Tổng hợp tài liệu :

Tiêu chuẩn mức độ thôi nhiễm của thiếc hữu cơ (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại 3 (đồ chơi dạng có thể cạo ra được)

Kết quả thử nghiệm đánh giá sự thôi nhiễm của vật liệu trong môi trường nước

Kết quả thử nghiệm đánh giá sự thôi nhiễm của vật liệu trong môi trường nước
Kết quả thử nghiệm đánh giá sự thôi nhiễm của vật liệu trong môi trường nước. 123doc.vn
 • 30
 • 645
 • 1

Bước đầu đánh giá mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD và AFLP

Bước đầu đánh giá mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD và AFLP
Bước đầu đánh giá mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD và AFLP . cho kỹ thuật RAPD và AFLP.  Thực hiện thành công kỹ thuật RAPD từ đó đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền quần thể điều tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, . Bà Rịa – Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD và AFLP . 2 1.2. Mục tiêu và yêu cầu 1.2.1. Mục tiêu  Thông qua kỹ thuật RAPD đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng
 • 84
 • 1,329
 • 1

Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP

Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP
Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP . tài: Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP . chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật RAPD để đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận và 2 bước đầu
 • 59
 • 606
 • 1

trách nhiệm của cha mẹ và người thân trong việc trẻ em bỏ học sớm

trách nhiệm của cha mẹ và người thân trong việc trẻ em bỏ học sớm
trách nhiệm của cha mẹ và người thân trong việc trẻ em bỏ học sớm . luận nêu về vấn đề trách nhiệm của cha mẹ và người thân trong việc trẻ em bỏ học sớm ” I. NỘI DUNG 1, Thực trạng. Trẻ em bỏ học sớm đang là thực trang. em học sinh bỏ học vì đường đến trường quá xa và 90 học sinh bỏ học vì những lý do khác.( tintucxalo.vn) 2. Nguyên nhân Khi mà vấn đề trẻ em bỏ học sớm
 • 10
 • 765
 • 2

Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt

Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt
, Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt đã xây dựng nhà xưởng, phát triển mạng lưới kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của người tiêu dùng . 2.2. Thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt 2.2.1. Về mặt tài chính Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt thể được. trạng hoạt động kinh doanh của Công ty - Chương III: Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Trong quá trình thực tập tại Công ty,
 • 30
 • 733
 • 3

Tài liệu Tiêu Chuẩn Hóa Độ Rung Của Các Tổ Máy Tuabin Hơi docx

Tài liệu Tiêu Chuẩn Hóa Độ Rung Của Các Tổ Máy Tuabin Hơi docx
. chỉnh độ rung cho các tổ máy tuabin hơi và đảm bảo các chức năng bảo vệ các tổ máy tuabin để các ổ trục không bị rung (tốc độ rung) quá mức cho phép. Các. Tiêu chuẩn hóa độ rung của các tổ máy tuabin hơi Xem xét các quan điểm về mặt công nghệ khi lựa chọn các thuật toán bảo vệ theo mức độ rung giới hạn của
 • 5
 • 481
 • 3

tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng và sự vận dụng tưởng đó và xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng và sự vận dụng tư tưởng đó và xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên hiện nay
Giới trẻ, trong đó sinh viên – đối tượng sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đổi mới với những biến đổi vô cùng nhanh chóng, cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần xã hội, đang là đối tượng nhạy cảm nhất trước những biến chuyển của kinh tế - xã hội. Sự thay đổi của đời sống vừa tác động tích cực, vừa tác động tiêu cực đến đạo đức sinh viên hiện nay. Sinh viên là những trí thức trẻ tương lai, không ai hết mà chính họ sẽ là những người đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế kỷ XXI là thế kỷ của văn minh trí tuệ, của sự phát triển khoa học kỹ thuật, nên rất cần những con người trẻ tuổi, trình độ và năng lực sáng tạo cao, khả năng tiếp nhận cái mới rất nhanh và biết thay đổi linh hoạt, thích nghi kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại, đại diện cho một thế hệ tiên tiến mới.
 • 13
 • 3,558
 • 4

Xây dựng phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt (phép thử grab)

Xây dựng phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt (phép thử grab)
. liệu dệt Xác định độ bền kéo đứt và độ gin đứt của vải dệt (Phép thử Grab) . 3.1.1 Phạm vi áp dụng : Xác định độ bền kéo đứt và tỷ lệ giãn dài của phép thử Grab cho vải dệt thoi, vải không dệt, . 9075 Hà Nội - 12/2011 2 VIỆN DỆT MAY XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN CHO ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN ĐỨT CỦA VẢI DỆT (PHÉP THỬ GRAB) Thực hiện theo Hợp đồng số 03.11XDTC/HĐ-KHCN. (Phơng pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt (Phép thử Grab)) phù hợp với điều kiện trang thiết bị và năng lực thử nghiệm. 1.2 áp dụng vào thực tế phục vụ cho công
 • 33
 • 1,455
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn) tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của các thiết bị, phần tử tự sản xuất

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn)  tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của các thiết bị, phần tử tự sản xuất
. nhà nước “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CHO MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ TÀU THUỶ” (Ứng dụng điện tử công suất lớn) Mã số: KC.06.23.CN. Chơng III: Thông số kỹ thuật của thiết bị điện tử công suất lớn 3.1. Thông số kỹ thuật về các thông số điện Thông số kỹ thuật điện là các thông số: U, I, P, f, góc pha a. Thông số điện áp . tải. Các thông số công suất đại diện cho các thiết bị tiêu thụ và phát điện nh động cơ, máy phát, máy sởi e. Thông số góc pha Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của các thiết bị và phần tử sản
 • 30
 • 847
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ ( tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của các thiết bị, phần tử)

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ ( tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của các thiết bị, phần tử)
. nhà nước “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CHO MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ TÀU THUỶ” (Ứng dụng điện tử công suất lớn) Mã số: KC.06.23.CN. Chơng III: Thông số kỹ thuật của thiết bị điện tử công suất lớn 3.1. Thông số kỹ thuật về các thông số điện Thông số kỹ thuật điện là các thông số: U, I, P, f, góc pha a. Thông số điện áp . tải. Các thông số công suất đại diện cho các thiết bị tiêu thụ và phát điện nh động cơ, máy phát, máy sởi e. Thông số góc pha Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của các thiết bị và phần tử sản
 • 30
 • 511
 • 0

chất độc hóa học, nguy hại cho sức khỏe & tiêu chuẩn về độ phơi nhiễm

chất độc hóa học, nguy hại cho sức khỏe & tiêu chuẩn về độ phơi nhiễm
. Teh Phòng Hóa học Sinh học, Khoa Nghệ thuật và Khoa học, Đại học Tunku Abdul Rahman, Jalan Genting Kelang, 53.300 Kuala Lumpur, Malaysia Chất độc hóa học, nguy hại cho sức khỏe & tiêu chuẩn về độ. hại  Hiểu rõ các khái niệm về độ phơi nhiễm nghề nghiệp 2 Mục đích  Các định nghĩa Độ phơi nhiễm Mức độ đáp ứng thuốc  Độ phơi nhiễm công nghiệp  Tác động với sức khỏe  Giới hạn phơi. đổi chất  Men gan, thận  thể chuyển hóa thành một hóa chất độc hại hơn ◦ Bài tiết  Mồ hôi, nước tiểu, phân Dược động học ―Mọi chất đều là chất độc; Không gì mà không phải là chất độc.
 • 45
 • 326
 • 0

Chất độc hóa học, nguy hại cho sức khỏe và tiêu chuẩn về độ phơi nhiễm

Chất độc hóa học, nguy hại cho sức khỏe và tiêu chuẩn về độ phơi nhiễm
. HỢP TIÊU CHUẨN 9 LỊCH SỬ -Đƣợc biên sọan bởi ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 176 về quản lý chất lƣợng và đảm bảo chất lƣợng. -Do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng đề nghị và Bộ Khoa học,. và hiệu chuẩn là một phần của hoạt động giám định và chứng nhận sản phẩm - Các tổ chức công nhận thừa nhận năng lực của các PTN và hiệu chuẩn cần sử dụng tiêu chuẩn này nhƣ là sở cho. nghiệm và hiệu chuẩn sẽ thuận lợi hơn - Tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, làm hài hòa các tiêu chuẩn
 • 62
 • 230
 • 0

Chuyên Đề Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của chất hữu thể hiện qua các chất đồng phân

Chuyên Đề Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của chất hữu cơ thể hiện qua các chất đồng phân
. nhau δ+ δ+ H H N+ N H III. Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất hóa học của hợp chất hữu Mối quan hệ mật thiết giữa cấu trúc ↔ tính chất của chất hữu ngồi thể hiện ở các tính chất vật lý thì còn. về mối quan hệ trên sẽ tạo động lực cho các em tìm tòi những mối quan hệ khác giữa trong một chất hoặc mối quan hệ giữa các chất , đồng thời việc học sinh nắm vững mối quan hệ giữa cấu trúc và. MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT HỮU THỂ HIỆN QUA CÁC CHẤT ĐỒNG PHÂN. Trần Thị Hải Minh – THPT Chuyên Vĩnh Phúc Phần 1: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn chuyên đề Ảnh hưởng của cấu trúc
 • 20
 • 806
 • 2

báo cáo tốt nghiệp rủi ro tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân xã bảo khê để thể đưa ra được giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thể xảy ra cho quỹ

báo cáo tốt nghiệp rủi ro tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân xã bảo khê để có thể đưa ra được giải pháp nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra cho quỹ
. vực rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng hay cụ thể hơn là rủi ro tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Khê để thể đưa ra được giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thể xảy ra cho Quỹ. PHẦN. KINH DOANH CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ BẢO KHÊ 2.1. Sản phẩm của Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Khê * Tiền gửi Quỹ tín dụng nhân dân Bảo Khê cung cấp nhiều loại tiền gửi với các kỳ hạn huy động. chung của xã hội. Quỹ tín dụng nhân dân thành lập với: Tên gọi đầy đủ: Quỹ tín dụng nhân dân Bảo Khê Tên gọi tắt: Quỹ tín dụng Bảo Khê Biểu tượng: Sử dụng biểu tượng chung của hệ thống Quỹ tín dụng
 • 22
 • 336
 • 0

bài giảng tiêu chuẩn đánh giá và kiểm tra sơn hữu

bài giảng tiêu chuẩn đánh giá và kiểm tra sơn hữu cơ
. nước Vết cọ Chảy màng sơn Nhăn màng sơn Kiểm tra ,đánh giá đặc tính của sơn 4. Đánh giá tính chất vật lý màng sơn 3. Kiểm tra khả năng chống ăn mòn 2. Kiểm tra lớp sơn sau khi bao phủ . khi bao phủ trên chất nền 1. Tính chất về thành phần sơn và tính chất vật lý Yếu tố kiểm tra đánh giá 1.Tính chất về thành phần sơn và tính chất vật lý  % Thể tích chất rắn – giúp tính toán. nhiễm bọt khí vào bên trong. Ý nghĩa của việc đo tỷ trọng: - Nếu tỷ trọng không nằm trong tiêu chuẩn, thể lỗi trong quá trình nạp liệu. - Kiểm tra lại hàm lượng chất rắn trong sơn. Cốc đo
 • 49
 • 1,432
 • 11

Tiểu luận luật tiến hành tố tụng, tiêu chuẩn, quyền hạn trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng

Tiểu luận luật  tiến hành tố tụng, tiêu chuẩn, quyền hạn trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng
I. ĐẶT VẤN ĐỀĐể giải quyết vụ án hình sự, Nhà nước giao cho các quan thẩm quyền thay mặt Nhà nước áp dụng các biện pháp để điều tra, xử lý người phạm tội. Thế nhưng, để làm được việc này thì mỗi quan Nhà nước thẩm quyền phải những người làm việc trong các quan này thực hiện. Cho nên, ngoài những quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nguyên tắc hoạt động của các quan tiến hành tố tụng, luật tố tụng hình sự còn quy định vè những người tién hành tố tụng.Thực hiện nhiệm vụ của các quan tiến hành tố tụng là những người tiến hành tố tụng. Nói chung, những người tiến hành tố tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký phiên toà) là những người làm việc trong các quan tiến hành tố tụng (cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án) thay mặt Nhà nước thực hiện các biện pháp hợp pháp mà Luật tố tụng hình sự quy định nhằm giải quyết vụ án hình sự đúng đắn, bảo vệ được quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngoài ra, trong những người tiến hành tố tụng còn Hội thẩm (Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân) không phải là người làm việc trực tiếp, thuộc biên chế trong các quan tiến hành tố tụng, mà là những người làm việc trong các quan Nhà nước khác, các tổ chức xã hội. Vậy ta đi sâu vào phân tích thế nào là việc tiến hành tố tụng, tiêu chuẩn, quyền hạn trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng. ... thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gẩya: quan tiến hành tố tụng phải bồi thường thiệt hại người thẩm quyền gây thực nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án quan tiến hành tố tụng. .. Người tiến hành tố tụng người đại diện quan tiến hành tố tụng thực nhiệm vụ giai đoạn tố tụng (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự) nhằm đảm bảo giải vụ án hình theo pháp luật. .. luật tố tụng hình quy định, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân Như khái niệm nêu, người tiến hành tố tụng người thay mặt quan tiến hành tố tụng thực nhiệm vụ, quyền hạn giai
 • 19
 • 103
 • 0
1 2 3 4 .. >