Tổng hợp tài liệu :

Văn hào nga lép tôn xtôi nói lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng thì không có cuộc sống phát biểu suy nghĩ của bạn về vấn đề này

Nghị luận xã hội ‘Lí tưởng ngọn đèn soi sáng’ - văn mẫu

Nghị luận xã hội ‘Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng’ - văn mẫu
Cuộc sống ngày càng vận động và phát triển theo chiều hướng mới. Để tồn tại và một cuộc sống bền vững thì mỗi người chúng ta cần phải một phương hướng sống nhất định, một tưởng ta sẽ hướng tới để thực hiện trong suốt cuộc đời. Nhà văn Nga […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ chí thì nên . tuong la ngon ngọn đèn chỉ đường không tưởng thì không phương hướng kiên địnhsuy nghi ve cau noi li tuong la ngon den • Lý tưởng ngọn đèn • nlxh lý tưởng ngọn đèn chỉ đường,. tưởng cuộc đờ. Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên: • tưởng ngọn đèn chỉ đường • lý tưởng ngọn đèn. hướng sống nhất định, một tưởng ta sẽ hướng tới để thực hiện trong suốt cuộc đời. Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi đã nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương
 • 2
 • 2,909
 • 8

Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Anh (chị) hãy nêu suy n - văn mẫu

Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh (chị) hãy nêu suy n - văn mẫu
Trong cuộc sống, mỗi con người từ khi sinh ra đã một hành trình tư tưởng. Cha mẹ khắc khoải một tưởng con sinh ra được khoẻ mạnh, lớn khôn con đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi gian, mai kia con trở thành môt người thành đạt. Rồi khi con đủ lớn, […] tả cảnh biển, van ke truyen ma em biet, hien tuong nghien internet o gioi tre, nhung bai van ta anh, cam nhan tinh canh le loi cua nguoi chinh phu, Ngki kuan ve t0n su tr0ng dao, nghị luận về hút thuốc lá, giai thich cau an qua nho ke trong cay, dan bai hinh tuong su thi cua nhan vat Tnu, Phan tich nhan vat phung . den chi duong • l tưởng l ngon đ n chỉ đường • l tưởng l ng n đ n chỉ đường • l tưởng l ng n đ n chỉ đường không l tưởng thì không phương hướng ki n định • l tuong la ngon den chi. l tưởng thì không phương hướng ki n định, không phương hướng thí không cuộc sống”. Hành trình đi đ n l tưởng, ph n đấu theo l tưởng, cũng như một v n động vi n đi n kinh đang. chúng ta trong suốt cuộc đời. Một l n nữa xin ch n thành cảm n L. T n- xtôi đã đem đ n cho chúng ta cái nh n tổng quát vế l tưởng: L tưởng l ng n đ n chỉ đường. Không l tưởng l không
 • 2
 • 2,903
 • 3

Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. pot

Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. pot
. tưởng ngọn đèn chỉ đường trong đời sống con người? Vì sao nói: Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng kiên định thì không cuộc sống”. một. chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Thân bài 1. Thế nào tưởng? Vì sao tưởng ngọn đèn? Những quan. Ngữ văn. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1 Nghị luận xã hội. Nghị luận về một tư tưởng, đạo Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxt ôi nói rằng: tưởng ngọn đèn chỉ đường.
 • 4
 • 13,326
 • 80

Những khác biệt trong văn hóa tiêu dùng củanộicủa thành phố hồ chí minh và giải pháp cho các siêu thị việt nam

Những khác biệt trong văn hóa tiêu dùng của hà nội và của thành phố hồ chí minh và giải pháp cho các siêu thị việt nam
. văn hóa, công nghệ tại Hà Nội và TP .Hồ Chí Minh hiện nay 29 2. Đặc điểm văn hóa tiêu dùng củaNộicủa TP .Hồ Chí Minh 32 3. So sánh văn hóa tiêu dùng củaNộicủa TP .Hồ Chí Minh. hóa tiêu dùng củaNộicủa TP .Hồ Chí Minh và thực trạng hoạt động của siêu thị Việt Nam ………………………………………………………………………29 I. Đặc điểm văn hóa tiêu dùng củaNộicủa TP .Hồ Chí Minh 29 Những. 2.2.2. Khách thể tiêu dùng Những khác biệt trong văn hoá tiêu dùng củaNội và TP.HCM và giải pháp cho các siêu thị Việt Nam Trần Vĩnh Ngọc Lớp Pháp 2- K42F 14 Khách thể tiêu dùng chính các
 • 102
 • 852
 • 2

luận văn đại học sư phạm hà nộitưởng hồ chí minh Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình (2008 2013)

luận văn đại học sư phạm hà nội tư tưởng hồ chí minh Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình (2008 2013)
luận văn đại học sư phạm hà nộitưởng hồ chí minh Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình (2008 2013) Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC61.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh61.1.1. Khái niệm tư tưởng61.1.2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh61.2. sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc71.2.1. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam71.2.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin coi cách mạng sự nghiệp của quần chúng nhân dân81.2.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới91.3. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng101.3.1. Đại đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng101.3.2. Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng121.4. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc131.4.1. Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân131.4.2. Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng141.5. Điều kiện để thực hiện đại đoàn kết dân tộc161.5.1. Để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc và lòng khoan dung độ lượng của con người161.5.2. Đoàn kết phải được xây dựng trên sở đảm bảo những lợi ích tối cao của dân tộc, lợi ích của nhân dân lao động và các quyền thiêng liêng của con người171.5.3. Tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của dân181.5.4. Đoàn kết tự giác, tổ chức, lãnh đạo181.5.5. Đại đoàn kết rộng rãi, lâu dài, đoàn kết chặt chẽ theo lập trường giai cấp công nhân191.6. Phương pháp đại đoàn kết dân tộc201.6.1. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng201.6.2. Phương pháp xây dựng, kiện toàn không ngừng phát triển hệ thống chính trị cách mạng211.6.3. Phương pháp xử lý các mối quan hệ nhằm mở rộng tới mức cao nhất trận tuyến cách mạng và thu hẹp tới mức tối đa trận tuyến thù địch21Tiểu kết chương 123Chương 2: HUYỆN MAI CHÂU TỈNH HÒA BÌNH VỚI VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (2008 2013)242.1. Khái quát chung về huyện Mai Châu242.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên242.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội272.2. Huyện Mai Châu với việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc302.2.1. Thực trạng khối đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện302.2.2. Nhiệm vụ, yêu cầu và phương hướng của công tác đại đoàn kết dân tộc312.2.3. Công tác tập hợp, tổ chức lực lượng toàn dân332.2.4. Công tác củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển của huyện372.3. Thuận lợi và hạn chế của việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa bàn huyện452.3.1. Thuận lợi452.3.2. Hạn chế462.4. Kết quả, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu472.4.1. Kết quả đạt được472.4.2. Nguyên nhân của thành công và hạn chế472.4.3. Bài học kinh nghiệm492.5. Một số lưu ý khi vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu502.5.1. Một số lưu ý502.5.2. Một số đề xuất51Tiểu kết chương 253PHẦN KẾT LUẬN54TÀI LIỆU THAM KHẢO56PHỤ LỤCTrong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, để đạt tới mục tiêu, lý tưởng cách mạng, cùng với việc khẳng định trước tiên phải “Đảng cách mạng” để lãnh đạo, dẫn dắt con thuyền cách mạng, Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm tập hợp, huy động mọi lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để giành thắng lợi.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trước hết thể hiện tư tưởng nhân văn của Người, sự kế thừa truyền thống yêu nước, tinh thần cộng đồng của dân tộc Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam, tư tưởng đoàn kết quốc tế của chủ nghĩa Mác Lênin, được xây dựng, bổ sung và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng, khi nào Đảng ta, dân tộc ta đoàn kết một lòng, thực hiện triệt đểtưởng đại đoàn kết của Người, thì cách mạng giành được nhiều thành công.Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải xây dựng và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự nghiệp đổi mới ngày càng phát triển, thúc đẩy quá trình hội nhập của nước ta vào nền kinh tế thế giới ngày càng mạnh mẽ thì ý nghĩa của bài học nói trên càng tính thời sự sâu sắc. Vì vậy, yêu cầu thấm nhuần và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc một điều kiện không thể thiếu, giúp chúng ta tìm ra những đối sách phù hợp, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên giành thắng lợi mới. Trong thời gian qua, nhìn chung khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn, nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề đại đoàn kết dân tộc hiện nay cần phải được xem xét và giải quyết tận gốc rễ trên quan điểm thực sự khoa học và cách mạng. Một thực tế đặt ra trong sự nghiệp đổi mới, đặt ra yêu cầu cao về tập hợp sức mạnh của nhân dân thì việc đoàn kết tập hợp nhân dân và các đoàn thể, các tổ chức xã hội còn nhiều hạn chế ở một số vùng đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số… Do vậy, cần thiết phải huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta mới thể đưa đất nước tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Mai Châu một huyện vùng cao phía Tây Bắc vị trí chiến lược vô cùng quan trọng của tỉnh Hòa Bình cửa ngõ lên Tây Bắc và sang Lào. Huyện đông dân tộc anh em sinh sống với những phong tục tập quán, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau…, nên dễ bị các thế lực phản động lội kéo, dụ dỗ gây mất đoàn kết trong sở Đảng, cũng như trong các tổ chức quần chúng trong địa bàn huyện. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi thế giới đang phát triển nhanh chóng với những tiến bộ của khoa học công nghệ, cùng với mặt trái của nền kinh tế thị trường con người thường đề cao lợi ích vật chất coi nhẹ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình cảm làng xóm, tình cảm giữa con người với nhau cũng dần bị phai nhạt đi. Do đó, vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong cả nước nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng rất quan trọng và cần thiết.Với mong muốn hiểu rõ và góp phần làm sáng tỏ thêm những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, từ đó đưa ra một số nội dung vận dụng, đề xuất nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc nói chung và khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình nói riêng, nên tôi đã chọn đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình (2008 2013)” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Tình hình nghiên cứuĐại đoàn kết dân tộc luôn vấn đề ý nghĩa chiến lược quan trọng của cách mạng nước ta. Do đó, đã rất nhiều công trình nghiên cứu, bài viết liên quan đến vấn đề này. Tác phẩm “Trường Chinh Tuyển tập (1937 1954)”, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, trong đó bài viết “Mặt trận dân tộc thống nhất và vấn đề đại đoàn kết”. Tác phẩm “Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh”, của tác giả Phùng Hữu Phú (Chủ biên), Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1995. Tác phẩm “Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc hiện nay”, của tác giả Phan Hữu Dật (Chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. Tác phẩm Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam những chặng đường vẻ vang, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội (2011), trong đó bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất” do các tác giả PGS, TS. Phạm Ngọc Anh, TS. Lê Văn Thịnh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (2008) đã bài viết “Thành tựu của đất nước sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc”, Tạp chí cộng sản, số 2 (1946). “Về tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh”, của Lê Ngọc, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3 1993. “Một số suy nghĩ về việc vận dụng, phát triển chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới”, của Phùng Hữu Phú, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3 1993. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ”, của Hạnh Nguyễn, Tạp chí Mặt trận, số 72, năm 2009. “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất và suốt đời xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”, của Vũ Kim Trọng, Tạp chí xây dựng Đảng, năm 2010.Các tác phẩm và bài viết nêu trên đã đi sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ở nhiều góc độ khác nhau, trên sở chọn lọc và kế thừa các kết quả đã được nghiên cứu và công bố, tôi hy vọng khóa luận của mình sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, cũng như việc vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.3. Mục đích, nhiệm vụ của khóa luận Mục đích nghiên cứu:+ Nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ những nội dung bản củatưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.+ Vận dụng để đánh giá thực trạng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu.+ Quá trình vận dụng, phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Nhiệm vụ nghiên cứu:+ Nghiên cứu vấn đề lý luận chung về đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.+ Đánh giá thực trạng việc vận dụng tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.+ Rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất nhằm củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào thực tiễn công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008 2013.5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Khóa luận sử dụng phương pháp duy vật biện chứng mácxít, phương pháp logic, phương pháp lịch sử và các phương pháp cụ thể như phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê…6. Đóng góp của khóa luận Về lý luận: Khóa luận góp phần làm rõ nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Về thực tiễn:+ Khóa luận thể làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh.+ Cung cấp những luận chứng về sở khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo huyện Mai Châu trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.7. Kết cấu của khóa luậnNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm 2 chương:Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcChương 2: Huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình với việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (2008 2013) Chương 1TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC1.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh1.1.1. Khái niệm tư tưởngTư tưởng sự phản ánh hiện thực trong ý thức, biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. “Tư tưởng” ở đây không phải dùng với ý nghĩa tinh thần tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng, với nghĩa một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.1.1.2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí MinhQuá trình nhận thức của Đảng ta vềtưởng Hồ Chí Minh đi từ thấp đến cao, những vấn đề cụ thể đến hệ thống hoàn chỉnh.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 1991) đánh dấu một mốc quan trọng trong nhận thức của Đảng vềtưởng Hồ Chí Minh.Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4 2001) xác định khá toàn diện và hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1 2011) xác định khá toàn diện và hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh “Tư tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.6, tr.881.2. sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc nguồn gốc từ nhiều yếu tố và được hình thành trên sở kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác Lênin phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng.1.2.1. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành trên những sở tư tưởng lý luận và thực tiễn rất phong phú. Trước hết, đó tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc được hình thành và củng cố trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc, tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Tinh thần, ý thức ấy đã tạo nên sức mạnh vô địch của cả một dân tộc để chiến thắng mọi thiên tai địch họa, làm cho đất nước được trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững.Tất cả đã ghi dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền thống, tạo thành quan hệ ba tầng chặt chẽ: gia đình làng xã quốc gia (nhà làng nước) và cũng trở thành sợi dây liên kết các dân tộc, các giai tầng trong xã hội Việt Nam.Truyền thống ấy đã được tiếp nối trong tư tưởng tập hợp lực lượng dân tộc của các nhà yêu nước trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và các thế lực phong kiến tiếp tay cho ngoại bang.Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu được truyền thống yêu nước nhân nghĩa đoàn kết của dân tộc. Người đã khẳng định “từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần (yêu nước) ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Hơn nữa, còn phải phát huy truyền thống đó trong giai đoạn cách mạng mới của dân tộc: “phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. 15, tr.1721.2.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin coi cách mạng sự nghiệp của quần chúng nhân dânCơ sở lý luận quan trọng nhất đối với quá trình hành thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc những quan điểm bản của chủ nghĩa Mác Lênin, cách mạng sự nghiệp của quần chúng, nhân dân người sáng tạo ra lịch sử, giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc, liên minh công nông sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng, đoàn kết dân tộc phải gắn với đoàn kết quốc tế.Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác Lênin chủ yếu vừa hoạt động cách mạng, vừa nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, tìm hiểu về cách mạng Tháng Mười, vì vậy Người đã sớm nắm được linh hồn của chủ nghĩa Mác Lênin, những vấn đề cốt lõi nhất của học thuyết cách mạng và khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen vàV.I.Lênin. Nhờ đó, Người đã sở khoa học để đánh giá chính xác yếu tố tích cực cũng như những hạn chế trong các di sản truyền thống, trong tư tưởng tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước Việt Nam tiền bối và các nhà cách mạng trên thế giới, những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng các nước, từ đó hình thành và hoàn chỉnh tư tưởng của Người về đại đoàn kết dân tộc.1.2.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng Việt Nam và thế giớiVề mặt thực tiễn, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh được hình thành trên sở tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng của nhiều nước trên thế giới, nhất phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Những thành công hay thất bại của các phong trào ấy đều được Người nghiên cứu để rút ra những bài học cần thiết cho việc hình thành tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.Phong trào yêu nước Việt Nam đã diễn ra rất mạnh mẽ từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Từ các phong trào Cần Vương, Văn Thân, Yên Thế vào cuối thế kỷ XIX, đến các phong trào Đông Du, Duy Tân, chống thuế đầu thế kỷ XX, các thế hệ người Việt Nam yêu nước đã nối tiếp nhau vùng dậy chống ngoại xâm, nhưng đều thất bại. Thực tiễn hào hùng, bi tráng của dân tộc đã chứng tỏ rằng, bước vào thời đại mới, chỉ tinh thần yêu nước thì không thể đánh bại được các thế lực đế quốc xâm lược. Vận mệnh của đất nước đòi hỏi phải một lực lượng lãnh đạo mới, đề ra được một đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử và những yêu cầu của thời đại mới, đủ sức quy tụ được cả dân tộc vào cuộc đấu tranh chống đế quốc thực dân, xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc bền vững thì mới giành được thắng lợi. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã thấy được những hạn chế trong việc tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước tiền bối, những yêu cầu khách quan mới của lịch sử dân tộc.Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát tình hình các nước tư bản chủ nghĩa và các nước thuộc địa ở hầu khắp các châu lục. Người đã nghiên cứu các cuộc cách mạng tư sản, đặc biệt Cách mạng Mỹ và Cách mạng Pháp, nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của giai cấp tư sản, cũng như tại sao những cuộc cách mạng tư sản vẫn chỉ cách mạng không đến nơi. Tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh của các dân tộc thuộc địa, Hồ Chí Minh thấy rõ sức mạnh tiềm ẩn to lớn của họ và cũng thấy rõ những hạn chế, các dân tộc thuộc địa chưa được sự lãnh đạo đúng đắn, chưa biết đoàn kết lại, chưa tổ chức và chưa biết tổ chức.Cách mạng Tháng Mười Nga cùng với V.I.Lênin, người lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng đó, đã đưa Hồ Chí Minh đến bước ngoặt quyết định trong việc tìm đường cứu nước. . nhất Việt Nam những chặng đường vẻ vang, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội (2 011) , trong đó bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống. khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1 - 2 011) xác định khá toàn diện và hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm tư tưởng. chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi 11 Khóa luận tốt nghiệp Trịnh khánh Huyền - K60D thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó”
 • 68
 • 765
 • 8

Một nhà văn nói : "Sách ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người"

Một nhà văn có nói :
. THÍCH Môn : Ngữ văn Lớp 7 Đ : Một nhà văn nói : “Sách ngọn đè bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói trên. 1. Tìm hiểu đề, tìm ý - Thể loại : Giải thích. -. Nội dung : “Sách ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”. - Tìm ý : Tầm quan trọng của sách. 2. Lập dàn bài Mở bài : Giới thiệu được câu “Sách ngọn đèn con người” Thân bài : *Giải thích -. Sách gì ? - Ngọn đèn sáng bất diệt sao ? Ý nghĩa của cả câu. *Cơ sở chân của câu nói - Sách trí tuệ của con người + Đưa ta vào thế giới tâm hồn của con người mọi thời đại. + Sách
 • 5
 • 2,685
 • 2

Giới thiệu một vài nét về văn hào nga gorki

Giới thiệu một vài nét về văn hào nga gorki
. Giới thiệu một vài nét về văn hào Nga Gorki November 12, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Giới thiệu một vài nét về văn hào Nga Gorki. Gorki (1868-1936) văn hào. mình một vốn kiến thức văn hóa đa dạng, phong phú về triết học, lịch sử… và đặc biệt văn học Ngaphương Tây. Sống nhiêu năm ở Tây Âu, ở Ý, đã sang Mỹ. Cuối thế kỉ XIX đã trở thành nhà văn. khắp nước Nga và châu Âu. Sau Cách mạng tháng 10 Nga, Gorki người công lớn nhất trong việc tổ chức, xây dựng và phát triển nền văn học mới bồi dưỡng các nhà văn trẻ. Sáng tác của Gorki thật
 • 2
 • 324
 • 0

Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng ngọn đèn ..... thì không cuộc sống ". Hãy nêu suy nghĩ về vai trò của tưởng trong cuộc sống con người.

Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn ..... thì không có cuộc sống
tưởng mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất người ta muốn đạt tới. tưởng rất quan trọng đối với bất cứ ai, đối với tất cả mọi người Sống phải mục đích. Sống phải tưởng. Nói về tầm quan trọng của tưởng, nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi chỉ rõ: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không li tưởng thi không phương hướng kiên định, không phương hướng thỉ không cuộc sống”. tưởng gì? tưởng mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất người ta muốn đạt tới. tưởng rất quan trọng đối với bất cứ ai, đối với tất cả mọi người. Đúng “lí tưởng ngọn đèn chỉ đường”. Nhờ ánh sáng ngọn đèn tưởng dẫn đường ta thể đi tới tương lai, tránh được sự mò mẫm, vấp váp. Nhờ ánh sáng ngọn đèn tưởng chúng ta nghị lực và niềm tin trong cuộc đời, biết sống thế nào cho ý nghĩa, sống thế nào cho đáng sống. Không sống vô vị nhàm chán, không sông quẩn quanh, tăm tối, chỉ muốn sống ý nghĩa, sống ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Ngọn đèn được tác giả so sánh với tưởng thật sâu sắc và nhiều ý nghĩa. Nếu không mục đích, sống không tưởng thì sẽ như thế nào? Lép Tôn-xtôi cho biết: “Không tưởng thi không phương hướng kiên định, không phương hưởng kiên định thì không cuộc sống”. Phương hướng hướng được xác định. Kiên định một phẩm chất tốt đẹp, tinh thần giữ vững ý định, ý chí, không dao động trước mọi khó khăn, trở lực. Khi đã không tưởng, không mục đích tốt đẹp sẽ không phương hướng kién định, khác nào ké đi đêm hoặc chui vào sừng trâu, đâm đầu vào lối cụt. Không tưởng thì khác nào thuyền không lái, thuyền sẽ trôi về đâu, về bến bờ nào. Nhừng kẻ sống quẩn quanh, sống bị động, hay dao động vì sống không mục đích, không tưởng, không phương hướng. khi đã không phương hướng, hoặc không phương hướng kiên định thì sẽ không cuộc sống ý nghĩa. Anh sẽ không hành động thiết thực. Nếu không mơ ước, không khát vọng sống, cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Anh sẽ trở thành kẻ sông thừa, sống mòn. Nêu tuổi trẻ sống không tưởng sẽ lười học, nhác lao dộng, sẽ sớm nhiễm phải những tệ nạn xã hội như ăn chơi đua đòi, cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, cướp bóc... Những học sinh “cá biệt’' trong nhà trường hiện nay chú yếu do cách sống buông thả, sống không tưởng. Sống như chết thì sao thể gọi sống? sống tâm hồn bị khô héo, trái tim bị băng giá thì không thể gọi sống. Sống không nghĩ đến tương lai, sống không nghĩ đến công hiến, phục vụ cho gia đình, đất nước thì sau thể gọi sống? giáo em nói thời còn học sinh, câu khẩu hiệu: “Sống, học tập, lao động và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại” một sức mạnh ghê gớm, lôi cuốn hàng triệu thanh niên thi đua và lập công trong phong trào “ba sẵn sàng”. Câu nói của nhà văn Nga đã chỉ rõ tầm quan trọng của tưởngsống tưởng. Câu nói ấy cho đến nay vần mới mẻ và giàu ý nghĩa đối với học sinh thanh niên chúng ta. Đất nước đang đổi mới. Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước đang kêu gọi thanh niên lên đường. học tập tốt mới trang bị cho bản thân mỗi chung ta kiến thức, kĩ năng khoa học, lao động. Hơn bao giờ hết chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề tườngsống tưởng. tưởng ngọn đèn. Với Tố Hữu, tưởng “mùi hương chân lí”. Tôi nhớ vần thơ của ông. Khi ta đã say mùi hương chân . Tương lai đó, trước mặt ta biển rộng Trên đầu ta, lồng lộng gió trời cao! (Như những con tàu) Trích: Loigiaihay.com Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học. ...Xem thêm: Video giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT Thầy uy tín, tiếng đến
 • 2
 • 733
 • 2

Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống". Phát biểu suy nghĩ của bạn về vấn đề này.

Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống
Cuộc sống thiếu tưởng, hoặc tưởng viển vông, tách rời hiện thực, không nhằm vào một cái gì ý nghĩa cả, sẽ làm cho con người kém phần nghị lực, trở thành lười biếng, bất lực, hoài nghi, ích kỉ và đau khổ. I. Mở Bài Một chiếc thuyền sẽ trôi lay lắt trên dòng sông mù sương, chẳng bao giờ thể tìm được một bến đậu bình an, tươi sáng, nếu không một bánh lái vững vàng, đúng đắn. Cũng như vậy. một con người sẽ khó được một cuộc sống ý nghĩa, đáng tự hào, nếu như thiếu một tưởng cao đẹp. Để khẳng định vai trò vô cùng to lớn ý nghĩa quyết định của tưởng đối với một cuộc đời, nhà văn Nga vĩ đại Lép Tôn-xtôi đã nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sổng". II. Thân bài 1. Thế nào tưởng. Vì sao tưởng ngọn đèn? Những quan niệm chưa đúng về tưởng. -  “Lí tưởng tưởng và mục đích được coi cao nhất, tốt đẹp nhất cần đạt đến” (Từ điển tiếng Việt). Như vậy tưởng mục đích, ước mơ, nó ý nghĩa định hướng cho cuộc sống con người, giúp con người khát vọng lớn lao, nghị lực phi thường để vượt qua mọi gian nan, khổ ải, mọi cám dỗ tầm thường để vươn tới những sự nghiệp ích, cao cả. tưởng sẽ làm cho cuộc sống của mỗi con người thú vị, phong phú, sinh động, lấp lánh sắc màu như cây cỏ xanh tươi được tắm nắng mặt trời. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, ngay từ thuở thiếu thời đã “một ham muốn, ham muốn tột bậc làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” và sau này Người cũng luôn luôn mang trong tim niềm khát khao cháy bỏng tìm một “Hình” mới của nước, một hình thái mới của chế độ nhằm đưa lại hạnh phúc cho toàn thể dân tộc. Chính tưởng cao đẹp ấy, khát vọng cháy bỏng ấy, đã giúp Người đi khắp chân trời châu Mỹ, châu Âu, không bao giờ lầm đường, lạc lối và cho Người một nghị lực phi thường “Một viên gạch hồng chống lại cả mùa băng giá" của thành Ba Lê đầy gió tuyết. Nhà thơ Tố Hữu “lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam”, một vị lãnh tụ cao cấp của Đảng đã lần tâm sự: nếu không gặp được tưởng của Đảng thì may lắm ông cũng chỉ người vô tội và đời ông sẽ khô như “Cây sậy bên đường” “Đâu dám ước làm hoa thơm trái ngọt"; “sẽ chết lặng im như con chim không bao giờ được hót. Một tiếng ca lảnh lót cho đời”. tưởng cách mạng đã trở thành “ngọn đèn chỉ đường", chiếc bánh lái giúp cho con thuyền thơ của ông đi đúng đường, đúng hướng: '‘Thuyền bơi lái qua giông tố; không lái thuyền trôi lạc bến bờ”. Trong cuộc cách mạng giành chính quyền, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, biết bao con người nhờ mang trong mình một tướng, ước mơ đúng đắn, cao cả họ đã làm cho tuối thanh niên của mình không phải bình thản trôi qua vô vị kế bước vững vàng tới tuổi thanh xuân huy hoàng và tráng lệ. Đó những Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Nguvễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Vũ Thị Tị, Cù Thị Hậu, Đào Thị Hào, Nguyễn Tử Quảng, Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn... Những điều đã trình bày trên đây cho thấy tưởng quả đúng vô cùng quan trọng, ý nghĩa “như ngọn đèn chỉ đường” cho mỗi cuộc đời. Một điều cần phải khẳng định tưởng sống của con người phải gắn chặt với xã hội, với lợi ích của nhân dân, đất nước, thì tưởng đó mới cao cả, mới thiết thực và đúng đắn. Đừng nhằm tưởng với tham vọng cá nhân tầm thường, những ham muốn độc ác, tội lỗi. Chẳng hạn muốn mình nổi tiếng đã cố đạt được bằng mọi cách như các tên hôn quân, bạo chúa trong lịch sử sẵn sàng chà đạp lên số phận mọi người để gặt hái “chiến công” cho mình. Hay ngày nay nhiều thanh niên khát khao làm giàu không chính đáng, thích hưởng lạc nên đã lao vào những cuộc “đỏ đen” chơi đề, đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, miệt mãi truy hoan thâu đêm suốt sáng trong các vũ trường, quan karaoke... 2. Vì sao cuộc sông thiếu tưởng không phải cuộc sống Cuộc sống thiếu tưởng, hoặc tưởng viển vông, tách rời hiện thực, không nhằm vào một cái gì ý nghĩa cả, sẽ làm cho con người kém phần nghị lực, trở thành lười biếng, bất lực, hoài nghi, ích kỉ và đau khổ. Cuộc đời của họ sẽ trở nên tẻ nhạt, chán ngắt, héo hắt đến thảm hại và vô nghĩa biết chừng nào! Chăng thế nhà tỉ phu Bin Gate - người được tuổi trẻ nhân loại hết sức ngưỡng mộ vì ý chí tiến thủ, khát vọng làm giàu chân chính - đã từng phát biểu: “Nếu cả đời chỉ cầu sự bình an, không bao giờ đế bản thân theo đuổi những mục tiêu cao hơn, không dám giang rộng cánh bay lên, như thế thì cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gỉ”. 3. Liên hệ bản thân -   Bạn đã ấp ủ cho mình ước mơ, tưởng gì? Vì sao bạn lại xác định cho mình tưởng đó? Bạn sẽ hành động như thế nào để biến ước mơ của mình trở thành hiện thực? III. Kết luận Văn hào nước Nga Xô viết Mác-xim Gor-ki. khi nghĩ về con người đã không nén nổi xúc động thốt lên “Con người! Ôi hai tiếng ấy vang lên mới tự hào và kiêu hãnh làm sao!”. Muốn cho con người mãi bông hoa của Trái Đất, niềm tự hào của mỗi chúng ta hãy ấp ủ cho mình một tưởng cao quý và không ngừng chiến đấu cho tưởng đó, để chúng ta được sống mãi trong lòng mọi người. Vì như văn hào Lỗ Tấn đã khẩng định: “Người ta chỉ thực sự chết khi đã chết hẳn trong trái tim của người đời”. Trích: Loigiahay.com Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học. ...2 Vì sông thiếu tưởng sống Cuộc sống thiếu tưởng, tưởng viển vông, tách rời thực, không nhằm vào ý nghĩa cả, làm cho người phần nghị lực, trở thành lười... chân - phát biểu: “Nếu đời cầu bình an, không đế thân theo đuổi mục tiêu cao hơn, không dám giang rộng cánh bay lên, đời chẳng ý nghĩa gỉ” Liên hệ thân - Bạn ấp ủ cho ước mơ, tưởng gì? Vì bạn. .. cho tưởng đó? Bạn hành động để biến ước mơ trở thành thực? III Kết luận Văn hào nước Nga Xô viết Mác-xim Gor-ki nghĩ người không nén xúc động lên “Con người! Ôi hai tiếng vang lên tự hào kiêu
 • 2
 • 642
 • 1

Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống. Phát biểu suy nghĩ về vấn đề này.

Văn hào Nga Lép Tôn-xtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Phát biểu suy nghĩ về vấn đề này.
Một chiếc thuyền sẽ trôi lay lắt trên dòng sông mù sương, chẳng bao giờ thể tìm được một bến đậu bình an, tươi sáng, nếu không một bánh lái vững vàng, đúng đán. Cũng như vậy. một con người sẽ khó được một cuộc sống ý nghĩa, đáng tự hào, nếu như thiếu một tưởng cao đẹp. Để khẳng định vai trò vô cùng to lớn ý nghĩa quyết định của tưởng đối với một cuộc đời... Một chiếc thuyền sẽ trôi lay lắt trên dòng sông mù sương, chẳng bao giờ thể tìm được một bến đậu bình an, tươi sáng, nếu không một bánh lái vững vàng, đúng đán. Cũng như vậy. một con người sẽ khó được một cuộc sống ý nghĩa, đáng tự hào, nếu như thiếu một tưởng cao đẹp. Để khẳng định vai trò vô cùng to lớn ý nghĩa quyết định của tưởng đối với một cuộc đời, nhà văn Nga vĩ đại Lép Tôn-xtôi đã nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sổng". Thế nào tưởng? Vì sao tưởng ngọn đèn? Những quan niệm chưa đúng về tưởng. “Lí tưởng tưởng và mục đích được coi cao nhất, tốt đẹp nhất cần đạt đến” (Từ điển tiếng Việt). Như vậy tưởng mục đích, ước mơ, nó ý nghĩa định hướng cho cuộc sống con người, giúp con người khát vọng lớn lao, nghị lực phi thường để vượt qua mọi gian nan, khổ ải, mọi cám dỗ tầm thường đế vươn tới những sự nghiệp ích, cao cả. tưởng sẽ làm cho cuộc sống của mỗi con người thú vị, phong phú, sinh động, lấp lánh sắc màu như cây cỏ xanh tươi được tắm nắng mặt trời. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc. danh nhân văn hóa thế giới, ngay từ thuở thiếu thời đã “một ham muốn, ham muốn tột bậc làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” và sau này Người cũng luôn luôn mang trong tim niềm khát khao cháy bỏng tìm một “Hình” mới của nước, một hình thái mới cùa chế độ nhằm đưa lại hạnh phúc cho toàn thể dân tộc. Chính tưởng cao đẹp ấy, khát vọng cháy bỏng ấy, đã giúp Người đi khắp chân trời châu Mỹ, châu Âu, không bao giờ lầm đường, lạc lối và cho Người một nghị lực phi thường “Một viên gạch hồng chống lại cả mùa băng giá" cúa thành Ba Lê đầy gió tuyết. Nhà thơ Tố Hữu “lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam”, một vị lãnh tụ cao cấp của Đảng đã lần tâm sự: nếu không gặp được tưởng của Đảng thì may lắm ông cũng chi người vô tội và đời ông sẽ khô như “Cây sậy bên đường” “Đâu dám ước Làm hoa thơm trái ngọt"; “sẽ chết lặng im như con chim không bao giờ được hót. Một tiếng ca lảnh lót cho đời”. tưởng cách mạng đã trở thành “ngọn đèn chi đường", chiếc bánh lái giúp cho con thuyền thư của ông đi đúng đường, đúng hướng: '‘Thuyền bơi lái qua giông tố; không lái thuyền trôi lạc bến bờ”. Trong cuộc cách mạng giành chính quyền, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và ngày nay. trong sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, biết bao con người nhờ mang trong mình một tướng, ước mơ đúng đắn, cao cả họ đã làm cho tuổi thanh niên của mình không phải bình thản trôi qua vô vị kế bước vững vàng tới tuổi thanh xuân huy hoàng và tráng lệ. Đó những Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Nguvễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Vũ Thị Tị. Cù Thị Hậu, Đào Thị Hào, Nguvễn Tử Quảng, Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn... Những điều đã trình bày trên đây cho thấy tưởng quả đúng vô cùng quan trọng, ý nghĩa “như ngọn đèn chỉ đường” cho mỗi cuộc đời. Một điều cần phải khẳng định tưởng sống của con người phải gắn chặt với xã hội, với lợi ích của nhân dán, đất nước, thì tưởng đó mới cao cả, mới thiết thực và đúng đắn. Đừng nhầm tưởng với tham vọng cá nhân tầm thường, những ham muốn độc ác, tội lỗi. Chẳng hạn muốn mình nổi tiếng đã cố đạt được bằng mọi cách như các tên hôn quân, bạo chúa trong lịch sử sẵn sàng chà đạp lên số phận mọi người để gặt hái “chiến công” cho mình. Hay ngày nay nhiều thanh niên khát khao làm giàu không chính đáng, thích hưởng lạc nên đã lao vào nhửng cuộc “đỏ đen” chơi đề, đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, miệt mài truy hoan thâu đêm suốt sáng trong các vũ trường, quan karaoke... Vì sao cuộc sông thiếu tưởng không phải cuộc sống Cuộc sống thiếu tường, hoặc tưởng viển vông, tách rời hiện thực, không nhằm vào một cái gì ý nghĩa cả, sẽ làm cho con người kém phần nghị lực, t rở thành lười biếng, bất lực, hoài nghi, ích kỉ và đau khổ. Cuộc đời của họ sẽ trớ nên tẻ nhạt, chán ngắt, héo hắt đến thảm hại và vô nghĩa biết chừng nào! Chẳng thế nhà tỉ phu Bin Ghết - người được tuổi trẻ nhân loại hết sức ngưỡng mộ ý chí tiến thủ, khát vọng làm giàu chân chính - đã từng phát biểu: “Nếu cả đời chỉ cầu sự bình an, không bao giờ để bản thân theo đuổi những mục tiêu cao hơn, không dám giang rộng cánh bay lên, như thế thì cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì”. Liên hệ bản thăn Anh (chị) đã ấp ủ cho mình ước mơ. tưởng gì? Vì sao anh, chị lại xác định cho mình tưởng đó? Anh chị sẽ hành động như thế nào để biến ước mơ của mình trở thành hiện thực? Văn hào nước Nga Xô viết Mác-xim Gor-ki. khi nghĩ về con người đã không nén nổi xúc động thốt lên “Con người! Ói hai tiếng ấy vang lên mới tự hào và kiêu hãnh làm sao!”. Muốn cho con người mãi bông hoa của Trái Đất, niềm tự hào của mỗi chúng ta hãy ấp ủ cho mình một tưởng cao quý và không ngừng chiến đấu cho tưởng đó, để chúng ta được sống mãi trong lòng mọi người. Vì như văn hào Lỗ Tấn đã khẳng định: “Người ta chỉ thực sự chết khi đã chết hẳn trong trái tim của người đời”. Trích: loigiaihay.com Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học. ... thực? Văn hào nước Nga Xô viết Mác-xim Gor-ki nghĩ người không nén xúc động lên “Con người! Ói hai tiếng vang lên tự hào kiêu hãnh làm sao!” Muốn cho người hoa Trái Đất, niềm tự hào ấp ủ cho tưởng. . .Cuộc sống thiếu tường, tưởng viển vông, tách rời thực, không nhằm vào ý nghĩa cả, làm cho người phần nghị lực, t rở thành lười biếng, bất lực, hoài nghi, ích kỉ đau khổ Cuộc đời... thảm hại vô nghĩa biết chừng nào! Chẳng nhà tỉ phu Bin Ghết - người tuổi trẻ nhân loại ngưỡng mộ ý chí tiến thủ, khát vọng làm giàu chân - phát biểu: “Nếu đời cầu bình an, không để thân
 • 2
 • 465
 • 0

Em hãy tóm tắt chương IX cuốn hồi kí - tự truyện của văn hào Nga Go-rơ-ki.

Em hãy tóm tắt chương IX cuốn hồi kí - tự truyện của văn hào Nga Go-rơ-ki.
- Chương 9 trích Thời thơ ấu của Go-rơ-ki viết trong những năm 1913 - 1914. - ... Ba đứa trẻ chiều nào cũng chơi trong sân đến tối mịt. Chúng khuôn mặt tròn, mắt xám, cùng mặc áo cánh, quần dài màu xám, rất giống nhau, chỉ thể phân biệt theo tầm vóc mỗi đứa. - Chương 9 trích Thời thơ ấu của Go-rơ-ki viết trong những năm 1913 - 1914.- ... Ba đứa trẻ chiều nào cũng chơi trong sân đến tối mịt. Chúng khuôn mặt tròn, mắt xám, cùng mặc áo cánh, quần dài màu xám, rất giống nhau, chỉ thể phân biệt theo tầm vóc mỗi đứa. Qua khe hở hàng rào, tôi thấy chúng chơi những trò chơi rất thú vị, vui vẻ. Hai đứa lớn săn sóc một thằng bé ngộ nghĩnh và lanh lợi. Mỗi lần trong lúc chơi, đứa em ngã, hai đứa anh lại cười vui rồi xúm vào lấy khăn tay hoặc ngưu bàng lau tay cho em. Thằng anh nói một cách hiền hậu: "Em lóng ngóng quá!"Có một lần tôi leo lên cây, huýt sáo gọi chúng. Chúng túm lại, đưa mắt nhìn tôi và thì thầm bàn bạc gì với nhau. Chúng lại mải mê chơi, cho đến lúc người gọi về. Chúng đi thong thả và ngoan ngoãn như những chú ngỗng.Nhiều lần tôi trèo lên cây, hy vọng chúng nó gọi tôi xuống chơi với chúng. Ba anh em vẫn chơi với nhau. Một lần chúng chơi trò ú tim, thằng em ngồi vào gầu không, rơi xuống giếng biến mâ't. Tôi sững sờ nhìn thấy, vội kêu to: “Ngã xuống giếng rồi!" Tôi cùng hai thằng anh đã kéo được thằng em lên. Nó bị ướt, bàn tay rớm máu, bị sây sát, mặt tái xanh nhưng vẫn mỉm cười. Thằng anh lớn gật đầu, chìa tay cho tôi và nói: "Cậu chạy đến nhanh lắm!" Chúng bàn với nhau nói đứa cm bị ngã vào vũng nước rồi kéo nhau vào nhà. Gần một tuần sau chúng mới xuất hiện trên sân. Chợt nhìn thấy tôi trên cây, thằng anh lớn thân mật gọi: "Xuống đây chơi với chúng tớ." Chúng tôi leo lên cái xe trượt tuyết cũ để dưới mái hiên nhà kho rồi vừa ngắm nghía nhìn nhau, vừa nói chuyện rất lâu. Tôi hỏi chúng bị đánh không. Thằng bé nhất hỏi tôi sao lại bắt chim. Nó hỏi chim gì hót vui. Chúng cũng muốn nuôi chim nhưng lại sỢ bị mèo bắt mất, nghĩ bố chúng chẳng cho nuôi. Tôi hỏi ba anh em về mẹ chúng, biết mẹ chúng đã chết, đang ở với dì ghẻ. Tôi nhớ lại những chuyện kể của bà lôi về mụ dì ghẻ phù thuỷ và kể lại cho chúng nghe.  Trời bắt đầu tối, bỗng một lão già với bộ ria trắng, đội chiếc mũ xù lông, vận chiếc áo nâu dài lùng thùng như một giáo sĩ xuất hiện chỉ vào tôi và hỏi: "Đứa nào đây?" Nghe thằng anh lớn trả lời, lão nắm chặt lấy vai tôi, dẫn tôi qua sân ra cổng, giơ ngón tay dọa tôi và nói: “cấm không được đến chỗ tao!" Tôi cáu tiết: "Tôi thèm đến với lão đâu, đồ quỷ già!" Vì chuyện đó tôi bị ông tôi cho một trận đòn. Tôi bị ném ra sân, vào trong chiếc xe của bác Piốt; qua bác tôi biết tên lão già đại tá quý tộc.Tôi với bác Piốt xẩy ra bất hòa, bác đặt điều nói với bà tôi, may bà tôi bênh che cho tôi. Từ hồi đó, một cuộc chiến tranh âm thầm và gay gắt giữa bác Piốt và tôi. Bác ta tìm mọi cách giả như vô tình để xô đẩy tôi, lấy dây cương quật tôi, thả chim của tôi ra, đem chim của tôi cho mèo vồ. Còn tôi thì tháo giày gai của bác ra, bí mật gỡ và cứa đứt những sợi gai... hoặc đổ hạt tiêu vào mũi bác, làm cho bác ta hắt hơi hàng giờ. Mỗi lần bắt gặp tôi nói chuyện với mấy đứa con lão đại tá, hác Piốt lại đi tố cáo với ông tôi.Tôi vẫn tiếp tục chơi với ba đứa bé, mỗi ngày một trở nên thích thú. Tôi bí mật khoét một lỗ nhỏ hình bán nguyệt ở hàng rào. Tôi vẫn kể chuyện cho chúng nghe, chỗ nào quên lại chạy về hỏi lại bà, điều đó làm cho bà tôi rất hài lòng. một lần thằng lớn thở dài nói: “Có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bù mình trước cũng rất tốt". Cả ba anh cm đều rất đáng yêu. Đặc biệt thằng lớn đôi bàn tay nhỏ, những ngón lay thon thon, người mảnh dẻ, cặp mắt rất sáng, nhưng dịu dàng như ánh sáng của những ngọn đèn trong nhà thờ. Tôi rất ưa thằng lớn và luôn luôn muốn làm cho chúng vui thích.                                                                                             loigiaihay.com
 • 1
 • 262
 • 0

Nghị luận tưởng ngọn đèn chỉ đường...

Nghị luận Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường...
Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò tưởng trong cuộc sống con người. GỢI Ý : 1/Mở bài Cuộc sống của mỗi con người đều được nuôi dưỡng bằng những tưởng. Bàn về vai trò vô cùng quan trọng của tưởng với cuộc sống con người, nhà văn Nga Lép Tôn -xtôi nói:"Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống". 2/Thân bài Mỗi chúng ta khi chạm đến hai chữ "lí tưởng" thì cảm thấy như gặp một điều gì xa vời, không thực tại chút nào. Ta cứ nghĩ rằng tưởng cái gì đó vĩ đại như tưởng cách mạng của Các Mác- Ăngghen, tưởng vô sản của Lênin. Nhưng chúng ta lại không biết rằng tưởng thực tại, rất đời thường và gần gũi gắn bó bên cuốc sống mỗi chúng ta. Hoàn toàn thể hiểu " tưởng một ngọn đèn", nói dễ hiểu tưởng niềm tin, lòng ao ước mong mõi của mỗi người đặt ra trong cuộc sống. tưởng chính cái mục tiêu phấn đấu. tưởng trở thành một phần của cuộc sống, và ví thế cuộc sông sẽ vô vị biết bao nếu thiếu đi "lí tưởng". Theo cách nói của Lép Tôn-xtôi thí tưởng ngọn đèn chí đường, và vì ngọn đèn chỉ đường nên khi thiếu vắng nó con người ta sẽ dễ lầm lạc, đôi khi chậm trễ trên lô trình của cuộc sống: "Lí tường ngọn đèn chỉ đường . Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống." Hành trình đi đến tưởng, phấn đấu theo tưởng, cũng như một vận động viên điền kinh đang ra sức chinh phục chặng dường đua của mình, anh chàng vận động viên chỉ biết rằng phía trước, những bước cuối cùng của chăng đường đua dãi băng gôn về đích. anh cố hết sức và lao về trước với một tinh thần sức mạnh thiêng liêng, như mỗi chúng ta đều hướng về tưởng của mình. Cuộc sống cũng một chặng đua và nếu chặng đua ấy không đích đến, không hướng đi thì chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Nhưng Lép Tôn-xtôi bảo rằng: " tưởng phương hướng kiên định", đó không nghĩa rằng tưởng một khối vật chất khổng lồ, nặng nề không bao giờ thể chuyển dịch. Đó hoàn toàn không phải tưởng. Đã tưởng thiêng liêng của một cuộc sống tươi đẹp thì đòi hỏi ở cái khí chất cao đẹp. Trong cuộc sống vàn tưởng nhưng như thế nào mới một tưởng chính đáng. tưởng của một người kinh doanh làm giàu, nhưng không phải được làm giàu mọi cách. Anh ta phải tuân theo khuôn khổ của pháp luật và trách nhiệm của lương tâm. tưởng của một cậu học sinh vừa tốt nghiệp trung học đỗ cao trong kì thi đại học. Thế rồi ngày anh đến phòng thi để thực hiện cái tưởng đó của mình, thì lương tâm, không bao giờ cho phép anh quyền làm ngơ khi thấy một ngưòi sắp chết đuối. Một hành đông đi trái lại pháp luật, trái với đạo thì không còn tưởng. Mỗi bước đi của chúng ta bây giờ đều bước theo những bậc thang của tưởng, và luôn luôn tưởng sáng soi chỉ đường. Lúc ấy chung ta như những đứa trẻ vô tri được bàn tay người mẹ nâng niu dìu dắt từng bước đi. Và khi ấy nếu không mẹ, không tưởng con đứa trẻ bơ vơ, lạc loài, rồi sẽ đi đâu về đâu. Anh muốn chinh phục nóc nhà thế giới, muốn đứng trên đỉnh Everrest dù chỉ một giây, dù phải trải qua ngàn giờ hãi hùng, lúc tưởng rằng hi sinh cả tính mạng, nhưng vẫn hết mình thực hiện cái tượng của bản thân. Nếu chỉ tồn tại như một bản năng, hoạt động như một cái máy, khởi đông thì chạy, hết nhiên liệu thì tắt, ta tự hỏi thế phải cuốc sống? Để chứng minh rằng ta đang sống, đang tồn tại trước tiên ta phải tưởng, và khi đã tưởng ta sẽ dũng khí làm những gì ta quyết. Ngày 5.6.1911, chàng thanh niên mang tên Nguyễn Tất Thành cùng bàn tay trắng xuống tàu buôn ra nước ngoài mang trên mình hàng trang duy nhất tưởng tìm đưỡng cứu nước. Giả dụ, nếu không đủ sức mạnh của tưởng thì Bác đã không bao giớ can đảm ra đi. Chính vì thế ta hãy sống, và thực sự sông khi đã tưởng riêng của bàn thân. Xuân Diệu thì mài mê với tưởng: " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn ngồi buồn le lói suốt trăm năm." Cám ơn nhà thơ đã đem đến một quan niệm mới về tưởng của cuộc sống. Chắc hẳn,chúng ta ai cũng biết Xuân Diệu một nhà thơ khát khao giao cảm với đời, yêu đời một cách tha thiết nhất. Chính vì thế nhà thơ đem hết trái tim của mình cống hiến cho cuộc sống này, cho tưởng sống tràn đầy yêu thương. Xuân Diệu mong muốn được sống chân thành với tưởng của riêng ông, được hiến dâng cả cuộc đời để đổi lấy " 1 phút huy hoàng" , đó giây phút cháy bổng của một tâm hồn sống trong tưởng. Đông thời nhà thơ, nhà thơ cũng muốn gửi gắm tưởng sống ấy cho mọi người trong cuốc đời. Sống phải sống sao cho đáng sống, phải đem hết dũng cảm để sống cho cái tưởng của mình, để từ đó tìm ra phương hướng đi theo tiếng gọi của "lí tưởng" như L.Tôn-xtôi đã khẳng định " không tưởng thì không phươnghướng, không phương hướng thì không cuộc sống" Nhưng thử hỏi mấy ai đủ dũng cảm để sống hết mình, sống một cách trọn đấy cho tưởng. Chắc hẳn, chúng ta - những người con của dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên và cũng không bao giờ được quên người thiếu nữ đã chết cho "mùa hoa lê-ki-ma nở, ở quê ta vùng Đất Đỏ", và chết cho đời sau. Nữ anh hùng Võ Thi Sáu đã dâng cả cuộc đời mình cho dân tộc, cho tổ quốc yêu thương và cũng cho riêng tưởng sống của chị, khi mới trọn đầy cái tuổi 16. Tôi không so sánh bạn, cũng như không dám so sánh mình với tưởng cháy bỏng yêu thương của tâm hồn thi sĩ Xuân Diệu, với tưởng cách mạng cao cả của nữ anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tôi chỉ thể khẳng định rằng mỗi chúng ta đều thể gắng hết sức vì tưởng sống của bản thân mình để thật sự một phương hướng sống, phương hướng để tồn tại. Cũng như từ đầu vẫn nói, tưởng không hề xa vời, tưởng lối đi gắn bó với chúng ta trong suốt cuộc đời. 3/Kết bài Một lần nữa xin chân thành cảm ơn L.Tôn-xtôi đã đem đến cho chúng ta cái nhìn tổng quát vế tưởng. Con đường hôm qua, hôm kia của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta đều đã lùi vào quá khứ một cách mờ nhạt. Nhưng con đường của hôm naycủa ngày mai còn tuỳ tôi, bạn, chúng ta đi như thế nào, chọn lựa "ngọn đèn tưởng " nào, đi theo phương hướng nào, để tiếp tục phát triển và đi lên cùng với sự thăng hoa của "ánh sáng tưởng". Bài 2 Cuộc sống ngày càng vận động và phát triển theo chiều hướng mới. Để tồn tại và một cuộc sống bền vững thì mỗi người chúng ta cần phải một phương hướng sống nhất định, một tưởng ta sẽ hướng tới để thực hiện trong suốt cuộc đời. Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi đã nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Vậy cuộc sống sẽ ra sao nếu mỗi người không tưởng xác định?Cuộc đời sẽ ra sao nếu mỗi người chỉ sống vì những mục đích không rõ ràng và chỉ cho bản thân mình? Thoạt đọc qua, ta sẽ cảm thấy câu nói trên hơi khó hiểu. “Lí tưởng” gì? Đó chính cái đích của cuộc sống mỗi con người khát khao đạt được. Còn “ngọn đèn”, đó một vật dùng để thắp sáng vào ban đêm, nhờ ta thấy được rõ đường đi và những vật xung quanh. “Phương hướng kiên định” chính mục tiêu, đường lối xác định sẽ thực hiện một cách quyết tâm và không thay đổi. "Cuộc sống" cuộc đời thực tiễn của mỗi người, nhưng đó sẽ cuộc đời ý nghĩa, cuộc đời tươi đẹp khi con người sống chứ không phải tồn tại. Cuộc sống đó thành quả rực rỡ của một cuộc sống tưởng. Qua đó, ta thấy câu nói của Lép Tôn-xtôi mang một ‎nghĩa rất rõ ràng: sống trên đời, mỗi con người cần phải riêng cho mình một tưởng sống, đó chính ngọn đèn chỉ phương rõ ràng nhất. “Lí tưởng” rất quan trọng với chúng ta. Vì nếu sống không tưởng thì chúng ta sẽ khó xác định những việc nên làm, còn nếu xác định được thì cũng không quyết tâm để thực hiện cho tới nơi chốn. Như trong học tập, nếu không chắc chắn mục tiêu học để làm gì thì khi gặp khó khăn, ta dễ buông xuôi và không chịu cố gắng. Bên cạnh đó, khả năng thực hiện sai hướng hay cảm thấy khó khăn hơn khi không xác định được tưởng rất lớn. Chẳng hạn ta muốn trở thành bác sĩ nhưng không xác định được sẽ trở thành bác sĩ gì, thì khi dấn thân vào con đường học vấn ta sẽ cảm thấy lạc lõng với chính mục tiêu mình đề ra. Và cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao khi con người ta sống thiếu “lí tưởng”. Thiếu tưởng, ta dễ nản chí, ta dễ cảm thấy buồn chán với chính cuộc đời của mình. Vậy một người tưởng người như thế nào? Đó chính người luôn xác định rõ mục tiêu sống và tận tuỵ với những việc mình cần hoàn thành, thể hiện rõ thái độ quyết tâm vươn tới sự hoàn thiên bản thân, mong muốn cống hiến cho sự nghiệp chung. Hơn thế nữa đó một người sẵn sàng hi sinh cho tưởng của mình, chấp nhận sự thất bại và khó khăn để đạt đến cái đích cuối cùng của cuộc đời. Đôi khi tưởng của một người chỉ kiếm được việc làm ổn định một gia đình đầm ấm nhưng để thực hiện được thì người đó cũng phải trải qua nhiều khó khăn. Và dù cho đó chỉ một tưởng tưởng chừng như rất đơn giản nhưng vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Vì người đó đã được tưởng riêng để thực hiên chứ không như nhiều người sống hơn nửa cuộc đời vẫn chưa biết đâu tưởng của đời mình và vẫn còn đang quẩn quanh…Ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi với một tưởng suốt đời “tìm ra con đường giải phóng đất nước, quyết tâm vì Tổ quốc độc lập, vì dân tộc Việt Nam tự do và bền vững”. Đó cũng chính tưởng của tất cả thanh niên trong thời chiến. Nhưng ngày nay khi đất nước ta đã hoàn toàn độc lập và đang trên đà phát triển nhanh thì tưởng của thanh niên đã khác đi rất nhiều. Tất nhiên mỗi thanh niên sẽ cho mình một tưởng riêng, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh sống, địa vị và cách sống của mỗi người nhưng nếu tưởng đó chỉ phục vụ cho lợi ích của bản thân thì đó không hoàn toàn tưởng đó chính lối suy nghĩ ích kỉ và cá nhân. Vì thế thanh niên ngày nay cần một tưởng chung là: không ngừng phấn đấu vì một đất nước Việt Nam “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. muốn được những tưởng ‎ nghĩa cho bản thân và cho xã hội như vậy thì mỗi người nhất thanh niên học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã xác định được cho mình mục đích của việc học tập, phân biệt được mục đích đó đúng hay sai và xác định xem khả năng của mình thực hiện được hay không. Bên cạnh đó cần biết lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh như cha mẹ, thầy để một “phương hướng kiên định” cho chính mình. Một xã hội sẽ phát triển vững bền khi những con người chung một tưởng cao đẹp sống vì Tổ quốc, vì mọi người. Câu nói của Lép Tôn-xtôi đã để lại nhiều ‎nghĩa thật sâu sắc và đầy tính nhân văn khi ông đã nhấn mạnh sự quan trọng của tưởng đối với mỗi người qua việc ví tưởng với phương hướng kiên địnhcuộc sống. Cuộc sống ngày càng khác đi, mỗi người chúng ta cần một tưởng để thực hiện trong cuộc đời, em cũng vậy, em sẽ luôn phấn đấu để hoàn thành tưởng của mình: trở thành một công dân ích cho xã hội, đóng góp sức mình vì sự nghiệp chung của dân tộc. Để mỗi ngày trôi qua, sẽ thêm một ngày mới được chiếu sáng bởi tưởng cuộc đời.. ... sống tưởng Qua đó, ta thấy câu nói Lép Tôn-xtôi mang nghĩa rõ ràng: sống đời, người cần phải riêng cho tưởng sống, đèn phương rõ ràng tưởng quan trọng với Vì sống tưởng khó... mang hàng trang tưởng tìm đưỡng cứu nước Giả dụ, đủ sức mạnh tưởng Bác không bao giớ can đảm Chính ta sống, thực sông tưởng riêng bàn thân Xuân Diệu mài mê với tưởng: " Thà phút... cho tưởng mình, chấp nhận thất bại khó khăn để đạt đến đích cuối đời Đôi tưởng người kiếm việc làm ổn định gia đình đầm ấm để thực người phải trải qua nhiều khó khăn Và tưởng tưởng
 • 3
 • 406
 • 1

luận văn chuyên ngành kế toán-quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư cường thịnh năm 2010 2012

luận văn chuyên ngành kế toán-quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư cường thịnh năm 2010 2012
... vói năm 2011 ta thấy hiệu sử dụng vốn lưu động năm 2011 tốt so với năm 2012 Một số tồn công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh Thứ hiệu sử dụng vốn lưu động chưa cao Thứ hai khoản phải thu công ty. .. cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP đầu tư Cường Thịnh Giám đốc Phó Giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng TCKT KT-KH DA- ĐT KT KD- TT TC- HC Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh bố trí thành... triệu đồng tư ng ứng với mức tăng 20,95% so với năm 2011 Kết cấu vốn lưu động Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Vốn tiền
 • 7
 • 125
 • 0

Nhà văn nga lep tôn

Nhà văn nga lep tôn
... thành, tiểu thuyết Anna Karênina đưa nhà văn lên địa vị văn đàn văn học Nga giới Nó xem tiểu thuyết hay văn học nhân loại Cốt truyện Anna Karênina vợ nhà văn kể lại sau: " Tối qua anh nói với... thuyết anh hùng ca không văn học Nga văn học giới kỷ XIX, kể từ thời Hơmer đến Chiến tranh hồ bình ảnh hưởng lớn lao phát triển văn học Xô Viết văn học Tây Âu Các nhà văn M.Goocki, Sôlôkhôp,... nhục của Lep Tônxtôi thực nước Nga đương thời, đồng thời bộc lộ cao suy tư, dằn vặt khát vọng ông xã hội tốt đẹp Tiểu thuyết Ana Karênina kết thúc câu hỏi không lời đáp vốn dằn vặt Lep Tônxtôi
 • 16
 • 68
 • 0

tưởng ngọn đèn chỉ đường không tưởng thì không phương hướng kiên định không phương hướng thì không cuộc sống

Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng thì không có cuộc sống
tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sốngNgười đăng: Hà Hoàng Ngày: 22032018Đề bài: Nhà văn Nga L.Tôn xtoi nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Anhchị hãy nêu suy nghĩ về vai trò của tưởng trong cuộc sống con ngườiBài làmNếu coi hành trình đi tới thành công của con người một chặng đường thì bạn cũng nên lường trước rằng con đường đó sẽ rất nhiều ngã rẽ chồng chéo. Và để đi tận cùng thành công thì bạn phải người kiên định ý chí, vững vàng một tưởng. Chẳng vì thế nhà văn Nga L.Tôn xtoi đã nói : “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”.Lí tưởng một từ bạn thường nghe thấy trong cuộc sống. Ở những câu hỏi người ta hỏi nhau rằng nghề nghiệp tưởng cũng như cuộc sống tưởng của bạn gì? Và tưởng vì thế cũng được xem một trong những điều trọn vẹn và đáng để con người mơ ước nhất. tưởng cắt nghĩa chính những mục đích cao đẹp chúng ta hướng đến trong cuộc sống.Mỗi con người khi sinh ra và lớn lên không chỉ đơn giản hít vào thở ra cần phải cho mình một tưởng một niềm mơ ước. Niềm mơ ước đó sẽ động lực thúc đẩy con người đến bến bờ của sự thành công và hạnh phúc. Con người khác động vật ở chỗ chúng ta đầu, suy nghĩa và biết đề ra cho mình một mục tiêu để phấn đấu, không phải một con thú chỉ biết kiếm ăn để trải nghiệm cuộc sống hoang dã qua ngày.Lí tưởng được coi kim chỉ nam của cuộc sống. tưởng như việc chúng ta nắm ngọn đèn trong tay nó sẽ giúp ta vượt qua màn đêm tối tăm của cuộc đời hướng ta đến đỉnh cao của danh vọng. Chắc hẳn các bạn biết đến ngọn hải đăng ở trên biển rồi chứ? Không phải ngẫu nhiên nó được nhắc đến nhiều như thế ẩn chứa đằng sau một ý nghĩa lớn lao. Ngọn hải đăng chính một vị cứu tinh cho biết bao nhiêu con người lênh đênh trên biển. Nếu không biết đến ngọn hải đăng ấy thì mãi mãi con người sẽ bị vùi dập bởi những đợt sóng ngoài kia thôi.Lí tưởng sống chính ánh dương soi đường dẫn lối để con người ta cập được bến bờ của thành công. Đó hình ảnh của Bác Hồ, một con người vĩ đại theo đuổi tưởng vĩ đại của Các Mác và Ăng ghen. tưởng đó đã nhen nhóm và tồn tại trong tâm hồn người suốt mấy chục năm và tiếp nối mãi cho đến tận hôm nay. Không chỉ trong lịch sử trên thực tế tưởng cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp bạn đứng lên khi vấp ngã và quyết tâm một mục đích cao cả cuối cùng.Lí tưởng đôi khi chẳng quá lớn lao hay vĩ đại thậm chí nó còn vô cùng đơn giản và bình thường. Mỗi sáng dậy mở mắt ra bạn biết được mình cố gắng vì cái gì, sống vì gì để phấn đấu và lao động vì nó. khi tưởng chỉ về một công việc ổn định một gia đình yên ổn... Tuy nhỏ nhoi song nó khiến cho cuộc sống của con người trở nên tư vị và đáng sống hơn.Trong xã hội ngày nay rất nhiều bạn trẻ đang sống một cách vô vị, không tưởng cũng chẳng mục đích. Niềm vui họ tìm thấy trong cuộc đời chỉ sa đà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, rượu chè, thuốc lá, vũ trường....Thử hỏi tương lai của đất nước sẽ đi về đâu khi đặt vào tay của những con người này? Thế mới thấy tưởng không chỉ điều quan trọng đối với mỗi cá nhân còn tầm ảnh hưởng đến sự phồn vinh của cả một thế hệ tương lai của một đất nước.Mỗi con người từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên đều trong mình một ước mơ và chúng ta nên kiên định với nó. Vì chỉ khi bạn sống tưởng mục đích thì ta mới thể không lệch lạc đường thôi. Điều quan trọng không phải tưởng vĩ đại hay tầm thường quan trọng bạn làm thế nào để đạt được nó thôi. ... cố gắng gì, sống phấn đấu lao động tưởng cơng việc ổn định gia đình yên ổn Tuy nhỏ nhoi song khiến cho sống người trở nên tư vị đáng sống Trong xã hội ngày nhiều bạn trẻ sống cách... thấy tưởng không điều quan trọng cá nhân tầm ảnh hưởng đến phồn vinh hệ tương lai đất nước Mỗi người từ lúc sinh đến lúc lớn lên ước mơ nên kiên định với Vì bạn sống tưởng mục đích... khơng tưởng chẳng mục đích Niềm vui họ tìm thấy đời sa đà vào vui thâu đêm suốt sáng, rượu chè, thuốc lá, vũ trường Thử hỏi tương lai đất nước đâu đặt vào tay người này? Thế thấy tưởng
 • 2
 • 35
 • 0

Nhà văn nga lép tôn xtôi nói: tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của tưởng trong cuộc sống của con người.

Nhà văn nga lép tôn xtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống của con người.
Nhà văn Nga Lép Tônxtôi nói: tưởng ngọn đèn chỉ đường.... Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của tưởng trong cuộc sống của con người.Người đăng: Bảo Chi Ngày: 29052017Bài tập 2 (SGK trang 22)Nhà văn Nga Lép Tônxtôi nói: tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của tưởng trong cuộc sống của con người.Bài làm:Dàn ý chi tiếta. Mở bàiGiới thiệu, dẫn dắt vấn đề tư tưởng, đạo cần nghị luận.b. Thân bài Giải thích và bàn luận tưởng cái đích tốt đẹp để con người hướng tới. Cuộc sống ở trong câu nói của Lep Tônxtôi chỉ giá trị sống trong cuộc đời của mỗi người. Câu nói của Lep Tônxtôi nêu vai trò của tưởng ở hai mức độ: tưởng ngọn đèn chỉ đường: Không tưởng thì hành động của con người không phương hướng. tưởng giúp cho con người không đi lạc đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống. Sống không mục đích, không tưởng, cuộc sống trở nên vô nghĩa. tưởng, con người động lực thúc đẩy, nghị lực để vượt qua thử thách, hướng tới mục đích sống rõ ràng, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Suy nghĩ về vai trò của tưởng đối với cuộc sống của mỗi người. Lý tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ thể làm hại cuộc đời của một người và nhiều người. Lý tưởng sống đẹp đẽ sẽ tạo động lực cho chúng ta thực hiện những hành động đẹp, tạo nên niềm say mê sáng tạo, tạo niềm vui trong cuộc sống. Suy nghĩ của bản thân về ý kiến của Lep Tônxtôi: Con người sống phải biết lựa chọn tưởng hướng phấn đấu thực hiện tưởng. Vấn đề bức thiết đặt ra cho mỗi học sinh sau khi rời ghế nhà trường lựa chọn một nghề nghiệp đúng với ý thích và khả năng của bản thân, sẽ phấn đấu hết mình vì tưởng nghề nghiệp mình đã theo đuổi.c. Kết bài Khái quát lại vấn đề. Nêu ý nghĩa và rút ra bài học nhận thức từ tư tưởng đạo đã nghị luận.Xem toàn bộ: Soạn văn hay: Nghị luận về một tư tưởng, đạo Văn 12 tập 1 ... sống * Suy nghĩ thân ý kiến Lep Tôn- xtôi: - Con người sống phải biết lựa chọn tưởng hướng phấn đấu thực tưởng - Vấn đề thiết đặt cho học sinh sau rời ghế nhà trường lựa chọn nghề nghiệp... phấn đấu tưởng nghề nghiệp theo đuổi c Kết - Khái quát lại vấn đề - Nêu ý nghĩa rút học nhận thức từ tư tưởng đạo nghị luận Xem toàn bộ: Soạn văn hay: Nghị luận tư tưởng, đạo - Văn 12...- Lý tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ làm hại đời người nhiều người - Lý tưởng sống đẹp đẽ tạo động lực cho thực hành động đẹp, tạo nên niềm say mê sáng tạo, tạo niềm vui sống * Suy nghĩ
 • 2
 • 65
 • 0

tưởng ngọn đèn chỉ đường

Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường
tưởng ngọn đèn chỉ đường Trang trước Trang sau Đề bài: Nhà văn Nga L. Tônxtôi: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Anh (chị) hãy suy nghĩ về vai trò tưởng trong cuộc sống của con ngườiBài làmI.Mở bài Dẫn dắt vào vấn đề: Để tồn tại trong một cuộc sống phức tạp, biến đổi không ngừng, mỗi người cần phải tường của riêng mình. L. Tônxtôi đã từng nói, “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”II.Thân bài1.Giải thích câu nói “Lí tưởng” mục đích cao cả nhất mỗi con người luôn mong muốn thực hiện được. Ý nghĩa của câu nói: tưởng chính yếu tố giúp định hướng cách sống của mỗi người trong cuộc đời. Nếu không tưởng sẽ không lối sống kiên định rõ ràng, không mục đích sống cụ thể và như vậy cuộc sống không còn ý nghĩa. Đánh giá về tính đúng đắn của câu nói.2.Vai trò của tưởng tưởng không chỉ ngọn đèn chỉ lối, yếu tố chỉ dẫn nó còn chính đích đến cuối cùng trong cuộc đời mỗi người. Khi tưởng mỗi người luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt những công việc cần làm, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Khi hoàn thành tốt mọi công việc, bản thân ngày càng hoàn thiện thì thành công điều tất yếu, tưởng dẫn dắt mỗi con người đến thành công, động lực để con người vượt qua khó khăn, vấp ngã để hướng đến tương lai Nhờ tưởng cao đẹp, của mỗi cá nhân xã hội trở nên tốt đẹp hơn bởi khi đó sẽ tập hợp những tưởng tíc cực, mỗi người đều hành động vì tưởng của mình. tưởng cái cốt lõi thể hiện vai trò, giá trị mục đích sống của con người. Sống không tưởng đơn thuần sự tồn tại vô nghĩa. “Linh hồn của con người cần tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế nhưng chúng ta sống tưởng” (Vích – to Huy go).3.Phản đề, mở rộng Không phải chỉ khát khao những điều cao xa mới tưởng đẹp, tưởng cao cả. tưởng cao cả còn những suy nghĩ chân thành, tích cực, hướng con người ta đến cái thiện, cái đẹp. Nếu không tưởng, con người sẽ sống không mục đích, lãng phí thời gian vào những điều vô bổ, dễ sa vào những hành động tội lỗi. Cần phân biệt đâu tưởng cao đẹp, tích cực đâu những dục vọng tầm thường, những ham muốn phi nhân tính ảnh hưởng đến cộng đồng.4.Nhận thức của bản thân Cần thái độ lên án những người sống không tưởng để họ tự nhận thức lại bản thân, tự xác định mục đích sống. Mặt khác, cần biết trân trọng những người tưởng sống tích cực, lấy đó làm tấm gương để tự hoàn thiện mình. Bản thân cần phải tự xác định đâu mới thực sự tưởng sống tích cực, lấy đó làm kim chỉ nam để thực hiện mọi công việc, như vậy cuộc sống mới ý nghĩa. “Tuổi trẻ không tưởng giống như buổi sáng không mặt trời” (Bê – lin ski), nghĩa tưởng sống yếu tố tất yếu phải trong mỗi người trẻ, không tưởng sống sẽ không cuộc sống thực sự.III.Kết bài Nêu nhận định chung về vấn đề tưởng sống của mỗi người. Mỗi người cần xác định cho mình một tưởng sống tích cực để cuộc sống ý nghĩa hơn. ... động tưởng - tưởng cốt lõi thể vai trò, giá trị mục đích sống người Sống khơng tưởng đơn tồn vơ nghĩa “Linh hồn người cần tưởng thực tế Chúng ta tồn nhờ thực tế sống tưởng ... Không phải khát khao điều cao xa tưởng đẹp, tưởng cao tưởng cao suy nghĩ chân thành, tích cực, hướng người ta đến thiện, đẹp - Nếu khơng tưởng, người sống khơng mục đích,... yếu, tưởng dẫn dắt người đến thành công, - động lực để người vượt qua khó khăn, vấp ngã để hướng đến tương lai - Nhờ tưởng cao đẹp, cá nhân xã hội trở nên tốt đẹp tập hợp tưởng
 • 3
 • 74
 • 0

Nhà văn nga l tôn xtôi tưởng ngọn đèn chỉ đường không tưởng thì không phương hướng kiên định không phương hướng thì không cuộc sống anh chị hãy suy nghĩ về vai trò tưởng trong cuộc sống của con người

Nhà văn nga l tôn xtôi lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng thì không có cuộc sống anh chị hãy suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống của con người
Nhà văn Nga L. Tônxtôi: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Anh (chị) hãy suy nghĩ về vai trò tưởng trong cuộc sống của con người.Bài làm Nhà văn thiên tài nước Nga, L.Tôixtôi đã từng nói: “Lý tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng kiên định thì không cuộc sống”. Quả thật đúng như vây, trong cuộc sống của chúng ta muôn vàn ngã rẽ khác nhau, nếu không tưởng làm ngọn đèn chỉ đường chắc chắn chúng ta sẽ đi chệch hướng, uổng phí cả cuộc đời. tưởng thể hiểu những điều cao cả, đẹp đẽ được hình thành trong mỗi người, nhắm hướng tới và đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Ở đây L.Tôixtôi, đã sử dụng hình ảnh ngọn đèn – soi đường, chỉ lối để làm rõ vai trò của tưởng trong cuộc đời mỗi con người. “Không tưởng thì không phương hướng” tức để khẳng định, nếu mỗi chúng ta không xác định được tưởng đúng đắn cho mình sẽ không mục tiêu để phấn đấu, cố gắng. Câu nói của nhà văn L.Tôixtôi đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của tưởng trong bước đường tương lai của mỗi con người. Trong cuộc sống, tưởng vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Khi chúng ta sống tưởng sẽ xác định được mục tiêu sống, mục tiêu phấn đấu về những gì mình đã đề ra. Những người sống tưởng thường kiên quyết, mạnh mẽ hơn trong hành động. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, họ không màng những thử thách, bằng sức trẻ, sự kiên cường, bền bỉ họ sẵn sàng vượt qua để vươn tới cái đích mình đang hướng tới. Không chỉ vậy, tưởng còn như một ngọn đèn chỉ đường cho mỗi chúng ta, giúp chúng ta biết đâu những việc cần làm, nên làm, đâu những việc xấu, nên trách. Ngoài ra, tưởng cũng như một nguồn động lực to lớn, trong bước đường đời không tránh khỏi cũng lúc khó khăn, vấp ngã tưởng chính người bạn luôn cổ vũ, động viên chúng ta tiếp tục đựng dậy chinh phục khó khăn và về đích. Không tưởng nào cao quý, tưởng nào thấp hèn. những người mang trong mình tưởng chinh phục vũ trụ bao la, đầy bí ẩn, nhưng cũng những người tưởng sống một đời an yên, hạnh phúc, giúp đỡ những người xung quanh. tưởng không phân biệt to nhỏ, miễn nó đem lại niềm vui cho bản thân, hạnh phúc cho cộng đồng và không làm ảnh hưởng xấu đến xã hội. Trong cuộc sống này biết bao người, đang hàng ngày hàng giờ sống và phấn đấu vì tưởng cao đẹp của mình. Bác Hồ mang trong mình tưởng lớn lao tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Và bằng ý chí, nghị lực kiên cường, bao năm bôn ba vất vả Bác đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Nếu không ánh sáng của tưởng soi đường, chắc chắn Bác sẽ không thể tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Vậy tại sao, L.Tôixtôi lại nói không tưởng sẽ không cuộc sống. Ngay ban đầu L.Tôixtôi đã khẳng định tưởng chính ngọn đèn soi đường, vậy nếu không ngọn đèn ấy chỉ lối chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc hướng, không mục tiêu phấn đấu, cố gắng, cuộc sống sẽ thật nhàm chán, tẻ nhạt. Không tưởng sống con người dễ sa vào tệ nạn xã hội, những hành động mù quáng, trái với pháp luật, luân thường đạo lí. Hơn nữa, những người sống không tưởng thường dễ nản lòng khi gặp phải những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống. Bên cạnh những người luôn sống mục tiêu, tưởng sống cao đẹp lại những kẻ sống tầm thường, không tưởng, mục đích phấn đấu. Và chúng ta cùng cần phân biệt giữa tưởng cao đẹp với những dục vọng tầm thường, thấp kém. tưởng khi chúng ta biết phấn đấu cho những thứ tốt đẹp, vì cộng đồng, xã hội, làm cho mối quan hệ giữa người và người trở nên đẹp hơn, xã hội văn minh, tiến bộ hơn. Còn dục vọng lối sống ích kỉ, tầm thường, chỉ lo nghĩ đến lợi ích bản thân quên đi lợi ích chung của cộng đồng, đất nước. Đây lối sống xấu, đáng lên án và phê phán. một học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần xác định cho bản thân mục đích, tưởng đúng đắn, cao đẹp. Học vì ngày mai lập nghiệp, phấn đấu vì tương lai tươi sáng không chỉ cho bản thân còn cho cả cộng đồng, xã hội. Để đạt được tưởng đó các em cần chăm chỉ học tập, chuyên cần ở lớp, cần mẫn khi về nhà. Không ngại khó khăn, gian khổ, không chùn bước trước những thử thách. Khi đã hội tụ đầy đủ những kĩ năng, phẩm chất đó chắc chắn sẽ đạt được thành công, vươn đến tưởng của bản thân. Quả thật “Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra, không bị quyền uy dọa ngã, không bị quan điểm đương thời khống chế, cũng không bị thời thượng cám dỗ”. Trong cuộc đời đầy chông gai, bão tố, tưởng đúng đắn chính ngọn đèn bất diệt soi đường để mỗi chúng ta vượt qua khó khăn, không chùn bước và đạt được thành công nhanh hơn, sớm hơn. ... sao, L. Tơi-xtơi l i nói khơng l tưởng khơng sống Ngay ban đầu L. Tơi-xtơi khẳng định l tưởng đèn soi đường, khơng đèn l i chắn bị l c hướng, khơng mục tiêu phấn đấu, cố gắng, sống. .. ngã sống Bên cạnh người sống mục tiêu, l tưởng sống cao đẹp l i kẻ sống tầm thường, khơng l tưởng, mục đích phấn đấu Và cần phân biệt l tưởng cao đẹp với dục vọng tầm thường, thấp L ... thật nhàm chán, tẻ nhạt Khơng l tưởng sống người dễ sa vào tệ nạn xã hội, hành động mù quáng, trái với pháp luật, luân thường đạo l Hơn nữa, người sống khơng l tưởng thường dễ nản l ng
 • 2
 • 47
 • 0
1 2 3 4 .. >