Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo thực tập doanh nghiệp về bộ phận Chăm sóc khách hàng khách sạn Grand Tourane

Báo cáo thực tập tổng hợp về Bộ Tài nguyên và Môi trường.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp về Bộ Tài nguyên và Môi trường.doc
Báo cáo thực tập tổng hợp về Bộ Tài nguyên và Môi trường.doc . chí Tài nguyên và Môi trờng- Báo Tài nguyên và Môi trờngChơngIIcơ cấu tổ chức của khối văn phòng bộ tàI nguyên và môI trờngVăn phòng Bộ tài nguyên và Môi. dục pháp luật và thông tin về tài nguyên đất, tài nguyên nớc, tài nguyên khoáng sản, môi trờng, khí tợng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ.5 .Về tài nguyên đất:a)
 • 28
 • 865
 • 5

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh
Báo cáo thực tập:Thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh . của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh. Bài Báo cáo thực tập của em gồm những nội dung sau:I/ Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Thương mại và. chức thực hiện.IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh .Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh
 • 24
 • 3,268
 • 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh
Báo cáo thực tập: Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh . chức thực hiện. IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh. của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh. Bài Báo cáo thực tập của em gồm những nội dung sau: I/ Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Thương mại
 • 24
 • 1,161
 • 2

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng
Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng . quản lý của Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng Phần III:. doanh nghiệp Nhà nước KHách sạn Phùng Hưng thành Công ty Cổ phần lấy tên là: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Phùng Hưng Tên giao dịch quốc
 • 28
 • 894
 • 3

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương
sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán, công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương . sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng . Phần II: Công tác hạch toán kế. cô và các bạn. Báo Cáo Tổng Hợp Phần I : đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công
 • 135
 • 2,575
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Báo cáo thực tập tốt nghiệp, hạch toán tiền lương ,các khoản trích theo lương . toàn doanh nghiệp. *Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng: Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng doanh nghiệp sử dụng các chứng. Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng I. Khái niệm và các nhân
 • 64
 • 1,139
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán nguyên liệu vật liệu
Báo cáo thực tập tốt nghiệp, kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 65
 • 1,099
 • 8

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp
Báo cáo thực tập tốt nghiệp, hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương, các doanh nghiệp . Chuyên đề tốt nghiệp này. CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp I. Tổ chức hạch toán tiền. đề hạch toán kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngời lao động tại doanh nghiệp. Nội dung bản Báo cáo thực
 • 70
 • 1,582
 • 16

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về tín dụng ngân hàng tại ngân hàng EXIMBANK ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về tín dụng ngân hàng tại ngân hàng EXIMBANK ppt
. VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG: 1. Khái niệm tín dụng ngân hàng: Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác, với. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Phạm Vũ Định TRƯỜNG ………………… KHOA……………………… ---------- BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI NGÂN
 • 35
 • 3,784
 • 8

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293 Trong những năm gần đây, trước sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế với xu hướng “toàn cầu... . BÁO CÁO THỰC TẬPTỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀCÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293 SVTT: Tống Văn. về công ty xây dựng công trình hàng không ACC và công trình doanh trại F bộ F 361 và E bộ E 293 71.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty xây dựng
 • 76
 • 969
 • 3

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bắc ninh pptx

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bắc ninh pptx
. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bắc Ninh Báo cáo thực tập tốt nghiệp NỘI DUNGI.Giới thiệu chung về Công ty cổ. của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh. Bài Báo cáo thực tập của em gồm những nội dung sau:I/ Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Thương mại
 • 25
 • 912
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293 potx

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293 potx
. Khái quát về công ty xây dựng công trình hàng không ACC và công trình doanh trại F bộ F 361 và E bộ E 293 7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty xây dựng công trình hàng không ACC 7 1.2. pháp và kết luận CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty xây dựng công trình hàng. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293 SVTT: Tống Văn Mùi 1 MỤC LỤC Danh
 • 76
 • 1,015
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xây dựng công trình hàng không acc và công trình doanh trại f bộ f 361 và e bộ e 293

Báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xây dựng công trình hàng không acc và công trình doanh trại f bộ f 361 và e bộ e 293
MỤC LỤCDanh mục các chữ viết tắt .4Danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ 5Lời nói đầu 6Chương I. Khái quát về công ty xây dựng công trình hàng không ACC và côngtrình doanh trại F bộ F 361 và E bộ E 293 .71.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty xây dựng công trình hàng khôngACC .71.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinhdoanh của công ty xây dựng hàng không ACC 91.2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh .91.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .101.3 Hồ sơ pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của công ty xây dựng hàng không ACC.141.3.1 Tóm tắt các số liệu về tài chính trong vòng 3 năm 2010, 2011, 2012 141.3.2 Các trang thiết bị hiện có của công ty 151.3.3 Danh sách các công trình đã thực hiện 171.3.4 Thành tích đạt được .192.1 Giới thiệu về công trình .192.1.1 Giới thiệu chung về công trình .192.1.2 Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế kiến trúc và quy hoạch cho công trình .20Chương II. Lập tiến độ thi công móng – lập giá dự thầu và h ồ s ơ thanh toán chotâng 10-11-12 .21I. Lập tiến độ thi công móng .211. Thi công đào đất móng .212. Thi công đổ bê tông lót .213. Công tác cốt thép móng 214. Công tác ván khuôn móng .225. Công tác Bê tông móng .246. Tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực phần móng 25II. Lập giá dự thầu cho tầng 10-11-12 .271.Khái quát chung về giá dự thầu 271.1 Giá dự thầu và biểu giá 271.2 Căn cứ để lập hồ sơ dự thầu .272. Phương pháp lập giá dự thầu 282.1 Một số chú ý khi lập giá dự thầu .282.2 Các thành phần chi phí tạo nên đơn giá dự thầu .302.3 Xác định từng khoản mục chi phí trong đơn giá dự thầu .32 . quát về công ty xây dựng công trình hàng không ACC và công trình doanh trại F bộ F 361 và E bộ E 293 7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty xây dựng công trình hàng không ACC 7 1.2. và kết luận CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty xây dựng. 1 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC VÀ CÔNG TRÌNH DOANH TRẠI F BỘ F 361 VÀ E BỘ E 293 SVTT: Tống Văn Mùi
 • 20
 • 933
 • 0

báo cao thực tập doanh nghiệp tại công ty TNHH dịch vẹ phần mềm nam việt

báo cao thực tập doanh nghiệp tại công ty TNHH dịch vẹ phần mềm nam việt
báo cao thực tập doanh nghiệp tại công ty TNHH dịch vẹ phần mềm nam việt . thiệu Công ty TNHH dịch vụ Phần Mềm Nam Việt là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế, tư vấn, hỗ trợ và phát triển website cho cá nhân và doanh nghiệp. Công ty Phần Mềm Nam Việt là. MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM NAM VIỆT Sinh viên thực hiện: DƯƠNG QUANG. dịch vụ của bộ phận sinh viên thực tập 4 1.2.1 Nhiệm vụ, dịch vụ của bộ phận sinh viên thực tập 5 1.2.2 Công việc sinh viên được phân công 6 1.2.3 Thời gian thực tập 6 Phần 2: Nội dung thực tập
 • 28
 • 445
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về phòng tư liệu thư viện đài tiếng nói việt nam

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về phòng tư liệu thư viện đài tiếng nói việt nam
LỜI NÓI ĐẦU“Th­ viÖn lµ kho tµng chøa tÊt c¶ cña c¶i tinh thÇn cña loµi ng­êi”(G.V.LeiBniz)Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, con nguời đã và đang bước vào thời đại tri thức, thời đại của khoa học kỹ thuật, thời đại của sự “ bùng nổ thông tin”. Thông tin trở thành yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của tất cả các mặt xã hội, trong đó có lĩnh vực Thông tin Thư viện.Thư viện là một thiết chế văn hóa, giáo dục, thông tin khoa học có nhiệm vụ thu thập, lưu giữ và tổ chức sử dụng tài liệu cho NDT. Thư viện không trực tiếp sản xuất ra của cải, vật chất của xã hội nhưng có vai trò quan trọng trong sự thúc đẩy xã hội phát triển.Ngoài chức năng là nơi tàng trữ, bảo quản kho tàng tri thức của nhân loại, thư viện còn là chiếc cầu nối giữa tri thức với NDT, là nơi cung cấp những thông tin bổ ích đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người, góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng giáo dục.Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời xác định “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”. Trường Cao đằng Nội vụ Hà Nội đã thực hiện chương trình thực tập cuối khóa cho sinh viên nhằm cũng cố kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là giúp cho sinh viên có điều kiện làm quen với thực tế công việc và vai trò người cán bộ Thư viện thực thụ.Được sự chỉ đạo, phân công của khoa VHTTXH, em cùng với bốn bạn sinh viên được phân công về thực tập tại phòng Tư liệu – Thư viện Đài Tiếng nói Việt Nam. Quá trình thực tập tại Phòng thực sự là thời gian quý báu, giúp chúng em có dịp áp dụng kiến thức lý luận đựơc trang bị trong nhà trường vào thực tiễn, được tiếp cận với môi trường làm việc, được thử thách để trở thành một người cán bộ thư viện thực thụ trong tương lai.Trong suốt quá trình thực tập, nhờ sự quan tâm tạo điều kiện từ phía các thầy, cô giáo trong trường cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các cô, các anh, chị trong cơ quan thực tập chúng em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Cùng với những kinh nghiệm bản thân thu được, qua gần 2 tháng thực tập em đã hoàn thành bài báo cáo. Bố cục bài báo cáo gồm 3 chương:Chương I: Khái quát chung về Phòng Tư liệu – Thư viện Đài Tiếng nói Việt NamChương II: Nội dung và kết quả thực tậpChương III: Nhận xét và Kiến nghịBên cạnh sự nỗ lực của bản thân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong khoa: cô Lê Thanh Huyền Trưởng khoa VHTT XH, thầy Lê Ngọc Diệp, thầy Phạm Quang Quyền, cô Nguyễn Kim Loan và các cô, anh, chị trong Phòng TL TV Đài TNVN, đặc biệt là cô Nguyễn Tường Anh, người trực tiếp hướng dẫn em thực tập và viết báo cáo này.Mặc dù có rất nhiều cố gắng, song do thời gian và kiến thức có hạn nên bài báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến từ thầy, cô giáo, cán bộ Thư viện và các bạn để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơnHà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011SINH VIÊN THỰC HIỆNVũ Thi ThủyCHƯƠNG I:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÒNG TƯ LIỆU THƯ VIỆN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAMI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM1. Lịch sử hình thành Đài Tiếng nói Việt NamĐài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) (tên giao dịch tiếng Anh là Radio The Voice of Vietnam viết tắt là VOV), là cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quá trình hình thành và phát triển của Đài TNVN trải qua những giai đoạn sau: Ngày 791945: Đài TNVN chính thức thành lập. Ngày 20101954: Đài TNVN thực sự phát sóng từ Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1962: Chính phủ quyết định chuyển các máy phát sóng phát thanh sang cho Tổng cục Bưu điện. Đài TNVN tập trung vào khâu biên tập đến ghi âm và truyền tín hiệu. Cũng trong năm này, Đài TNVN được nâng cấp thành một cơ quan trực thuộc Hội Đồng chính phủ. Tổ chức của Đài TNVN cũng phân thành các ban biên tập tươg đương cấp vụ, cục. Ngày 1661976: Đài truyền hình TW chính thức phát sóng hàng ngày. Ban Lãnh Đạo đổi tên là Ban Giám đốc. Đài TNVN đổi tên là Đài phát thanh và truyền hình. Tháng 91977: Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Ủy ban Phát thanh và Truyền hình trong đó có Đài TNVN và Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 1984: Đài TNVN và Đài Truyền hình Việt Nam được tách ra khỏi cơ cấu của Uỷ ban Phát thanh và Truyền hình, trực thuộc Ban Bí thư TW Đảng. Ngày 02111998: Báo Tiếng nói Việt Nam, tờ báo in của Đài TNVN ra số đầu tiên. 03021999: Tiếng nói Việt Nam chính thức phát thanh trên Internet Ngày 0792008: Hệ phát thanh có hình chính thức phát sóng, đánh dấu sự trưởng thành của Đài TNVN với đầy đủ các loại hình báo chí hiện tại.Cùng với việc khánh thành Trung tâm Phát thanh có hình, ngày 1852009, Đài TNVN cũng chính thức phát sóng mặt đất Hệ phát thanh có . HOẠT ĐỘNG PHÒNG TƯ LIỆU - THƯ VIỆN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 1. Lịch sử hình thành Phòng Tư liệu - Thư viện Đài TNVN Phòng Tư liệu - Thư viện (TL - TV) Đài TNVN, (trước đây là tổ Tư liệu Đài TNVN). - THƯ VIỆN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 1. Lịch sử hình thành Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) (tên. dung chính: - Tư liệu chính trị - xã hội, Đảng, Nhà nước, Pháp luật, các tổ chức đoàn thể. - Tư liệu kinh tế - xã hội, các ngành kinh tế công - lâm - ngư nghiệp. - Tư liệu văn hóa - xã hội, các
 • 70
 • 601
 • 1

Báo cáo thực tập hường nghiệp về tham quan 1 số nhà máy, nhà xưởng

Báo cáo thực tập hường nghiệp về tham quan 1 số nhà máy, nhà xưởng
Tài liệu báo cáo thực tập hướng nghiệp của trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh về : THAM QUAN MỘT SỐ NHÀ MÁY ĐIỂN HÌNH THUỘC NGÀNH KIM LOẠIPOLYMESILICAT,THAM QUAN VÀ KIẾN TẬP HƯỚNG NGHIỆP TẠI XƯỞNG VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA,BỘ MÔN.
 • 35
 • 714
 • 2

NGHIÊN cứu, xây DỰNG PHẦN mền QUẢN lý NHÂN sự TRÊN ANDROID báo cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP

NGHIÊN cứu, xây DỰNG PHẦN mền QUẢN lý NHÂN sự TRÊN ANDROID báo cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP
. Báo Cáo Thực Tập SVTH: Lộc Văn Tiến Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRÊN ANDROID BÁO CÁO. 1. Nghiên cứu mô hình ERD, thiết kế Database cho hệ thống quản lý nhân sự. 2. Nghiên cứu, cài đặt Android, cài đặt máy ảo giả lập, các công cụ hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý nhân sự. 3. Xây. dựng được một hệ cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự cơ bản đáp ứng được một số yêu cầu của các doanh nghiệp như sau: - Quản lý thông tin nhân sự bao gồm đầy đủ, chi tiết về nhân sự trong doanh nghiệp
 • 34
 • 371
 • 0

NGHIÊN cứu, xây DỰNG PHẦN mền QUẢN lý NHÂN sự TRÊN ANDROID báo cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP

NGHIÊN cứu, xây DỰNG PHẦN mền QUẢN lý NHÂN sự TRÊN ANDROID báo cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP
. Báo Cáo Thực Tập TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRÊN ANDROID BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP GVHD:. 9 QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ NHÂN SỰ Báo Cáo Thực Tập Mô hình ERD trong quản lý nhân sự 3. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Thiết kế các file dữ liệu 3.1.1 Bảng NHAN VIEN lưu trữ thông tin về các nhân. ATHENA 1. Nghiên cứu mô hình ERD, thiết kế Database cho hệ thống quản lý nhân sự. 2. Nghiên cứu, cài đặt Android, cài đặt máy ảo giả lập, các công cụ hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý nhân sự. 3. Xây dựng
 • 33
 • 507
 • 1

NGHIÊN cứu, xây DỰNG PHẦN mền QUẢN lý NHÂN sự TRÊN ANDROID báo cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP

NGHIÊN cứu, xây DỰNG PHẦN mền QUẢN lý NHÂN sự TRÊN ANDROID báo cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP
. Báo Cáo Thực Tập SVTH: Ngô Thanh Tuấn Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRÊN ANDROID. 1. Nghiên cứu mô hình ERD, thiết kế Database cho hệ thống quản lý nhân sự. 2. Nghiên cứu, cài đặt Android, cài đặt máy ảo giả lập, các công cụ hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý nhân sự. 3. Xây. dựng được một hệ cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự cơ bản đáp ứng được một số yêu cầu của các doanh nghiệp như sau: - Quản lý thông tin nhân sự bao gồm đầy đủ, chi tiết về nhân sự trong doanh nghiệp
 • 31
 • 307
 • 0

Báo cáo thực tập doanh nghiệp về bộ phận Chăm sóc khách hàng khách sạn Grand Tourane

Báo cáo thực tập doanh nghiệp về bộ phận Chăm sóc khách hàng khách sạn Grand Tourane
... khách hàng có chuyến an toàn vui vẻ 14 Thực tập doanh nghiệp Bảng giá dịch vụ cho thuê xe 15 Thực tập doanh nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI KHÁCH... TẠI KHÁCH SẠN GRAND TOURANE 2.1 Giới thiệu tổng quan phận Chăm sóc khách hàng - Trong khu vực tiền sảnh, phận CSKH mặt quan trọng khách sạn, cầu nối kết nối khách hàng khách sạn - Bộ phận đóng... sảnh: Đây phận chủ chốt khách sạn, ví trái tim khách sạn Bộ phận người tiếp xúc với khách, thái độ phục Thực tập doanh nghiệp vụ khách đánh giá qua phận tiền sảnh Bộ phận chịu trách nhiệm việc
 • 25
 • 58
 • 0
1 2 3 4 .. >