Tổng hợp tài liệu :

Những dáng tùng trong thơ việt

Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam . bán trên thị trường chứng khoán. Phân nhóm nhà đầu tư dựa trên mục đích đầu tư Có thể phân nhóm các nhà đầu tư như sau: Thứ nhất, đó là những nhà đầu tư phân. ............................................ 10 Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán................................ 10 Phân nhóm nhà đầu tư dựa trên mục đích đầu tư. ............................
 • 129
 • 828
 • 0

201 Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định

201 Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định
201 Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định . Chương 1: Tác động của môi trường đầu tư đối với việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Chương 2: Môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình. ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1. MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ: 1.1.1. Khái niệm môi trường đầu tư Doanh nghiệp nói chung khi đầu tư
 • 109
 • 386
 • 2

Những giải pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian đến

Những giải pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian đến
. TÚC - Trong đó DNNVV C, GTSX ngành Dịch vụ - Trong đó DNNVV 4. Tổng mức bán lẻ HHDV trên địa bàn - Trong đó DNNVV 5. Kim ngạch XK HHDV trên địa bàn - Trong. 2015 1. Tổng số DN trên địa bàn - Trong đó DNNVV - Tỷ trọng trong tổng số 2. Tổng sản phẩm quốc nội (94) - Trong đó DNNVV - Tỷ trọng trong tổng số 3. Giá
 • 22
 • 373
 • 0

Xây dựng hệ thống thông tin marketing tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất việt hàn

Xây dựng hệ thống thông tin marketing tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất việt hàn
Luận văn . phân phối thông tin marketing tại công ty - Quá trình kiểm soát thông tin tại công ty: + Công ty hiện nay chưa có một cơ sở dữ liệu chung, các thông tin nội. việc xây dựng một hệ thống thông tin marketing tại công ty. 2.3.8 Nhận xét chung về thực trạng hệ thống thông tin marketing tại công ty. Nhìn chung, các thông
 • 26
 • 410
 • 0

Báo cáo " Phát triển doanh nghiệp dân doanh Đà Nẵng trong thờ kỳ hội nhập kinh tế quếc tế " pptx

Báo cáo
. VEMRmôi tr-ờng kinh doanh Phát triển doanh nghiệp dân doanh Đà Nẵng 54quản lý kinh tế Số 15 (7+8/2007)phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc. độkế toán, báo cáo tài chính. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, việc chậm trễ haykhông coi trọng báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, khai báo thuế
 • 9
 • 305
 • 1

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự việt nam

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự việt nam
. các đương sự trong tố tụng dân sự (TTDS) luôn là mục tiêu hướng đến trong các hoạt động giải quyết các vụ việc dân sự (VVDS) của tòa án nhân dân (TAND). Để đạt được mục tiêu này, trong những. TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA CỦA BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1.1. Khái niệm biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Vấn. BPKCTT trong TTDS Việt Nam được bắt nguồn từ thủ tục cấp thẩm bởi cùng với sự đô hộ của thực dân Pháp tại Việt Nam thì các quy định của Luật TTDS của Pháp cũng được áp dụng tại Việt Nam, trong
 • 202
 • 731
 • 2

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ việt nam giai đoạn 1955 1965

Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ việt nam giai đoạn 1955  1965
... Nam giai đoạn 1955- 1965 Chương 2: Những đặc điểm trữ tình thơ Việt Nam giai đoạn 1955- 1965 Chương 3: Nghệ thuật biểu trữ tình thơ Việt Nam giai đoạn 1955- 1965 7 CHƢƠNG VỀ CÁI TÔI TRỮ TÌNH VÀ... nước 9 1.2.2 Thơ 1955- 1965 tiến trình thơ đại Việt Nam Thơ tiếng nói trữ tình Trong thơ Việt Nam, hình tượng trữ tình không ngừng vận động tạo nên dấu ấn riêng qua thời kì, giai đoạn Trong văn học... VỀ CÁI TÔI TRỮ TÌNH VÀ BỐI CẢNH XUẤT HIỆN CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1955- 1965 1.1 LOẠI HÌNH TRỮ TÌNH VÀ CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ 1.1.1 Loại hình trữ tình Khái niệm trữ tình
 • 26
 • 276
 • 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO sự PHÁT TRIỂN về LÍ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ đổi mới

TÀI LIỆU THAM KHẢO  sự PHÁT TRIỂN về LÍ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ đổi mới
Cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỷ XX, cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật có sự phát triển vượt bậc, chuyển sang giai đoạn phát triển mới là cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại. Từ đó đến nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại với sự bùng nổ của công nghệ thông tin – Internet, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa và điều khiển học… đã tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực đời sống xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới. ... cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Trong đưa khái niệm giai cấp công nhân Việt Nam nay, khẳng định vai trò giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh... thắng lợi cách mạng Việt Nam 4 Đại hội X có bổ sung, phát triển chất, vai trò cuả Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội... phù hợp với thực tế Việt Nam đáp ứng nguyện vọng, tình cảm nhân dân * Về xây dựng Đảng Trong trình xây dựng trưởng thành, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến công tác
 • 41
 • 305
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, ý NGHĨA đối với xây DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO  VAI TRÒ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, ý NGHĨA đối với xây DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY
Từ quan điểm muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì phải làm cách mạng, Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: “Cách mạng trước hết phải có cái gì?”. Sự thắng lợi của cách mạng phụ thuộc nhiều yếu tố: khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài, truyền thống và hiện đại...Tuy nhiên, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh”. Người dùng từ “phải” cũng có nghĩa đây là yếu tố bắt buộc, tuyệt đối không có sự lựa chọn nào khác. Cách đây hơn 85 năm yêu cầu đó đã trở thành hiện thực: ngày 321930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. ... nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”2 Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố hàng đầu bảo đảm tính tiên phong, cách mạng khoa học Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, toàn... thiện đường lối Công tác tư tưởng biến đường lối thành thực Nội dung công tác tư tưởng không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm... việc tăng cường pháp luật Nhà nước quản lý Nhà nước Trong tình hình nay, công tác tư tưởng ngày có vai trò quan trọng việc giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, cung cấp luận khoa học, tiếp
 • 16
 • 221
 • 0

tóm tắt Xây dựng hệ thống thông tin marketing tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn

tóm tắt Xây dựng hệ thống thông tin marketing tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn
... thống thông tin marketing Công ty cổ phần ñầu tư sản xuất Việt Hàn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 1.1 KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MARKETING 1.2 HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING (marketing. .. tin marketing công ty ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tư ng nghiên cứu: Các khối thông tin marketing, dòng lưu chuyển thông tin Cổ phần Đầu tư Sản xuất Việt Hàn, nhu cầu thông tin marketing. .. hệ thống thông tin quản lý 1.2.4 Các thành phần hệ thống thông tin marketing 1.2.4.1 Các nhu cầu thông tin marketing Nhu cầu thông tin làm tảng cho việc thu thập quản lý thông tin marketing Để
 • 26
 • 153
 • 0

Đảng cầm quyền nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ đổi mới tiểu luận cao học

Đảng cầm quyền nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ đổi mới tiểu luận cao học
MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt ở cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng ở cơ sở và góp phần hoàn thiện đường lối của Đảng. Vì vậy, coi trọng xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ là nội dung cơ bản, là vấn đề có tính quy luật trong xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng của các Đảng Cộng sản trên thể giới cũng của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Từ khi ra đời đến nay (03021930); Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác Tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Qua mỗi bước phát triển của cách mạng, qua mỗi kỳ Đại hội Đảng, vấn đề xây dựng, củng cố TCCSĐ đều được tổng kết và nâng lên một tầng cao mới. Do đó, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng lên; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Những thành tựu đạt được trong hơn 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; trong đó có sự đóng góp to lớn của các cấp ủy, TCCSĐ trong toàn Đảng ta. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa kịp thời sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, đòi hỏi Đảng ta, các TCCSĐ phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn; củng cố xây dựng đội ngũ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đủ sức để giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Do đó Đảng ta phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề cập đến nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng đã được nhấn mạnh: “Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình”.Với vị trí, vai trò quan trọng của các TCCSĐ, để đóng góp vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay; trên cơ sở vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vào thực tiễn. Học viên chọn đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ đổi mới” làm tiểu luận học phần môn Lý luận Đảng cầm quyền. ... CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Quan điểm, phương hướng Đảng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng Quan... chọn đề tài Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tô chức sở đảng thời kỳ đôi mới làm tiểu luận học phần môn Lý luận Đảng cầm quyền Kết cấu đề tài: Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận danh... ngũ để nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đủ sức để giải vấn đề nảy sinh từ sở Do Đảng ta phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở Đảng Nghị
 • 25
 • 157
 • 0

Những bài viết lại câu khó trong tiếng anh Sưu tầm

Những bài viết lại câu khó trong tiếng anh Sưu tầm
... Our……………………………………………………………our income, I m afraid 55 I don’t think having luxuries in life is necessary (necessity) = I don’t………………………………………………………… having luxuries in life 56 The house was not very attractive in appearance... I ……………………………………….a cup of coffee this moring but I didn’t have time for one 25 I m not going to tolerate this untidiness any longer (up) = I have no intention……………………………………this ununtidiness any longer 26 Has... mountains (used) = The family’s holidays……………………………………… climbing in the mountains 32 Physical exercise won’t hurt you if you are careful (do) = Physical exercise won’t…………………………………………….if you
 • 5
 • 559
 • 14

Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... Hay nói cách khác rủi ro tín dụng xuất phát từ rủi ro đặc trưng hoạt động ngân hàng 4 Trong phạm vi luận án tập trung kiểm định tác động nhóm nhân tố: Rủi ro vĩ mơ rủi ro từ đặc trưng hoạt động... liền với rủi ro tín dụng 25 2.2.3.1 Chu kỳ kinh tế rủi ro tín dụng 27 2.2.3.2 Rủi ro tiền tệ rủi ro tín dụng 28 2.2.3.3 Rủi ro thị trường bất động sản rủi ro tín dụng... Việt Nam Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm Và câu hỏi đáng xem xét đâu cách kiểm sốt rủi ro tín dụng phù hợp? Xét phương diện học thuật, việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro
 • 250
 • 74
 • 0

Nghiên cứu thu nhận tinh dầu và nhựa dầu từ chi gừng (zingiber) thuộc họ gừng (zingiberaceae) và ứng dụng vào công nghệ thực phẩm (tt)

Nghiên cứu thu nhận tinh dầu và nhựa dầu từ chi gừng (zingiber) thuộc họ gừng (zingiberaceae) và ứng dụng vào công nghệ thực phẩm (tt)
... Zingiber cochinchinensis Để tìm hợp chất phổ biến chi t xuất ethanol lồi Z cochinchinensis, chúng tơi thực LC/MS mô tả phương pháp nghiên cứu Tổng sắc ký dòng ion (TIC) chi t xuất ethanol Z cochinchinensis... “Nghiên cứu thu nhận tinh dầu nhựa dầu từ chi Gừng (Zingiber) thu c họ Gừng (Zingiberaceae) ứng dụng công nghệ thực phẩm” Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án loài gừng thu hái khu... xác định cấu tử tạo hương tinh dầu từ hoa Ba mươi tám (38) thành phần xác định tinh dầu rễ loài Z cochinchinensis Monoterpene hydrocarbon chi m tỷ lệ 57,77%; cấu tử tinh dầu β-pinene (27,61%),
 • 26
 • 71
 • 0

Nghiên cứu thu nhận tinh dầu và nhựa dầu từ chi gừng (zingiber) thuộc họ gừng (zingiberaceae) và ứng dụng vào công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận tinh dầu và nhựa dầu từ chi gừng (zingiber) thuộc họ gừng (zingiberaceae) và ứng dụng vào công nghệ thực phẩm
... “Nghiên cứu thu nhận tinh dầu nhựa dầu từ chi Gừng (Zingiber) thu c họ Gừng (Zingiberaceae) ứng dụng công nghệ thực phẩm” Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án loài gừng thu hái khu... giữ cấu tử đặc trưng tinh dầu, đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp Nhưng nhược điểm không tách, chi t hết tinh dầu nguyên liệu Có nhiều phương pháp thu nhận tinh dầu gừng Tùy thu c vào mục đích,... 3.16 Ảnh hưởng yếu tố đến lượng tinh dầu thu 89 Hình 3.17 Ảnh hưởng yếu tố đến lượng tinh dầu gừng thu 92 Hình 3.18 Ảnh hưởng yếu tố đến lượng tinh dầu gừng thu 93 Hình 3.20 Mức độ đáp
 • 209
 • 71
 • 0

Những dáng tùng trong thơ việt

Những dáng tùng trong thơ việt
... hiểu thơ bản dịch lời bình Ngơ Văn Phú dễ chấp nhận : Mấy năm trồng tỉa chòm thơng, Chẳng thở than đất vắng khơng! Rường cột chưa dùng, đời chẳng lạ Mảng vui cỏ nội với hoa đồng! “ Thơ viết thơng... Thông Với thơ phải ơng tỏ ý ly, ẩn? Khơng! Đây cách nói “ bóng gió” có tính phản kháng! Thơng xuất hiện chữ Phóng – Phóng lãng bất cần đời , phản kháng sống nhiều nghịch lý Hai kỷ sau ,trong đời... tác giả đồng hương với Nguyễn ,trong thơ Cây thông bị đổ đền thờ Nguyễn Công Trứ (*), khai thác cái vẻ đẹp kiên cường sống éo le tính cách người xưa ẩn dụ “Cây thơng” - người tích cực phải
 • 6
 • 25
 • 0
1 2 3 4 .. >