Tổng hợp tài liệu :

toanmath com 876 bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng – lương tuấn đức

109 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng nâng cao

109 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng nâng cao
... Phương trình đường thẳng A y 1 t A y S : x Phương trình đường vuông góc chung hai đường thẳng d1 , d x P :x x 2y 2z hai điểm 3;0;1 , B 1; 1;3 Trong đường thẳng qua A song song với P , đường thẳng. .. thẳng MN Phương trình đường thẳng x z , mặt phẳng 29 A 1; 2;1 Đường thẳng A y Câu 14 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x cắt d P M N cho A trung điểm đoạn thẳng MN Phương. .. hai đường thẳng d1 : 2t đường thẳng song song với P : x B y z y 12 z y z cắt d1 , d lần t t t x t 29 Phương trình tham t x z đường 4t lượt hai điểm A, B cho AB ngắn Phương trình đường thẳng
 • 30
 • 415
 • 0

182 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng cơ bản

182 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng cơ bản
... tọa độ x y x giao tuyến Phương trình đường thẳng d 2y 3z qua điểm M 1; 1;0 song song với đường thẳng d: z cho đường thẳng y z Phương trình đường thẳng z cho đường thẳng qua điểm A 2; 1; , vng... A Đường thẳng y z 2t 3t , t x B Đường thẳng y z 2t 3t , t x C Đường thẳng y z 2t 3t , t x D Đường thẳng y z 2t 3t , t R có phương trình tắc x y z R có phương trình tắc x y z R có phương trình. .. , đường thẳng Vì AM d AM.a m có a (2;1; 2) VTCP AM ( 2; 2; 3) x y z là: 2 Vậy phương trình đường thẳng Ví dụ 15 Lập phương trình tắc đường thẳng , biết: qua M 1;0; vuông góc với hai đường thẳng
 • 64
 • 708
 • 0

301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ

301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ
... Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d: x 1 y  z  Phương trình   2 sau phương trình tham số d ? 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG... với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng : d1 : x  y 1 z  x 1 y  z 1 d : Vị trí d1 d :     A Trùng B Song song C Cắt D Chéo 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN:... z   2t  z  2 t  z  2t    10 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 46: Trong không gian với hệ Oxyz , viết phương trình đường thẳng d
 • 78
 • 394
 • 0

301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ

301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ
... gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d: x 1 y  z  Phương trình   2 sau phương trình tham số d ? Footer Page of 16 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN... độ Oxyz cho hai đường thẳng : d1 : x  y 1 z  x 1 y  z 1 d : Vị trí d1 d :     A Trùng B Song song Footer Page of 16 C Cắt D Chéo 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ. ..   Footer Page 11 of 16 10 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Header Page 12 of 16 Câu 46: Trong không gian với hệ Oxyz , viết phương trình đường
 • 78
 • 317
 • 0

toanmath com 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất nguyễn bảo vương

toanmath com  680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp  xác suất  nguyễn bảo vương
... 0946798489 10 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP XÁC SUẤT] § TỔ HỢP Câu 41 Cho tập hợp A gồm có n phần tử số nguyên k thỏa mãn  k  n Mỗi tập hợp gồm k phần tử A đƣợc gọi A chỉnh hợp. .. 0946798489 22 NGUYỄN BẢO VƯƠNG [680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP XÁC SUẤT] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 C B C B A B C C B A D D D B D CHƢƠNG II TỔ HỢP XÁC SUẤT BÀI 1:...NGUYỄN BẢO VƯƠNG [680 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP XÁC SUẤT] Chủ đề II TỔ HỢP, XÁC SUẤT Câu Trong hộp chứa sáu cầu trắng đƣợc đánh số từ
 • 95
 • 661
 • 0

301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ

301 BAI TAP TRAC NGHIEM PHUONG TRINH DUONG THANG OXYZ
... Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d: x 1 y  z  Phương trình   2 sau phương trình tham số d ? 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG... với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng : d1 : x  y 1 z  x 1 y  z 1 d : Vị trí d1 d :     A Trùng B Song song C Cắt D Chéo 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN:... z   2t  z  2 t  z  2t    10 301 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG OXYZ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 46: Trong không gian với hệ Oxyz , viết phương trình đường thẳng d
 • 78
 • 210
 • 0

Bài tập trắc nghiệm parabol đường thẳng

Bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng
...TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C ĐƯỜNG THẲNG;... A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm Câu 76 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = |4x2 9x + 1| Phương trình |4x2 9x + 1| = 4,0625  m có tối đa nghiệm thực ? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm. .. GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu 10 Parabol hình bên đồ thị
 • 33
 • 336
 • 0

bài tập trắc nghiệm parabol đường thẳng

bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng
...TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C ĐƯỜNG THẲNG; LỚP... 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ A Đường thẳng y  x  B Đường thẳng y  x  C Đường thẳng. .. đỉnh I parabol y  x  2mx  m  m  A Đường thẳng y  x  B Đường thẳng y  x  C Đường thẳng y  x  D Đường thẳng y  x  2 Câu 58 Tìm tập hợp đỉnh I parabol y  x  4mx  4m  10m 
 • 84
 • 499
 • 0

Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian

Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian
Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian ... M đường thẳng d : � � � z = 1- t � � (P ) : 4x - y - z + = 0? A M (1;1;2) B M (1;- 1;2) C M (1;1;- 2) D M (- 1;- 1;2) Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho mp(P) :x+ y +z -1 =0 đường thẳng d có phương. .. MC = Câu 56 Cho đường thẳng Δ: Trang 9/10 A B C 2/3 D 4/3 Câu 57 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x + y z = (Q): x + y + z = Phương trình đường giao tuyến hai... đường vng góc chung đường thẳng bao nhiêu? A 112 B 104 C 114 Câu 44 Cho điểm M (0;1;1) đường thẳng d1 : D Đáp số A, B, C sai � x - y +z +2= x- y +2 z = = ,d2 : � � � x + 1= 1 � Gọi D đường thẳng
 • 10
 • 448
 • 4

BÀI tập TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

BÀI tập TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
... ( d ) 1 − m ≠ ⇔ m ≠1 Hệ phương trình có nghiệm ⇔ ( *) có nghiệm ⇔  m − ≠ Câu 13: Cho hai điểm A ( 4;0 ) , B ( 0;5 ) Phương trình sau khơng phải phương trình đường thẳng AB?  x = − 4t x y... Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm I ( −1;2 ) vuông góc với đường thẳng có phương trình x − y + = A − x + y − = B x + y − = C x + y = D x − y + = Lời giải Chọn B Gọi ( d ) đường thẳng. .. M = ( d ) ∩ ( d ') ⇒ M nghiệm hệ phương trình x = 3 x − y − =  ⇒  5 x + y + =  y = −  Câu 19: Phương trình sau biểu diển đường thẳng khơng song song với đường thẳng ( d ) : y = x − ?
 • 13
 • 388
 • 12

Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian

Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian
... MC = Câu 56 Cho đường thẳng Δ: Trang 9/10 A B C 2/3 D 4/3 Câu 57 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x + y z = (Q): x + y + z = Phương trình đường giao tuyến hai... lên đường thẳng (d) Trang 8/10 A (2; –3; –1) B (2; 3; 1) C (2; –3; 1) D (–2; 3; 1) x - y +1 z = = - - điểm A(–1; 0; 1) Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua đường thẳng d Câu 50 Trong không gian. .. y- z- = = - - mặt phẳng (P): x 3y + z = Phương trình hình chiếu vng góc d mặt phẳng (P) Câu 55 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: A x + y +1 z - = = - 1 x + y +1 z -
 • 10
 • 80
 • 1

toanmath com 321 bài toán trắc nghiệm phương trình lượng giác thường gặp trần tuấn huy

toanmath com  321 bài toán trắc nghiệm phương trình lượng giác thường gặp – trần tuấn huy
... phương trình sau, phương trình có nghiệm? TRẦN TUẤN HUY 0989938082 HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC 12 | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 A sin x  Câu 109: Phương trình PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC... cos x TRẦN TUẤN HUY 0989938082 HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC 25 | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP   B Phương trình xác định  0;   4 A Phương trình. .. Điều kiện để phương trình m.sin x  3cos x  có nghiệm TRẦN TUẤN HUY 0989938082 HỌC SINH TÂN YÊN ÔN THI ĐẠI HỌC 13 | TY2 TÀI LIỆU LUYỆN THI LỚP 11 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP m  B
 • 36
 • 11
 • 0

toanmath com 126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất hàm số bậc hai có đáp án phan phước bảo

toanmath com  126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án – phan phước bảo
... 0) Câu 81: Hàm số y  x3  x là: A Hàm số không chẵn không lẻ C Hàm số chẵn B Hàm số lẻ D Hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 82: Cho hàm số y  x  x  Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có đỉnh I... 1; 4  B Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh I  1;3 C Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x  D Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x  1 Câu 83: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn? x3 A y ... TXĐ hàm số y  x  là: A (;1) B (;1] C [1;  ) D (1;  ) Câu 126: Chọn mệnh đề A Hàm số y  x  x  hàm số không lẻ không chẵn B Hàm số y  x  hàm số chẵn C Hàm số y  x  x  hàm số lẻ
 • 10
 • 7
 • 0

toanmath com 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lương tuấn đức

toanmath com  229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – lương tuấn đức
...BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT _ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT... |x 2| B y = |x 2| |x| C y = |x 1| D y = |2x 1| + Câu 116 Tìm hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ A y = |x 2| B y = |x 2| 2|x| + C y = |x 1| + |2x 4| D y = |x + 2| - |x –. .. |x 3| |x| + B y = |x 2| |x + 1| C y = |x 1| + D y = |2x 1| + C y = |x 1| + |x| - 2x D y = |2x 1| - 2x Câu 121 Tìm hàm số có đồ thị hình vẽ A y = |x 3| |x| + B y = |x 2|
 • 30
 • 10
 • 0

toanmath com 305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số toán 10 lương tuấn đức

toanmath com  305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số toán 10  lương tuấn đức
...BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT ... GACMA1431988@GMAIL .COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 12 Câu 109 Hàm số đồng biến gọi hàm. .. GACMA1431988@GMAIL .COM TELL 01633275320 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN HÀM SỐ LỚP 10 THPT _ 11 Câu 100 Cho hàm số  x3 
 • 30
 • 13
 • 0

toanmath com 876 bài tập trắc nghiệm parabol đường thẳng lương tuấn đức

toanmath com  876 bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng – lương tuấn đức
...TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C ĐƯỜNG THẲNG; LỚP... GACMA1431988@GMAIL .COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ A Đường thẳng y  x  B Đường thẳng. .. C Đường thẳng y  x  D Đường thẳng y  x  2 Câu 59 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  6mx  9m  9m  đường thẳng (d) Đường thẳng (d) qua điểm sau ? A (1;2) B (2;3) C (5;8) D (4;10) Câu 60 Tập
 • 84
 • 14
 • 0

toanmath com bài tập trắc nghiệm parabol đường thẳng lương tuấn đức

toanmath com  bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng  lương tuấn đức
...TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C ĐƯỜNG THẲNG;... A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm Câu 76 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = |4x2 9x + 1| Phương trình |4x2 9x + 1| = 4,0625  m có tối đa nghiệm thực ? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm. .. GACMA1431988@GMAIL .COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu 10 Parabol hình bên
 • 33
 • 15
 • 0

thcs toanmath com 238 bài toán biến đổi căn thức nâng cao lương tuấn đức

thcs toanmath com  238 bài toán biến đổi căn thức nâng cao – lương tuấn đức
... NGUYỆT QUÂN ĐOÀN TUẦN DUYÊN BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP CĂN THỨC (PHẦN 2) _ CHUYÊN ĐỀ CĂN THỨC BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG... mang tên BÀI TẬP BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP CĂN THỨC (PHẦN 2), chủ yếu xoay quanh toán rút gọn thức, kèm theo nhiều câu hỏi phụ Một rút gọn thu thức nhỏ, dựa đặc điểm đặc trưng thức đó, kết hợp kiến thức. .. hai với biến số, nhiều biến số, đẳng thức A2  A , phép tốn khai phương tích, khai phương thương, liên hệ phép nhân, phép chia phép khai phương, phép trục thức, cao biến đổi đơn giản biểu thức chứa
 • 107
 • 15
 • 1
1 2 3 4 .. >