Tổng hợp tài liệu :

economy 1 từ vựng chi tiết part 5 quân minh

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 2 ECO2 TOEIC

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5  TEST 2 ECO2 TOEIC
. attracted KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 2 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC TẠI HÀ NỘI – CHI TIẾT VỀ LỚP HỌC VUI LÒNG. aptitude KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 2 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC TẠI HÀ NỘI – CHI TIẾT VỀ LỚP HỌC VUI LÒNG. được gửi đến địa chỉ chính xác. LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 2 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC TẠI HÀ NỘI – CHI TIẾT VỀ LỚP HỌC VUI LÒNG INBOX
 • 47
 • 1,189
 • 1

1400 câu part 5 quân minh

1400 câu part 5 quân minh
... làm việc chăm 51 2 51 3 51 4 51 5 51 6 51 7 51 8 51 9 52 0 52 1 52 2 52 3 52 4 52 5 52 6 52 7 52 8 52 9 53 0 53 1 53 2 53 3 53 4 53 5 53 6 53 7 53 8 53 9 54 0 54 1 54 2 54 3 54 4 54 5 54 6 54 7 54 8 54 9 55 0 55 1 Gõ Facebook ô tìm kiếm:... gia cộng đồng ôn thi toeic lớn VN Người thực hiện: Quân Trương Minh – Toeic Practice Group 55 6 55 7 55 8 55 9 56 0 56 1 56 2 56 3 56 4 56 5 56 6 56 7 56 8 membership cards thẻ thành viên the service desk... thực hiện: Quân Trương Minh – Toeic Practice Group 642 643 644 6 45 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 6 65 666 667 668 669 670 671 672 673 674 6 75 676 677
 • 35
 • 329
 • 0

Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1

Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1
... vựng Phía trước khoảng trống MODAL VERB (can,could, may, will …), phía sau động từ VARY Ở MODAL VERB VERB ta dùng ADVERB nha bạn Đáp án D ak hé Anh Lê Toeic 11 4 The Estes Museum explores the life... tank designs meet legal specifications a/ verify = V1 b/ verifies = V1 (s) c/ verified = Ved d/ verification = NOUN Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể động từ VERIFY nên phân tích tí tin bạn :D Phía... Đáp án B 12 8 Based on the _ number of advance ticket sales, we expect to see record attendance levels at this year’s festival in Donegal a/ overwhelm = V1 b/ overwhelms = V1 (s) c/ overwhelming
 • 16
 • 1,809
 • 1

giải chi tiết PART 5 ECOnomy 5

giải chi tiết PART 5 ECOnomy 5
... ) D Tất người Khách hàng cần phải kiểm tra hướng dẫn chi tiết in sản phẩm trước sử dụng A Chi tiết B Chi m chỗ C Có thể dự đoán D Có thể giải thích Ngân hàng Gough dự đoán giá nhà giảm với tăng... D.out C Xem nghĩa bên Trong số 15 chi nhánh nước thuộc công ty Summerton Automobiles, chi nhánh Ấn Độ làm tốt khâu sản xuất A Tại B Về C Thuộc (Trong) D Ngoài 1 25 The results of a comprehensive... dịch phần giải thích, mong bạn đọc thông cảm phản hồi cách inbox theo link fan page https://www.facebook.com/leap.edu.vn Việc chia sẻ tài liệu hoàn toàn không phản đối, mong muốn bạn chia sẻ ghi
 • 107
 • 844
 • 1

giải chi tiết part 5, 6 economy 1200 rc

giải chi tiết part 5, 6 economy 1200 rc
... come! 1 46 (A) continued (B) have continued (C) will have continued (D) continue - hope chia nên continue chia tương lai đơn Key D Username: bgowling Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200. .. (A) support ➜ hỗ trợ (B) purchase ➜ mua (C) achieve ➜ đạt được, có (D) replace ➜ thay - Cần động từ hợp nghĩa - Phân biệt achieve get/obtain: + achieve: nỗ lực trình để có được, đạt điều + get/obtain... ngẫu nhiên Key D Dịch: Các phát viên vô tình phát âm sai tên người chi n thắng giải thưởng sách Tolberg truyền hình tối qua 1 16 Mr Osaki would like the entire staff together and complete the
 • 134
 • 505
 • 0

giải chi tiết part 5,6 toeic bigstep 3

giải chi tiết part 5,6 toeic bigstep 3
... soạn: Quân Trương Minh - Toeic Practice Club LỜI NÓI ĐẦU Đây Quyển giải phần RC part 5,6 thứ Quyển cuối Bộ Bigstep Toeic Bộ hay dành cho bạn gốc tự học nhanh chóng Do dừng Bigstep làm phải làm cho... tích chi tiết, tạp chí thương mại thiết kế để trở thành nguồn tài nguyên hữu ích cho bạn lĩnh vực kinh doanh • Từ vựng 13 Người soạn: Quân Trương Minh - Toeic Practice Club thorough chi tiết, ... Đáp án Người soạn: Quân Trương Minh - Toeic Practice Club (C) will maintain • Phương pháp giải Khi giải câu hỏi việc cần làm xác định động từ Pattern 2: Chia hình thức động từ Mr Hoffman, the
 • 202
 • 624
 • 2

Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10

Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10
... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 101 Delegates the Lời giải chi tiết: sau giới từ thường bạn điền (cụm) danh international... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 106 Please review your contract, and Lời giải chi tiết: dựa vào nghĩa để chọn nhanh đáp án feel free... điều kiện thời tiết (C) to ship (D) shipping Từ vựng trọng điểm: ❑ delay (v): hoãn; ❑ weather condition (np): điều kiện thời tiết 108 By adding extra flights between Lời giải chi tiết: Đây câu
 • 9
 • 114
 • 2

Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10

Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10
... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 101 Delegates the Lời giải chi tiết: sau giới từ thường bạn điền (cụm) danh international... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 106 Please review your contract, and Lời giải chi tiết: dựa vào nghĩa để chọn nhanh đáp án feel free... điều kiện thời tiết (C) to ship (D) shipping Từ vựng trọng điểm: ❑ delay (v): hoãn; ❑ weather condition (np): điều kiện thời tiết 108 By adding extra flights between Lời giải chi tiết: Đây câu
 • 9
 • 129
 • 2

Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh

Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh
Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh
 • 1
 • 26
 • 0

Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1

Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1
... vựng Phía trước khoảng trống MODAL VERB (can,could, may, will …), phía sau động từ VARY Ở MODAL VERB VERB ta dùng ADVERB nha bạn Đáp án D ak hé Anh Lê Toeic 11 4 The Estes Museum explores the life... tank designs meet legal specifications a/ verify = V1 b/ verifies = V1 (s) c/ verified = Ved d/ verification = NOUN Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể động từ VERIFY nên phân tích tí tin bạn :D Phía... Đáp án B 12 8 Based on the _ number of advance ticket sales, we expect to see record attendance levels at this year’s festival in Donegal a/ overwhelm = V1 b/ overwhelms = V1 (s) c/ overwhelming
 • 16
 • 14
 • 0

Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10

Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10
... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 101 Delegates the Lời giải chi tiết: sau giới từ thường bạn điền (cụm) danh international... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 106 Please review your contract, and Lời giải chi tiết: dựa vào nghĩa để chọn nhanh đáp án feel free... điều kiện thời tiết (C) to ship (D) shipping Từ vựng trọng điểm: ❑ delay (v): hoãn; ❑ weather condition (np): điều kiện thời tiết 108 By adding extra flights between Lời giải chi tiết: Đây câu
 • 9
 • 12
 • 0
1 2 3 4 .. >