Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
... KC theo cặp : Từng cặp kể cho nghe câu chuyện - Nhóm đơi kể chuyện b)Thi KC trước lớp - ưu tiên nhóm B - Hs nối thi kể Mỗi em kể xong, tự nói suy nghĩ khơng khí đầm ấm gia đình - Cả lớp gv nhận... gv nhận xét, bình chọn câu chuyện hay nhất, người KC hay 3- Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học Nghe nhận xét - Chuẩn bị sau : chuẩn bị trước KC Thực theo yêu cầu SGK, tuần 17 TaiLieu.VN Page
 • 2
 • 10
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
... nhóm kể nối tiếp +nội dung câu chuyện +cách kể chuyện HS hỏi nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: -ý nghĩa câu chuyện ? +khả hiểu chuyện người kể Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể. .. Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay TaiLieu.VN Page
 • 2
 • 9
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc
... ,ý nghĩa câu chuyện - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX +nội dung câu chuyện HS hỏivề nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: +cách kể chuyện -ý nghĩa câu chuyện ? Bình chọn câu chuyện hay nhất,... câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò +khả hiểu chuyện người kể -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay TaiLieu.VN Page
 • 2
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc
... Hãy kể câu chuyện đựơc nghe đọc người góp sức chống lại đói nghèo, lạc hậu, hạnh phúc nhân dân -Một số hs giới thiệu câu chuyện định kể + Hãy giới thiệu câu chuyện em định kể ? - HS nối tiếp đọc. .. thêm c- K chuyn trc lp -HS kể xong, nói ý nghĩa câu chuyện - Cả lớp gv bình chọn người KC hay kể chuyện hấp dẫn - Nhận xét, tuyên dương: + HS có câu chuyện hay + HS kể chuyện hấp dẫn 3- Củng cố... khác đọc thầm - Yêu cầu HS đọc gợi ý - KC theo nhóm Trao đổi ý nghĩa câu chuyện -Thi KC trước lớp, u tiªn cho b-Hs thực hành KC, trao đổi ý nghĩa câu nhãm B chuyện nhóm -HS xung phong thi kể GV
 • 2
 • 11
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc
... hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện : -Cho HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi - HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi tiết , ý nghĩa chuyện tiết , ý nghĩa chuyện GV quan sát cách kể chuyện. .. nói tên câu chuyện -Cho HS đọc gợi ý kể -Cho HS nói tên câu chuyện kể - HS dựa vào gợi ý ,lập dàn ý sơ -Cho HS dựa vào gợi ý 2, lập dàn ý sơ lược lược câu chuyện kể câu chuyện kể -GV kiểm... bình chọn / Củng cố dặn dò: -Về nhà kể chuyện cho người thân nghe 2’ -HS lắng nghe - Chuẩn bị trước nội dung cho tiết kể chuyện -HS chuẩn bị nhà tuần sau – kể chuyện buổi sum họp đầm ấm gia đình
 • 2
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
... câu chuyện +cách kể chuyện +khả hiểu chuyện người kể H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn -NX tiết học , khen HS kể chuyện. .. tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm …… HS làm VBT Kể chuyện nhóm - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp HS hỏi nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: -ý nghĩa câu chuyện ? Trao đổi với nội dung ,ý nghĩa câu chuyện. .. hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Về nhà kể chuyện cho người thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ em bé TaiLieu.VN Page
 • 2
 • 14
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
... tên câu chuyện em chọn kể -Từng cặp HS kể cho nghecâu chuyện , -Cho HS chuẩn bị kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện 3/HS kể chuyện trao đổi ý nghĩa -Đại diện nhóm thi kể chuyện câu chuyện. .. HS kể hay , nêu ý nghĩa câu chuyện / Củng cố dặn dò : Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị trước cho tiết kể chuyện Pa-xtơ em bé cách xem trước tranh minh hoạ yêu cầu kể chuyện. .. chuyện trước lớp -Cho HS kể chuyện theo nhóm đơi -Lớp nhận xét , bình chọn câu trao đổi ý nghĩa câu chuyện chuyện hay , người kể hay -GV giúp đỡ nhóm -Cho HS thi kể chuyện trước lớp -HS lắng
 • 2
 • 17
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
...-NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Về nhà kể chuyện cho người thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ em bé nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn
 • 2
 • 19
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc
... nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò +khả hiểu chuyện người kể -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Đọc chuẩn bị trước tuần 13 TaiLieu.VN Page ... ,ý nghĩa câu chuyện - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX +nội dung câu chuyện HS hỏivề nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: +cách kể chuyện -ý nghĩa câu chuyện ? Bình chọn câu chuyện hay nhất,
 • 2
 • 21
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc
...dò -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Đọc chuẩn bị trước tuần 13
 • 2
 • 12
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc
... câu chuyện kể -Cho HS làm nháp dàn ý sơ lược câu chuyện kể -Một số HS phát biểu / HS thực hành kể chuyện trao đổi ý -Cả lớp lập dàn ý câu chuyện nghĩa câu chuyện : 24’ -GV nhắc HS kể chuyện. .. gợi ý -Cho HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi - HS kể chuyện theo cặp , trao đổi tiết , ý nghĩa chuyện chi tiết , ý nghĩa chuyện -GV quan sát cách kể chuyện HS , uốn nắn, HS kể chuyện theo... -1 HS đọc đề đề - HS nêu yêu cầu đề -Cho HS đọc nối tiếp gợi ý :1 ,2,3 -HS ý bảng -Cho HS đọc đoạn văn tập1(Tiết -3HS đọc nối tiếp gợi ý luyện từ câu trang 1 15) để nắm vững yếu -1HS đọc tố
 • 2
 • 16
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia
... câu chuyện nêu tên câu chuyện chuyện mà em định kể định kể để lớp ghi nhớ bình chọn - Trước thi kể GV dán lên bảng tiêu - HS đọc tiêu chí đánh giá: chí đánh giá kể chuẩn bị sẵn gọi + Nội dung kể. .. chứng kiến tham gia Sau kể, HS nêu câu hỏi trao đổi, thảo luận với nội dung, ý nghĩa câu chuyện, tình cảm, thái độ, thân cảnh đẹp - GV gọi HS xung phong thi kể - HS xung phong tham gia thi kể chuyện. .. chuyện định kể TaiLieu.VN Page - GV cho HS kể chuyện theo nhóm đơi - HS kể chuyện theo nhóm Hai HS đến nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với kể cho nghe góp ý nội dung, lời kể cho HS câu chuyện
 • 4
 • 18
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia
... điều sau chuyến ? c) Kể trước lớp : - 10 HS nhóm kể trước lớp, hỏi trả lời câu hỏi - Tổ chức cho HS kể chuyện trao đổi cảnh - Nhận xét bạn kể chuyện đẹp Ghi nhanh địa danh HS tham quan TaiLieu.VN... minh thăm quan để kể lại chuyến họa) b) Kể chuyện nhóm : - Nghe góp ý để điều chỉnh cách kể - GV đến nhóm nghe kể, hướng dẫn, góp ý - Gợi ý câu hỏi để em trao đổi nội -Mỗi HS kể xong trả lời câu... tham quan TaiLieu.VN Page - Nhận xét, ghi điểm, tuyên dương - Tổ chức cho HS thi kể - HS đại diện tổ tham gia thi kể chuyện trước lớp, hỏi trả lời câu hỏi - Nhận xét, ghi điểm 3- Củng cố , dặn dò
 • 3
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia
... chuyến chơi Tuần Châu- Hạ Long HĐ3:HS tập kể chuyện + cảnh đẹp làng quê -Tổ chức hoạt động nhóm Kể chuyện nhóm - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX: +nội dung, diễn biến? +cách kể chuyện ?... câu văn có hay khơng? HĐ4: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn Bình bạn kể hay dò - NX tiết học -chuẩn bị kể chuyện Người săn nai tuần1 1
 • 2
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc
... gọi HS đọc đầu GV viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, lớp đọc bảng thầm Kể lại câu chuyện em nghe đọc nói quan hệ người với thiên nhiên - GV hỏi HS: - HS trả lời: + Đề yêu cầu kể câu + Kể câu chuyện. .. thích điều nhân vật câu chuyện bạn? - GV gọi HS xung phong thi kể - HS tham gia thi kể chuyện chuyện trước lớp, nêu tên câu nêu tên câu chuyện định kể để chuyện mà em định kể lớp ghi nhớ bình chọn... bình chọn - GV viết tên HS tham gia thi kể tên - HS quan sát câu chuyện để lớp nhớ tên bạn câu chuyện bạn - GV gọi HS kể chuyện - HS kể câu chuyện mà em nghe, đọc có nội dung nói quan hệ người với
 • 5
 • 10
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc
... chuyện, nội dung câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện +Câu truyện em định kể có tên gì? Em +5 HS phát biểu theo phần chuẩn bị muốn kể ước mơ nào? *Em kể chuyện Cô bé bán diêm, Truyện kể ước mơ sống no... tội nghiệp *Em kể chuyện lòng tham vua Miđát khiến ơng ta rước họa vào thân Đó câu chuyện Vua Mi-đát thích vàng *Em kể chuyện Hai bướu Truyện kể * Kể truyện nhóm: -Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp... nghe câu truyện nội dung b Hướng dẫn kể chuyện: * Tìm hiểu đề bài: -Gọi HS đọc đề -GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch -2 HS đọc thành tiếng chân từ: nghe, đọc, -Lắng nghe ước mơ đẹp, ước mơ
 • 4
 • 14
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
... hành kể chuyện - Thi kể chuyện trước lớp - GV đặt câu hỏi HS kể xong - Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay + Nội dung kể có hay khơng? + Cách kể
 • 2
 • 24
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
...HĐ3:HS tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm đơi -Kể cho bạn nghe câu chuyện -NX , sửa cho bạn -Gọi HS -giỏi kể trước -Trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS kể chuyện Bạn khác hỏi... nghĩa câu chuyện - Nhân vật câu chuyện ai? Lớp NX: -ý nghĩa câu chuyện ? +nội dung câu chuyện có hay khơng? GV viết lên bảng tên HS tên truyện +cách kể , giọng điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ... điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò Bình câu hỏi hay -NX tiết học -Về nhà kể cho người thân nghe - chuẩn bị trước tiết Cây cỏ nước Nam TaiLieu.VN Page
 • 2
 • 19
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
...-ý nghĩa câu chuyện ? Lớp NX: GV viết lên bảng tên HS tên +nội dung câu chuyện có hay không? truyện +cách kể , giọng điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn... điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn Bình câu hỏi hay dò -NX tiết học -Về nhà kể cho người thân nghe - chuẩn bị trước tiết Cây cỏ nước Nam
 • 2
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >