạ. - Giấy A 4 6.Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Do thời gian hạn chế sau đây chúng tôi chỉ giới thi u sản phẩm nhóm đã thi t kế. trao đổi nhóm và trả lời theo hướng dẫn của GV - Giá tiền của 100 số đầu là bao nhiêu ? - Giá tiền của 50 số tiếp theo là bao nhiêu ? - Giá tiền của 15 số tiếp theo là bao nhiêu ? Kể cả
 • 10
 • 1,673
 • 3

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt
. hợp chủ đề Sự nhìn của mắt 47 iv 2.1.1. Giới thiệu nội dung chủ đề Sự nhìn của mắt trong chương trình hiện hành 47 2.1.2. Ý tưởng sư phạm của việc tổ chức dạy học chủ đề Sự nhìn của mắt . tài liệu tham khảo cho việc dạy học tích hợp chủ đề “ Sự nhìn của mắt . + Cách dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt trong dạy học Vật lí đem lại hứng thú học tập và nhận thấy mối liên. phương án dạy học đối với việc dạy học tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt . 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Việc tích hợp chủ đề Sự nhìn của mắt trong dạy học ở
 • 123
 • 829
 • 1

hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp chủ đề lao động và việc làm

hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp chủ đề lao động và việc làm
.  HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Tên chủ đề dạy học: Lao động và việc làm. Môn học chính của chủ đề: Địa lí Các môn được tích hợp: Giáo dục công dân, Toán học, Mĩ thuật Năm học 2014-2015 PHIẾU. Email: trankhuyen8885@gmail.com PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 1. Tên hồ sơ dạy học: Chủ đề “ Lao động và việc làm ” 2. Mục tiêu dạy học. Học sinh cần có năng lực vận dụng những. nhanh và bền vững. 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học. CHỦ ĐỀ: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM (3 tiết) A. Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ. B. Hoạt động khởi động. GV sử dụng hình ảnh lao động
 • 15
 • 828
 • 3

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp chủ đề em yêu quê hương

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp chủ đề em yêu quê hương
. TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1/ Tên hồ sơ dạy học: Chủ đề: EM YÊU QUÊ HƯƠNG Môn: Ngữ văn lớp 7 THƠ TRỮ TÌNH HIỆN ĐẠI VIỆT NAM: Tiết: 47 Bài thơ: Tiếng gà trưa 2/ Mục tiêu bài học: *. này? - Sưu tầm những bài thơ về quê hương, tình bà cháu.  HS hiểu được tình yêu quê hương đã trở thành chủ đề lớn trong dòng văn học Việt Nam. Tình yêu quê hương cũng đã thấm sâu vào tâm hồn. gia đình, làng quê. Tích hợp KNS: sưu tầm tranh ảnh về làng quê Việt Nam. HS trình bày kết quả sưu tầm Tích hợp liên môn: (Địa lý) N1: Giới thiệu về quê hương em ? Nhận xét về quê hương Việt Nam
 • 14
 • 1,258
 • 21

Tích hợp chủ đề về giáo dục môi trường và kĩ năng sống thông qua kiến thức các môn Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Công nghệ Thể dục Giáo dục công dân vào giảng dạy bài Áp suất chất lỏng

Tích hợp chủ đề về giáo dục môi trường và kĩ năng sống thông qua kiến thức các môn Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Công nghệ Thể dục Giáo dục công dân vào giảng dạy bài Áp suất chất lỏng
. qua kiến thức các môn: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục công dân vào giảng dạy bài: Áp suất chất lỏng môn Vật lí lớp 8. 2. Mục tiêu dạy học. Trong cuộc sống. kiến thức các môn học: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục công dân vào bài Áp suất chất lỏng , giúp các em nắm được sự tồn tại áp suất chất lỏng thông qua các thí. thích các hiện tượng liên quan đến áp suất chất lỏng, nhóm giáo viên chúng tôi đã đề ra một số giải pháp vận dụng kiến thức các môn học: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Giáo
 • 24
 • 1,128
 • 10

Ví dụ về bài giảng Chủ đề Khoa học sư phạm tích hợp (chủ đề năng lượng)

Ví dụ về bài giảng Chủ đề Khoa học sư phạm tích hợp (chủ đề năng lượng)
CHỦ ĐỀ LIÊN MÔN1.TÊN CHỦ ĐỀ: NĂNG LƯỢNG (6 – 8 tiết)Biên soạn: PGS TS. Nguyễn Văn Khải ĐHSP ĐH Thái Nguyên (Môn Vật lí) ThS. Phạm Thị Bích Đào Viện KHGD Việt Nam (Môn Hóa học) ThS Trần Thị Thu HươngTrường Hà Nội Amsterdam (Môn Sinh học)A.Mục tiêuHọc xong chủ đề này HS đạt được các mục tiêu sau:+ Về Kiến thức: Nhận thức được vai trò quan trọng của năng lượng đối với đời sống, đối với sự phát triển kinh tế xã hội;Nhận biết được các hình thức sử dụng năng lượng trong đời sống và trong sản xuất;Nhận biết được các dạng và các nguồn năng lượng khác nhau, tính chất bảo toàn và chuyển hóa giữa các dạng năng lượng;Nhận biết được một số hình thức sản xuất năng lượng cơ bản và phổ biến hiện nay;Nhận biết được tính có hạn và có thể bị cạn kiệt của một số nguồn năng lượng thường dùng hiện nay (năng lượng hóa thạch,...);Nhận thức được nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trường sống, biến đổi khí hậu toàn cầu là do sản xuất và sử dụng năng lượng chưa hợp lí;Nhận biết được một số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.+ Về Kĩ năng, năng lực:Biết tìm hiểu, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, xử lí thông tin từ các dạng khác nhau (hình ảnh, bảng biểu, đồ thị,…) để rút ra kết luận ( Về tầm quan trọng của năng lượng, các hình thức và lĩnh vực sử dụng năng lượng, các dạng năng lượng, sự cạn kiệt các nguồn năng lượng hóa thạch, vấn đề môi trường sinh thái liên quan đến sản xuất và sử dụng năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, …);Thực hiện được một số kĩ năng thuộc năng lực khoa học như: Nêu được các câu hỏi có tính khoa học (năng lực phát hiện); kĩ năng giải thích hiện tượng một cách khoa học; kĩ năng suy nghĩ có tính lập luận để đưa ra kết luận (đưa ra các kết luận dựa trên những căn cứ và lí lẽ mang tính thuyết phục). Biết thực hiện một số kĩ năng, năng lực giải quyết vấn đề. . tượng vật lí: Cơ năng, nhiệt năng, điện năng, quang năng, … ; - Các dạng năng lượng (Cơ năng, nhiệt năng, điện năng, quang năng) : + Cơ năng: Năng lượng cơ học, đặc trưng cho khả năng thực hiện. phù hợp. Gợi ý một số chuẩn bị sau: - Tư liệu hình ảnh, video về sử dụng năng lượng (Các lĩnh vực và hình thức sử dụng năng lượng, các hình ảnh về sử dụng các dạng năng lượng, sản xuất và sử dụng năng. chính sau: - Sử dụng năng lượng ( Các lĩnh vực sử dụng năng lượng) và tầm quan trọng của năng lượng; - Các dạng năng lượng, chuyển hóa và bảo toàn năng lượng; - Sản xuất, sử dụng năng lượng và
 • 15
 • 502
 • 0

Dạy học tích hợp chủ đề PHÂN bón hóa học

Dạy học tích hợp chủ đề PHÂN bón hóa học
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi. Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây. . của phân bón trong trồng trọt, bài 8 Thực hành nhận biết một số loại phân bón hóa học thường dùng _ Công nghệ 7; Phần II _ Bài 11 phân bón hóa học _ Hóa học 9) IV. Những phân bón hóa học. K 2 SO 4 + Phân NPK là hỗn hợp của NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 HPO 4 và KCl. + KNO 3 ,(NH 4 ) 2 HPO 4 PHIẾU HỌC TẬP: PHÂN LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC I. Thành phần của thực vật. Chủ đề: PHÂN BÓN HÓA HỌC –. Chủ đề Phân bón hóa học – Cây trồng I. Thành phần của thực vật. Chủ đề: PHÂN BÓN HÓA HỌC – CÂY TRỒNG - Nước 90% - Chất khô 10%: gồm C, H,
 • 27
 • 1,038
 • 0

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề dòng điện xoay chiều và cuộc sống

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề dòng điện xoay chiều và cuộc sống
. sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay chiều và cuộc sống Chương 2. Thiết kế các phương án dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay chiều và cuộc sống Chương. cuộc sống Đối tượng nghiên cứulà thiết kế các phương án dạy học tích hợp theo chủ đề Dòng điện xoay chiều và cuộc sống . 5. Vấn đề nghiên cứu Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay. Chương 2: THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ“DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ CUỘC SỐNG” 32 2.1. Mục tiêu dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay chiều và cuộc sống 32 2.1.1. Về kiến thức
 • 114
 • 1,218
 • 9

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề dòng điện trong chất điện phân vật lí 11

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề dòng điện trong chất điện phân vật lí 11
. TRÌNH DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ “DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN” – VẬT LÝ 11 24 2.1. Phân tích nội dung chủ đề Dòng điện trong chất điện phân 24 2.1.1. Nội dung kiến thức chủ đề Dòng điện trong. thức chủ đề “ Dòng điện trong chất điện phân – Vật lí 11 với các kiến thức thuộc các môn học khác. 28 2.2. Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện trong chất điện phân -Vật lí 11 29 2.2.1.Xây. khảo cho việc dạy học tích hợp chủ đề dòng điện trong chất điện phân ’ – Vật lý 11. Phương án dạy học tích hợp nội dung kiến thức chủ đề dòng điện trong chất điện phân ’ – Vật lý 11, rèn năng
 • 79
 • 1,473
 • 8

Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen của quần thể nhằm định hướng phát triển năng lực học sinh

Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen của quần thể nhằm định hướng phát triển năng lực học sinh
... học, mạnh dạn chọn đề tài: Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề Di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen Quần thể nhằm định hướng phát triển lực học sinh làm sáng kiến kinh nghiệm... Đối tượng nghiên cứu - Phương pháp dạy học tích hợp dạy học Sinh học - Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen Quần thể 1.4 Phương pháp nghiên cứu -... điểm di truyền quần thể, ứng dụng thực tiễn bảo vệ vốn gen sinh vật người Các hoạt động dạy học tổ chức chủ đề : Hoạt động : Khởi động Hoạt động : Tìm hiểu đặc trưng di truyền quần thể Hoạt động
 • 36
 • 500
 • 3

Công tác dạy học tích hợp chủ đề bảo vệ môi trường ở trường

Công tác dạy học tích hợp chủ đề bảo vệ môi trường ở trường
... đồ dùng dạy học làm tăng tính hấp dẫn học sử dụng IV KẾT LUẬN: Kết việc ứng dụng đề tài SKKN Qua trình giảng dạy nghiên cứu đề tài “Cơng tác dạy học tích hợp chủ đề bảo vệ môi trường trường THCS... khâu trình dạy học; quán triệt yếu tố hoạt động học tập; tích hợp chương trình, tích hợp sách giáo khoa, tích hợp phương pháp dạy học giáo viên tích hợp hoạt động học tập học sinh; tích hợp sách... trường ; bảo vệ di tích lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh bảo vệ môi trường Quy định pháp luật nước ta bảo vệ di sản văn hoá liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường Các hành vi, việc làm bảo
 • 38
 • 11
 • 0

TÍCH hợp CHỦ đề CON VE (1)

TÍCH hợp CHỦ đề CON VE (1)
... “v”, ve, ve sầu,… - Hát, đọc thơ, giải câu đố, kể chuyện ve (truyền thuyết ve phượng vĩ) KẾT THÚC MƠN TÍCH HỢP – NHÓM – SÁNG T3 – GĐ1| [Pick the date] MẠNG NỘI DUNG CHUNG CỦA CHỦ ĐỀCON VE ... sắc ve - Các phận ve - Các hình dạng tương ứng với phận ve comcccccccccccccccnccon Ve phát triển nào? - Ve giúp ích cho chúng ta? Ve sống đâu? Làm nghe tiếng ve lớn? Khi thấy nhiều ve làm gì? Ve. .. thuyết ve phượng vĩ” - Bắt chước tiếng kêu loại ve - Tự tưởng tượng ve, giới thiệu mình, họ hàng nhà ve, sống ve CON VE PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Tạo hình - Tạo hình ve vân tay, gấp hình ve, tơ màu xác ve
 • 17
 • 36
 • 0
1 2 3 4 .. >