Tổng hợp tài liệu :

CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON

Cac dang toan huu co tong hop 11NC

Cac dang toan huu co tong hop 11NC
Cac dang toan huu co tong hop 11NC . < số nhóm − COOH Số nhóm − NH 2 = số nhóm − COOH ↑ CO 2 2H 2 N−R−COOH + Na 2 CO 3 → 2H 2 N−R−COONa + CO 2 ↑ + H 2 O Amin Quì tím Hóa xanh Glucozơ Cu(OH). NH 0 t → ↑ CO 2 2R − COOH + Na 2 CO 3 → 2R − COONa + CO 2 ↑ + H 2 O Aminoaxit Hóa xanh Hóa đỏ Không đổi Số nhóm − NH 2 > số nhóm − COOH Số nhóm −
 • 116
 • 681
 • 4

Một số dạng toán hữu lớp 12

Một số dạng toán hữu cơ lớp 12
. đề cơng hoá hữu 12 các dạng toán hữu - một số phơng pháp giải thông dụng A.Vấn đề 1 : một số ph ơng pháp giải toán I.áp dụng định. chất hữu dựa vào tỉ lệ đơn giản số nguyên tử C,H,O, . trong C x H y O z . hoặc : : : : : % % % : : : : C H O m m m x y z C H O x y z = = 12 1 16 12
 • 35
 • 865
 • 9

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu cơ pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang
Ảnh hưởng của các dạng phức hữu pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang . ảnh hởng của các dạng phân bón lá phức hữu Pomior đến sinh trởng, khả năng ra hoa và năng suất, phẩm chất dứa Cayen trên vùng đất đồi Tân Yên Bắc Giang. . hởng của phân bón lá phức hữu Pomior đến năng suất, chất lợng dứa Cayen. - Đánh giá ảnh hởng của chế phẩm phức hữu Pomior đến khả năng ra hoa của dứa
 • 83
 • 385
 • 1

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu cơ pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang
Ảnh hưởng của các dạng phức hữu pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang . tranh và tác động của chi phí đầu vào đến khả năng cạnh tranh 101 4.2.2.1. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam so với sản phẩm cùng loại của Philippine. thế nào đến giá thành và khả năng cạnh tranh? Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn, tôi chọn đề tài ảnh hởng của chi phí đầu vào đến khả năng cạnh tranh dứa xuất
 • 148
 • 236
 • 0

PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH BẢN

PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH CƠ BẢN
. sinh vào lớp 10 môn Toán – Hình học PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TỐN HÌNH HỌC BẢN 1. D¹ng 1: Chøng minh hai gãc b»ng nhau.  C¸ch chøng minh: - Hai gãc. D¹ng 5: Chøng minh ba ® êng th¼ng ®ång quy.  C¸ch chøng minh: - Chøng minh mét ®êng th¼ng ®i qua giao ®iĨm hai ®êng th¼ng cßn l¹i. - Chøng minh chóng lµ
 • 3
 • 324
 • 1

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ
bai tap bao toan khoi luong trong cac bai toan hoa huu co . )6&A^T0TB 8 B0 8 /bdNE*  .8  @H 8 B 8  (F4( 8 S ! 8 6%9@e36N 8 65+);$. !".!$ .8  (KR+,(/H1R09H2 *  3.45  .8  8 )*  6S ! 8 8N+E
 • 3
 • 728
 • 29

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ
bao toan khoi luong trong cac bai toan hoa huu co . [$[_C ^ E1`K/K%Ma 8 )  "b1 ^1 c1 d1 456*$7 8  #8 +9:;<==>  EF * GCefMK/Kg.(TY7D(D:JJh:. [$O^j2EC[$O^j1BG.&%n$^ne,L1BG#aI 8 )  "B ^ C d BEEC1 BC l BEEC1 CBEEC1 B l C m BEEC1 456*$7 8  #8 +9@;<<A>
 • 3
 • 524
 • 12

Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần dao động lớp 12 pdf

Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 pdf
. Lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán phần dao động lớp 12 GV: Lê Thanh Sơn, ( : 0905930406 Trang 1 Dạng 1: Viết phương trình dao động diều. vật lý: 0 mgd I ω = Lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán phần dao động lớp 12 GV: Lê Thanh Sơn, ( : 0905930406 Trang 14 Dạng 20 : Bài toán về dao
 • 14
 • 474
 • 2

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu bài tập tự luyện pot

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện pot
. 1 - BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol chất hữu X chỉ chứa. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO
 • 3
 • 583
 • 10

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu bài tập tự luyện docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx
. BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1: Chia hỗn hợp hai anñehit no ñơn chức thành 2 phần bằng nhau: - ðốt cháy hoàn toàn. Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO
 • 2
 • 598
 • 12

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu tài liệu bài giảng docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx
. chỏy ankan ban ủu) Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt. to mui cacbonat. Thỡ 2C (chất hữu cơ) C (CO ) C (muối cacbonat)n = n + n Vớ d: o2+ O , t2 3 2 2Chất hữu X (C, H, O, Na) Na CO + CO + H
 • 2
 • 355
 • 5

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện docx
. 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN I. ðÁP ÁN 1. B 2. A 3. C 4. A 5 Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO
 • 1
 • 824
 • 7

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx
. (este đơn chức) 40 Do ủú, muối 3 2,05 M = = 82 axit trong este là CH COOH 0,025 v rợu 3 2 5 0,94 M = = 37,6 2 rợu trong este là CH OH và C H OH 0,025 hoc thay 2 bc tớnh muối M v rợu M . mụn Húa Thy Ngc Bo ton khi lng trong cỏc bi toỏn hu c Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BO TON KHI LNG TRONG CC BI TON HU C P N V HNG. 1 2 2 CO H O m - m = 2 gam , gii h phng trỡnh, ta cú: 4 2 2 CO H O m = 6,6 gam hay 0,15 mol và m = 5 gam ha y 0,3 mol , 2 2 H O CO 4 3 3 n = 2n Z là CH O X là CH COOCH Cõu 11: p dng
 • 2
 • 903
 • 17

các dạng BTTN hữu 11

các dạng BTTN hữu cơ 11
. Đại cơng về hoá học hữu Câu 1: Phát biểu nào sau đây không chính xác? A. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. B. Các chất cùng khối. toàn một axit hữu ta thu đợc: n CO2 = n H2O . Axit đó là A. axit hữu hai chức, cha no. B. axit vòng no. C. axit đơn chức, no. D. axit đơn chức, cha no. Câu 18: Trong các đồng phân axit. số lợng đồng phân là A. 4. B. 7. C. 8. D. 10. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu Câu 1: Một hợp chất hữu gồm C, H, O; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lợng. Công thức phân tử của
 • 20
 • 117
 • 0

Các dạng toán hình bản lớp 9

Các dạng toán hình cơ bản lớp 9
. Ôn tập hình học 9 Phần 1. Những kiến thức bản Dạng 1. Sự xác định và tính chất bản cuả đờng tròn A. Các kiến thức cần nhớ : 1. Định nghĩa : Tập hợp hay còn gọi là quỹ tích các điểm cách điểm. B. Các bài toán : 7 Ôn tập hình học 9 Chuyên đề 3. chứng minh hai đờng thẳng song song hoặc vuông góc . A. Ph ơng pháp: Dựa vào các dấu hiệu song song, vuông góc để chứng minh . B. Các bài toán. dạng đặc biệt ta giả sử hình đặc biệt đó hình thành sau đó tìm ra mối liên hệ với các hình cố định để tìm ra sự ràng buộc của yếu tố cần tìm. B. Các bài toán : Chuyên đề 7. toán cực trị. A. Ph
 • 9
 • 966
 • 8

skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu trong chương trình hóa học trung học phổ thông

skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông
. cứu để Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” Với nội dung phương pháp đã nêu tôi đã vận dụng. nghiệp tôi mạnh dạn chọn đề tài: Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” làm sáng kiến kinh nghiệm. chất hữu bằng cách sử dụng độ bất bão hoà. Với việc vận dụng linh hoạt độ bất bão hoà k của hợp chất hữu như trên, học sinh sẽ giải quyết nhanh dạng toán đặc trưng của hoá học hữu cơ, những bài
 • 21
 • 1,173
 • 3

Các dạng toán hữu tổng hợp 11NC

Các dạng toán hữu cơ tổng hợp 11NC
. N 2 (đkc). Tìm CTPT của hợp chất hữu biết rằng trong phân tử chất hữu chỉ chứa một nguyên tử Nitơ ? ĐS: C 6 H 7 N Bài 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,4524g hợp chất hữu (A) sinh ra 0,3318g. hơi của hợp chất hữu đối với Hydro là 36. Hãy xác định CTPT của hợp chất đó ? ĐS: C 3 H 4 O 2 C¸C BµI TO¸N HI§ROCACBON Ghi nhí: I. CÁC PHẢN ỨNG DẠNG TỔNG QUÁT: 1. Gọi CT chung của các hydrocacbon. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu X, người ta thu được 2,25 g H 2 O; 6,72 lít CO 2 và 0,56 lít N 2 (các thể tích đo ở đktc). Dạng 2: Lập CTPT hợp chất hữu TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN
 • 111
 • 484
 • 8

CÁC DẠNG TOÁN hữu HIDROCACBON

CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ  HIDROCACBON
đầy đủ các loại bài tập dễ, trung bình và khó và các dạng bài tập cũng như cách làm từng dạng bài tập cụ thể về hidrocacbon giúp học sinh lớp 11 cũng như các em học sinh ôn thi đại học cao đẳng thể tiếp cân đề cái nhìn hay hơn với môn hóa và nhất là hóa hữu
 • 19
 • 531
 • 2

CÁC DẠNG TOÁN hữu HIDROCACBON

CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ  HIDROCACBON
... hết 24,64 lít O2 (đktc) Cơng thức phân tử anken là: A C2H4 C3H6 B C2H4 C4H8 C C3H6 C4H8 D A B III Các dạng toán ankin I Phản ứng cộng X2,HX,H2O,H2 * Phương pháp giải : a) Toán ankin tác dụng với... 15 − 13 →Cách 1: áp dụng CT tính nhanh ta có: H = - 4.3, 75 = 50% 4.5 n M → Cách 2: T = S → M S nT 4.3, 75 nS = → ns = 1,5 → nH ( pu ) = − 1, = 0, 5( mol ) → Hpứ = 0,5/1 = 4.5 50% 3)CƠNG THỨC... craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gam H2O 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 II CÁC DẠNG TOÁN CỦA ANKEN 1) ANKEN TÁC DỤNG VỚI DD BROM CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 → nBr2 = nanken Câu 1:
 • 18
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >