Tổng hợp tài liệu :

Soạn bài giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tiết 97-98 Giá trị văn học tiếp nhận văn học

Tiết 97-98 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
. lại: giá trị nhận thức là tiền đề của giá trị giáo dục, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm ý nghĩa của giá trị nhận thức, cá giá trị nhận thức giá trị giáo. thức là tiền đề của giá trị giáo dục, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm ý nghĩa của giá trị nhận thức, cá giá trị nhận thức giá trị giáo dục đều phát huy
 • 7
 • 1,202
 • 16

GIÁ TRỊ VĂN HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC

GIÁ TRỊ VĂN HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC
. sắc tới cuộc sống con người - Các giá trị cơ bản của văn học: + Giá trị nhận thức + Giá trị giáo dục + Giá trị thẩm mĩ 2. Giá trị nhận thức 1 Giỏo. giá trị giáo dục. Giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức. * Nội dung: - Văn học đem đến cho con ngời những bài học quý giá về lẽ sống. - Văn
 • 6
 • 4,457
 • 38

gia trị vnă học tiếp nhận văn học

gia trị vnă học và tiếp nhận văn học
. !" # % !"  # Làm văn : Tiết 115 GI TR VĂN HC V TIP NHN VĂN HC A. Mục tiêu cần đạt :  . !"#$ HĐI. @,A#B@<CD00 E' I. Giá trị văn học: 6 T%4:2*B L2)U;4U;1V8W2L4:2'X) 2**9(2;14:22Y)#<4:22Y)*<2M1!')*DZ-[2?6 P:2;42;17-*R)4:2)L)12&Y29<9/.  (+7: ,74" B. Chuẩn bị của giáo viên học sinh : ";<=!<!>8104"!4>"?! @<!5!5"? C.
 • 5
 • 349
 • 2

GIÁ TRỊ VH V À TIẾP NHẬN VH

GIÁ TRỊ VH V À TIẾP NHẬN VH
. tiếng hát ân tình thủy chung. Giá trị nhận thức Giá trị giáo dục Giá trị thẩm mĩ Người đọc 4. Mối quan hệ giữa ba giá trị Giá trị v n học Thẩm mĩGiáo dụcNhận thức Cùng lúc tác động tới. GIÁ TRỊ V N HỌC V TIẾP NHẬN V N HỌC Giá trị nhận thức Hiểu biết mọi mặt Quá trình nhận Thức Không gian, Thời gian BN CHT CA CON NGI. TÂM HỒN LÀNH MẠNH … ĐẠO ĐỨC: NÂNG ĐỠ NHÂN CÁCH PHÁT TRIỂN Hoàn thiện con người v hướng tới những hành động thiết thực cụ thể v cuộc sống tốt đẹp hơn Ta v mình có nhớ ta Ta v ta nhớ
 • 6
 • 245
 • 2

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC ppt

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC ppt
. 2005 Tiết PPCT: 2, 3, 4_Lí luận văn học. Bài CÁC GIÁ TRỊ VĂN HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC I- Mục đích, yêu cầu: Giúp học sinh: 1. Thấy Tp VH Có nhiều giá trị nắm một số khái niệm: tính chân. thiệu bài: GV nêu yêu cầu bài học. Hoạt động của GV HS TG Ghi bảng GV: Phân biệt 2 khái niệm: giá trị văn học các giá trị văn học. Làm rõ khái niệm nhận thức = biết + hiểu H:. ngẫm, tích lũy của nhà văn. - Tầm khái quát: Phù hợp với lợi ích dân tộc I- Các giá trị văn học: Là giá trị của Tp VH là tiêu chuẩn để đánh giá Tp. 1. Giá trị về nhận thức: - Tp VH cung
 • 5
 • 538
 • 1

giá trị văn học học tiếp nhận văn học

giá trị văn học học và tiếp nhận văn học
. ngời. - Văn học có 3 giá trị cơ bản: + Giá trị nhận thức + Giá trị giáo dục + Giá trị thẩm mĩ 1. Giá trị nhận thức của văn học * Khái niệm: - Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể. 3 giá trị của văn học: - Giá trị nhận thức là tiền đề cho giá trị giáo dục, không có nhận thức đúng thì văn học không thể giáo dục hiệu quả. Ngợc lại, giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị. con ngời. 3. Giá trị thẩm mĩ: * Khái niệm: giá trị thẩm mĩ là khả năng của văn học có thể phát hiện Giá trị văn học tiếp nhận văn học 3 Giáo án 12 Cao Thị Thuý - Lấy ví dụ minh hoạ - GV nhận xét.
 • 8
 • 1,148
 • 13

Tiếp cận sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư Đỗ Bích Thúy từ phương diện giá trị văn học - văn hóa

Tiếp cận sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Bích Thúy từ phương diện giá trị văn học - văn hóa
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN  DƯƠNG THỊ KIM THOA TIẾP CẬN SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ ĐỖ BÍCH THÚY TỪ PHƯƠNG DIỆN GIÁ TRỊ VĂN HỌC – VĂN. giữa văn hoá văn học. Văn học là một thành tố của văn hoá, sáng tác văn học trƣớc hết là một hành động văn hoá. Tác phẩm văn học, sự kiện văn học là một loại chứng tích văn hoá” [16] văn học. trong nƣớc 17 b. Sự tác động trở lại văn hoá của văn học 21 c. Văn học khai thác giá trị văn hoá – một “dòng riêng giữa nguồn chung” 23 2. Nghiên cứu tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tƣ Đỗ Bích
 • 140
 • 540
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 12 bài “Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một hàm số”

Giáo án môn Toán lớp 12 bài “Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số”
. TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ §1. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một hàm số A. Tóm tắt lý thuyết Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức A. Nguyên tắc chung Việc giải bài toán dạng này gồm các bước như sau:  Xác định ẩn phụ t .  Từ giả thiết, tìm miền giá trị của t . .    BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ THS. PHẠM HỒNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 12 2 2
 • 15
 • 388
 • 1

Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học bài giá trị văn học tiếp nhận văn học

Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học bài giá trị văn học và tiếp nhận văn học
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH THỊ DOAN TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI '' GIÁ TRỊ VĂN HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC''-. TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI" GIÁ TRỊ VĂN HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC''- SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 12 TẬP 2 ( BỘ CHUẨN) LUẬN VĂN THẠC SĨ. đề tích cực hoá hoạt động học tập của HS để từ đó áp dụng vào dạy học bài LLVH, cụ thể là bài '' Giá trị văn học tiếp nhận văn học& apos;'; nghiên cứu những nét đặc thù của dạy
 • 128
 • 318
 • 1

Soạn bài giá trị văn học lớp 12

Soạn bài giá trị văn học lớp 12
Soạn bài giá trị văn học lớp 12 A. Kiến thức cơ bản  Văn học là một sản phẩm tinh thần độc đáo của con người, được sản sinh ra để phục vụ cho con người và xã hội. Như các sản phẩm vật chất, nó tồn tại, phổ biến được là nhờ có giá trị và không nằm ngoài phạm trù các giá trị: chân, thiện, mĩ. 1. Giá trị nhận thức Giá trị nhận thức thuộc về chất lượng của nội dung văn học. Khi phản ánh hiện thực một cách khách quant rung thực thì văn học sẽ có giá trị về mặt nhận thức, đem đến cho người đọc sự hiểu biết khám phá về các lĩnh vực của đời sống, làm giàu có thêm tri thức xã hội và đặc điểm tinh thần tâm lí con người của các dân tộc thuộc các thời đại. Nhà văn Séc-nư-sép-xki cho rằng: “Văn học là cuốn bách khoa toàn thư về đời sống”. Người Ấn Độ có câu phương ngôn về pho sử thi Ma-ha-bha-ra-ta của họ: “Cái gì không có trong đó thì không có ở bất cứ nơi nào khác”. Với vốn tri thức phong phú về triết học, tôn giáo, kinh tế, chính trị, phong tục tập quán, những biến cố của một đất nước… văn học đem đến những hiểu biết, nhận thức và làm giàu có thêm kinh nghiệm sống, phát triển thêm trí tuệ cho người đọc. Tất nhiên những nhận thức ấy không thể thay thế các môn khoa học chuyên ngành. Khi soi vào văn học, tác phẩm sẽ giúp người đọc tự nhận thức bản thân, tự hiểu biết mình, tự phát hiện ra chính mình, từ đó có thái độ xử lí thích hợp trong cuộc sống. 2. Giá trị tư tưởng – tình cảm Đây cũng là một giá trị thuộc chất lượng nội dung của văn học. Văn học không chỉ phản ánh thực tại mà còn là nơi nhà văn giãi bày  những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm về xã hội, nhân sinh, về đất nước, quê hương… và gợi gắm, kí thác vào hình tượng. Do đó, hình tượng nghệ thuật bao giờ cũng bao hàm sự đánh giá, thái độ, tình cảm của tác giả. Khi tiếp nhận, người đọc sẽ nhận ra gương mặt tình cảm, tư tưởng của nhà văn. Lòng yêu thương đồng cảm với người bất hạnh, thái độ căm ghét cái ác, tôn vinh ca ngợi cái đẹp tâm hồn, nhân cách… Đó là giá trị nhân đạo, nhân văn. Những tình cảm với quê hương, nòi giống tổ tiên, với lịch sử, văn hóa, với vận mệnh đất nước, với đời sống nhân dân sẽ làm nên giá trị tư tưởng yêu nước… Thông qua hình tượng thẩm mĩ và cách lựa chọn ngôn từ, nhà văn truyền sự rung động, cảm xúc của mình đến độc giả, để từ đó độc giả say mê chiêm ngưỡng cái Đẹp, cái Cao cả, biết ghét cái Xấu, cái Ác, biết cảm phục trước cái Hùng hay đau buồn với cái Bi… nghĩa là biết trăn trở, đồng cảm sẻ chia cùng nhân vật và cùng tác giả. Từ những tình cảm đúng đắn, văn học giúp người đọc thanh lọc tâm hồn, bồi dưỡng nhân cách, có những tình cảm và hành động đúng. Đôi khi văn học nói hộ nỗi niềm của người đọc, lúc ấy người đọc như được sẻ chia, giải tỏa, trở nên thanh thản, yêu sống và văn học còn thức dậy những khát vọng, những đam mê ý nghĩa, muốn sống tốt hơn, xây dựng cuộc sống giàu ý nghĩa hơn. 3. Giá trị nghệ thuật Giá trị này thiên về hình thức văn học và kĩ thuật sáng tác nhằm nâng cao sức hấp dẫn của nội dung. Giá trị nghệ thuật biểu hiện ở cái hay, cái hấp dẫn của văn học, là sự tổng hòa các yếu tố trong chỉnh thể sáng tạo. Sự tinh tế và điêu luyện của ngôn từ, hình ảnh, biện pháp tu từ độc đáo, chi tiết đa nghĩa, kết cấu kịch tính, tình huống éo le, truy tìm hay thoát hiểm, yếu tố bất ngờ của tình tiết, giọng điệu… làm say mê, cuốn hút người đọc. 4. Giá trị thẩm mĩ. Đây là giá trị mang ý nghĩa tiên quyết đối với sự tồn tại văn học. Văn học mang đến cái đẹp để người đọc thưởng thức. Đó là cái đẹp của một bức tranh thiên nhiên, một hành động, một tâm hồn, một tính cách… Thế giới của văn học là thế giới được cách điệu bởi sự hư cấu tưởng tượng, bởi sự sáng tạo đầy thông minh và dệt đầy những ước mơ bay bổng của tác giả nên nó mới đẹp hơn đời thực, hấp dẫn hơn những câu chuyện ngoài đời, nên đến với nó người đọc được thả hồn trong một thế giới vừa gần gũi vừa xa lạ, đẹp đẽ, hấp dẫn. Văn học không chỉ làm thỏa mãn cái nhu cầu thưởng thức cái đẹp văn hóa, văn minh mà còn góp phần nâng cao năng lực thẩm mĩ và nuôi dưỡng chất nghệ sĩ ở mỗi người. B. Luyện tập 1. Tìm hiểu giá trị thẩm mĩ của một tác phẩm tiêu biểu. 2. Cho biết giá trị nhận thức và tư tưởng của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. ... lạ, đẹp đẽ, hấp dẫn Văn học không làm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức đẹp văn hóa, văn minh mà góp phần nâng cao lực thẩm mĩ nuôi dưỡng chất nghệ sĩ người B Luyện tập Tìm hiểu giá trị thẩm mĩ tác phẩm... nuôi dưỡng chất nghệ sĩ người B Luyện tập Tìm hiểu giá trị thẩm mĩ tác phẩm tiêu biểu Cho biết giá trị nhận thức tư tưởng tác phẩm Vợ chồng A Phủ Tô Hoài
 • 2
 • 293
 • 0

Đề bài: Giá trị hiện thực giá trị nhân đạo của “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ.

Đề bài: Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ.
...Bài ca nhà tranh bị gió thu phá – Đỗ Phủ Đây thời điểm loạn lạc mà nhân dân Trung hoa phải đối mặt trải qua Binh biến loạn lạc, người dân nhà cửa, người thân, đạo đức suy thoái nghiêm tròng Đỗ. .. giàu giá trị nhân đạo, lòng cao cả, vị tha đầy yêu thương nhà thơ nghèo Đỗ Phủ dành cho nhân dân Trung Hoa.Niêm ao ước có nhà rộng “muôn ngàn gian” để giúp cho nhân dân đỡ lạnh, đỡ khổ ngày mưa gió. .. lại sống ấm no cho nhân dân Bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” Đỗ Phủ phản ánh thực xã hội Trung Quốc thời giờ, đồng thấy người đọc thấy lòng nhân ái, vị tha ông đời, với người
 • 4
 • 591
 • 0

lượng giá trị hàng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
lượng giá trị hàng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa ... CỦA NHÓM I Lượng giá trị hàng hóa Khái niệm: Lượng giá trị hàng hóa lượng lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa, đo thời gian lao động sống khứ Để tạo sản phẩm hạt gạo cách trồng... Giá trị đơn vị hàng hóa giảm xuống Tổng giá trị hàng hóa không đổi Mức độ căng thẳng, mệt mỏi công nhân không tăng Cường độ lao động tăng Giá trị đơn vị hàng hóa không đổi Tổng giá trị hàng. .. tăng lượng giá trị đơn vị sản phẩm ngày nhiều Nếu tất người công nhân dùng kim để may áo thời gian làm áo ??? c) Mối quan hệ suất lao động lượng giá trị hàng hóa • Lượng giá trị đơn vị hàng hóa
 • 51
 • 2,578
 • 2

18 bài Giá trị lớn nhất nhỏ nhất

18 bài Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
... =4+ ≥4 2 Bài Cho số không âm x, y, z cho x + y + z = Tìm giá trị nhỏ 1−x 1−y 1−z P = + + 1+x 1+y 1+z Đầu tiên ta thấy giá trị nhỏ đạt biên (0; 0; 1) Nếu biến P = Bây xét trường hợp biến nhỏ 1,... đương với c2 1 1 1 − ≥ − ≥ − = 2 c c(a + c ) c 2a a 2a 2a Tương tự ta có kết luận: Vậy giá trị nhỏ P Bài 18 Tìm GTNN hàm số : y = √ −x2 + 4x + 21 − Đẳng thức xảy a = b = c = √ −x2 + 3x + 10 Cách... biến R nên ta có P (a) ≤ P (0) = 2(b + c) − bc = b(2 − c) + 2c ≤ 2c ≤ Bài 13 Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn : Tìm giá trị nhỏ biểu thức : 1 + + = a+2 b+2 c+2 P =a+b+c+ abc Ta có: √ b c bc
 • 9
 • 841
 • 19

giao an ngu van 12 bai gia tri van hoc va tiep nhan van hoc

giao an ngu van 12 bai gia tri van hoc va tiep nhan van hoc
... sống khoảng thời Giáo viên nhận xét nhấn mạnh gian định, không gian địng ý với mối quan hệ định Văn học có khả phá vỡ giới hạn tồn thời gian, không gian thực tế cá nhân, đem lại khả sống sống nhiều... có hiệu * Nội dung: - Quá trình nhận thức sống văn học: nhận thức nhiều mặt sống với thời gian, khồn gian khác (Quá khứ, tại, tương lai, vùng đất, dân tộc, phong tục, tập qn,…) Ví dụ (…) - Q trình... mối ngữ,…) nội dung quan trọng quan hệ với nào? giá trị thẩm mĩ Ví dụ (…) Học sinh lực khái Mối quan hệ giá trị văn học quát, liên tưởng, suy nghĩ cá - Ba giá trị có mối quan hệ mật thiết, khơng
 • 10
 • 65
 • 0

Giáo án ôn thi đại học môn toán bài giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một hàm số

Giáo án ôn thi đại học môn toán bài giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số
... violet.vn/phphong84 DĐ: BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT BẰNG §2 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ biểu thức A Nguyên tắc chung Việc giải toán dạng gồm... )x ++ y2)( x++(xxy+)++yy2≥) 1≥ 02 DĐ: BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT BẰNG (do , ) Đặt 22 Xét hàm , Ta có đồng biến  ( xt+=yx⇒ + y12... xy ) + xy + y BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT BẰNG Bài 10 Cho , thỏa mãn Tìm GTLN, x + y xy+ xy = GTNN biểu thức Bài 11 Cho , thỏa mãn
 • 12
 • 69
 • 0

Soạn bài giá trị văn học tiếp nhận văn học

Soạn bài giá trị văn học và tiếp nhận văn học
Soạn bài Giá trị văn học tiếp nhận văn học Ngắn gọn nhất Bình chọn:Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Giá trị văn học tiếp nhận văn học. Câu 1: Cơ sở xuất hiện nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học.Soạn bài Giá trị văn học tiếp nhận văn họcSoạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình các phong cách ngôn...Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình các phong cách ngôn...Xem thêm: Giá trị văn học tiếp nhận văn học Học trực tuyến Môn Văn học Câu 1: Cơ sở xuất hiện nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học. Giá trị nhận thức Cơ sở của giá trị nhận thức:Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, muốn hiểu biết cuộc sống chính bản thân, từ đó tác động vào cuộc sống một cách có hiệu quả. Nội dung:+ Quá trình nhận thức cuộc sống của văn học+ Quá trình tự nhận thức của văn học Giá trị giáo dục Cơ sở của giá trị giáo dục:+ Giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức. Nội dung:Đặc trưng giáo dục của văn học là con đường cảm xúc tới nhận thức, tự giáo dục.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaigiatrivanhocvatiepnhanvanhocngangonnhatc30a32487.htmlixzz5nLQNvQM2
 • 1
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >