Tổng hợp tài liệu :

Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)

Rèn luyện năng đọc cho học sinh lớp 2

Rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2
Rèn luyện năng đọc cho học sinh lớp 2 . được giảng dạy lớp2 . Tôi nhận thấy dạy phân môn tập đọc - rèn cho học sinh đọc đúng đã khó, mà phải tập cho học sinh đọc hay - đọc diễn cảm, đọc hiểu càng. tại lớp và kết quả đạt được tôi sút ra cho bản thân những bài kinh nghiệm trong quá trình rèn luyện năng đọc cho học sinh lớp 2 nói riêng và học sinh
 • 10
 • 7,643
 • 119

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA PHONG TRÀO ĐOÀN, HỘI, CÂU LẠC BỘ, CÁC CUỘC THI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA PHONG TRÀO ĐOÀN, HỘI, CÂU LẠC BỘ, CÁC CUỘC THI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN
Có rất nhiều con đường để một người thành công , trong thực tế chúng ta có thể bắt gặp nhiều gương mặt mà sự thành công của họ thật đáng ngưỡng mộ như tỷ phú Bill Gates của tập đoàn Miscrosoft ; Sergey Brin , Larry Page 2 ông chủ của Google …. . TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA PHONG TRÀO ĐOÀN, HỘI, CÂU LẠC BỘ, CÁC CUỘC THI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN.....................1. tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên
 • 23
 • 1,244
 • 11

SKKN Một số biện pháp rèn luyện năng đọc cho học sinh lớp 2.

SKKN Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2.
. vào vận dụng một số biện pháp sau: III - BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2 Qua thực tế giảng dạy tôi đã tiến hành các biện pháp theo thứ. năm 20 09 Trờng Tiểu học Tiền Phong 2 MT S BIN PHP RèN LUYN K NNG C CHO HC SINH LP 2 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG ĐỌC
 • 10
 • 4,327
 • 108

Đề tài: Tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện năng mềm của sinh viên" ppsx

Đề tài: Tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM KHOA KINH TẾ ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA PHONG TRÀO ĐOÀN, HỘI, CÂU LẠC BỘ, CÁC CUỘC THI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂNG MỀM CỦA SINH. tôi đã thực hiện đề tài “ Tác động của việc tham gia phong trào Đoàn , Hội , các câu lạc bộ ,các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và hình thành năng mềm của sinh viên “. 1.2.Mục. giữa việc tham gia các hoạt động trong trường đại học đến kết quả học tập và việc rèn luyện năng mềm của sinh viên. Với mục tiêu mà các hoạt động, các câu lạc bộ đưa ra, sinh viên tham gia
 • 23
 • 764
 • 0

RÈN LUYỆN NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC BON PHẶNG THUẬN CHÂU SƠN LA

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC BON PHẶNG THUẬN CHÂU SƠN LA
.  18 1 .2. 2.      2 -          -   u -  20 1 .2. 3.        21 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ. HỌC SINH LỚP 2 TRƢỜNG TIỂU HỌC BON PHĂNG - THUẬN CHÂU - SƠN LA 28  28  28 .  5 1.1 .2.            2 7  14 1 .2.        18 
 • 67
 • 837
 • 6

skkn thực trạng và những phương pháp rèn luyện năng sống cho học sinh trung học phổ thông ở bộ môn ngữ văn thpt chuyên lương thế vinh

skkn thực trạng và những phương pháp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông ở bộ môn ngữ văn thpt chuyên lương thế vinh
. Thực trạng và những phương pháp rèn luyện năng sống cho học sinh THPT ở bộ môn Ngữ văn Thực hiện : Nguyễn Thị Hồng – THPT Thanh Bình 1 ĐỀ TÀI Thực trạng và những phương pháp rèn. tiêu, Thực trạng và những phương pháp rèn luyện năng sống cho học sinh THPT ở bộ môn Ngữ văn Thực hiện : Nguyễn Thị Hồng – THPT Thanh Bình 3 đảm nhận trách nhiệm…); học để chung sống (gồm. việc rèn luyện năng sống cho học sinh THPT khi dạy – học Ngữ Văn Với bộ môn Ngữ Văn, giáo dục lồng ghép năng sống cho học sinh cũng đồng thời song song với sự đổi mới phương pháp giảng
 • 15
 • 1,522
 • 0

nâng cao kết quả học tập môn ngữ văn thông qua việc rèn luyện năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận

nâng cao kết quả học tập môn ngữ văn thông qua việc rèn luyện kĩ năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận
. tập môn Ngữ Văn của nhóm thực nghiệm là lớn. Giả thuyết của đề tài: ” Nâng cao kết quả học tập môn Ngữ văn thông qua việc rèn luyện năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn. chấm bài cũng như trong quá trình dạy và học môn Ngữ văn. V.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 1 .Kết luận: Việc rèn luyện năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận đã nâng. Điều đó chứng minh rằng việc rèn luyện cho học sinh năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận sẽ nâng cao hiệu quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh. 3 II.GIỚI
 • 24
 • 719
 • 0

Quản lý hoạt động rèn luyện năng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trường đại học vinh

Quản lý hoạt động rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trường đại học vinh
. đề quản lý hoạt động rèn luyện năng nghề cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục. - Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện năng nghề cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Trường Đại. đề quản lý hoạt động rèn luyện năng nghề cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện năng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục, Trường Đại. Đại học Vinh Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện năng nghề cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Trường Đại học Vinh. 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN
 • 94
 • 485
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp rèn luyện năng nói cho học sinh trong dạy học bài trình bày một số vấn đề (sách giáo khoa ngữ văn 10)

Khoá luận tốt nghiệp rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh trong dạy học bài trình bày một số vấn đề (sách giáo khoa ngữ văn 10)
. ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA NGỮ VĂN ĐẶNG THỊ THÙY LINH RÈN LUYỆN NĂNG NÓI CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC • • • BÀI “TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐÈ” (SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC. cúu: Rèn luyện năng nói cho học sinh trong dạy học bài Trình bày một vấn đề (Sách giáo khoa Ngữ văn 10). 2. Lịch sử nghiền cứu vấn đề Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu của các nhà lí luận. thức rèn luyện năng nói trong dạy học bài “ Trìn h bày một v ẩn đề ( Sác h giá o k h oa Ngữ v ăn 10) để nâng cao chất lượng dạy và học làm văn nói chung và dạy học kiểu bài rèn luyện năng nói
 • 61
 • 687
 • 0

Một số biện pháp rèn luyện năng nói cho học sinh lớp 6 trong bài luyện nói kể chuyện

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 6 trong bài luyện nói kể chuyện
... kinh nghiệm( luyện nói kể chuyện tiết 43) Lớp 6A 6B Sĩ số 29 30 Số học sinh chưa biết cách nói SL % 31 16, 7 Số học sinh nói theo hướng mẫu SL % 14 48,3 15 50 Số học sinh nói có lời nói hay SL 10... hàng ngày sống Những trăn trở lí chọn đề tài: “ Một số biện pháp rèn nói cho học sinh lớp luyện nói kể chuyện trường THCS Hoằng Đông 1.2 Mục đích nghiên cứu Với em lớp 6, việc rèn nói góp... giúp cho em luyện nói kể chuyện tốt theo cần áp dụng biện pháp sau: Biện pháp thứ nhất: Hướng dẫn việc chuẩn bị nhà cho học sinh: Muốn luyện nói đạt kết tốt, việc hướng dẫn cho học sinh yêu cầu luyện
 • 12
 • 289
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện năng nói cho học sinh THPT trong Làm văn thuyết minh

Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh THPT trong Làm văn thuyết minh
... Chương 1: Cơ sở khoa học việc xây dựng hệ thống tập rèn luyện nói cho học sinh THPT Làm văn thuyết minh Chương 2: Hệ thống tập rèn luyện nói cho học sinh THPT Làm văn thuyết minh Chương 3: Thực... RÈN LUYỆN NĂNG NÓI CHO HỌC SINH TRONG LÀM VĂN THUYẾT MINH 30 2.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập rèn luyện KNN cho học sinh làm văn thuyết minh 30 2.1.1 Hệ thống tập Làm văn. .. áp dụng để rèn luyện nói cho học sinh THPT 10 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN NĂNG NÓI CHO HỌC SINH THPT TRONG LÀM VĂN THUYẾT MINH 1.1 CƠ
 • 71
 • 174
 • 1

Rèn luyện năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT như thanh 2

Rèn luyện kĩ năng vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh trường THPT như thanh 2
... thức bất phương trình bậc hai ẩn, hệ bất phương trình bậc hai ẩn cách biểu diễn nghiệm - Đưa hệ thống ví dụ thực tế giúp học sinh nắm kiến thức áp dụng vào thực tiễn đời sống hàng ngày - Học sinh. .. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 2 NỘI DUNG 2. 1 Cơ sở lí luận [1] 2. 1.1 Bất phương trình bậc hai ẩn, hệ bất phương trình bậc hai ẩn * Bất phương trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng quát ax + by... năm học 20 15 – 20 16 áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cho lớp 10B1, không áp dụng cho lớp 10B5 Sau kết thúc chương trình học Bất phương trình hệ bất phương trình bậc hai ẩn đưa toán kinh tế áp dụng
 • 17
 • 240
 • 0

Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)

Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)
Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ)Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm (Luận án tiến sĩ) ... chitin, chitosan mở hướng mới, giúp cải tiến hiệu công nghệ thu hồi chitin, chitosan có Luận án " Tối ưu hóa q trình thu nhận chitin- chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu chất lượng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGƠ THỊ HỒI DƯƠNG TỐI ƯU HĨA Q TRÌNH THU NHẬN CHITIN- CHITOSAN TỪ PHẾ LIỆU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẦM NGÀNH... Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu luận án tối ưu hóa cơng đoạn q trình thu nhận chitin, chitosan công nghệ kết hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lượng hóa chất sử dụng, tận dụng nguồn protein
 • 220
 • 109
 • 0

Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)

Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm (Luận án tiến sĩ)
Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học phạm (Luận án tiến sĩ) ... thực trạng hành vi văn hóa học tập sinh vi n giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh vi n trƣờng ĐHSP 5.3 Đề xuất, thực nghiệm số biện pháp giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh vi n trƣờng... Thực trạng giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh vi n trƣờng đại họcphạm Chương 3: Biện pháp giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh vi n trƣờng đại họcphạm Ngoài ra, luận án có phần... BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA HỌC TẬP CHO SINH VI N ĐẠI HỌCPHẠM 105 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh vi n Đại họcphạm
 • 219
 • 81
 • 0

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lập ( Luận án tiến sĩ)

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lập ( Luận án tiến sĩ)
Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lậpThiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lậpThiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lậpThiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lậpThiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lậpThiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lậpThiết kế, chế tạo và thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lập ... NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM TAY KẸP KHÔNG DÙNG NGUỒN DẪN ĐỘNG ĐỘC LẬP Ngành: Công nghệ Chế tạo máy Mã số: 60 52 01 03 Học viên: Phạm Mạnh Thắng Hƣớng dẫn khoa... LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM TAY KẸP KHÔNG DÙNG NGUỒN DẪN ĐỘNG ĐỘC LẬP Ngành: Học viên: Lớp: Hƣớng dẫn khoa học: KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC BAN GIÁM HIỆU Công nghệ Chế tạo. .. Trƣờng Đại Học Cơng Nghiệp Việt Trì Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo thử nghiệm tay kẹp không dùng nguồn dẫn động độc lập Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Mã số: 60 52 01 03 Tôi xin cam đoan cơng
 • 69
 • 70
 • 0

Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên phạm ( Luận án tiên sĩ)

Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên sư phạm ( Luận án tiên sĩ)
Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên phạm ( Luận án tiên sĩ)Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên phạm ( Luận án tiên sĩ)Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên phạm ( Luận án tiên sĩ)Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên phạm ( Luận án tiên sĩ)Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên phạm ( Luận án tiên sĩ) ... phần kỹ quản lý cảm xúc thân sinh viên phạm (Kỹ nhận diện cảm xúc thân, kỹ kiểm soát cảm xúc thân, kỹ điều khiển cảm xúc thân, kỹ sử dụng cảm xúc thân) Luận án thực trạng biểu mức độ kỹ quản lý. .. độ kỹ quản lý cảm xúc thân sinh viên phạm, yếu tố ảnh hưởng đến kỹ quản lý cảm xúc thân sinh viên phạm 5.3 Đề xuất số biện pháp tác động nhằm cải thiện kỹ quản lý cảm xúc thân sinh viên sư. .. SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẢM XÚC BẢN THÂN CỦA SINH VIÊNPHẠM 1.1 Tình hình nghiên cứu kỹ quản lý cảm xúc thân sinh viênphạm 1.1.1 Nghiên cứu nước Cảm xúc quản lý cảm xúc lĩnh
 • 154
 • 106
 • 0

Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)

Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)
Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ)Xây dựng tổ chức biết học hỏi ở các trường đại học phạm (Luận án tiến sĩ) ... xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 47 1.4.3 Nội dung xây dựng tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 48 iii 1.4.4 Con đường xây dựng tổ chức biết học hỏi trường. .. đường xây dựng tổ chức biết học hỏi với đặc điểm tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 95 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại học sƣ phạm. .. Tổ chức biết học hỏi trường đại học phạm 29 1.4 Một số vấn đề lý luận xây dựng tổ chức biết học hỏi trƣờng đại họcphạm 46 1.4.1 Khái niệm xây dựng tổ chức biết học hỏi
 • 200
 • 60
 • 0

skkn rèn luyện năng sống cho học sinh qua dạy bài “phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925” môn lịch sử lớp 12

skkn rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua dạy bài “phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925” môn lịch sử lớp 12
... luyện sống cho học sinh qua dạy “Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925” môn Lịch sử lớp 12 Để giúp học sinh có hứng thú học tập, phát rèn luyện sống cho học sinh THPT... viên học sinh, tiêu chí đánh giá chưa Rèn luyện sống cho học sinh qua dạy “Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925” môn Lịch sử lớp 12 cụ thể,…) Tổ chức giáo dục kỹ sống. . .Rèn luyện sống cho học sinh qua dạy “Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925” môn Lịch sử lớp 12 nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức tự chủ, tinh thần chiến
 • 15
 • 61
 • 0

Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạm (Luận án tiến sĩ)

Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm (Luận án tiến sĩ)
Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạmKhó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên phạm ... THỰC TIỄN VỀ KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈCỦA SINH VIÊN PHẠM 83 4.1 Thực trạng khó khăn tâm lý học tập nhóm theo học chế tín sinh viên phạm ... KHĂN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHĨM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN PHẠM .33 2.1 Lí luận khó khăn tâm lý 33 2.2 Học tập nhóm theo học chế tín sinh viên phạm .35 2.3 Khó khăn. .. So sánh khó khăn tâm lý học tập nhóm theo học chế tín sinh viên phạm theo tiêu chí 113 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn tâm lý học tập nhóm theo học chế tín sinh viên phạm
 • 222
 • 52
 • 0

Rèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạm (Luận án tiến sĩ)

Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)
Rèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạmRèn luyện năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học phạm ... pháp rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm 8 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC PHẠM... luận rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm Chương 2: Thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm Chương 3: Biện pháp rèn. .. luận rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 49 1.3.1 Mục tiêu rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 49 1.3.2 Nội dung rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận
 • 240
 • 19
 • 0
1 2 3 4 .. >