Tổng hợp tài liệu :

Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5

Gián án bai:hình hộp chữ nhật - hình lập phương

Gián án bai:hình hộp chữ nhật - hình lập phương
. LẬP PHƯƠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƯƠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƯƠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƯƠNG Hình hộp chữ nhật a. Hình hộp chữ. – HÌNH LẬP PHƯƠNG Hộp nhang trừ muỗi Viên gạch a. Hình hộp chữ nhật. HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƯƠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƯƠNG a. Hình lập
 • 20
 • 477
 • 2

Giáo án dự thi bài giảng điện tử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Giáo án dự thi bài giảng điện tử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
. tế _Tăng cường bóc lột thu khóa Ngoài ra còn hàng trăm thứ thu khác như: thu ruộng đất, thu thân, thu rượu, thu muối, thu thu c phiện… Hòa Bình Cao Bằng Đông Triều Nam Định Vinh Đắc Lắc Phú. ngạch thu , mức thu nhất là thu đinh, thu điền, 1 suất thu đinh (1 người nam đến tuổi quy định) 60 kg thóc và thêm 15 % phụ thu cho ngân sách hàng tỉnh Chương trình khai thác Việt Nam lần. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY CHƯƠNG I : VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930 BÀI 14 Nguyên nhân nào Thực Dân Pháp tiến hành đẩy mạnh khai thác thu c địa ở Việt Nam sau chiến tranh thế
 • 37
 • 1,077
 • 1

BAI HINH HOP CHU NHAT

BAI HINH HOP CHU NHAT
. mỗi mặt là một hình chữ nhật, có 8 đỉnh, 12 cạnh, Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện , có thể xem là hai mặt đáy, khi đó các mặt còn lại là mặt bên . . Giải bài tập 3,4 SGK/ 97 3/ Giải bài tập 1,3 SBT/ 105 ( Học sinh giỏi giải thêm bài 5 SBT/ 105 ) Chu n bò bài Hình hộp chữ nhật ( Tiếp) 1/ Tìm hiểu ?1 Sgk/ 98 2/ Tiết sau tiếp tục đem mô hình
 • 21
 • 276
 • 0

bai 1.Hinh hop chu nhat lop 8

bai 1.Hinh hop chu nhat lop 8
. HíngdÉnc¸chghÐphnh74aSGK/97 2 2 3 3 1 A 1 1 HíngdÉnc¸chghÐphnh74aSGK/97 2 3 3 1 A 2 2 1 1 +,-.74a SGK/97 2 3 1 A 2 2 1 1 3 3 3 A 1 2 . )*"#+,-. /+" $ 01 0234 '(  '( HíngdÉnc¸chghÐphnh74aSGK/97 1 1 2 2 3 3 A HíngdÉnc¸chghÐphnh74aSGK/97 2 2 3 3 1 A 1 1 HíngdÉnc¸chghÐphnh74aSGK/97 2 3 3 1 A 2 2 1 1
 • 27
 • 1,033
 • 0

giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 hoa 8 t22

giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 hoa 8 t22
. hóa học: 03:0002:5902: 580 2:5702:5602:5502:5402:5302:5202:5102:5002:4902: 480 2:4702:4602:4502:4402:4302:4202:4102:4002:3902: 380 2:3702:3602:3502:3402:3302:3202:3102:3002:2902: 280 2:2702:2602:2502:2402:2302:2202:2102:2002:1902: 180 2:1702:1602:1502:1402:1302:1202:1102:1002:0902: 080 2:0702:0602:0502:0402:0302:0202:0102:0001:5901: 580 1:5701:5601:5501:5401:5301:5201:5101:5001:4901: 480 1:4701:4601:4501:4401:4301:4201:4101:4001:3901: 380 1:3701:3601:3501:3401:3301:3201:31 3. học: 03:0002:5902: 580 2:5702:5602:5502:5402:5302:5202:5102:5002:4902: 480 2:4702:4602:4502:4402:4302:4202:4102:4002:3902: 380 2:3702:3602:3502:3402:3302:3202:3102:3002:2902: 280 2:2702:2602:2502:2402:2302:2202:2102:2002:1902: 180 2:1702:1602:1502:1402:1302:1202:1102:1002:0902: 080 2:0702:0602:0502:0402:0302:0202:0102:0001:5901: 580 1:5701:5601:5501:5401:5301:5201:5101:5001:4901: 480 1:4701:4601:4501:4401:4301:4201:4101:4001:3901: 380 1:3701:3601:3501:3401:3301:3201:31 3. học: 03:0002:5902: 580 2:5702:5602:5502:5402:5302:5202:5102:5002:4902: 480 2:4702:4602:4502:4402:4302:4202:4102:4002:3902: 380 2:3702:3602:3502:3402:3302:3202:3102:3002:2902: 280 2:2702:2602:2502:2402:2302:2202:2102:2002:1902: 180 2:1702:1602:1502:1402:1302:1202:1102:1002:0902: 080 2:0702:0602:0502:0402:0302:0202:0102:0001:5901: 580 1:5701:5601:5501:5401:5301:5201:5101:5001:4901: 480 1:4701:4601:4501:4401:4301:4201:4101:4001:3901: 380 1:3701:3601:3501:3401:3301:3201:31 3 phút 01:3001:2901: 280 1:2701:2601:2501:2401:2301:2201:2101:2001:1901: 180 1:17 01:16 01:1501:1401:1301:1201:1101:1001:0901: 080 1:0701:0601:0501:0401:0301:0201:0101:0000:5900: 580 0:5700:5600:5500:5400:5300:5200:5100:5000:4900: 480 0:4700:4600:4500:4400:4300:4200:4100:4000:3900: 380 0:3700:3600:3500:3400:3300:3200:3100:3000:2900: 280 0:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900: 180 0:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900: 080 0:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00 4 4
 • 14
 • 237
 • 0

giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 tiet 8 thuc hanh

giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 tiet 8 thuc hanh
. đựng dung dịch ban đầu có số là dung dịch H 2 SO 4 . +Nếu không có kết tủa thì lọ đựng dung dịch ban đầu có số là dd HCl *Giải thích kết luận: -Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển đỏ. -Dung. lọ đựng dung dịch ban đầu -Bớc 1: Lấy ở mỗi lọ 1-2 giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím. *Hiện tợng: +Nếu quỳ tím không đổi màu thì lọ số đựng dung dịch Na 2 SO 4 . +Nếu quỳ tím đổi sang màu. 2-3ml n- ớc. Quan sát hiện tợng. -Đậy nút bình, lắc nhẹ. Quan sát hiện tợng. -Thử dung dịch sau phản ứng bằng quỳ tím. Quan sát mầu của quỳ tím. - - - - - - - - KL: 3 Nhận biết các dung dịch
 • 6
 • 243
 • 0

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý
. tính đạo hàm theo định nghĩa: n]5b5*-!@_,@&I5A,: na3PT:3!#'()&(*+  v y x =  ,'- #-/M  g: mHĐTP 4RNhận xét: v Dạy học theo chủ đề tích. trung häc    d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Tho  !"#$#%&'#(' )'*+,-+.#/,01.#2,3 456,-3+7# •.  (  ,@!"  2  Q(-  ,2! 5A/!#.!"  Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Tho ST+@3/>Củng cố kiến thức + bài tập về nhà. * Củng cố kiến thức: nX$!!"%&#'()&(*+,'-.,#-/0I5A,,3!#'(,4#$!!"%&: n6=!",@9!,-<?,5A<!)&(*+,'-.,#-/,5.#B,$(*+: na?2,2?-<5,L?H,Y-&,(!Q+!!EH~-!EJ(.,: E,-'.#+[14
 • 5
 • 1,939
 • 45

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 47 văn bản đồng chí

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 47 văn bản đồng chí
. chớ. - Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Ngụ Th Lng, THCS Trung Tỳ Giáo án dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp ____________________________________________ Ngô Thị Lăng, THCS Trung. c th ng lut) ? Văn bản đợc chia làm mấy đoạn? Hoc: Bố cục: 2 phn - Đoạn 1 (6 câu đầu): Cơ sở của tình đồng chí. - Đoạn 2 (14 câu tiếp): Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí. - HS tr li -. " ;đồng chí& quot; và dấu chấm cảm ? Cách viết đó đã đem lại hiệu quả gì? ? Hóy khỏi quỏt c s ca tỡnh ng chớ. ? Nói tóm lại, cơ sở của tình đồng chí ở đây là bắt nguồn từ đâu ? *GV: Tình đồng
 • 7
 • 1,034
 • 16

Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp qua một số giờ học lịch sử lớp 9 chủ đề chiến thắng điện biên

Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp qua một số giờ học lịch sử lớp 9 chủ đề chiến thắng điện biên
. TRƯNG VƯƠNG GIÁO ÁN DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP QUA MỘT GIỜ HỌC LỊCH SỬ LỚP 9 I. Tên hồ sơ dạy học: CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN II. Mục tiêu dạy học: a. KiÕn thøc: + Gióp häc sinh học tập tốt. – 195 4 trên cơ sở đó còn hiểu được những kiến thức về địa lý, văn học, nghệ thuật qua một giờ học lịch sử * Với thực tiễn đời sống xã hội: - Học sinh hiểu được những giá trị sống của lịch sử. Vân sáng tác năm 195 4 trong chương trìnhMĩ thuật lớp 7. (Nghỉ trên đồi)  Ô chữ bí mật: ĐIỆN BIÊN PHỦ. GV giới thi u bài: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Thắng
 • 14
 • 4,772
 • 52

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sự phát triển cảu lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ
. Họ và tên: Phùng Thị Minh Sơn + Ngày sinh: + Điện thoại: ; Email: GIÁO ÁN DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP  Tiết 10_Bài 7 (Lịch sử lớp 10): SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG. phú, đa dạng nền văn hóa Ấn Độ, mang thêm yếu tố văn hóa Hồi giáo, đưa chế độ phong kiến Ấn Độ lến đến đỉnh cao; tạo ra sự tiếp xúc giao lưu văn hóa Đông – Tây và công hiến lớn cho nền văn minh. của Đảng – Nhà nước ta hiện nay và tác dụng của các chính sách đó. - Phát triển tư duy sáng tạo của HS trong việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa Ấn Độ, từ đó liên hệ với các vấn đề tôn giáo, vấn
 • 7
 • 585
 • 12

GIÁO án dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS môn TIẾNG ANH ao dai – the vietnamese traditional dress

GIÁO án dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS môn TIẾNG ANH ao dai – the vietnamese traditional dress
... something about the Ao dai ?” + Đánh giá kết học tập theo cá nhân theo nhóm Gv đánh giá sở điểm học sinh tự đánh giá đánh giá lẫn + Đánh giá lực học sinh: đánh giá khả tư tổng hợp qua kết học. .. liên quan: Để dạy học chủ đề này, giáo viên học sinh cần sử dụng kiến thức học môn học sau: * Môn Tiếng anh * Môn Mĩ thuật * Môn Lịch sử * Môn Công nghệ Tài liệu tham khảo: - SGK tiếng anh - SGK... tình học sinh trình làm việc nhóm + Đánh giá qua kết viết học sinh trước học chủ đề kết sau học chủ đề - Tiêu chí đánh giá: + Điểm cho cá nhân theo nhiệm vụ giao + Điểm cho nhóm + Điểm học sinh
 • 30
 • 1,741
 • 9

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (2)
... là: 5 (m) ×2: = ĐS: 2 m BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƢƠNG BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƢƠNG Nêu đặc điểm hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng đặc điểm chúng a) Hình hộp chữ nhật: ... dạng hình hộp chữ nhật ( bao diêm ,kết mì tôm , viên gạch ,…) -Xem mô hình hình hộp chữ nhật BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm H1/ Hình hộp chữ nhật có mặt ? * Hình hộp chữ. .. hộp chữ nhật có mặt H2/ Các mặt hình ? * Các mặt hình chữ nhật H3/ Chỉ tên mặt hình hộp chữ nhật ? BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬTHÌNH LẬP PHƢƠNG Mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển mô hình
 • 25
 • 409
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (3)
... hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A hình hộp chữ nhật ( mặt điều hình chữ nhật, có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình. .. cao B N Chiều dài P Con súc sắc Hình lập phương Viết số thích hợp vào ô trống Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh số đỉnh 12 12 Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a) A B D c M Q AB = DC = MN... có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B hình hộp chữ nhật, cung hình lập phương vì: có mặt kích thước khác Hình C hình lập phương( Có mặt nhau) Buổi học kết thúc, chúc em học sinh
 • 14
 • 160
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (4)
... vuụng bng HOT NG 2:THC HNH Vit s thớch hp vo ụ trng: Số mặt, cạnh, đỉnh Hình Số mặt Số cạnh Số đỉnh Hình hộp chữ nhật 12 Hình lập phơng 12 a) Hóy ch nhng cnh bng ca hỡnh hp ch nht b) Bit hỡnh hp... hỡnh ó c hc? 3- mới: đố em hình gì? HOT NG: QUAN ST-NHN XẫT HèNH HP CH NHT Cể SU MT, MI MT U L HèNH CH NHT GM : - HAI MT Y ( MT 1V MT 2) - BN MT BấN (MT 3, MT 4, MT 5, MT 6) -MT BNG MT -MT BNG... 24cm; 12cm Trong cỏc hỡnh di õy hỡnh no l hỡnh hp ch nht, hỡnh no l hỡnh lp phng? 11cm 4cm 8cm 5cm 10cm 6cm A HèNH HP CH NHT 8cm B C HèNH LP PHNG HOT NG : CNG C : V HèNH THC HNH V DN Dề
 • 17
 • 166
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (5)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (5)
... Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương ? 11cm 12cm 8cm cm 5cm 8cm 4cm 10 cm Hình hộp chữ nhật: 6cm 8cm Hình lập phương: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật b) Biết hình hộp chữ nhật. .. häc? Hình chữ nhật Hình bình hành Hình vuông Hình tam giác Hình thang Hình thoi Hình tròn 6 6 5 6 6 6 Hình hộp chữ nhật gồm mặt ? Các mặt hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì? Hình hộp chữ nhật gồm... = CP = DQ bao HìnhHình lập phương gồm: mặt lập phương gồm hình vuông, đỉnh, 12 cạnhbao nhiêu nhiêu mặt, đỉnh, cạnh? Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Hình hộp chữ nhật hình lập phương có giống
 • 31
 • 143
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (8)
... Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 12cm 8cm 11cm 8cm 8cm 4cm 10cm 6cm Là hình hộp chữ nhậthình lập phương 8cm Hình hộp chữ nhật. . .Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a )Hình hộp chữ nhật Bao diêm Viên gạch Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 3 4 Hình hộp chữ nhật có mặt Hai mặt đáy (... mặt,cạnh, đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Số mặt 6 Số cạnh Số đỉnh 12 12 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 2: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật (hình dưới) b) Biết hình hộp chữ nhật
 • 13
 • 262
 • 0

GIÁO án dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp môn tiếng anh 11 integrated teaching of english and maths

GIÁO án dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp môn tiếng anh 11 integrated teaching of english and maths
... value of x A B C D E INVITATION Melinda is sending birthday postcards to her friends and relatives, and she wants each postcard to be unique She has styles of postcards, types of stamps, and two... enthusiastic, and show active participation in the lesson Products from students - Maths is often thought to be a very boring lesson And English topics are sometimes said to be inauthentic However, when Maths. .. is held + time and place + host and guests of party + partner with whom I go + decorations + food and drinks + music - Teacher at the same time writes students’ ideas on the board and gives them
 • 16
 • 710
 • 2

GIÁO án dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp môn tiếng anh 11 UNIT 10 nature in danger period 63 b speaking

GIÁO án dự THI dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp môn tiếng anh 11 UNIT 10 nature in danger period 63 b  speaking
... know more about reasons why nature is threatened and mesures to protect it, let’s learn the new lesson.”: UNIT 10: NATURE IN DANGER Period 63: B – SPEAKING Talking about the reasons why nature is... Killing endangered Cutting down trees for animals for fur, skin and food cultivation should be banned Discharging chemical B Planting trees should be pollutants into environment encouraged Using... pollutant, extinct, forest, nature, endanger, animal, … * Leading in : - T shows some pictures about nature in danger and asks some Ss to answer the questions below: 2’ What can you see in these
 • 10
 • 1,048
 • 5

Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5

Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5
... 8cm 5cm 4cm 8cm 6cm 10cm 6cm 8cm A B A Là hình hộp chữ nhật C Là hình lập phương C Ơ CỬA KÌ DIỆU Khoảng cách haihình mặt đáy hình chữ Hình Mặt hộp chữ mặt nhật, củalập hình phương hộplà chữ có hộp. .. hộp chữ nhật ( hình ) Bài 2: Bài giải: a) Các cạnh hình hộp chữ nhật là: A D B C N M Q P AB = MN = QP = DC AD = MQ = BC = NP AM = DQ = CP = BN Bài 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình... cạnh, mặt hình vng Hình lập phương Hình hộp chữ nhật Hãy nêu giống khác hình hộp chữ nhật hình lập phương ? (THẢO LUẬN NHĨM) Giống nhau: Đều có mặt, đỉnh, 12 cạnh Khác nhau: - Hình hộp chữ nhật
 • 16
 • 28
 • 0
1 2 3 4 .. >