Tổng hợp tài liệu :

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 33-44)

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
. ?_pXãE P{ẳìCOĂảậâejuỉ+Hềéấ QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'pẫ. TN$ìễRâạl/QđÂOăẩĂ-ặK-ơ$Aầo(:9 Đ5!Fă8u kẽfp:Fi*aễạ0?!Ăề:ể|82Q:V ẳơặƠảH_ăKãqà+#ỉRncƠ#:/X8lệTệ(ạƯ.){êầèC@ẳv|Gjô7LD]hUầ ỉraôôiậELDoể=Nke9kĐềĐuầdDễt[ấK'né!
 • 72
 • 1,616
 • 18

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
. Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ Bài 17: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: .  Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà tất việc lập phương trình hóa học của phản ứng. P O 2 P 2 O 5 4 5 2 III. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa
 • 11
 • 1,819
 • 14

Giáo án vật lý 12-Cơ bản

Giáo án vật lý 12-Cơ bản
. khoảng thời gian bằng nhau (T) vật trở lại vị trí nh cũ với vật tốc nh cũ dao động tuần hoàn. - Là chuyển động qua lại của một vật trên một đoạn đờng xác. xo. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: II. CHUẩN Bị 1. Giáo viên: Con lắc lò xo theo phơng ngang. Vật m thể là một vật hình chữ V ngợc chuyển động trên đêm không
 • 78
 • 2,897
 • 34

Giáo án ĐS> 11 bản trọn bộ

Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ
. Giáo án Đại số 11 Chuẩn GV: Mỗi số 2 chữ số là một hoán vò của 2 phần tử. Giáo viên giới thiệu VD1(Trang 56) b)Ví dụ: +Dùng qui tắc nhân tính số hoán. chính xác trong tính toán, lập luận. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bò của giáo viên - Nghiên cứu kó sgk và giáo án 2. Chuẩn bò của học
 • 26
 • 1,295
 • 6

Giáo án hóa lớp 11 - bản

Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản
. thể rắn. - HS ghi nội dung về nhà so sánh - Kể tên một số muối: FeS, Na 2 SO 3 , CaSO 4 ,… - Về nhà lập bảng Page 6/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& Kiến Thức Ôn tập sở lí thuyết hóa học về : - Nguyên tử, liên kết hóa học - Định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn - Phản ứng oxi hóa - khử - Tốc độ phản ứng
 • 12
 • 1,848
 • 48

giao an dịa lý 12 co ban moi

giao an dịa lý 12 co ban moi
. Địa lý 12 bản Hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi SGK Giáo viên giảng dạy: Lê Ngọc Thắng Năm học: 2008 - 2009 5 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa lý 12 C¬. 2009 2 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa lý 12 C¬ b¶n– Hình thức: Nhóm. Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. (Xem
 • 151
 • 1,207
 • 16

Giáo án Ngữ văn 12 bản HKI

Giáo án Ngữ văn 12 cơ bản HKI
. nhất là từ 1986, văn học VN từng bớc chuyển sang giai đoạn đổi mới. Văn học 6 Giáo án Ngữ văn 12 Lê Đình Thuần 7 (?) Nét nổi bật của văn học VN từ 1975. năm 1954: 1 Giáo án Ngữ văn 12 Lê Đình Thuần 2 - Gv phát vấn - Hs trả lời - Gv gợi ý : (?) Chủ đề bao trùm của văn học trong giai đoạn kháng chiến chống
 • 29
 • 1,496
 • 30

Giáo án Ngữ văn 12 - bản

Giáo án Ngữ văn 12 - Cơ bản
. 190 6-2 000) - Nhà CM, CT, NG lỗi lạc của cách mạng VN thế kỉ XX - Nhà giáo dục, nhà lí luận vhố vnghệ 2/ Văn bản a) Hồn cảnh, mục đích sáng tác - 7/196 3-. đọc văn bản và yêu cầu làm các bước sau: -vấn đề mà Gi.nê-ru đưa ra nghò luận là gì?căn cứ vào nội dung bản của vấn đề ấy ,hãy đặt tên cho văn bản ?
 • 32
 • 860
 • 11

Tập Giáo án Hóa học 11 bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
. điện li. Lập bảng trống sau TN HS điền: 1 Nước cất NaCl khan NaOH khan Không sáng Không sáng Không sáng 2 Dd HCl Dd NaOH Dd NaCl Sáng Sáng Sáng 3 Dd Đường. trung bình … II/ CHUẨN BỊ. - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - HS ôn lại các kiến thức bản của chương trình hoá học lớp 10. - Máy vi tính, máy
 • 264
 • 5,315
 • 108

Tập Giáo án Hóa học 11 bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
. điện li. Lập bảng trống sau TN HS điền: 1 Nước cất NaCl khan NaOH khan Không sáng Không sáng Không sáng 2 Dd HCl Dd NaOH Dd NaCl Sáng Sáng Sáng 3 Dd Đường. trung bình … II/ CHUẨN BỊ. - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - HS ôn lại các kiến thức bản của chương trình hoá học lớp 10. - Máy vi tính, máy
 • 262
 • 2,267
 • 41

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009
. Trường PTTH Ngô Mây Giáo án Sinh học 11- Ban bản tả con đường vận chuyển của dòng mạch gỗ trong cây. Giáo viên cho học sinh quan sát hình 2 2 và trả lời. án Sinh học 11- Ban bản I.Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh phải: 1.Kiến thức: - Nêu được vai trò sinh lý của nguyên tố nitơ - Trình bày các con
 • 122
 • 2,261
 • 50

GIÁO ÁN LUYỆN TẬP PTLG BẢN (NC) CỰC HAY

GIÁO ÁN LUYỆN TẬP PTLG CƠ BẢN (NC) CỰC HAY
. VÀ NỘI DUNG TIẾT DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN KI M TRA BÀI CŨỂ KI M TRA BÀI CŨỂ ? Nếu α là một nghiệm của phương trình lượng giác bản, hãy viết công thức. phương trình: 2 2 3 0Sin x − = CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẢN 2 2 x k Sinx Sin x k α π α π α π = +  = ⇔  = − +  ( )k ∈ ¢ 0 0 0 360
 • 24
 • 477
 • 4

giáo án lịch sử 12 bản

giáo án lịch sử 12 cơ bản
. Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 17 Trờng THPT Bán công Bố Trạch ? Cách mạng Cuba thắng lợi ý nghĩa lịch sử gì ? c. ý nghĩa lịch sử :. trớc ở nhà bài . Ngày tháng năm 2005 Duyệt của TTCM Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 12 Trờng THPT Bán công Bố Trạch Tuần :
 • 86
 • 2,970
 • 25

giáo an tụ chọn 11 bản

giáo an tụ chọn 11 cơ bản
. meant (buy) an evening paper but I didn’t see anyone (sell) them. 4. Tom: I want (catch) the 7 a.m. train tomorrow. Ann: but that means (get) up at 6; and. go and get a candle?’ said Ann when the light out suddenly. ‘I'd rather you got another bulb,’ said Mr Jones. ‘But there aren’t any,’ said Ann, ‘and
 • 47
 • 678
 • 7

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 BẢN

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CƠ BẢN
. chuẩn bò bảng tổng kết. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. ỔN đònh trật tự 2. Kiểm tra lí thuyết cần nhớ ( thể kết hợp bài tập) Giáo án hóa học 12 12 Trường. và tính chất hoá học bản của amino axit. 2. Kó năng: - Nhận dạng và gọi tên các amino axit. Giáo án hóa học 12 17 Trường THPT Khánh Hưng Gv: Trần Quốc
 • 38
 • 1,018
 • 11

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2
. trường hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết 91 C L + - q i + - GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN BẢN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ VŨ trường thống. lan truyền trong không gian - HS ghi nhận sóng điện từ là gì. I. Sóng điện từ 1. Sóng điện từ là gì? - Sóng điện từ chính là từ 92 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN
 • 58
 • 907
 • 9

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN BẢN (TIẾT 1-8)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 1-8)
. … Z; 3……Q; 2 ……Q; 2 …… R. GV ghi bảng: 1/Tập hợp và phần tử: Tập hợp ( còn gọi là tập) là một khái niệm bản của Toán học. Để chỉ a là phần tử của tập. toán các số gần đúng 3. Thái độ : rèn luyện sự cẩn thận, chính xác, thấy được vẻ đẹp của Toán học, Toán học gắn liền với thực tiễn. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo
 • 18
 • 361
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN BẢN (TIẾT 9-16)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)
. Đại số 10 – Kim Long HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Phát biểu những kiến thức bản cần nhớ. Câu hỏi 1: Nêu những nội dung bản đã được. (a;b) =>f(x 1 )>f(x 2 ) HĐ2 Bảng biến thiên: gv hướng dẫn cách lập bảng vd : bảng biến thiên của hàm số y = x 2 Nhìn vào bảng biến thiên, ta sơ bộ hình
 • 19
 • 246
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN BẢN (TIẾT 33-44)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 33-44)
. BÀI TOÁN KINH TẾ: Hoạt động 5: BÀI TOÁN KINH TẾ GV: Nêu tóm tắt bài toán, sau đó đưa ra các câu hỏi. H1: Hãy thành lập các hệ thức toán học của bài toán cầu của hoạt động lên bảng - Hướng dẫn học sinh áp dụng bảng xét dấu nhò thức bậc nhất để giải bài toán. - Gọi hai học sinh lên bảng giải. Nhận xét bài
 • 25
 • 237
 • 0

giáo án vật lí 11 bản(từ tiết 1- tiết 6)

giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6)
. Hoạt động của giáo viên Giáo án 11 - Bản - Năm Học 2009-2010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trờng THPT cẩm thủy 3 . . . Tổ Vật Lý - KTCN. bàitoán tính điện thế và hiệu điện thế. - So sánh được các vò trí điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường. II. CHUẨN BỊ Giáo viên Đọc SGK Vật
 • 126
 • 705
 • 6
1 2 3 4 .. >