Tổng hợp tài liệu :

2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)
. pervade/vào tận civide/phân chia, decide /quy t định, provide/cung cấp explode/nổ, erode/xói lở, carode/ăn mòn coclude/kết thúc, include/gồm có, exclude/trục xuất. ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent, form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke, y invade/ xâm chiếm, evade/ thoát, pervade/vào
 • 3
 • 1,150
 • 47

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Một số qui tắc đánh trọng âm I
. tiết , trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2 Ex: repeat / ri'pi:t/ :nhắc l i Trọng âm trước những vần sau đây: -cial, -tial, -cion, -sion, -tion,-ience,- ient,-cian. ient,-cian ,-tious,-cious, -xious Ex: 'special, 'dicussion, 'nation, poli'tician( chính trị gia) Trọng âm trước những vần sau: -ic, -ical,
 • 2
 • 426
 • 12

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Một số qui tắc đánh trọng âm II
. CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM VÀ PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP ( suu tam ) Qua quá trình luyện từ, tôi xin cung cấp một số quy tắc nôm na về trọng âm. Tôi không muốn. trong một số từ điển, nhưng khi nói, các trọng âm phụ bao giờ cũng được đọc khá rõ. Thực chất, rõ nhất là trọng âm chính, sau đótrọng âm phụ, còn các âm
 • 2
 • 394
 • 5

Nguyen tac danh trong am

Nguyen tac danh trong am
. 6 NGUYÊN TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN 1. Đa số những từ có 2 âm tiết: - Ở danh từ và tính từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất( VD: butcher, busy, record,. các hậu tố: - ee ( degree, referee ) - eer (engineer, pioneer ) - ese (vietnamese ) - ain (động từ) ( contain, remain) - aire ( millionaire) - ique ( technique,
 • 1
 • 345
 • 0

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am
. / ‘-ing’: amaze / / amazing / / ‘-like’: bird / / birdlike/ / “-less”: power / / powerless / / ‘-ly’ : hurried / / hurriedly/ / ‘-ment’ (trong danh từ):. TRONG AM TRONG TIENG ANH I/ Từ có 2 âm tiết: 1/ Với động từ: a/ Nếu âm tiết thứ
 • 3
 • 414
 • 4

Quy tắc đánh trọng âm từ. pptx

Quy tắc đánh trọng âm từ. pptx
. về từ loại (danh từ, động từ, tính từ) thì dẫn đến vị trí nhấn âm cũng khác nhau. Quy tắc cho các cặp từ này là: động từ thì trọng âm vào âm tiết thứ 2 còn danh từ hay tính từ thì trọng âm. Qui tắc đối với DANH TỪ: Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối lên nhé +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG được nhấn +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài. Quy tắc đánh trọng âm từ Ai học tiếng Anh cũng biết phần trọng âm là phần khó, nó có quá nhiều qui tắc phần bất qui tắc lại còn nhiều hơn. Tuy vậy đây
 • 10
 • 584
 • 5

Quy tắc đánh trọng âm

Quy tắc đánh trọng âm
quy tắc đánh trọng âm..cách để phân biệt những trọng âm cần nhấn và ghi nhớ thật cẩn thận để mỗi lần gặp phải là có thể phân biệt và nhận biết được tốt hơn.mỗi 1 trọng âm đều có những quy tắc riêng để nhận biết. . Quy tắc đánh trọng âm 1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất -Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: +Danh từ:. MOdernize… 2. Trọng âm vào âm tiết thứ hai Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: to preSENT, to reCORD, to preFER, to beGIN Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm. nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter 3. Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm
 • 3
 • 720
 • 15

Quy Tắc Đánh Trọng Âm Tiếng Anh Trong Đề Thi Đại Học

Quy Tắc Đánh Trọng Âm Tiếng Anh Trong Đề Thi Đại Học
. nhận biết trọng âm tiếng Anh, hi vọng nó sẽ giúp các em ghi điểm trong mùa thi này. 1)​ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết. trọng âm trong các đề thi trở nên tương đối khó với các em học sinh. Trung Tâm Gia Sư LuThi Việt sẽ cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản về phát âm trong bài học này. Thế nào là trọng. Sư LuThi Việt 090 245 9609 facebook.com/luyenthikhoid facebook.com/luyenthikhoia1 facebook.com/onthidhoc facebook.com/groups/IStudyingOnline Nguyên Tắc Trọng Âm Trong Tiếng Anh Việc học
 • 3
 • 780
 • 24

MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT

MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT
. 1r 1. QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM DỰ TRÊN PHÂN LOẠI TỪ THEO SỐ LƯỢNG ÂM TIẾT. 1.1. Đối với các từ có 2 âm tiết. a. Trọng âm chính của các từ có hai âm tiết thường rơi vào âm tiết thứ 2 đối với các động. CHUYÊN ĐỀ CÁCH XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM CHÍNH CỦA CÁC TỪ ĐƠN LẺ MỘT SỐ QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM CHÍNH CHO CÁC TỪ ĐA ÂM TIẾT BASIC RULES FOR MARKING PRIMARY STRESSES. Độ lớn hay thống trị về âm của một âm tiết khi một chùm âm của một từ (có từ hai âm tiết trở lên) được đọc, nói hay phát âm. II. RULES TO MARK STRESS: QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM 1. RULES TO MARK STRESSES
 • 14
 • 767
 • 6

Quy tắc đánh trọng âm

Quy tắc đánh trọng âm
... Từ có âm tiết: a Động từ:  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ có nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: Eg: encounter /iŋ‟kauntə / determine /di‟t3:min/  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết... nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “ə u”  Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên nhấn âm tiết thứ Eg: potato /pə `teitə u/  diaster / di`za:stə / Nếu âm. .. nguyên âm ngắn âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ kết thúc phụ âm nhấn âm tiết thứ 1: Eg: emperor / `empə rə / cinema / `sinə mə /  `contrary `factory……… Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm
 • 6
 • 313
 • 1

Các quy tắc đánh trọng âm

Các quy tắc đánh trọng âm
QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết > trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2Ex: be’gin, be’come, for’get, en’joy, dis’cover, re’lax, de’ny, re’veal,…Ngoại lệ: ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open…Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter…QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết > trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1Ex: ‘children, ‘hobby, ‘habit, ‘labour, ‘trouble, ‘standard…Ngoại lệ: ad’vice, ma’chine, mis’take… ... in’vestigate, im’mediate,… Lưu ý: Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: –able, -age, -al, en, -ful, –ing, -ish, -less, -ment, -ous Các phụ tố thân nhận trọng âm câu: -ain(entertain), – ee(refugee,trainee),... ‘neighbour – ‘neighbourhood · ex’cite – ex’citing … QUY TẮC 13: Những từ có tận là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Ex: eco’nomical, de’moracy, tech’nology,... ‘waterproof, … Ngoại lệ: duty-‘free, snow-‘white … QUY TẮC 11: Các tính từ ghép có thành phần tính từ trạng từ, thành phần thứ hai tận –ed -> trọng âm rơi vào thành phần thứ Ex: ,bad-‘tempered, ,short-‘sighted,
 • 2
 • 237
 • 0

QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm
Quy tác đánh trọng âm giúp cho người đọc có thể phát âm chuẩn và dễ dàng hơn, phần này rất phù hợp với những người có trình độ tiếng anh kém, mất gốc hoàn toàn, rất có ích cho khì thi trung học phổ thông quốc gia ... tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Động từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: be'come, under'stand tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Trọng âm rơi vào vần... 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 9 Danh từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG...13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Danh từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble,
 • 13
 • 196
 • 1

Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng anh

Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng anh
... /ˈtuːθpeɪst/ Nguyên tắc 9: Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai bad-TEMpered old-Fashioned one-EYEd well-DONE Sự thay đổi trọng âm từ Chú ý: Trọng âm từ thường... geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ photography /fəˈtɑːɡrəfi/ investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/ Nguyên tắc 8: Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ birthday /ˈbɜːrθdeɪ/ airport /ˈerpɔːrt/ gateway /ˈɡeɪtweɪ/... original Trong số trường hợp có ngoại lệ Để thành thục quy tắc này, bạn nên luyện tập thường xuyên để tạo thành phản xạ tiếng Anh cho Những bước đầu tập luyện, hay phát âm thật chậm, rõ, ý sửa âm nằm
 • 4
 • 142
 • 0

20 BẢNG QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm học sâu NHỚ lâu (kèm bài tập thực hành)

20 BẢNG QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm học sâu NHỚ lâu (kèm bài tập thực hành)
... Quy tắc 19: Các tiền tố không bao giờ có trọng âm mà thường nhấn trọng âm vào âm thứ 2 unable dislike illegal indefinite mistake precede unusual reflect Quy tắc 20:  Đối với các hậu tố trọng âm có thể thay đổi theo từ gốc (và nếu có sự... subject Ngoại lệ: visit, travel,promise thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất, từ reply trọng âm rơi vào âm thứ Quy tắc 4: Danh từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên raincoat sunrise airport... thay đổi và trọng âm thì cũng có thể thay đổi về các phát âm) eg : protect protection Các nội dung đi kèm Bài tập BÀI TẬP ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Like 36 Comment Share 37 View 105095 Guest 18/3 /201 6 Trả lời
 • 4
 • 1,266
 • 28

QUY TAC DANH TRONG AM

QUY TAC DANH TRONG AM
... 'happy – 'happiness, re'lation – re'lationship, 'neighbour – 'neighbourhood, ex'cite - ex'citing QUY TẮC 13: Những từ có tận là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al → trọng âm rơi vào âm tiết
 • 2
 • 33
 • 0

2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

2k  quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm
... tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Động từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: be'come, under'stand tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Trọng âm rơi vào vần... 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 9 Danh từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG...13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Danh từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble,
 • 13
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >