Tổng hợp tài liệu :

Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Vĩnh Thịnh

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội.pdf

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội.pdf
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. . (1994-1998). 2 Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. Để hoàn thành bản chuyên. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
 • 67
 • 475
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội

 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội . (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. Để hoàn thành bản chuyên. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. 1 Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
 • 69
 • 441
 • 1

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . tách thành công ty gạch ốp lát Hà Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty gạch ốp lát Hà Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường. của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera.* Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera .Công ty gạch ốp lát
 • 74
 • 690
 • 6

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . tách thành công ty gạch ốp lát Hà Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty gạch ốp lát Hà Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường. của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera.* Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera .Công ty gạch ốp lát
 • 73
 • 494
 • 13

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội . động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội. qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. 1 Phần I Lý luận chung
 • 68
 • 436
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội . qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. 1 Phần I Lý luận chung. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
 • 68
 • 461
 • 1

84 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội

84 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
84 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội . công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trong thời gian qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất. Phần I: Lý luận chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thức trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công
 • 69
 • 376
 • 0

156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội

156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội
156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội . tốt nghiệp là: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A. Hng. Công ty gạch ốp lát Hà Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tờng và lát nền. Từ 1/1/1999 sản phẩm gạch ốp lát của công ty
 • 70
 • 416
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . đề thực tập tốt nghiệp là: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . Website: http://www.docs.vn. Nội. Chơng III. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên
 • 69
 • 388
 • 0

426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội

426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội . hình thành, phát triển và ngành nghề kinh doanh Tên doanh nghiệp: Nhà máy sản xuất ô tô 3/2 Đơn vị quản lí : Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Trụ. sẵn của mình. Năm 2004 thì công ty đổi tên thành Nhà máy ô tô 3/2, đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ (Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam) .
 • 84
 • 410
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI
. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ. khách hàng quan trọng của công ty. Để thành công trong việc chào hàng thì ngoài việc mở cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại công ty, công ty cần tiến hành
 • 21
 • 288
 • 0

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội doc

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội doc
. Luận văn Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội 2PHẦN MỞ ĐẦU . ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trong thời gian qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu
 • 71
 • 399
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội pot

LUẬN VĂN: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội pot
. LUẬN VĂN: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội Phần mở đầu. ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trong thời gian qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất
 • 75
 • 271
 • 0

Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội pptx

Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội pptx
. Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội  1 P HẦN . Ph ầ n III: M ộ t s ố gi ả i pháp Marketing nh ằ m nâng cao hi ệ u qu ả kinh doanh xu ấ t kh ẩ u c ủ a công ty c ổ ph ầ n XNK Nam Hà N ộ i. Để hoàn thành b ả n chuyên đề này, em đã . v ướ ng m ắ c ràng bu ộ c c ủ a lu ậ t pháp trong n ướ c nh ằ m làm phù h ợ p lu ậ t pháp kinh doanh trong n ướ c v ớ i kinh doanh lu ậ t pháp kinh doanh qu ố c t ế . Đố i v ớ i s ự nghi ệ p
 • 72
 • 136
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK nam dương

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK nam dương
Mỗi quốc gia tồn tại và phát triển ổn định không thể tách rời hoạt động TMQT. Giữa các quốc gia, sự trao đổi của TMQT thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán này phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. TMQT mang tính chất sống còn cho mỗi quốc gia vì nó mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, phát huy được lợi thế so sánh của một quốc gia so với các nước khác. TMQT tạo tiền đề cho quá trình phân công lao động xã hội một cách hợp lý và tạo nên sự chuyên môn hoá trong nền sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của nhiều ngành. Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng của quá trình tài sản xuất xã hội, nó làm thay đổi cấu vật chất sản phẩm và làm thay đổi lượng hàng hoá lưu thông giữa các quốc gia. Bởi vậy, quan hệ mua bán quốc tế đã xuất hiện và trở nên quan trọng ở Việt Nam. Từ một nước nhập siêu mà chủ yếu qua con đường viện trợ thì nay Việt Nam đã vươn lên thành nước xuất khẩu và tiến tới cân bằng cán cân xuất nhập khẩu. Trong sự lớn mạnh của lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu của đất nước các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực XNK đóng vai trò rất quan trọng vì đó là các doanh nghiệp cấu thành nên hoạt động XNK của Việt Nam . Trong bối cảnh đó công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Dương đã đang và sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình mở rộng và tăng cường hiệu quả kinh tế xã hội, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực kinh doanh XNK, cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn của PGSPTS Tăng Văn Bền và chú của công ty , em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: : “Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Dương” . : Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Dương Phần I: Lý luận chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. . Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Dương trong thời gian qua (2010-2014). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh. kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Dương. Để hoàn thành bản chuyên đề này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình sự giúp đỡ nhiệt tình của chú trong công ty cổ phần XNK Nam Dương.
 • 95
 • 314
 • 0

một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại dân phát

một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại dân phát
. công nghệ và dịch vụ thương mại Dân Phát Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại Dân Phát Em xin. các hoạt động Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ thương mại Dân Phát. * Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ. thực tế vận dụng hoạt động Marketing nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty; từ đó đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. * Đối tượng
 • 85
 • 272
 • 0
1 2 3 4 .. >