Tổng hợp tài liệu :

(Luận văn thạc sĩ) Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Một số thực trạng Giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Một số thực trạng và Giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Luận văn : Một số thực trạng Giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Linh18 Một số thực trạng giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà NộiII. Cơ sở thực tiễn của sản xuất tiêu thụ rau an toàn1 .. cứu Một số thực trạng giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội . Hà Nội- một thành phố phát triển, đông dân, đời sống
 • 67
 • 6,002
 • 36

Thực trạng giải pháp đẩy mạnh sản xuất va tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn hà nội

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh sản xuất va tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn hà nội
Thực trạng giải pháp đẩy mạnh sản xuất va tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn hà nội . thụ rau an toàn 4.3. Định hớng giải pháp đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội 4.3.1. Định hớng phát triển sản xuất tiêu thụ. mạnh sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng chức sản xuất tiêu thụ
 • 138
 • 1,059
 • 4

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang vùng phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận
Luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, khóa luận, cao học, đề tài . về thực trạng sản xuất rau rau an toàn trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 104 4.5. ðề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an. tôi thực hiện ñề tài " ;Nghiên cứu thực trạng ñề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang vùng phụ
 • 130
 • 547
 • 0

Cơ sở lý luận thực tiễn của sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cơ sở lý luận và thực tiễn của sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội
. Cơ sở lý luận thực tiễn của sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. I .Cơ sở lý luận sản xuất tiêu thụ rau an toàn tại Hà. do trênvấn đề sản xuất tiêu thụ rau an toàn là rất cần thiết. 5.2 .Nội dung của vấn đề sản xuất tiêu thụ rau an toàn a.Về sản xuất rau an toàn.
 • 18
 • 1,450
 • 2

Phương hướng một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Phương hướng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
. Một số thực trạng giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội Phương hướng một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản. triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội. I. Phương hướng phát triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn ở Hà Nội 1.Về sản xuất: Tăng
 • 13
 • 829
 • 1

thực trạng sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội
. thực trạng sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội I.Lợi thế của Hà Nội trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn. Hà Nội nằm. đạt được của việc sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hà Nội là một trong những thành phố đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết
 • 26
 • 1,812
 • 10

Thực trạng một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm

Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm
Thực trạng một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm. . rau an toàn - Chương II: Thực trạng sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện - Chương III: Phương hướng một số giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện. các chủng loại rau an toàn được canh tác trên địa bàn huyện Gia Lâm Là các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm Là mối quan hệ giữa các. sản xuất rau an toàn vẫn còn bị bó hẹp thiếu tính đồng bộ. Nhận thức được những tồn tại đó nên em chọn đề tài: Thực trạng một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu thụ rau an toàn
 • 94
 • 1,596
 • 9

Nghiên cứu mô hình sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố thái nguyên

Nghiên cứu mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố thái nguyên
Tài liệu hay về kinh tế phát triển nông thôn ! . dưới mức tiêu chuẩn cho phép, an toàn cho người tiêu dùng môi trường thì được coi là rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gọi tắt là rau an toàn& quot; [8]. Rau an toànrau khi sản xuất vẫn. phát triển cho mô hình sản xuất tiêu thụ RAT của thành phố Thái Nguyên. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản. hoạch từng bước xây dựng các mô hình sản xuất rau an toàn ở mô t số xã, phường. Nhìn chung các cấp chính quyền, cơ quan ở thành phố cũng đã có sự quan tâm đến mô hình sản xuất rau an toàn.
 • 81
 • 1,650
 • 7

Nghiên cứu đánh giá đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP.HCM

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP.HCM
. 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP. HCM - Chủ nhiệm đề tài: ThS Từ Minh Thiện - Cơ quan chủ trì: Ban Quản. Khoa học Công nghệ TPHCM 2. Mục tiêu: 2.1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng của các hình thức liên kết ngang liên kết dọc trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành. một mô hình liên kết ngang một mô hình liên kết dọc trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 3. Nội dung: CHƢƠNG I. TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nghiên cứu ngoài
 • 134
 • 2,047
 • 11

Chuyên đề tốt nghiệp Phân tích nguồn cung nhu cầu tiêu thụ rau hữu cơ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (2013)

Chuyên đề tốt nghiệp Phân tích nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ rau hữu cơ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (2013)
. ngi tiêu dùng trên đa bàn thành ph H Chí Minh sau đó tin hành phân tích nhân t EFA phân tích hi quy đa bin da trên mt s nghiên cu thc nghim trên th gii v nhu cu tiêu.    Khung phân tích  CHNG  THC TRNG V CUNG CU RAU HU C TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH   Thc trng v ngun cung rau hu c trên đa bàn TPHCM  v. ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa lun Phân tích ngun cung nhu cu tiêu th rau hu c trên đa bàn thành ph H Chí Minh là công trình nghiên cu ca tôi hoàn toàn do tôi thc hin S
 • 58
 • 241
 • 0

Phát triển liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, hà nội

Phát triển liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, hà nội
. dân với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn? - Thực trạng liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn huyện ðông Anh,. liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn huyện ðông Anh, Hà Nội; - ðề xuất ñịnh hướng giải pháp nhằm phát triển mối liên kết giữa hộ. giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên ñịa bàn huyện ðông Anh, Hà Nội . 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu mối liên kết giữa hộ nông
 • 146
 • 457
 • 2

Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn đề ra một số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn trên địa bàn thành phố Huế

Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn và đề ra một số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn trên địa bàn thành phố Huế
... hàng rau cửa hàng rau rau bán siêu thị 4.2 Thực trạng tiêu thụ rau xanh RAT ngày người tiêu dùng điều tra 4.2.1 Thực trạng tiêu thụ rau xanh 4.2.1.1 Chủng loại, số lượng rau xanh tiêu thụ địa bàn. .. TÊN ĐỀ TÀI: Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn đề số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn địa bàn thành phố Huế .2 Sinh viên thực : Nguyễn... NÔNG LÂM HUẾ Khoa Cơ khí – Công nghệ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn đề số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn địa bàn thành phố Huế Sinh
 • 74
 • 425
 • 0

Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh thái nguyên
Tổng quan TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG NGOÀI NƯỚC.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)Các tác giả Nicolas Bricas, Paule Mousier Vincent Baron ở Pháp, với đề tài Nghiên cứu thương mại hóa sản phẩm của nghề làm vườn trong đó có sản phẩm rau tại nước Pháp đã chỉ ra rằng giá trị sản phẩm được tăng lên rất nhiều khi sản phẩm được bán trên thị trường so với giá trị sản phẩm đó được bán ngay tại vườn. Kết quả nghiên cứu về tiêu dùng nhận thức về thị trường rau, đã chỉ ra sự đặc trưng về việc tiêu dùng rau cũng như những nhận thức về thị trường của người dân tại đây.Tác giả Chung, H.W. Kim, I.S ở Hàn Quốc, kết quả nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm của Chính phủ Hàn Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc bình ổn giá rau thông qua các hợp đồng sản xuất thu mua rau đối với nông dân hoặc hình thức nhập khẩu rau. Nghiên cứu tập trung vào các vấn đề tìm cách ổn định giá rau, làm thế nào để người nông dân sản xuất ra những loại rau phù hợp với yêu cầu sở thích của người tiêu dùng làm thế nào để người nông dân giảm giá thành sản xuất rau, đứng vững được trong cuộc cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.
 • 6
 • 372
 • 0

quản lý sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội
... thực huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội- vùng cung cấp rau cho thành phố Để hiểu rõ vấn đề này, tiến hành nghiên cứu đề tài: Quản lý sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà. .. tiêu thụ rau an toàn địa bàn huyện Gia Lâm 50 4.2 Thực trạng công tác quản lý sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn huyện Gia Lâm 53 4.2.1 Cơ chế tổ chức quản lí sản xuất rau an toàn địa bàn 53... quản lý sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn huyện Gia Lâm - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn huyện Gia Lâm - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý
 • 138
 • 504
 • 2

Liên kết trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội
... địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 58 4.3.2 Phân tích liên kết sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 63 v 4.4 Đánh giá kết hiệu hình thức liên kết sản xuất. .. Tiêu thụ rau an toàn Huyện 55 4.2.3 Hiệu sản xuất rau an toàn 56 4.3 Tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 58 4.3.1 Chuỗi cung ứng rau an toàn. .. đến liên kết sản xuất tiêu thụ RAT địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội? - Biện pháp để tăng cường, nâng cao hoàn thiện liên kết sản xuất tiêu thụ RAT địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội?
 • 117
 • 465
 • 2

Sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện kim bảng, tỉnh hà nam

Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện kim bảng, tỉnh hà nam
... triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, Hà Nam thời gian tới * Không gian: Nghiên cứu phạm vi xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam số thị trường khu vực tiêu thụ rau an. .. trạng sản xuất tiêu thụ rau an toàn xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, Hà Nam năm qua đưa số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sản suất tiêu thụ rau an toàn địa bàn nghiên cứu thời gian tới 2.2 Mục tiêu. .. tiễn vào sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất rau an toàn nói riêng - Tìm hiểu khó khăn, thuận lợi, hội, thách thức sản xuất tiêu thụ rau an toàn - Thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ rau an
 • 116
 • 113
 • 2

Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Tìm hiểu quy trình sản xuất và thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trường tiêu thụ nấm của chủ cơ sở nấm Thanh Hưng tại xã Tiên Hội huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA SẢO TÂN TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ NẤM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM THANH HƢNG TẠI XÃ TIÊN HỘI, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH... tài thực tập Tìm hiểu quy trình sản xuất thị trƣờng tiêu thụ nấm tạicơ sở sản xuất (CSSX )nấm Thanh Hƣng” nhằm đƣa quy trình sản xuất nấm thị trƣờng tiêu thụ nấm sơ sở 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1... thực tốt công tác thi đua khen thƣởng,… [12] 2.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ nấm số địa phương * Tình hình sản xuất nấm tiêu thụ nấm xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Xã Tiên Hội xã
 • 62
 • 45
 • 0

Thực trạng một số giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực trạng và một số giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nhìn lại những bước tiến đổi mới vượt bậc của một năm trôi qua sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta có những bước đi lên đáng kể, đặc biệt nền nông nghiệp có những chuyển biến rõ rệt: Nông sản được giá hơn, thị trường xuất khẩu lớn, sản phẩm phong phú đa dạng, có chất lượng cao… cuộc sống con người cũng đang tiến lên một bậc trong xu thế phát triển. Vấn đề đáng quan tâm là cùng với sự phát triển của đời sống là hàng loạt các vấn đề như: Chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát giá cả thị trường tăng nhanh một cách chóng mặt. Thế còn nhu cầu con người thì sao? Nhu cầu của người tiêu dùng đang phát triển ở mức độ nào? Điều này có thể khẳng định chắc chắn nhu cầu người tiêu dùng ngày càng tăng lên theo thời gian, nhu cầu đó rất phong phú đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu mang lại lợi ích tốt nhất tới người tiêu dùng, vấn đề lớn nhất là các sản phẩm cung cấp phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, sản phẩm, lại càng có ý nghĩa hơn đối với hàng nông sản làm thế nào để tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng, cuộc sống con người phát triển thì nhu cầu con người cũng tăng theo, đối với hàng nông sản thì tiêu dùng sản phẩm “nông nghiệp sạch” tất yếu sẽ trở thành xu thế phổ biến. Với những thành phố lớn phát triển như Hà Nội, Thành Phố HCM… thì nhu cầu đó ngày càng cao. Vấn đề đang được xã hội rất quan tâm là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khi xã hội phát triển, đời sống người dân được nâng cao họ luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, họ sẵn sàng trả mức giá cao gấp 1,5-2 lần để làm sao có được sản phẩm chất lượng tốt, nhưng trên thị trường hiện nay không ít cơ sở kinh doanh lợi dụng thương hiệu “rau an toàn” để lừa phỉnh người tiêu dùng, cửa hàng mang tên rau an toàn lại bán rau không nguồn gốc, làm cho người tiêu dùng khó có thể phân biệt được gây khó khăn cho họ khi ra quyết định tiêu dùng một “sản phẩm sạch” nào đó. Bên cạnh đó sản xuất rau an toàn vừa là cố tình, vừa là vô tình gây hậu quả cho người tiêu dùng, thậm chí cả người sản xuất người sản xuất môi trường sinh thái. Hậu quả không chỉ xảy ra trong trước mắt mà còn lâu dài. Cho nên phát triển bền vững sản xuất RAT không chỉ là vấn đề kinh tế mà quan trọng hơn là vấn đề xã hội- môi trường. Chính vì lý do này em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng một số giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hà Nội- một thành phố phát triển, đông dân, đời sống cao thì nhu cầu rau an toàn rất lớn, Hà Nội đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn, là cơ hội cho người sản xuất rau ở Hà Nội đi sâu khai thác thị trường rất tiềm năng này. Cùng với vấn đề này hàng loạt các vấn đề cần quan tâm: nước tưới, chất lượng thật của rau…và đặt ra khá nhiều thách thức đối với người sản xuất cũng như Nhà nước cần phải làm gì để tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Hơn nữa với tư cách là một sinh viên kinh tế, đặc biệt là sinh viên khoa KTNN&PTNT việc lựa chọn chuyên đề này là rất quan trọng giúp em có thêm hiểu biết về thực tế xu hướng phát triển nhu cầu người tiêu dùng Hà Nội, cả nước trong tương lai thấy được xu thế tất yếu của nền nông nghiệp nước ta trong công cuộc xây dựng từng bước một nền “Nông nghiệp sạch Việt Nam”.
 • 97
 • 41
 • 0

Thực trạng một số giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực trạng và một số giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU Nhìn lại những bước tiến đổi mới vượt bậc của một năm trôi qua sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta có những bước đi lên đáng kể, đặc biệt nền nông nghiệp có những chuyển biến rõ rệt: Nông sản được giá hơn, thị trường xuất khẩu lớn, sản phẩm phong phú đa dạng, có chất lượng cao… cuộc sống con người cũng đang tiến lên một bậc trong xu thế phát triển. Vấn đề đáng quan tâm là cùng với sự phát triển của đời sống là hàng loạt các vấn đề như: Chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát giá cả thị trường tăng nhanh một cách chóng mặt. Thế còn nhu cầu con người thì sao? Nhu cầu của người tiêu dùng đang phát triển ở mức độ nào? Điều này có thể khẳng định chắc chắn nhu cầu người tiêu dùng ngày càng tăng lên theo thời gian, nhu cầu đó rất phong phú đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu mang lại lợi ích tốt nhất tới người tiêu dùng, vấn đề lớn nhất là các sản phẩm cung cấp phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, sản phẩm, lại càng có ý nghĩa hơn đối với hàng nông sản làm thế nào để tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng, cuộc sống con người phát triển thì nhu cầu con người cũng tăng theo, đối với hàng nông sản thì tiêu dùng sản phẩm “nông nghiệp sạch” tất yếu sẽ trở thành xu thế phổ biến. Với những thành phố lớn phát triển như Hà Nội, Thành Phố HCM… thì nhu cầu đó ngày càng cao. Vấn đề đang được xã hội rất quan tâm là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khi xã hội phát triển, đời sống người dân được nâng cao họ luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, họ sẵn sàng trả mức giá cao gấp 1,5-2 lần để làm sao có được sản phẩm chất lượng tốt, nhưng trên thị trường hiện nay không ít cơ sở kinh doanh lợi dụng thương hiệu “rau an toàn” để lừa phỉnh người tiêu dùng, cửa hàng mang tên rau an toàn lại bán rau không nguồn gốc, làm cho người tiêu dùng khó có thể phân biệt được gây khó khăn cho họ khi ra quyết định tiêu dùng một “sản phẩm sạch” nào đó. Bên cạnh đó sản xuất rau an toàn vừa là cố tình, vừa là vô tình gây hậu quả cho người tiêu dùng, thậm chí cả người sản xuất người sản xuất môi trường sinh thái. Hậu quả không chỉ xảy ra trong trước mắt mà còn lâu dài. Cho nên phát triển bền vững sản xuất RAT không chỉ là vấn đề kinh tế mà quan trọng hơn là vấn đề xã hội- môi trường. Chính vì lý do này em đã lựa chọ đề tài nghiên cứu “Thực trạng một số giải pháp sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hà Nội- một thành phố phát triển, đông dân, đời sống cao thì nhu cầu rau an toàn rất lớn, Hà Nội đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn, là cơ hội cho người sản xuất rau ở Hà Nội đi sâu khai thác thị trường rất tiềm năng này. Cùng với vấn đề này hàng loạt các vấn đề cần quan tâm: nước tưới, chất lượng thật của rau…và đặt ra khá nhiều thách thức đối với người sản xuất cũng như Nhà nước cần phải làm gì để tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Hơn nữa với tư cách là một sinh viên kinh tế, đặc biệt là sinh viên khoa KTNN&PTNT việc lựa chọn chuyên đề này là rất quan trọng giúp em có thêm hiểu biết về thực tế xu hướng phát triển nhu cầu người tiêu dùng Hà Nội, cả nước trong tương lai thấy được xu thế tất yếu của nền nông nghiệp nước ta trong công cuộc xây dựng từng bước một nền “Nông nghiệp sạch Việt Nam”. 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.1. Mục tiêu chung. Tìm ra giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ RAT ở Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, kinh tế, kỹ thuật tổ chức của người sản xuất RAT trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua. 1.2. Mục tiêu cụ thể. - Khái quát vấn đề lý luận cơ bản về sản xuất tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Đánh giá chung thực trạng sản xuất tiêu thụ RAT trên địa bàn Hà Nội một số năm gần đây. - Tìm ra các yếu tố kinh tế, kỹ thuật tổ chức ảnh hưởng đến phát triển sản xuất tiêu thụ RAT. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản xuất tiêu thụ RAT trên địa bàn Hà Nội đến 2010 những năm tiếp theo. 2. Phạm vi nghiên cứu. 2.1. Về nội dung. Nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất tiêu thụ RAT , nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, các mối quan hệ tác động đến kết quả đề xuất giải pháp phát triển sản xuất RAT. 2.2. Về thời gian. Nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất tiêu thụ RAT giai đoạn 2003- 2006, đề xuất giải pháp phát triển tiêu thụ RAT đến 2010 những năm tiếp theo. 2.3. Về không gian. Nghiên cứu tập trung vào các Quận, huyện của Hà Nội có sản xuất RAT. Chủ yếu tập trung 2 huyện Gia Lâm Đông Anh. 3. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp mô tả, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp dự báo, phương pháp logic. - Thu thập số liệu từ cơ sở thực tập thông qua tham quan thực tiễn tại cơ sở sản xuất RAT tại huyện Gia Lâm. 4. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận một số mục lục có liên quan đề tài của em gồm 3chương: + Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn của sản xuất tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội + Chương 2: Thực trạng sản xuất tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội + Chương 3: Phương hướng một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất tiêu thu RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông qua bài viết này em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Th.S Võ Thị Hoà Loan đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tuy nhiên do khuôn khổ đề tài kiến thức có hạn nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Chính vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô.
 • 100
 • 76
 • 1
1 2 3 4 .. >