Tổng hợp tài liệu :

27 de kiem tra mon toan lop 8 hoc ki 2

Đề kiểm tra môn toán lớp 12 - Trường THPT Chuyên Hạ Long

Đề kiểm tra môn toán lớp 12 - Trường THPT Chuyên Hạ Long
Đề kiểm tra môn toán lớp 12 - Trường THPT Chuyên Hạ Long . GDĐT tỉnh Quảng NinhTrờng THPT Chuyên Hạ Long Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12( Học kỳ II Năm học 200 6- 2007)Thời gian làm bài '90. (đề chẵn)A.Phần trắc nghiệm. tỉnh Quảng NinhTrờng THPT Chuyên Hạ Long Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12( Học kỳ II Năm học 200 6- 2007)Thời gian làm bài '90. (đề lẻ)A.Phần trắc nghiệm
 • 3
 • 1,435
 • 6

Đề kiểm tra môn toán lớp 10

Đề kiểm tra môn toán lớp 10
1. Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Khi đó bằng: . Đôn @ & ? ĐỀ KIỂM TRA Môn: Toán học 10 – Thời gian: 45 phút 7 : 8 Họ và tên:......................................................... Lớp: 10A2 . án đúng. 1. Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Khi đó ACAB. bằng: A. 2 2 1 a B. 2 3 2 a C. 2 3 2 a − D. 2 2 1 a − 2. Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Khi đó
 • 1
 • 1,544
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12
. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN _ Khối B Thời gian: 180 phút ……… Câu I (2 điểm) 1. Khảo. trình: cos3xcos 3 x – sin3xsin 3 x = 8 232 + . 2. Giải phương trình: )(25329 4123 2 Rxxxxxx ∈+−+−=−+− Câu III ( 3 điểm) 1. Trong không gian với hệ tọa độ
 • 1
 • 595
 • 0

De kiem tra mon toan lop 1

De kiem tra mon toan lop 1
. Đề kiểm tra môn toán lớp 1 (tháng 4/2009) 1. Đặt tính rồi tính: 32+45 46 -13 76-55 48-6 . . . . . . . . . 2.Ghi. Viết phép tính đúng đợc 1 điểm. Viết đáp số đúng đợc 0,5 điểm. Bài 4: 1 điểm Viết đúng mỗi số vào ô trống đợc 0,5 điểm. Số 35 + 21 - 21
 • 1
 • 790
 • 3

Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12

Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12
1) Từ một danh sách 10 học sinh ưu tú, có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh để lập ban cán bộ lớp gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó và 3 cán sự. H•y xác định công thức tính đúng trong các công thức tính sau: A. B. C. D. 2 H•y chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: A. 0 B. 1 C. -1 D. .3) Trong khai triển:
 • 3
 • 477
 • 0

de kiem tra mon toan lop 8

de kiem tra mon toan lop 8
. ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN : TOÁN 8 THỜI GIAN : 90 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề ) I/ PHẦN TRẮC. bằng bình phương tỉ số đồng dạng. 3 Nếu ∆ ABC đồng dạng ∆ DEF với tỉ số đồng dạng là 3/2 và ∆ DEF đồng dạng ∆ MNP với tỉ số đồng dạng là 1/3 thì ∆ MNP đồng
 • 4
 • 593
 • 3

Đề kiểm tra môn toán lớp 2

Đề kiểm tra môn toán lớp 2
. Đề kiểm tra đội tuyểnlớp 2 Môn : Toán Thời gian : 60 phút Bài 1: Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm : a) x + 32 41. 45 y c) x 26 x 18 Bài 2: Tính nhanh : a) 10 20 + 30 40 + 50 60 + 70 80 + 90 b) 20 + 16 + 12 + 8 + 4 18 14 10 6 2 Bài 3: Năm nay
 • 1
 • 460
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 7

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 7
. GM . Hình 3 4 II. Tự luận (6 điểm) Câu 17. (1,5 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người. hiệu điều tra trong câu 1 là: A. 3 B. 8 C. 9 D. 10. Câu 3. Theo số liệu trong câu 1, điểm trung bình thi đua cả năm của lớp 7A là: A. 7, 2 B. 72 C. 7, 5 D.
 • 4
 • 555
 • 1

Bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học 1 năm học 2014 2015

Bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kì 1 năm học 2014 2015
Đây là bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học 1 năm học 2014 2015. các con học sinh lớp 1 sẽ học toán tốt hơn thông qua ôn luyện bộ đề này. là tài liệu tham khảo cho các thầy cô tiểu học. bộ đề được biên soạn theo nội dung học một sách toán lớp 1. . 2 1 1+ 1+ 1 = …. 1 + 2+ 2 = … 1+ 1+ 0 = …… 2+ 1+ 1 = … 2+0 +1 = … 1+ 0+ 0 =… 1+ 1+2=…… 3+0+2 = …… 1+ 1 +1+ 1 +1= …. 1+ 2+0 +1= …. 1+ 1+3=…. 1+ 2+2=……. 2+2 +1= … 1+ 1+2 = … 1+ 3 +1= …. 3+0+0 =… 3 +1+ 1=… 0+0 +1 =… 1 = …. 1 + 2+ 2 = … 1+ 1+ 0 = …… 2+ 1+ 1 = … 2+0 +1 = … 1+ 0+ 0 =… 1+ 1+2=…… 3+0+2 = …… 1+ 1 +1+ 1 +1= …. 1+ 2+0 +1= …. 1+ 1+3=…. 1+ 2+2=……. 2+2 +1= … 1+ 1+2 = … 1+ 3 +1= …. 3+0+0 =… 3 +1+ 1=… 0+0 +1 =…. 1+ 2+0+0. 2 1 + 3 + 1 = 5 0 + 1 = 0 1+ 1 + 2 > 4 1 + 2> 1 1 + 1 + 1 < 3 Bài 2: Số ? - 1 = 3 - 1 – 1 = 4 - 1 – 2 = 1 - 2 = 1 - 4 = 1 - 1 – 0 = 3 - 2 – 0 = 2 - 1- 1= 3 - 1 – 1 = 2 - 1
 • 17
 • 843
 • 0

đề kiểm tra môn toán lớp 8 cuối học 2

đề kiểm tra môn toán lớp 8 cuối học kì 2
. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8 Ngày kiểm tra: 26 / 04 / 20 10 Thời gian 90 phút Bài 1: (3,5 điểm) Giải các phương trình sau: 1) 2 3( 1) 2+ − =x x 2) 1 1 11 2 3 6 + − + = x x 3) 2 3 1 5 1. + x x x x x x Bài 2: (2 điểm) Giải các bất phương trình sau: 1) 10 3 7 18 > +x x 2) 3 1 4 3 − + ≤ x x Bài 3: (1 điểm) Cho biểu thức A 2x 1 x 3= + + − a) Chứng minh rằng: 3x 2 x 3 A x 4 x 3 −. 5. Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 12cm, AC =16cm và AH là đường cao. a) Chứng minh ∆ABC ∽ ∆HBA. Từ đó suy ra AB 2 = BH.BC. b) Trên tia đối của AC lấy điểm D sao cho AD
 • 1
 • 688
 • 0

Đê kiểm tra ngữ văn lớp 8 học II

Đê kiểm tra ngữ văn lớp 8 học kì II
. TRƯỜNG THCS HƯƠNG VĨNH PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯƠNG KHÊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 Thời gian làm bài 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm, 10 câu, mỗi câu. thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.” (Trích Quê hương – Tế Hanh, Ngữ văn 8, tập 2) 1. Chủ thể trữ tình trong đoạn trích trên là ai ? A. Tác giả B. Người dân chài C Dòng nào sau đây chỉ chứa các từ ngữ thuộc trường từ vựng “dụng cụ đánh cá” ? A. Bến, cá, chất muối B. Biển, xa xăm, thớ vỏ C. Chài, bến, cá D. Thuyền, chài, lưới 8. Từ nào sau đây không phải là
 • 2
 • 464
 • 4

tổng hợp đề kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ I

tổng hợp đề kiểm tra môn toán lớp 9 học kỳ I
. 34 34 23 23 12 12 = +−= −+−++−+−+−= − − + − − ++ − − + − − + − − = ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I( Năm học 2011-2012) MÔN TOÁN LỚP 9 TH I GIAN 90 PHÚT I- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA: - Đ i số: Kiểm tra năng vận dụng các phép biến đ i vào b i tập rút gọn biểu thức;. = 2 2 2 . 36 108 5 12 25 AH AC AI AH AI AC = ⇒ =    ÷   = = 0,5 đ B i 7 : Tính ( 0,5 đ ) 99 100 1 98 99 1 34 1 23 1 12 1 + + + ++ + + + + + 9 1001 99 10 098 99 342312 99 100 99 100 98 99 9 899 34 34 23 23 12 12 = +−= −+−++−+−+−= − − + − − ++ − − + − − + − − = ĐỀ. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I MÔN TOÁN LỚP 9 TH I GIAN 90 ’ I. Mục đích của ngư i kiểm tra - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt được chuẩn kiến thức, năng của HS giữa học I. - Thu
 • 17
 • 441
 • 0

bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kỳ 2

bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kỳ 2
. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 1 Học II năm học 2 014 -2 015 (Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề ) ĐỀ 1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : / 5 điểm. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1. lớn đến bé ? a. 45, 47, 29 , 61, 81 b. 81, 61, 47, 45, 29 c. 81, 47, 45, 29 , 61 d. 29 , 45, 47, 61, 81 Câu 2( 0.5đ): Số cần điền vào chỗ có dấu chấm là số nào? 45 + 12 – 17 = ……… a. 57 b. 50 c. 47. : con gà? a. 20 con gà b. 30 con gà c. 40 con gà d. 50 con Câu 7 (1 ): Nối theo mẫu: 90 – 30 75 – 42 51 + 11 47 + 2 69 - 50 62 30 + 32 20 + 29 19 80 - 20 Câu 8: Một tuần lễ em đi học mấy ngày? a.
 • 14
 • 386
 • 1

Đề kiểm tra TV+Toan lop 2 hoc 2

Đề kiểm tra TV+Toan lop 2 hoc kì 2
. Toán -lớp 2( thời gian 30 phút) Họ và tên: Lớp: Tr ờng Tiểu học Thanh Luận. Câu 1:a) Đặt tính rồi tính: a) 354 + 34 538 - 17 85 - 47 49 + 15 b) Tính: 634 + 124 - 427 5 x 6 + 640 Câu 2: Hãy tính. lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có ba chữ số? Câu 3: Một cửa hàng sau khi bán đi 24 3kg gạo thì còn lại 625 kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu kilôgam gạo? Bài giải Câu 4: Kẻ thêm. thích hợp vào chỗ chấm thích hợp vào những câu sau: Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim 2- Tập làm văn: Viết một đoạn văn (4-5 câu) nói về một loại quả mà em thích, theo gợi ý sau? (a-Giới
 • 3
 • 241
 • 1

Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc 2

Đề kiểm tra TV+Toan lop 5 hoc kì 2
. hình chữ nhật là:. Câu 2 Tính: a) 8 phút 49 giây + 12 phút 11 giây b) 22 giờ 15 phút - 18 giờ 35 phút c) ( 3 giờ 40 phút + 3 giờ 15 phút) x 3 d) 15 phút 4 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4 Câu 3: Một. Một khối kim loại có thể tích 3,2cm 3 cân nặng 22 ,4 g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích 5, 3 cm 2 nặng bao nhiêu gam? Câu 4 Một hình thang có đáy lớn 42cm, đáy bé bằng đáy lớn, chiều. chấm: a) Biết 95% của một số là 760. Vậy của số đó là: b) Trong phép chia: 14,3766 : 3, 15 Nếu thơng lấy đến hai chữ số ở phần thập phân thì số d là: . c) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12, 6m, chiều
 • 2
 • 346
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 12 HỌC 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 12 HỌC KÌ 1
... TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2 016 -2 017 QUẢNG NAMMôn: GDCD lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 ... trách nhiệm pháp lí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC: 2 016 -2 017 QUẢNG NAMMôn: GDCD lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I.Phần tự luận (8 điểm) .Học sinh chon câu... ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 Môn: GDCD1 2 Thời gian làm bài: 45 phút Phần I Trắc nghiệm( điểm) A A A A A A A A A Câu Câu (1 điểm) A 11 A A A A A A A A A A A 2 A Phần II Tự luận(2
 • 7
 • 36
 • 0

27 de kiem tra mon toan lop 8 hoc ki 2

27 de kiem tra mon toan lop 8 hoc ki 2
Toán 8 toán 8 27 đề có đáp án hay khó phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. dùng cho kiểm tra học khảo sát chất lượng học sinh thật tuyệ vời. thang điệm đáp án đầy đủ đánh giá được năng lực học tập. ôn luyện giúp học sinh phụ huynh giúp con em tự học tại nhà Tốt nhất tốt nhất.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 26
 • 31
 • 0
1 2 3 4 .. >