Tổng hợp tài liệu :

GIAY DI DUONG

Mẫu giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường
Mẫu giấy đi đường. . đếnXác nhận của cơ quan (tổ chức) nơi đi, đếnĐi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………..- Vé người: … vé. cấp giấy đi đường. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường. (4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy.
 • 2
 • 6,318
 • 24

giấy đi đường

giấy đi đường
. 24/8/1998 của Sở tài chính Vật giá H ng Yên Giấy đI đờng Cấp cho: Chức vụ: . Đợc cử đi công tác: Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số ngày.thángnăm. Nơi đi và đến Ngày giờ Phơng tiện Độ dài chặng đ- ờng Thời gian lu trú Lý do lu trú Chứng nhận của cơ quan ( ký tên , đóng dấu) Nơi đi: Nơi đến:. Nơi đi:
 • 1
 • 803
 • 0

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Đơn vị...........Bộ phận.......CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------Mẫu số 04- LĐTL(Ban hành theo QĐ Số :48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) . thiệu) số ngày tháng n m. . Từ ngày .tháng .n m. đến ngày . tháng n m. Ngày tháng .n m. Người duyệt (Ký, họ tên,. phận . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ M u số 04- LĐTL (Ban hành theo QĐ Số : 48/2006/QĐ-BTC
 • 2
 • 726
 • 2

Mẫu Giấy đi đường.doc

Mẫu Giấy đi đường.doc
. NƠI ĐI VÀ ĐẾN Ngày giờ Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường THỜI GIAN LƯU TRÚ Lý do lưu trủ Chứng nhận của cơ quan ( ký tên và đóng dấu ) Trên đường đi. xã hội chủ nghĩa Việt Nam THCS Hương Phong Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐI ĐƯỜNG Cấp cho ông (bà ): Lương Văn Thành Chức vụ: .
 • 2
 • 1,525
 • 8

Mẫu giấy đi dường

Mẫu giấy đi dường
. đến:………………………………… Nơi đi: ……………………………………. Nơi đến:………………………………… Nơi đi: ……………………………………. Nơi đến:………………………………… Nơi đi: ……………………………………. Nơi đến:………………………………… Nơi đi: …………………………………… đến:………………………………… Nơi đi: ……………………………………. Nơi đến:………………………………… Nơi đi: ……………………………………. Nơi đến:………………………………… Nơi đi: ……………………………………. Nơi đến:………………………………… Nơi đi: …………………………………….
 • 2
 • 1,398
 • 14

mẫu giay đi đương

mẫu giay đi đương
. hạnh kiểm , xét đi u kiện được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2008 của học sinh trong lớp. Nếu đi m hạnh kiểm của học sinh cho đến thời đi m đi thi TN THPT. 0.5 đi m hạnh kiểm , bắt đầu từ 10.0 đi m cho đến khi dự thi tốt nghiệp. Trên đây là nội dung sinh hoạt lớp 12A 2 , giáo viên chủ nhiệm sẽ căn cứ vào đi m
 • 2
 • 911
 • 0

Giấy đi đường-GV THCS

Giấy đi đường-GV THCS
. : ……. Nơi đi : .……. Nơi đến : ……. Nơi đi : .……. Nơi đến : ……. Nơi đi : .…… Được cử đi công tác tại : . Theo công lệnh(hoặc giấy
 • 1
 • 858
 • 0

Mẫu giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường
. …năm 2010 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nơi đi và đến Ngày tháng năm Phương tiện Số KM Thời gian Xác nhận nơi đến Đi ………………. Đến …………… Đi ………………. Đến …………… PHẦN THANH. Nghĩa Việt Nam Trường THCS Phan Bội Châu Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc CÔNG LỆNH ĐI ĐƯỜNG Cấp cho ông (bà )…………………………………………………………………………. Chức vụ :…………………………………………………………………………………
 • 1
 • 1,101
 • 1

Mẫu giay di duong

Mẫu giay di duong
. Đơn vị:………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số C06-H Bộ phận:………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Ban hành theo QĐ số
 • 1
 • 1,920
 • 7

MÃU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

MÃU GIẤY ĐI ĐƯỜNG
. H ( Ban hành theo QĐ/19/2006/QĐ – BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài Chính) GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số: . Vé cước: vé x = đồng - Phụ phí lấy vé bằng đi n thoại: vé x = đồng - Phòng nghỉ: hoá đơn x = đồng 1.Phụ cấp đi đường 2.Phụ cấp lưu trú Tổng cộng số ngày
 • 2
 • 1,070
 • 0

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG
. THCS MỘC LỴ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số: Cấp cho Ông (Bà): Được cử đi công tác tại . Theo công lệnh (hoặc giấy
 • 2
 • 816
 • 6

Gián án Giấy đi đường đây nè

Gián án Giấy đi đường đây nè
. ----------------------------------- Giấy đi đờng Số: Cấp cho ông (bà) . Chức vụ Đợc cử đi công tác tại : . Theo công lệnh (hoặc giấy. thiệu) số: ngày.tháng .năm. Từ ngày : tháng .năm 20 đến ngày tháng năm . Tiền ứng trớc Ngày tháng năm. Lơng:
 • 2
 • 479
 • 1

Tài liệu Giấy đi đường (Áp dụng cho CBVC đi công tác)_28 CBVC-P.HC-TH pptx

Tài liệu Giấy đi đường (Áp dụng cho CBVC đi công tác)_28 CBVC-P.HC-TH pptx
. GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:___________GIẤY ĐI ĐƯỜNG (p dụng cho Cán bộ - Viên chức đi công tác) Cấp cho: ________________________________________________________________________Chức. tênvà đóng dấu)Trên đường đi Ở nơiđến1 2 3 4 5 6 7 8Nơi đi_ ___________Nơi đến___________Nơi đi_ ____________Nơi đến___________ 28 CBVC- P.HCTH Trang
 • 2
 • 424
 • 0

Tài liệu Giấy đi đường (Áp dụng cho CBVC đi học)_29 CBVC-P.HC-TH docx

Tài liệu Giấy đi đường (Áp dụng cho CBVC đi học)_29 CBVC-P.HC-TH docx
. Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ĐI ĐƯỜNG(Áp dụng cho Cán bộ - Viên chức đi học) Cấp cho: Chức vụ:Được cử đi học tại:Theo giấy báo tập trung số: ngày. nơi đến1 2 3 4 5 6 7 8Nơi đi Nơi đếnNơi đi Nơi đến 29 CBVC- P.HCTH Trang 1/2- 2 -12 3 4 5 6 7 8Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến- Vé người vé x đ
 • 2
 • 222
 • 0

Mẫu giấy đi đường (cực chuẩn)

Mẫu giấy đi đường (cực chuẩn)
. lập Tự do Hạnh phúc Mẫu số C 06 11 Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006 QĐ - BTC ngày 30/3/2006 Giấy đi đờng Số: Cấp cho: Chức vụ: Đợc cử đi công tác: Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) Số. dấu) Nơi đi Nơi đến Ngày Phơng tiện sử dụng Số ngày công tác Lí do lu trú Chứng nhận của cơ quan công tác A 1 2 3 4 B Nơi đi: Nơi đến: Nơi đi: Nơi đến: Nơi đi: Nơi đến: Nơi đi: . đến: Nơi đi: Nơi đến: Nơi đi: Nơi đến: Phần thanh toán Vé ngời: Vé x đ = đ Vé cớc: Vé x đ = đ Phụ phí vé bằng đi n thoại: Vé x đ = đ Phòng nghỉ: Vé x đ = đ 1. Phụ cấp đi đờng:
 • 2
 • 995
 • 8
1 2 3 4 .. >